De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kuil All Weatherbanen 20 september 2007 Informatieavond over het werk van de Commissie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kuil All Weatherbanen 20 september 2007 Informatieavond over het werk van de Commissie."— Transcript van de presentatie:

1 De Kuil All Weatherbanen 20 september 2007 Informatieavond over het werk van de Commissie

2 De Kuil All Weatherbanen OPDRACHT BESTUUR NAAR COMMISSIE 1.Opties te ontwikkelen om “all weatherbanen” te introduceren: - in fasen - binnen/buiten de bestaande structuur 2. Letten op o.a. - karakter vereniging - kantine beheer - personele consequenties, - financiën 3. Zorg voor optimale communicatie naar de leden om tot besluitvorming te komen 4. Voorstel naar bestuur ter voorlegging leden

3 De Kuil All Weatherbanen Doel van de avond vanuit de cie. 1. Informatie geven aan de leden over de inhoud, denkwijze en werkwijze van de cie., 2. Inzicht geven in de vaste punten en dilemma’s waar de cie. voor staat in zijn adviesformulering, 3. Kans geven aan de leden om vragen te stellen ter verheldering, 4. Kans geven aan de leden om suggesties te geven aan de commissie.

4 De Kuil All Weatherbanen Relatie met info tot nu toe: Mondelinge info tijdens jaarvergadering maart. 2007, Schriftelijke info in Voordeel ontvanger, Uitvoeren enquête.

5 De Kuil All Weatherbanen Opzet van de avond : 20.10 u. – 20.30 u.: Infoblok 1 Technische kant (Jan Leguijt/ Henk Schaap) 20.30 u. – 20.40 u : Video bezoek de Hakkelaars 20.40 u. – 20.55 u : Vragen / suggesties (onderdeel 1) 20.55 u. – 21.05 u. Infoblok 2 Voorwaarden/ Organisatie (Tjitse B.), 21.05 u. – 21.15 u. Vragen / suggesties zaal (onderdeel 2) 21.15 u. – 21.35 u. Pauze 21.35 u. – 21.55 u. Infoblok 3 Financiën (Jan den Braber), 21.55 u. – 22.10 u. Vragen / suggesties zaal (onderdeel 3) 22.10 u. - 22.20 u. Verdere procedure en rondvraag ( Hans Emans) Met PP 22. 20 u. Afsluiting voorzitter (Tjitse)

6 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 De technische keuzen van de cie. tot nu toe. - Vragen materialen, - Opties van uitwerking, - Aanpassingen/ veranderingen in het park, jeugdhoek e.d. Voor – en nadelen. De keuzen en de dilemma’s van de cie. op dit gebied!, Videopresentatie, Vragen, suggesties vanuit de leden,

7 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Technische opdracht All Weather Banen 1. Onderzoek baansoorten ivm gravel 2. Mogelijkheden/kansen van aanleg binnen en buiten de bestaande infrastructuur 3. Onderzoek van de aanlegkosten van de verschillende mogelijkheden

8 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Opdracht 1. Onderzoek naar baansoorten met vergelijkbaar speelcomfort als gravel: - literatuur - informatie KNLTB - internet - bij andere clubs (bezoek /ervaringen spelers) BAANSOORTEN - gravel - Canadian Tenn - French court - Gravelty - Kunstgras - Tennisforce - Smashcourt (Provision)

9 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Criteria - hardheid (snelheid/ stuiten bal) - stroefheid ( glijden /draaien) - waterdoorlaatbaarheid - onderhoud - aanzien (kleur) - ervaring

10 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Conclusie technische keuze a. Baansoort: Smashcourt - mediumpolig tapijt met ingestrooide keramische gravelkleurige korrels - speeleigenschappen van gravel dicht benaderd - kleur/aanzien vrijwel gelijk aan gravel - keuze van andere clubs - reeds enkele honderden banen aangelegd - dit jaar 400 nieuwe banen gepland - ervaring sinds 3 jaar

11 De Kuil All Weatherbanen b.Voordelen t.o.v gravel 100 % vlak, geen onverwachte richtingsveranderingen belijning 1,5 mm hoger dan vloer licht verend, goed voor de gewrichten het gehele jaar door gelijk van kwaliteit en bespeelbaar korrel plakt niet aan de schoenen sproeien niet nodig stuift niet c. Nadelen t.o.v gravel Afdruk bal minder te zien Nostalgies gravel gevoel…..

12 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Opdracht 2. Mogelijke kansen voor ons tennispark, bij aanleggen van All Weather banen. 1. Binnen de bestaande infrastructuur van banen hekken, paden en verlichting, 2. De mogelijkheden buiten de bestaande baanindeling. 3. Het uitbreiden van de speelmogelijkheden voor de jeugd (baan 12!) en indirect voor de senioren, 4. Aanpassen van de huidige energievoorziening.

13

14

15

16

17 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Opties ( binnen/buiten bestaande infrastructuur) - park deels smashcourt/ deels gravel - compleet alle banen + jeugd hoek - gefaseerde aanpak Technische voorkeur commissie: Compleet alle banen plus jeugdhoek aanleg logistiek werkzaamheden groundsman logistiek bij toernooien

18 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Opdracht 3. Onderzoek aanlegkosten van opties (financiële consequenties worden door de penningmeester behandeld) Kosten van de verschillende mogelijkheden incl. aanpassingen hekwerk, verlichting, grondwerk Globaal overzicht investeringskosten - Variant met paden. 11 banen en jeugdhoek ca € 1mln - Variant best. infrastructuur 11 banen en jeugdhoek ca € 700 k - Variant bestaande infrastructuur 11 banenca € 500 k

19 UITSLAG ENQUETE ALL WEATHER BANEN sept 2007 Aantal ontvangen formulieren :219 % totale ledenbestand 18 % % senioren 26% Via VO26 12 % Via e-mail 193 88 % Leeftijdscategorie >55 37 % 35-55 50 % 18-35 7 % < 18 6 % Ja Nee Vraag 1 Wintertennis goed idee77%23% Vraag 2 Zou U ‘t gebruiken72%28% Vraag 3Voordeel AWB zomers76%24% Vraag 4All seasonsabb. 40% duurder63%37% Vraag 5Winterlidmaatschap59%41% Vraag 6Avondurengebruik58%42% Vraag 7Kantine volledig open38%62%

20 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 1 Vragen Suggesties

21 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 Voorwaardelijk - organisatorische keuzen van de cie. met o.a. 1. Het karakter van de vereniging, 2. De opties voor de kantinevoorziening, 3. De trainingsvoorzieningen en baanonderhoud, 4. Het construct: Stichting/ Vereniging - Voor – en nadelen - De keuzen en de dilemma’s van de cie. op dit gebied!, Vragen, suggesties

22 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 1.Het karakter van de vereniging als een all seasonsclub, Activiteiten: - Naar eigen leden (enquête), - Beelden jonge ouders/ nieuwe leden: wachtlijst, - Informatie bij derden, - Ervaringen met diverse ‘soorten‘ leden, - Ervaringen met kansen nieuwe evenementen,

23 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 1.Het karakter van de vereniging als een all seasonsclub, Voorlopige keuze cie. - Gebruik maken van ‘nieuwe’evenementen, - Zo weinig mogelijk diff. in ledensoorten, - Jeugdhoek voor wachtlijst/ jonge ouders, - Nader onderzoek van kantinevoorziening Argumenten

24 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 2. De kantinevoorziening, Activiteiten - Naar eigen leden (enquête), - Raadplegen deskundigen intern/ extern - Informatie bij derden,

25 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 De kantinevoorziening, Voorlopige keuze cie. - Accent op vrijwilligers (nieuwe vormen onderzoeken!), - Echte kantinevoorziening naast kleine voorziening (automaten), - Kansen intern en extern verder onderzoeken Argumenten

26 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 3. De trainingsvoorzieningen en baanonderhoud Activiteiten: - Overleg trainers, TC, en jeugdcie, - Beelden jonge ouders/ nieuwe leden: wachtlijst, - Overleg Park en banen/ groundsman - Informatie bij derden,

27 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 De trainingsvoorzieningen/ baanonderhoud Voorlopige keuze cie. - Aangepaste taakomschrijving groundsman - Wintertraining op eigen park, Argumenten

28 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 4. Constructie Stichting/ Vereniging Activiteiten: - Schr. Informatie verzamelen, - Informatie bij derden (Eemnes/ VV Zuidvogels/ Gemeente e.d.

29 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 4. Constructie Stichting/ Vereniging Voorlopige keuze cie. - Verder uitwerken en kansen gebruiken, - Deskundigheid van derden gebruiken, Argumenten

30 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 2 Vragen Suggesties

31 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 De financiële keuzen van de cie.! - De financiële vertaling vanuit de diverse wensen, c.q. de kosten, - De wijze waarop de inkomstenkant opgebouwd kan worden, - De opbouw van de contributies De keuzen en de dilemma’s van de cie. op deze gebieden!, Vragen, suggesties

32 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 Benadering kosten aanleg 11 banen + jeugdhoek Alle cijfers zijn indicatief A. Investering en kosten lening Incl. BTW Excl. BTW 11 AWB en kosten lening545.000 485.000 Jeugdhoek,,195.000 175.000 Totaal investering740.000 660.000

33 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 B. Te financieren met eigen middelen Incl. BTW Excl. BTW 11 AWB (post groot onderhoud) 130.000 130.000 Jeugdhoek (in ruimte liquiditeit) 60.000 60.000 Totaal inv. eigen midd.190.000 190.000

34 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 c. Te financieren Incl. BTW Excl BTW Te financieren550.000 470.000 Met borgstelling SWS en Gemeentegarantie455.000 455.000 Te financieren zonder 95.000 15.000 d. WOZ- waarde voor Aanleg AWB + jeugdhoek993.000 993.000

35 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 e. Meerkosten Incl. BTW Excl BTW - Extra kosten afschrijving/ aflossing en rente 76.000 66.000 - Diverse meerkosten 33.000 33.000 TOTALE MEERKOSTEN 109.000 99.000 Diverse minderkosten 53.000 63.000 Per Saldo meerkosten 56.000 36.000

36 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 D. Hoe op te vangen? Vele manieren en alternatieven zijn aanwezig: Beelden tot nu toe binnen de cie.: Incl. BTW Excl BTW - Contributieverhoging tussen 25 – 45 euro,45.000 25.000 - 50 extra winterleden, 5.000 5.000 -60 extra jeugdleden (baan 12) 6.000 6.000 Totale extra opbrengsten56.000 36.000 Waardoor een volledige dekking

37 De Kuil All Weatherbanen Infoblok 3 Vragen Suggesties

38 De Kuil All Weatherbanen Hoe verder ? Rondvraag - Verdere procedure en planning - Algemene vragen (Rondvraag) - Afsluiting Presentator

39 De Kuil All Weatherbanen Afsluiting - De voorzitter


Download ppt "De Kuil All Weatherbanen 20 september 2007 Informatieavond over het werk van de Commissie."

Verwante presentaties


Ads door Google