De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indextrackers “To track or not to track, that’s the question

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indextrackers “To track or not to track, that’s the question"— Transcript van de presentatie:

1 Indextrackers “To track or not to track, that’s the question
Indextrackers “To track or not to track, that’s the question!” Ben je een volger of een leider?

2 Agenda Indextrackers AFM en vermogensopbouw AFM Financiële Beslisstijl
Een tweetal vergelijkingen Amerikaanse ervaringen

3 Wat de boer niet kent……. “Wat zijn ETF’s?”

4 Wat de boer niet zoekt…….
Google: ‘indextrackers’ >> zoekresultaat nr. 7 ‘Wikipedia’: Exchange Traded Fund Een Exchange Traded Fund (ETF), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex.

5 Indextrackers of Exchange Traded Funds
Indextrackers. Wat zijn dat? Een indextracker, ook wel Exchange Traded Fund of ETF genoemd, is een beleggingsfonds met als doel een beursindex, zoals de AEX of de Dow Jones, zo goed mogelijk te volgen. Het resultaat hiervan is dat de belegger hetzelfde rendement als deze index behaalt. ETF’s hebben relatief lage kosten en het is over het algemeen duidelijk waarin wordt belegd. Maar er zijn verschillende soorten trackers: Die een grote spreiding in de portefeuille hebben, met een goed gespreide index als onderliggende waarde. Die inspelen op een specifieke marktomstandigheid of markt Die short gaan en speculeren op een neergaande markt Die een hefboomwerking bevatten Die géén index maar een valuta of grondstof volgen

6 Indextrackers of Exchange Traded Funds
Verwarring De term indextracker kan voor verwarring zorgen, omdat hier zowel de goed gespreide als de zeer specifieke variant mee bedoeld wordt. Keuzes Beleggingsadviseurs kunnen een belangrijke rol spelen door beleggers te informeren over de verschillende indextrackers en door aan te geven welke soort tracker het meest geschikt is voor de verschillende typen beleggers.

7 Indextrackers of Exchange Traded Funds
De eenvoudigste ETF’s zijn transparante producten. Met deze ETF’s wordt de onderliggende index één op één gevolgd. Sterke groei in ETF’s, gevolg: Nieuwe productvarianten Niet één index, maar meerdere indexen volgen of (deels) actief beheer ETF’s die gebruik maken van afgeleide producten Deze nieuwe varianten hebben elk hun eigen productkenmerken en specifieke risico’s, en kunnen sterk afwijken van de productkenmerken van de eenvoudigste ETF’s.

8 AFM Leidraad Vermogensopbouw
Financieel adviseurs, banken en beleggingsondernemingen moeten; hun klant goed doorgronden een juiste inschatting maken van het risicoprofiel de nazorg goed regelen. Uitgangspunten: Een juiste vertaling door de adviseur van het beeld van de klant naar een passende oplossing; Het vooraf bespreken van de dienstverlening die een financiële dienstverlener de consument kan bieden (provisietransparantie) Het adviseren van producten en diensten in het belang van de consument. Consumenten goed inzicht krijgen in de keuze voor het type belegging, bijvoorbeeld actief gemanagede fondsen versus indexfondsen.

9 AFM Leidraad Vermogensopbouw
Actief versus passief gemanagede beleggingsfondsen Nederlandse markt: Vrijwel alleen maar actief gemanagede fondsen actief aangeboden en geadviseerd. Professionele fondsmanagers denken dat juist zij in staat zijn de markt te verslaan. Het standaard aanbieden en adviseren van actief gemanagede fondsen is toch opvallend, aangezien dit niet in het belang van de klant lijkt te zijn. Wetenschappelijk onderzoek naar de prestaties van beleggingsfondsen laat keer op keer zien dat actief gemanagede fondsen het vaak niet beter doen dan passieve fondsen.

10 AFM Leidraad Vermogensopbouw
De adviseur geeft één advies Adviseren betekent niet dat de adviseur de klant verschillende opties voorlegt. Het advies dat de adviseur geeft moet de best passende oplossing zijn voor de klant. De klant volgt het advies wel of niet op. Niet, dan vastleggen in het dossier, nadat de risico’s en consequenties hiervan besproken zijn. Wel, dan dient de adviseur ook afspraken te maken over de nazorg of opvolging.

11 AFM Leidraad Vermogensopbouw
AFM Consumentenmonitor 4% van de beleggers met een beleggingsadviseur belegt in indextrackers. Beleggers die niet in indextrackers beleggen, geven als voornaamste reden aan dat hun beleggingsadviseur dit afraadt. Slechts één op de vijf consumenten is bekend met trackers. Volgens de Retail Investor 2010 heeft 3% van alle Nederlandse particuliere beleggers indextrackers in portefeuille. Het gaat vooral om grotere, actievere beleggers met een belegd vermogen van meer dan €

12 AFM Leidraad Vermogensopbouw
Zorgvuldig advies Financieel adviseurs, banken en beleggingsondernemingen moeten producten en diensten adviseren in het belang van de consument. Je moet goed inzicht krijgen in de keuze voor het type belegging, bijvoorbeeld fondsen die actief gemanaged worden versus indexfondsen. Dat stelt de AFM in haar leidraad zorgvuldig advies vermogensopbouw.

13 Aandachtspunten Indextrackers / EFT’s (volgens de AFM)
Risico De belangrijkste financiële risico’s van een ETF kun je aflezen uit de risico-indicator. Aan de stand van de risico-indicator is te zien hoe groot het risico van een ETF is. Tegenpartijrisico In het beleggingsbeleid kan zijn vastgelegd dat er gewerkt wordt met derivaten (afgeleide producten, zoals opties of warrants) of het uitlenen van de onderliggende waarden van de indextracker aan derden. Hierdoor ontstaat een tegenpartijrisico. Het risico bestaat namelijk dat de tegenpartij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

14 Aandachtspunten Indextrackers / EFT’s (volgens de AFM)
Tracking error De tracking error geeft aan in hoeverre een ETF er in slaagt de onderliggende index te volgen. De beheerskosten en transactiekosten (voor het verhandelen van ETF’s) zorgen ervoor dat er een verschil kan ontstaan tussen het rendement van een ETF en de onderliggende index. Ook door het dividendbeleid en door verschillen tussen de samenstelling van een ETF en de onderliggende index kan de waarde van een ETF anders zijn dan de waarde van de gevolgde index. Het verschil wordt aangeduid met het begrip ‘tracking error’. Als er sprake is van tracking error betekent dit dus dat de onderliggende index niet één op één gevolgd wordt. Soms wordt in plaats van tracking error ook de term ‘tracking difference’ gebruikt.

15 Aandachtspunten Indextrackers / EFT’s (volgens de AFM)
Spreiding Het beperkte risico vanwege een brede spreiding wordt vaak als kenmerk van een ETF genoemd. Ondanks een brede spreiding kan er toch nog sprake zijn van een ‘concentratierisico’. Concentratierisico kan er zijn wanneer er een hele specifieke index wordt gevolgd, zoals een telecomindex of index met voornamelijk aandelen uit de financiële sector. Weergave rendementen Rendementen worden vaak in grafiekvorm weergegeven. Kijk goed welke rendementen er met elkaar vergeleken worden. Let ook op de periode waarover de resultaten getoond worden. In sommige gevallen worden er ‘appels met peren’ vergeleken en zegt de vergelijking daardoor weinig. Als de AFM zulke vergelijkingen ziet, zal er uiteraard actie worden ondernomen.

16 Aandachtspunten Indextrackers / EFT’s (volgens de AFM)
Informatieverstrekking bij indextrackers Het is belangrijk dat consumenten voor de totstandkoming van een overeenkomst op de hoogte worden gebracht van alle kenmerken van het financiële product, die nodig zijn om een adequate beoordeling van het product te kunnen maken*. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op de werking van het product, de risico’s en de kosten die aan het product zijn verbonden. * Dit staat in artikel 4:20, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

17 AFM Financiële Beslisstijl
Wat voor financiële beslisser ben je?

18

19 Adviesgevoelig We kunnen de beslisstijl van de adviesgevoeligen het beste typeren als 'gericht op anderen'. Men laat zich voornamelijk leiden in zijn keuzeproces door het vertrouwen dat men heeft in een ander persoon, stelt zich weinig kritisch op en gaat vooral af op zijn gevoel in plaats van op product inhoudelijke aspecten. Tevens heeft men geen intensief zoekgedrag: men beperkt het aantal alternatieven en de hoeveelheid informatie en stopt met zoeken zodra men een product heeft gevonden dat voldoet. Ambitieus De beslisstijl van de ambitieuzen laat zich het beste omschrijven als ‘avontuurlijk’. Men probeert graag nieuwe producten, gaat ingewikkelde constructies niet uit de weg en is bereid een gokje te wagen. Men steekt een gemiddelde energie in de aanschaf van een nieuw financieel product en handelt bij voorkeur individueel.

20 Beheerst De beheerste heeft tot doel een weloverwogen beslissing te nemen en wil zijn beslissing met name op basis van feiten en goede argumenten maken. Hij gaat daarbij zeer nauwgezet te werk: overweegt veel alternatieven en zoekt door tot hij het beste product heeft gevonden. Daarnaast is de beheerste zeer zelfstandig. Hij wil in staat zijn een eigen, zelfstandige, gefundeerde beslissing te nemen. Gemaksgeorienteerd Gemaksgeoriënteerden zijn enerzijds sterk gericht op het beperken van de hoeveelheid informatie bij het nemen van beslissingen en zijn daarnaast gericht op het beperken van risico. Men is weinig adviesgevoelig, maar neemt juist veel meer individueel beslissingen. Zo vertrouwt men adviseurs niet zo gemakkelijk en praat men weinig met anderen over de aanschaf van financiële producten.

21 AFM Financiële Beslisstijl
Een Indextracker / EFT blijkt dus minder eenvoudig dan in eerste instantie lijkt. Welke klant past hier dan goed bij? Adviesgevoelig? Hoeveel risico loop je hier als adviseur bij zo’n type klant? Zegt de klant al snel dat hij het snapt, maar ben jij als adviseur later de gebeten hond? Ambiteus? Deze klant houdt wel van avontuurtje. Snapt hij volledig wat hij gaat doen of had jij hem tegen zichzelf moeten beschermen? Beheerst? Hoeveel tijd moet je als adviseur in dit soort type klanten stoppen, die je niet vergoed krijgt? Of wordt het dan te duur voor deze klant, die het naadje van de kous wil weten? Gemakgeorienteerd? Wanneer doe je het bij deze klant goed? Hij heeft weinig vertrouwen in adviseurs, dus hoe zit het later wanneer de rendementen van jouw advies toch tegen blijken te vallen? Had je ook hier de klant niet tegen zichzelf in bescherming moeten nemen?

22 De AFM: Verstandig Beleggen, Stappenplan
Stap 1: kies voor: Vermogensbeheer of Beleggingsadvies of Execution Only Stap 2: Laat een clienten- of beleggingsprofiel maken Stap 3: Beleg alleen in producten die je begrijpt! Stap 4: Maak zelf een keuze en neem hiervoor de tijd, koop geen producten die je niet begrijpt! Stap 5: Meld een klacht! Dus is een Indextracker / ETF wel dat eenvoudige en goede product dat je als adviseur aan je klant wilt adviseren?

23 Een vergelijking

24 Legal & General Bancair
Legal & General biedt nu ook bancaire produkten aan, i.c.m. Indextrackers. AANDELENFONDSEN Investering Oprichtingsdatum INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD: n.v.t. 100% in iShares MSCI World INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND✭ ✭ ✭: 100% iShares AEX Eur INDEX AANDELENFONDS EUROPA: n.v.t % iShares MSCI Europe INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA: n.v.t. 100% iShares MSCI North America Een kind kan de was doen, wanneer je in die jaren een fonds opricht!

25 Legal & General Bancair
Legal & General biedt nu ook bancaire produkten aan, i.c.m. Indextrackers. OBLIGATIEFONDSEN Investering Oprichtingsdatum INDEX EURO STAATSLENINGENFONDS (3-5 JAAR) ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ 100% iShares Barclays Cap. Government Bond INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) ✭ ✭ ✭ ✭ 100% iShares Barclays Cap. Inflation Linked Bond

26 Legal & General Bancair
Legal & General biedt nu ook bancaire produkten aan, i.c.m. Indextrackers. MIXFONDSEN Investering Oprichtingsdatum INDEX MIX FONDS DEFENSIEF n.v.t. 100% BlackRock Fund of iShares Conservative INDEX MIX FONDS NEUTRAAL n.v.t. 100% BlackRock Fund of iShares Balanced INDEX MIX FONDS OFFENSIEF n.v.t. 100% BlackRock Fund of iShares Growth 2009 INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF n.v.t. 100% BlackRock Fund of iShares Dynamic

27 We zijn er niet voor niets al zo lang!
Fondsen in Plus Modelport. Morningstar Rating Oprichtingsdatum Allianz Holland Selectie Fonds ✭ ✭ ✭ ✭ Allianz Combi Obligatie Fonds ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ Allianz Holland Fund ✭ ✭ ✭ Allianz Holland Obligatie Fonds ✭ ✭ ✭ Allianz Holland Europe Fund ✭ ✭ ✭ ✭ Allianz Duurzaam Wereld Fonds ✭ ✭ ✭ ✭

28 Bruto hist. Rend. Zeer Def. MP 7,23% Defensieve MP 7,28% Neutrale MP 7,67% Offensieve MP 8,03% Zeer Off. MP 8,12% Legal & General Bruto hist. rendement Oprichtingsdatum INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD 6,40% 2005 INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND 5,31% 2005 INDEX AANDELENFONDS EUROPA 8,30% 2007 INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA 8,30% 2006 INDEX EURO STAATSLENINGENFONDS (3-5 JAAR) 4,20% 2006 INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) 3,97% 2005 INDEX MIX FONDS DEFENSIEF 4,20% 2009 INDEX MIX FONDS NEUTRAAL 6,20% 2009 INDEX MIX FONDS OFFENSIEF 6,20% 2009 INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF 8,30% 2009

29 foto 1959 Wat deed u in 1959?

30 We zijn er niet voor niets al zo lang!
Fondsen in Plus Modelport Aandeel v.h. fonds in een MP Oprichtingsdatum Allianz Holland Selectie Fonds 20% Allianz Combi Obligatie Fonds 0%, 10% of 15% Allianz Holland Fund 0%, 15%, 20%, 25% of 35% 1959 Allianz Holland Obligatie Fonds 0%, 15%, 30%, 50% of 65% Allianz Holland Europe Fund 0%, 15%, 20%, 25% of 35% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 0% of 15%

31 Minimaal 85% van de inleg wordt geïnvesteerd in Allianz Fondsen, die 20 jaar of langer bestaan!
Zeer Off. Offensief Neutraal Defensief Zeer Def. Opricht. Dat. AHOF 0% 15% 30% 50% 65% 1972 AHSF 20% 1983 AHEF 35% 25% 1990 ACOF 10% 2007 ADWF AHF 1959 100%

32 quality? Casus: Inleg € 244,- per maand Duur 30 jaar Man, 01-01-1985
Neutraal profiel Eindkapitaal BND: € ,- 50% aandelen tegen 8,3% 50% obilgatie tegen 4,1% Gem. rendement: ,2% Eindkapitaal Allianz Plusrekening: 6,2% € ,- 7,0% € ,- 7,67% € ,- Neutrale Modelportefuille O.b.v. historisch rendement ruim € ,- meer, en: Een assetmanager die zich bewezen heeft Provisie inkomsten zijn bij Allianz wel mogelijk

33 Fearful of another flash crash?
With any investment, your first question should be, "What's the worst that could happen?" Investors in exchange traded funds found out during the May 6 “FLASH CRASH," when some ETFs sold for a penny a share. Could it happen again? Hard to say. What happened? On May 6, the Dow Jones industrials plunged points in about 20 minutes, only to regain much of those losses by the end of the day. A joint report by the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission issued on Sept. 30 said a large futures trade by an unnamed mutual fund company — widely reported to be Waddell & Reed — triggered the flash crash. Exchange traded funds have a mechanism designed to help them track their designated indexes. If the price of the fund goes too far astray from its index, large institutional investors can buy or sell big blocks of the stocks in the fund, which will bring the fund's price back in line with its index.

34 A good ETF is in the eye of the beholder
Q: Can you tell me how to find good exchange-traded funds (ETFs)? A: Just as you'd be hard pressed to get people to agree on what a "good' painting is or a "good" wine, a "good" exchange-traded fund or ETF is also subject to opinion. ETFs are mutual-fund-like investments, which allow you to invest in a number of stocks by buying shares of a single fund. The best ETFs are those that fit your investment goals. With that said, there are some common characteristics you can look for: • Relatively low expense ratios or management fees. These fees are what you're charged every year to own the ETF. Since ETFs are generally passively managed funds, fees are especially important. They eat into your returns. The lower the fee, the better. Now, some types of ETFs charge more than others because of the nature of the stocks they own. That's why is important to compare one ETF's expenses to fees charged by similar ETFs. • Small premium or discount. The price of an ETF should be close to the value of the stocks it owns. But that's not always the case. Sometimes the price of an ETF is driven higher than the value of its holdings; that is, it's selling for a premium. Similarly, the share price of an ETF can be pushed below the value of the stocks it owns. Then, it's selling at a discount. As an investor, you want the premium or discount to small — an indication that the ETF is being traded efficiently. • Active trading.  Even if you're not a day trader, you want to see lots of trading in your ETF. If shares of the ETF you own are changing hands frequently, you have a better chance of getting the best price when you want to buy or sell. You also want to make sure your ETF will survive the inevitable weeding out process for new ETFs.

35 Indextrackers / ETF’s Conclusie Kunnen erg ingewikkeld zijn
Niet geschikt voor alle (de meeste) klanten AFM Leidraden Vermogensopbouw luistert erg nauw Dienen wel aangekaart te worden in een advies Uitleg / onderzoek kan erg tijdsintensief zijn en misschien niet rendabel

36 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Indextrackers “To track or not to track, that’s the question"

Verwante presentaties


Ads door Google