De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Robeco Visie 2011 Roderick Munsters Ronald Doeswijk 6 januari 2011 Beursplein 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Robeco Visie 2011 Roderick Munsters Ronald Doeswijk 6 januari 2011 Beursplein 5."— Transcript van de presentatie:

1 Robeco Visie 2011 Roderick Munsters Ronald Doeswijk 6 januari 2011 Beursplein 5

2 2 Programma – Terugblik – Capita selecta: – langetermijn inflatierisico’s – obligatiebeleggingen vragen om andere aanpak – uitdagingen bij pensioenfondsen – verwachtingen eurozone – Wereldeconomie – Financiële markten – Vragen

3 3 Crisis hopping

4 4 2010

5 5 Rendementen per beleggingscategorie (EUR; totaalrendement) Commercieel onroerend goed wereldwijd+30% Aandelen wereldwijd+21% Grondstoffen+17% High yield bedrijfsobligaties (hedged)+15% AEX+9% Investment grade bedrijfsobligaties (hedged)+7% Staatsobligaties (hedged)+4% Kas +1%

6 6 AEX histogram (1900-2010)

7 7 Fonds Robeco vindt zijn weg terug omhoog Inclusief dividenden Gemiddeld jaarrendement 8,4%

8 8 Aandelenbeleggers hebben 2008 achter zich gelaten 200820092010 Robeco-40,85%33,10%19,83% Robeco Emerging Markets Equities D EUR-53,60%84,27%23,60% Robeco Afrika (since July 2008)-42,93%62,68%52,82%

9 9 Inflatoire tendensen aan de horizon 1. QE2 2. Schaarsten in overvloed: grondstoffen en voedsel 3. Vergrijzing; na 2015 top in arbeidsaanbod 4. Consumenten prijzen in Euro-gebied boven 2%

10 10 Fixed income: benchmark “huggers” beware… Source: Barclays The income cushion is defined by benchmark yield divided by benchmark duration

11 11 There are so many opportunities elsewhere Source: Barclays

12 12 Pensioenen in Nederland 1. Rendementen meer dan hersteld 2. Lage rentes om de banken te helpen hebben dekkingsgraden onder druk gezet, oplopende rentes zorgen inmiddels voor verlichting 3. Dubbel vergrijzing vraagt om flexibiliteit in arrangementen 4. Pensioenfondsen moeten de beleggingsruimte behouden en benutten; alleen dan zijn lange termijn ambities waar te maken.

13 13 Opslag tienjaarsrentes ten opzichte van Duitsland

14 14 Vier criteria voor een succesvolle muntunie Mogelijke score: 0, ½, 1 1. arbeidsmobiliteit door de hele unie (0) 2. open kapitaalmarkten en prijs- en loonflexibiliteit door de hele unie (1/2) 3. ‘A risk sharing system such as an automatic fiscal transfer mechanism’ (0) 4. vergelijkbare positie in conjunctuurcyclus maakt ‘one size fits all’ monetair beleid mogelijk (0) Score: ½ uit 4

15 15 Omgekeerd: voorwaarden voor een euro-redding zonder herstructurering 1. aanhoudende steun (ECB, bail-outs) zonder betekenisvolle inflatie of twijfels over Duitse solvabiliteit  2. aanhoudende acceptatie saneringsbeleid en verlies soevereiniteit onder bevolking probleemlanden  /  3. betekenisvolle economische hervormingen (vooral van de arbeidsmarkt)  4. stabilisatie van huizenprijzen in landen als Spanje om zorgen bankensector te verminderen  5. aanhoudende politieke wil Duitsland en Frankrijk tot behoud euro gedekt door Duitse Hooggerechtshof  Conclusie: aan tenminste 2 van de 5 voorwaarden wordt nu niet voldaan.

16 16 Basisscenario euro in 2011 Doormodderen is het meest waarschijnlijk: – uitbreiding (verdubbeling)/permanent maken veiligheidsnet biedt lucht – kwantitatieve verruiming ECB eveneens – herstructurering probleemlanden (partial default binnen EMU) moeilijk te vermijden, maar niet in 2011 – politieke steun in solide eurolanden (waaronder Nederland) is vereist

17 17 Wereldeconomie Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: 1. producentenvertrouwen in bijna alle markten hoog

18 18 Producentenvertrouwen blijft op verdere groei wijzen

19 19 Wereldeconomie Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: 1. producentenvertrouwen in alle markten hoog 2. arbeidsmarkt laat voortdurend herstel zien

20 20 Amerikaanse arbeidsmarkt

21 21 Wereldeconomie Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: 1. producentenvertrouwen in alle markten hoog 2. arbeidsmarkt laat voortdurend herstel zien 3. schuldafbouw van consument gaat verder maar raakt de consumptiegroei niet omdat spaarquotes gestabiliseerd zijn

22 22 Amerikaans consumentenkrediet bodemt

23 23 Wereldeconomie Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: 1. producentenvertrouwen in alle markten hoog 2. arbeidsmarkt laat voortdurend herstel zien 3. schuldafbouw van consument gaat verder maar raakt de consumptiegroei niet omdat spaarquotes gestabiliseerd zijn 4. releveraging in bedrijfsleven, balans bulkt van het geld 5. opkomende markten groeien stug door

24 24 2010 2011

25 25

26 26 Bevolkingssamenstelling en waardering Amerikaanse aandelen

27 27 Fusie- en overnamemarkt kan verrassen in 2011 BRON: BLOOMBERG, ROBECO

28 28 Cyclische argumenten pleiten voor aandelen 1. Gematigde groei is niet slecht voor aandelen: de arbeidsmarkt verbetert maar geen dreiging van loonkosteninflatie en ruim monetair beleid houdt aan 2. Winstgroei zet door, laag dubbelcijferige winstgroei ligt in het verschiet 3. M&A kan wel eens verrassen 4. Hoewel waardering neutraal is, wijzen bedrijfsobligaties nog steeds op een bovengemiddelde risicopremie Rendementsverwachting ligt tussen de 5% en de 15%

29 29 Renteopslagen bedrijfsobligaties (Verenigde Staten)

30 30 Staatsobligaties: waarschijnlijk nog te vroeg voor verdere rentestijging

31 31 Opkomende markten: aantrekkelijk maar de turbo is er af

32 32 Thema’s en sectoren Cyclische aandelen hebben in 2010 de markt verslagen, de vooruitzichten blijven bovengemiddeld goed: – nog te vroeg voor een defensieve positionering binnen de aandelenportefeuille omdat economische cyclus nog niet ver gevorderd is – cyclische fondsen hebben extra profijt van de groeiende globale middenklasse – waardering is doorgaans enigszins aan de hoge kant maar niet zo hoog dat het een belemmering vormt voor de opgaande trend

33 33 Samenvattend 1. Gematigde economische groeipad zet zich in 2011 voort 2. Inflatierisico's beperkt (in 2011(!)) 3. Gematigde groei is goede omgeving voor aandelen, zie 2010 4. Risicovollere beleggingscategorieën en cyclische thema's zijn aantrekkelijke accenten in de portefeuille

34 34 Samenvatting van visie op financiële markten AANDELEN ONROEREND GOED CREDITS, HIGH YIELD AFNEMENDE KRIMP TOENEMENDE GROEI AFNEMENDE GROEI TOENEMENDE KRIMP BODEM ECONOMIE TOP ECONOMIE 2010 2011 ROBECO, (ACTIVE QUANT) EMERGING MARKETS NATURAL RESOURCES, CONSUMER TRENDS, INFRASTRUCTURE (ROLINCO) PROPERTY EQUITIES HIGH YIELD, INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS

35 35


Download ppt "Robeco Visie 2011 Roderick Munsters Ronald Doeswijk 6 januari 2011 Beursplein 5."

Verwante presentaties


Ads door Google