De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG"— Transcript van de presentatie:

1 STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG
DGOS

2 Strategie gezondheid Kloof tussen arm & rijk op gebied van gezondheid
Verschil: Soorten aandoeningen Zorgverstrekking Niet-medische factoren Niveaus met invloed op gezondheid gezondheid in kader van “armoedebestrijding Prioriteit: basisgezondheidszorg Klemtonen Reprod. Gezondheid HIV/aids- malaria – tbc – verwaarloosde ziektes Niveaus van interventie Lessons learned: Globale aanpak Gezondheid: hoeksteen van duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg: een fundamenteel recht Internationale gemeenschap: millennium goals

3 Gezondheid in de wereld
Gezondheid in de wereld : kloof tussen rijk en arm op het gebied van gezondheid Actieniveaus die een impact hebben op de gezondheid Gezondheid, hoeksteen van duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg een fundamenteel recht Gezondheid en de millenniumdoelstellingen

4 Kloof tussen arm en rijk op het gebied van gezondheid
Bevolking Levensverwachting miljoen M Vr Wereld ,9 j ,1 j. Rijkste Landen ,9 j ,3 j. Armste landen ,6 j ,2 j.

5

6

7 Oorzaken van het verschil in gezondheid Rijk-Arm
Verschil in aandoeningen Verschil in gezondheidszorg en toegang tot zorg Niet-medische invloeden

8 Verschil in “aandoeningen”

9

10 Kenmerken van “verwaarloosde ziekten”
Voornaamste slachtoffer: arme bevolking in afgelegen streken Gevreesd door de gemeenschap, overstelpen de gezondheids-diensten Veroorzaken misvormingen, handicaps, amputaties Verstoren de werk- bekwaamheid, leiden tot stigma, en verstoting…

11 Verschil in gezondheidszorg
Verschil in aanbod : organisatie en aantal gezondheidsdiensten Gezondheidspersoneel (aantal, vorming, betaling, braindrain) Geneesmiddelen (kwaliteit, beschikbaarheid, prijs) Middelen: financiering van gezondheidszorg Verschil in vraag, behoeften & gebruik Financiële - culturele toegankelijkheid

12 Uitgaven per inwoner voor gezondheid in de partnerlanden

13 Gezondheidspersoneel & ziekenhuisbedden
inwoners artsen verpleegkundigen ziekenhuisbedden België 395 1140 720 Burkina Faso 3 23 80 Mozambique 2 26 90 Mali 5 16 20 Marokko 46 105 100 Ecuador 170 70 160 Bangladesh 11 30 Vietnam 48 64

14 Resultaten verschil van zorg : oa moeder- en kindersterfte

15 Niet-medische invloeden
Armoede/inkomen Gender (vrouwen minder toegang, meer ondervoeding, toegang tot gezinsinkomen) Demografisch druk (overbevolking-> minder inkomen, minder grond, slechte behuizing, migratie…) Leefmilieu – water (infecties luchtwegen, diarree….) Onderwijs Gebruiken, cultuur, religie Onveiligheid, natuurrampen….

16 Niveaus met determinerende impact op de gezondheid
Lokale Gemeenschap Gezondheids-systeem Overheid Intern. Gemeenschap Huishoudens: acties en verworvenheden Organisatie v.h. systeem Beleid van gezondheids-sector Intern. Organisaties gezondheid Diensten gezondheidszorg Regionale Acties Normen, organisaties, infrastructuur Financiering van zorg Overheids budget Internationale fondsen Int. handelsovereenkomsten Rol andere sectoren Beleid andere sectoren Onderzoek & ontwikkeling

17 Gezondheid : hoeksteen van duurzame ontwikkeling
Gezondheid: essentiële voorwaarde voor: Welzijn van individu Sociale en economische ontwikkeling Ziekte vermindert duurzame ontwikkeling Verlies inkomen Beïnvloed levenscyclus (ziekte tijdens kinderjaren remt verdere ontwikkeling Ziekte brengt maatschappelijke kosten mee die draagkracht van individu overschrijden investeringen in gezondheidszorg hebben rechtstreekse invloed op levensduur en welzijn

18 Gezondheidszorg een fundamenteel recht
Recht op gezondheid en gezondheidszorg Universele Verklaring Van de Mensenrechten (art.25) Conventie Rechten van het Kind (art.24) Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (art.12) Rechten inzake reproductieve gezondheid(szorg) Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling

19 Gezondheid in Millenniumdoelstellingen
Tegen 2015 Kindersterfte op 1/3 van 1990 Moedersterfte op ¼ van 1990 Verspreiding HIV/aids stoppen en tendens van besmetting omkeren Malaria en voornaamste besmettelijke ziekten onder controle en tendens omkeren

20 Lessen getrokken uit ervaringen
Globale aanpak van gezondheid ipv specifieke ziektebestrijding: basisgezondheidszorg is aanbod van essentiële en globale zorg , toegankelijk voor iedereen Zorgsysteem dat De gezondheid van bevolking verbetert Aan de verwachtingen van de bevolking beantwoordt De bevolking financieel beschermt tegen kosten van slechte gezondheid.

21 Strategische Aanpak Principes Prioriteit : basisgezondheidszorg
Klemtonen binnen deze prioriteit Reproductieve gezondheidszorg HIV/AIDS Malaria, tuberculose en verwaarloosde ziektes Interventies op 4 niveaus

22 Principes Universeel recht op gezondheidszorg
Gezondheidszorg als middel om armoede tegen te gaan en te voorkomen Intersectorale aanpak Partnerschap in solidariteit (vertrouwen, transparantie, ownership) Resultaat- en impactgericht (gebruik van indicatoren)

23 Prioriteit Basisgezondheidszorg
Concept: Globaal antwoord op voornaamste gezondheidsproblemen Financieel, geografisch en cultureel toegankelijk Actieve participatie van bevolking Doeltreffend, doelmatig en duurzaam

24 Klemtonen binnen prioriteit
Reproductieve gezondheidszorg Wet Belgische samenwerking Internationale Conferentie Caïro HIV/aids preventie, zorg & controle Ontwrichting sociale en economische structuren Impact op gezondheidsdiensten en personeel, Impact op individu, huishoudens, demografische structuur van landen Impact op sectoren onderwijs, landbouw, handel en duurzame ontwikkeling Controle Malaria, TB, verwaarloosde ziekten Hoofdoorzaak van ziekte en dood in O.L. Economische gevolgen : leiden tot armoede

25 Steun op de 4 niveaus met een determinerende impact op de gezondheid
Lokale Gemeenschap Gezondheids-systeem Overheid Intern. Gemeenschap Huishoudens: acties en verworvenheden Organisatie v.h. systeem Beleid van gezondheids-sector Intern. Organisaties gezondheid Diensten gezondheidszorg Regionale Acties Normen, organisaties, infrastructuur Financiering van zorg Overheids budget Internationale fondsen Int. handelsovereenkomsten Rol andere sectoren Beleid andere sectoren Onderzoek & ontwikkeling

26 Matrix : fig 10 strategienota
Basisgezondheidszorg Repro.gezond HIV-aids Overdraagb. ziektes Interna-tionaal Beleid Financ.Solidar. R&D Reg. Acties overheid Begroting Beleid andere sectoren Organisatie Diensten Financiering Lokale gemeen-schap Bewustmaking Lok.organisatie Inkomen

27 Hoe verwezenlijken ??? Coherentie-complementariteit-coördinatie (C-C-C) Ontwikkelingsplannen van de partnerlanden Samenwerking met donoren Binnen het Belgisch buitenlands beleid Tussen de verschillende ontwikkelingskanalen Verhoging budget voor gezondheid

28 Coherentie met beleid partnerland
PRSP Sectoraal Beleid (Beleid en Plan Gezondheid) Regionaal beleid (vb SADC…)

29 C-C-C VN-organisaties, andere donoren
Beleid en acties WHO – UNAIDS - UNDP Beleid en acties EU & EC Activiteiten en steun andere bilaterale donoren

30 C-C-C Belgisch Buitenlands beleid
Andere diensten FOD BZ (vb TRIPS WHO) Buitenlandse handel

31 C-C-C Verschillende uitvoeringskanalen van de Belgische OS
Interactie tussen de verschillende kanalen en de steun op verschillende niveaus

32

33 Uitdagingen Van project naar programmaondersteuning SWAP
Steun aan PRSP Harmonisering procedures Opvolging,monitoring PRSP <-> MDG Resultaatgericht: Indicatoren Dataverzameling en analyse PPP (PPS) Internationaal & lokaal Invloed van de privé / wat ondersteunen Capaciteitsopbouw <-> braindrain

34 Besluit Strategienota is momentopname
Gezondheid verbeteren : voordurend proces van lokale en internationale analyse en beleidsaanpassing Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder …. Geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten (Universele Verklaring van de Mensenrechten, art. 25)


Download ppt "STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG"

Verwante presentaties


Ads door Google