De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG DGOS. Strategie gezondheid Kloof tussen arm & rijk op gebied van gezondheid Verschil:  Soorten aandoeningen  Zorgverstrekking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG DGOS. Strategie gezondheid Kloof tussen arm & rijk op gebied van gezondheid Verschil:  Soorten aandoeningen  Zorgverstrekking."— Transcript van de presentatie:

1 STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG DGOS

2 Strategie gezondheid Kloof tussen arm & rijk op gebied van gezondheid Verschil:  Soorten aandoeningen  Zorgverstrekking  Niet-medische factoren Niveaus met invloed op gezondheid gezondheid in kader van “armoedebestrijding Prioriteit: basisgezondheidszorg Klemtonen Reprod. Gezondheid HIV/aids- malaria – tbc – verwaarloosde ziektes Niveaus van interventie Lessons learned: Globale aanpak Gezondheid: hoeksteen van duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg: een fundamenteel recht Internationale gemeenschap: millennium goals

3 Gezondheid in de wereld  Gezondheid in de wereld : kloof tussen rijk en arm op het gebied van gezondheid  Actieniveaus die een impact hebben op de gezondheid  Gezondheid, hoeksteen van duurzame ontwikkeling  Gezondheidszorg een fundamenteel recht  Gezondheid en de millenniumdoelstellingen

4 Kloof tussen arm en rijk op het gebied van gezondheid Bevolking Levensverwachting miljoen M Vr Wereld 6.134 63,9 j. 68,1 j. Rijkste Landen 1.194 71,9 j. 79,3 j. Armste landen 625 50,6 j. 52,2 j.

5

6

7 Oorzaken van het verschil in gezondheid Rijk-Arm Verschil in aandoeningen Verschil in gezondheidszorg en toegang tot zorg Niet-medische invloeden

8 Verschil in “aandoeningen”

9

10 Kenmerken van “verwaarloosde ziekten” Veroorzaken misvormingen, handicaps, amputaties Verstoren de werk- bekwaamheid, leiden tot stigma, en verstoting… Voornaamste slachtoffer: arme bevolking in afgelegen streken Gevreesd door de gemeenschap, overstelpen de gezondheids-diensten

11 Verschil in gezondheidszorg Verschil in aanbod : organisatie en aantal gezondheidsdiensten Gezondheidspersoneel (aantal, vorming, betaling, braindrain) Geneesmiddelen (kwaliteit, beschikbaarheid, prijs) Middelen: financiering van gezondheidszorg Verschil in vraag, behoeften & gebruik Financiële - culturele toegankelijkheid

12 Uitgaven per inwoner voor gezondheid in de partnerlanden

13 Gezondheidspersoneel & ziekenhuisbedden Per 100.000 inwoners artsenverpleegkundigenziekenhuisbedden België3951140720 Burkina Faso32380 Mozambique22690 Mali51620 Marokko46105100 Ecuador17070160 Bangladesh201130 Vietnam4864170

14 Resultaten verschil van zorg : oa moeder- en kindersterfte

15 Niet-medische invloeden Armoede/inkomen Gender (vrouwen minder toegang, meer ondervoeding, toegang tot gezinsinkomen) Demografisch druk (overbevolking-> minder inkomen, minder grond, slechte behuizing, migratie…) Leefmilieu – water (infecties luchtwegen, diarree….) Onderwijs Gebruiken, cultuur, religie Onveiligheid, natuurrampen….

16 Niveaus met determinerende impact op de gezondheid Lokale Gemeenschap Gezondheids -systeem OverheidIntern. Gemeenschap Huishoudens: acties en verworvenheden Organisatie v.h. systeem Beleid van gezondheids- sector Beleid Intern. Organisaties gezondheid Diensten gezondheidszorg Regionale Acties Gemeenschap Normen, organisaties, infrastructuur Financiering van zorg Overheids budget Internationale fondsen Int. handelsovereenko msten Rol andere sectoren Beleid andere sectoren Onderzoek & ontwikkeling

17 Gezondheid : hoeksteen van duurzame ontwikkeling Gezondheid: essentiële voorwaarde voor: Welzijn van individu Sociale en economische ontwikkeling Ziekte vermindert duurzame ontwikkeling Verlies inkomen Beïnvloed levenscyclus (ziekte tijdens kinderjaren remt verdere ontwikkeling Ziekte brengt maatschappelijke kosten mee die draagkracht van individu overschrijden  investeringen in gezondheidszorg hebben rechtstreekse invloed op levensduur en welzijn

18 Gezondheidszorg een fundamenteel recht Recht op gezondheid en gezondheidszorg  Universele Verklaring Van de Mensenrechten (art.25)  Conventie Rechten van het Kind (art.24)  Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (art.12) Rechten inzake reproductieve gezondheid(szorg)  Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling

19 Gezondheid in Millenniumdoelstellingen Tegen 2015  Kindersterfte op 1/3 van 1990  Moedersterfte op ¼ van 1990  Verspreiding HIV/aids stoppen en tendens van besmetting omkeren  Malaria en voornaamste besmettelijke ziekten onder controle en tendens omkeren

20 Globale aanpak van gezondheid ipv specifieke ziektebestrijding:  basisgezondheidszorg is aanbod van essentiële en globale zorg, toegankelijk voor iedereen  Zorgsysteem dat  De gezondheid van bevolking verbetert  Aan de verwachtingen van de bevolking beantwoordt  De bevolking financieel beschermt tegen kosten van slechte gezondheid. Lessen getrokken uit ervaringen

21 Strategische Aanpak Principes Prioriteit : basisgezondheidszorg Klemtonen binnen deze prioriteit  Reproductieve gezondheidszorg  HIV/AIDS  Malaria, tuberculose en verwaarloosde ziektes Interventies op 4 niveaus

22 Principes Universeel recht op gezondheidszorg Gezondheidszorg als middel om armoede tegen te gaan en te voorkomen Intersectorale aanpak Partnerschap in solidariteit (vertrouwen, transparantie, ownership) Resultaat- en impactgericht (gebruik van indicatoren)

23 Prioriteit Basisgezondheidszorg Concept:  Globaal antwoord op voornaamste gezondheidsproblemen  Financieel, geografisch en cultureel toegankelijk  Actieve participatie van bevolking  Doeltreffend, doelmatig en duurzaam

24 Klemtonen binnen prioriteit Reproductieve gezondheidszorg Wet Belgische samenwerking Internationale Conferentie Caïro HIV/aids preventie, zorg & controle Ontwrichting sociale en economische structuren Impact op gezondheidsdiensten en personeel, Impact op individu, huishoudens, demografische structuur van landen Impact op sectoren onderwijs, landbouw, handel en duurzame ontwikkeling Controle Malaria, TB, verwaarloosde ziekten Hoofdoorzaak van ziekte en dood in O.L. Economische gevolgen : leiden tot armoede

25 Steun op de 4 niveaus met een determinerende impact op de gezondheid Lokale Gemeenschap Gezondheids -systeem OverheidIntern. Gemeenschap Huishoudens: acties en verworvenheden Organisatie v.h. systeem Beleid van gezondheids- sector Beleid Intern. Organisaties gezondheid Diensten gezondheidszorg Regionale Acties Gemeenschap Normen, organisaties, infrastructuur Financiering van zorg Overheids budget Internationale fondsen Int. handelsovereenko msten Rol andere sectoren Beleid andere sectoren Onderzoek & ontwikkeling

26 Matrix : fig 10 strategienota Basisgezondheidszorg Repro.gezondHIV-aidsOverdraagb. ziektes Interna- tionaal Beleid Financ.Solidar. R&D Reg. Acties overheid Beleid Begroting Beleid andere sectoren Basisgezond heidszorg Organisatie Diensten Financiering Lokale gemeen- schap Bewustmaking Lok.organisatie Inkomen

27 Hoe verwezenlijken ??? Coherentie-complementariteit- coördinatie (C-C-C) Ontwikkelingsplannen van de partnerlanden Samenwerking met donoren Binnen het Belgisch buitenlands beleid Tussen de verschillende ontwikkelingskanalen Verhoging budget voor gezondheid

28 Coherentie met beleid partnerland PRSP Sectoraal Beleid (Beleid en Plan Gezondheid) Regionaal beleid (vb SADC…)

29 C-C-C VN-organisaties, andere donoren Beleid en acties WHO – UNAIDS - UNDP Beleid en acties EU & EC Activiteiten en steun andere bilaterale donoren

30 C-C-C Belgisch Buitenlands beleid Andere diensten FOD BZ (vb TRIPS WHO) Buitenlandse handel

31 C-C-C Verschillende uitvoeringskanalen van de Belgische OS Interactie tussen de verschillende kanalen en de steun op verschillende niveaus

32

33 Uitdagingen Van project naar programmaondersteuning SWAP Steun aan PRSP Harmonisering procedures Opvolging,monitoring PRSP MDG Resultaatgericht: Indicatoren Dataverzameling en analyse PPP (PPS) Internationaal & lokaal Invloed van de privé / wat ondersteunen Capaciteitsopbouw braindrain

34 Besluit Strategienota is momentopname Gezondheid verbeteren : voordurend proces van lokale en internationale analyse en beleidsaanpassing  Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder …. Geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten (Universele Verklaring van de Mensenrechten, art. 25)


Download ppt "STRATEGIENOTA BASISGEZONDHEIDSZORG DGOS. Strategie gezondheid Kloof tussen arm & rijk op gebied van gezondheid Verschil:  Soorten aandoeningen  Zorgverstrekking."

Verwante presentaties


Ads door Google