De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Opening Jeanne de Feber(HDN Manager) Agenda punt 1 Agenda Agenda HDN gebruikersgroep Mededelingen Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Opening Jeanne de Feber(HDN Manager) Agenda punt 1 Agenda Agenda HDN gebruikersgroep Mededelingen Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Opening Jeanne de Feber(HDN Manager)

3 Agenda punt 1 Agenda Agenda HDN gebruikersgroep Mededelingen Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd aan de toegevoegde waarde van serviceproviders” Presentatie: “Procesvoordelen door gebruik HDN standaard met eigen webservices” Pauze Presentatie: HDN en de Zorgplicht Rondvraag Afsluiting

4 Mededelingen Mededelingen over de vereniging Projecten kalender 2011 (HDN Jaarplan) Wisselingen in HDN bestuur HDN 10.0 versies

5 Mededelingen Mededelingen over de vereniging Projecten kalender 2011 Consumptief Krediet via HDN (Afronding ) Paperless Mortgage (Afronding ) Ontsluiting NHG (PID fase) Webservice TaxCon (PID fase) BKR ontsluiting via HDN platform (PID fase) Waardeopbouw polissen (strategische studie) HDN als identity provider (strategische studie)

6 Mededelingen Mededelingen over de vereniging Wisselingen in HDN bestuur Leden:Distributie:Nieuw (onder voorbehoud ALV): Van Diem (uit)Baks (uit) Keegstra (Welke FD) WekkingSchoonbergen (uit)Smulders (Obvion) Van BaarsWitteveen (uit)Bavelaar (Hypotheekshop) DrostVan der WalEn?

7 Mededelingen Mededelingen over de vereniging HDN 10.0 versies

8 Opening Jeanne de Feber (HDN Manager) “Moet HDN verbreden en verdiepen?”

9 Opening “Verbreden en verdiepen” 2010 jaar van Implementatie (update) Keten Integratiescans

10 Opening “Verbreden en verdiepen” 2010 jaar van Implementatie (update)

11 Opening “Verbreden en verdiepen” Keten Integratie Scans Ook in 2011 Nu ook systeemhuizen en distributiepartijen

12 2BeSure Presentatie HyWay/Probanco Peter Besuijen (HyWay) en Reinier Visser (Probanco). “Markttrends gerelateerd aan de resultaten van het onderzoek naar de toegevoegde waarde van serviceproviders”.”

13 Agenda punt 1 CvSP Presentatie CvSP/SPN Albert J. Eikenboom (Directeur CvSP) ‘HDN en SPN in de 21 e eeuw’

14 Agenda punt 1 Pauze

15 Agenda punt 1 HDN Presentatie HDN Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten”

16 Agenda punt 1 HDN Actueel onderwerp (am 14-3-2011)

17 Agenda punt 1 HDN Historie 2005 BDF Besluit financiële dienstverlening 2007 WFT Wet Financieel Toezicht 2006 WFD Wet Financiele Dienstverlening BGFO Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

18 Agenda punt 1 HDN Uitdagingen Waarom is de WFT, toezicht en uitvoering zo complex? Omkering van de bewijslast Open normering Veel “losse”schakels door ontvlechting Uitdagingen voor “Compliance” Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel,...) die het bestuur bijstaat bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Letter vs. geest van de wetgeving

19 Agenda punt 1 HDN Uitdagingen (2)

20 Agenda punt 1 HDN Zorgplicht Zorgplicht Zorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs, banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies). Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men zelf een verantwoordelijkheid houden. Zorgplicht = containerbegrip Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument )

21 Agenda punt 1 HDN Adviesregels De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels. - Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel” - Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid” - Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het klantdossier - Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke verplichting tot nazorg.

22 Agenda punt 1 HDN Is er een taak voor HDN? Nazorg Adviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder! De nazorg: wettelijke verplichtingen? De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant, verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn, moeten afspraken over nazorg gemaakt worden. Reconstrueren en archiveren Als redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk klantendossier wordt bijgehouden. De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele adviestraject reconstrueerbaar zijn

23 Agenda punt 1 HDN Is er een taak voor HDN? Nazorg - Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en uitwisselen” - Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.” Reconstrueren en archiveren - Oplossingen om keten minimaal te doorbreken - Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en controle werkzaamheden in de keten.

24 Agenda punt 1 HDN Mogelijkheden Nazorg Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail enz) of op extranet ter beschikking gesteld. HDN ProlongatieBericht. Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de volgende van toepassing: - Verlenging - Vernieuwing - Vervolg - Voortzetting - Termijnverlenging

25 Agenda punt 1 HDN Standarisatie van informatie

26 Agenda punt 1 HDN Mogelijkheid Reconstrueren en archiveren

27 Agenda punt 1 HDN Vragen?

28 Conclusie Conclusies…. Verdieping en verbreding van HDN in de keten bied toegevoegde waarde Standarisatie bied ruimte voor individuele toepassingen Schakels in de keten moeten toegevoegde waarde bieden HDN kan toegevoegde waarde bieden in het naleven van wetgeving

29 Rondvraag

30 Sluiting Dank voor uw aanwezigheid en aandacht


Download ppt "Welkom. Opening Jeanne de Feber(HDN Manager) Agenda punt 1 Agenda Agenda HDN gebruikersgroep Mededelingen Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd."

Verwante presentaties


Ads door Google