De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op vlak van mobiliteit, logistiek en bevoorrading

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op vlak van mobiliteit, logistiek en bevoorrading"— Transcript van de presentatie:

1 Visie op vlak van mobiliteit, logistiek en bevoorrading

2 Globale trends Verstedelijking Vergrijzing Milieubewustwording
Meer mensen op een kleine oppervlakte bevoorraden Vergrijzing Wijzigende bestedingspatronen, aan huis service Milieubewustwording Consumenten besteden meer aandacht aan omgevingskwaliteit en duurzaamheid Keuze voor milieubewuste leveranciers Everything, everytime, everywhere!

3 Uitdagingen voor Stad Gent (1)
Binnenstad vaak beleverd met grote vrachtwagens Kunnen moeilijk manoeuvreren Onvoldoende laad- en loszones Klassieke laad- en loszones werken niet Niet vrij bij aankomst Onvoldoende gehandhaafd Gevolg  Stilstaan gebeurt dikwijls op straat

4 Gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers

5 Oponthoud voor trams en bussen

6 Uitdagingen voor Stad Gent (2)
Bevoorraden handelszaken in voetgangerszone Tussen 18u en 11u vrije toegang voor laden en lossen Vaststelling Teveel (zwaar) vrachtverkeer gelijktijdig aanwezig Ook buiten de venstertijden Grote vrachtwagens voor kleine leveringen Gebrek aan efficiëntie

7 Streefdoelen van een beleid (1)
Effectieve en efficiënte logistiek mogelijk maken Betrouwbaar, snel en volledig Prestatie met gepaste inspanningen Bereikbaar houden stadscentrum Versterken overslagpunten en multimodaliteit Voorkomen vervoer: optimaal gevulde voertuigen Bundeling goederenstromen, gedeelde distributiecentra, retourstromen… Bevoorrading via de weg én het water Bestelwagens, vrachtwagens, boten, fietskoeriers…

8 Streefdoelen van een beleid (2)
Vergroten veiligheid zachte weggebruikers Druk op milieu verminderen Minder gebruik fossiele brandstoffen Minder gereden kilometers Kleinere wachttijden door gepaste faciliteiten Kenniscentrum opbouwen rond stedelijk goederenvervoer Verankeren, delen en upgraden van kennis, samenwerken met bedrijven en onderzoeksinstellingen Meerjarenplanning opstellen

9 Dienstoverschrijdende aanpak
Samenwerking over verschillende beleidsdomeinen Mobiliteit: doorstroming, faciliteiten, veiligheid Economie: leefbaarheid, communicatie, overleg Milieu: luchtkwaliteit, geluidsproductie, ruimte

10 Vertaling in concrete acties (1)
Beheer van toegang tot voetgangerszone Geleidelijk aan beleid verstrengen in overleg met sector Tussen 11u en 18u geen conventionele leveringen Striktere controle van de toegang met camera’s Tegelijk alternatieven stimuleren

11 Vertaling in concrete acties (2)

12 Vertaling in concrete acties (3)
Proefproject nieuw type laad- en loszones Omgeving Vlaanderenstraat (deel 1) Bevraging handelaars brengt noden in kaart Laad- en loszones in aanpalende straten Niet langer dan enkele minuten gratis stilstaan Zones die beschikbaar zijn Creatie zones ‘max. 15 min. met ticket’

13 Vertaling in concrete acties (4)
Onder retributiereglement voor straatparkeren 15 min. ticket is gratis Parkeerwachters controleren gebruik Frequent en met onmiddellijk gevolg Opvallende signalisatie

14 Vertaling in concrete acties (4)
Bestendigen na positieve evaluatie Enquêtering na proefperiode Evaluatie gebruik Toegepast in andere straten

15 Vertaling in concrete acties (5)
Deelname VVSG werkgroep rond stedelijke mobiliteit Overleg tussen verschillende Vlaamse steden Verzamelen data rond stedelijke distributie Expertise opbouwen Overlegplatform Stedelijke Distributie Vertegenwoordiging van handelaars, horeca, vervoerders, stadsbeleid en stadsdiensten Draagvlakvorming, klankbord aftoetsen studies, voorstellen en projecten, uitwisselen van kennis

16 Vertaling in concrete acties (6)
PIEK project Stille leveringen tijdens dagrand 2 grote vestigingen supermarkten Stad zet mee communicatie op Positieve reacties

17 Geplande acties (1) Bundeling op straatniveau
Eerst aan bod: Mageleinstraat en Bennesteeg Enquêtering: beleveringsprofiel en ophalen van afval Wie? Wanneer? Hoe frequent? Welke voertuigen? Volumes? Afspraken? Bundelingsvoorstellen formuleren Overleg met handelaars Realisatie project rond bundeling

18 Geplande acties (2) Distributie via de waterwegen
Europees subsidiëringsproject Haalbaarheid op verschillende domeinen Testproject opzetten Distributie via water, natransport met fietskoeriers Ondersteunen private initiatieven distributiesector Overkoepelend concept Inrichten distributiecentrum met value added services (opslag en afhalen, retour, bundeling, tracering…) Milieuvriendelijk natransport (elektrisch of hybride) Vraag aan overheid: faciliteren (venstertijden, locatie)

19 Geplande acties (3) Deelname aan het PIEK II project
Focus nog te bepalen Belevering in stadscentra Klemtoon op verdieping i.p.v. verbreding Handelaars in aanraking laten komen met duurzame initiatieven

20 Dank u voor uw aandacht. Nog vragen?


Download ppt "Visie op vlak van mobiliteit, logistiek en bevoorrading"

Verwante presentaties


Ads door Google