De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstatelier Jachthuis juli 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstatelier Jachthuis juli 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstatelier Jachthuis 2010-2030 1 juli 2010

2 Agenda Inleiding, aanleiding (Kees Keijzers)
Opzet interactief proces (Marco van der Wel) Doel- en tijdsboom (Fabienne Douven) Aandachtspunten (Kees Keijzers) Hoe nu verder (Kees Keijzers)

3 Inleiding Platform ziet als haar taak om, samen met de gemeente, de toekomst van de wijk vorm te geven Proces gestart om samen met bewoners na te denken over huidige knelpunten en mogelijke toekomstige ontwikkelingen > proactiviteit! Gedurende vijf interactieve avonden hebben in totaal zo’n 150 buurtbewoners zich uitgesproken over hoe zij hun omgeving zien en beleven. Ook scholieren De Komeet betrokken. Externe experts ingeschakeld om realistisch te blijven en geen essentiële zaken over het hoofd te zien. Resultaat: 19 punten waar de bewoners aandacht voor vragen, geordend in een doel- en tijdsboom.

4 Opzet interactief proces
Lezing Stellingenspel Fotografieopdracht Kanskaarten samenstellen Brainstorm

5 Doel- en tijdsboom Zorgen & ideeën komen bij elkaar
Sociale samenhang & ruimtelijke ordening Stenen & groen Genoemde data zijn gewenste einddata Oranje: sociale samenhang Blauw: ruimtelijke ordening

6

7 Groen Natuur in de wijk 2010 Fauna in de wijk behouden en ondersteunen (egels, vogels, eekhoorns). Onderzoek fruitbomen historische context, waterpoelen, begroeiing voor de dierpopulatie. Groenadoptie wordt door omwonenden en de gemeente onderhouden. Samen met basisschool De Komeet nestkastproject starten. Groene opwaardering (Plantsoenstraat) 2012 Te weinig groen; park wordt gemist. Rolschaatsbaan gedeeltelijk vervangen door fruitgaard, beheerd door omwonenden. Ruimte reserveren voor een schaatsbaan in de winter. Grote boom om in te klimmen. Meidoornstraat openen om verkeer uit de Acaciastraat naar de Broekkant af te wikkelen. Onderzoeken mogelijkheden voor Wikado-speeltuin. Erfafscheidingen 2011 Kerkweg voorzien van groene schuttingen i.p.v. palenconstructie.

8 Verkeer Verkeer 2010 Verbeteren van verkeersveiligheid: Rijksweg (Hestia) oversteek naar de Molensingel, oversteek voor de Komeet bij oude Raadhuis, nieuwe trottoirs. Verkeerscirculatieplan opzetten. Betaald parkeren en parkeergarage op Kerkplein onderzoeken. Verkeer 2012 Autoluw maken van het centrum, verbinding oost/west verbeteren.Verwijderen van verkeersdrempels in Jachthuis, handhaven bij entree van de wijk. Rijksweg-Broekkant-rondweg, ontsluiting via Jufferstraat en brug richting A73. Openbaar vervoer 2016 Meer openbaar vervoer van Malden naar Nijmegen over de Rijksweg (vaker per uur). Milieuvriendelijke bussen.

9 Ontmoetingspunten Buurtfeest 2010 In de wijk vinden regelmatig straatfeesten plaats; opgeluisterd door muziek. Straatfeesten bevorderen als mogelijkheid om verbindingen te leggen. Hiervoor meer promotie maken. Kleinschalige activiteiten hebben de voorkeur. Mobiele tent ter beschikking stellen Kerkplein 2013 Het Kerkplein is ingericht met zitbanken. Bomen zijn aangeplant. Het plein wordt gezelliger en multifunctioneel. Alle obstakels zijn verwijderd en op het plein kan eenieder zijn tijd doorbrengen (laagdrempelig tijdverdrijf). Kerkplein 2016 Goede verbinding met winkelcentrum, via verkeerslichten of tunnel. Opgeknapt Kerkplein met evt. (half)ondergronds parkeren, meer bomen en vernieuwde fontein. Sfeervolle multifunctionele bestrating en verlichting.

10 Nieuwbouw Nieuwbouw 2013 Locatie “Komeet” en sportzaal Raadshuisstraat bebouwen, max. vier lagen met een goede mix van bevolking en huur- en koopwoningen. (Half)ondergronds parkeren is voorwaarde, tuinen op maaiveld. Oude boerderij (Willems) behouden en opknappen voor bijv. openbaar gebruik. Nieuwbouw 2015 Resterend groen in de wijk behouden: gezellig samen in een ‘groene jas’! Oprichten van poortgebouwen op noord/zuid-as van Malden. Niet inbreiden, wel vervangen. Onderzoek naar mogelijkheden nieuwbouw in buitengebied Malden.

11 Bevolking & veiligheid
Bevolkingssamenstelling 2013 De vergrijzing slaat ook in onze gemeente toe. De inrichting van onze gemeente moet hierop worden aangepast. Veilige looproutes, brievenbussen op de goede plekken aanbrengen. Bewoners zijn ook geïnteresseerd in een Pakkettenservice. Veiligheid 2013 De wijkagent meer zichtbaar maken. Betere verlichting aanbrengen op Kerkplein. Betere straatverlichting bij oversteekplaatsen en verkeerskruispunten.

12 Herstructurering Groene long 2012 De groene terreinen rolschaatsbaan en de Punt worden verenigd. Daarvoor worden de tussenliggende huizen gesloopt t.b.v. kinderboerderij en een paviljoen. De Plantsoenstraat wordt voor het autoverkeer afgesloten. Jongeren krijgen een eigen plek. Herstructurering Verplaatsen bedrijven Ambachtsweg naar locatie nertsenfokkerij, hiervoor in de plaats woningen bouwen. Aandacht voor verkeersveiligheid. Nieuwe bedrijven voorzien van zonnepanelen, windmolens en biomassa.

13 Kanaalzone Kanaalzone Op de plaats van de betonfabriek hoog- en laagbouw (zowel koop als huur) realiseren, met park en groengevels. Huurwoningen in het duurdere segment voor bemiddelde ouderen. Goede verbinding met dorpskern, ook voor fietsers en voetgangers. Nieuwe bouwontwikkelingen Kanaalzone 2025 Milieuvriendelijke woningen opleveren voor starters tussen jaar. Waterhergebruik en stroom uit zonne-energie. Inrichtingsplan waarin sportvoorzieningen zijn opgenomen. Terrasjes, binnenzwembad en sporthal met ligweide. Plein bij kanaal i.v.m. evenementen, theetuin, fiets- en wandelroutes.

14 Bereikbaarheid Communicatie 2014 Internetmogelijkheden verbeteren, met name ten behoeve van domotica. Onderzoeken van nieuwe vormen van wijkalarmering. Nieuwe generatie glasvezel of gratis WiFi voor de hele wijk? 2021 Parkeren en energie Centrale parkeerplaats met elektrische oplaadpunten, geen parkeren voor de deur, wel laden en lossen. Betaald parkeren onderzoeken.

15 Aandachtspunten Grosso modo leven mensen prettig samen. Verschil in perceptie Jachthuis 1, 2, en 3. Jachthuis is zeer onderbedeeld qua groen Jachthuis heeft relatief veel verkeersoverlast (Broekkant) Neigt naar ‘ouderengetto’ Er zijn geen ‘natuurlijke’ ontmoetingspunten Het historisch besef raakt ondergesneeuwd.

16 Hoe verder Het Wijkplatform Jachthuis nodigt de gemeente uit
gezamenlijk te werken aan een wijkontwikkelingsplan voor Jachthuis, door: de resultaten van het toekomstatelier serieus te nemen en als input te gebruiken, deze resultaten SMART te maken, waar mogelijk om te zetten in beleid en concrete acties met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de bewoners.

17 Vragen?


Download ppt "Toekomstatelier Jachthuis juli 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google