De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willy Baeyens - Nik van Larebeke. FACTFILE  Opdrachtgever : Vlaamse gemeenschap 1.Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw; Vlaams Minister van Welzijn,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willy Baeyens - Nik van Larebeke. FACTFILE  Opdrachtgever : Vlaamse gemeenschap 1.Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw; Vlaams Minister van Welzijn,"— Transcript van de presentatie:

1 Willy Baeyens - Nik van Larebeke

2 FACTFILE  Opdrachtgever : Vlaamse gemeenschap 1.Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw; Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen 2.Administratie Gezondheidszorg en AMINAL  Realisatie: UG,VUB, LUC, UA, KUL, VITO, UMA, AZ Antwerpen, OPZ Geel, PIH  Looptijd: 1 oktober 2001 - 31 december 2006  Financiering: 7.899.084 euro

3 STRUCTUUR Het Steunpunt M&G telt zes strategische doelstellingen  1° Luik: Beleidsondersteuning  2° Luik: Ontwikkeling van Beleidsinstrumenten  3° Luik: Surveillance en Biomonitoring  4° Luik: Toegepast Milieu en Gezondheidsonderzoek  5° Luik: Sociaal en Gezondheidseconomisch onderzoek  6° Luik: Methodologieontwikkeling

4 Overzicht participerende promotoren en onderzoekers Overzicht participerende promotoren en onderzoekers Vakgroep Radiotherapie, Kerngeneeskunde en Experimentele Radiologie (UG) Van Larebeke N., De Bont R. Vakgroep Menselijke Ecologie (VUB) Hens L, De Wit J., Vandegaer B. Entiteit Epidemiologie (KUL) Van Loon H., Vlietinck R., Van Kersschaever G., Reynders C., Van der Burg J. Expertisecentrum Milieutoxicologie, afdeling Milieu en Gezondheid (VITO) Schoeters G., Koppen G., Brits E. Vakgroep Analytische en Milieu- Chemie (VUB) Baeyens W., Baert L. Neurotoxicologisch Expertisecentrum (OPZ Geel) Viaene M., Vermeir G. Department of Health Risk Analysis (UM) Kleinjans J., Van Delft J., Van Leeuwen D., Ketelslegers H.

5 Overzicht participerende promotoren en onderzoekers Overzicht participerende promotoren en onderzoekers Centrum voor Statistiek (LUC) Molenberghs G., Bruckers K. Vakgroep Inwendige Ziekten, Laboratorium Hormologie-Andrologie (UG) Comhaire F., Dhooge W., Mahmoud A. Studiecentrum Technologie, Energie, Milieu (UA) Goorden L., Keune H. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (UA) Loots I., Mertens R. Vakgroep Maatschappelijk Gezondheidkunde (UG) De Backer G., Willems J., De Henauw S., Bilau M., Matthys C. Pediatrie (AZ Antwerpen) Desager K. Provinciaal insituut voor Hygiëne (PIH) Nelen V., Van de Mieroop E. Expertisecentrum Integrale Milieustudies, afdeling Meten en Evalueren (VITO) De Nocker L., Torfs R.

6 Managementstructuur Steunpunt

7 Guido Steenkiste Kabinetschef Vlaams Minister Sannen Rudi Daems Kabinet Vlaams Minister Sannen, adjunct-kabinetschef Pieter Van Vooren Kabinet Vlaams Minister Sannen, raadgever algemeen beleid Dominique Aerts Ludwine Casteleyn AMINAL, directoraat-generaal Philippe D’Hondt VMM, stafmedewerker Myriam Bossuyt VMM, stafmedewerkster Dirk Wildemeersch Gerrit Tilborghs Administratie Gezondheidszorg Edwine Pelfrene Administratie Planning & Statistiek Jan Van Heuverswyn Administratie Wetenschap, Innovatie & Media Griet Van Gestel OVAM Samenstelling Stuurgroep

8 Beschavingsziekten Kanker Asthma Bloedvataandoeningen Zenuwziekten Suikerziekte Onvruchtbaarheid Enz... Erfelijke voorbeschikkende factoren Grotere gevoeligheid aan een bepaald agens Neiging tot bepaalde aandoening Levensstijlfactoren Roken Te veel calorieën Te weinig groenten en fruit Te weinig lichaamsbeweging Te veel zonnen Enz... Milieufactoren Vervuilende stoffen buitenshuis Vervuilende stoffen binnenshuis Vervuilende stoffen voeding Radioactieve straling Niet ioniserende straling PROBLEMATIEK (1)

9 200.000 stoffen op de wereldmarkt Meer dan 2.800 stoffen in omgevingslucht 10% kankerverwekkend 2 à 3% xeno-oestrogeen Interacties Blootstellingen wijd verspreid en gelijkaardig 2.000 stoffen in grote hoeveelheden in Europese Gemeenschap PROBLEMATIEK (2)

10 Onbekende stoffen of agentia Interactie tussen agentia Biologisch effect Detectie, identificatie? PROBLEMATIEK (3)

11 Gemeten inwendige dosis Biologische effect Gezondheidseffect associatie Mate van risico Verbonden aan bepaalde blootstelling PROBLEMATIEK (4)

12 Vraagbaak  Het antwoorden op concrete vragen van de overheid door middel van literatuurstudie  Pro-actieve rapporten  thema’s parlementaire commissie M&G  Voorbeelden: acrylamide, stortplaatsen, benzeen  http://www.milieu-en-gezondheid.be INHOUD BELEIDSONDERSTEUNING

13 Literatuurstudie  Lage dosisproblematiek  bepalend voor impact milieuvervuiling  Epigenetische kankerverwekkende invloeden (hormoonverstoring, dioxines, pcb’s, pesticiden, plastic componenten)  Meest belangrijke gezondheidsbedreigende polluenten Kostenefficiëntie biomonitoring  Verkennen van nut, haalbaarheid en kostenefficiëntie van een biomonitoringsprogramma INHOUD BELEIDSONDERSTEUNING

14 Kruisdatabanken  Analyseren van pathologie gegevens en geografisch lokaliseren in relatie tot milieufactoren  Koppeling tussen milieu- en gezondheidsdatabanken  kruisdatabanken  Bestaande databanken:  Gezondheid: SPE, MKG, VKL, Mortaliteit  Milieu: SO 2, NO 2, PM 10, Dioxine  Socio-economisch: urbanisatiegraad, socioeconomische index, bevolking INHOUD BELEIDSONDERSTEUNING

15

16  Ontwikkeling van kernlijst aan milieu- en gezondheidsindicatoren voor Vlaanderen  i.s.m. Vlaamse administratie  Planning:  Internat. lit.studie  Selectie indicatoren  beleidsrelevantie, DPSEEA-model (Driving forces Pressure State Exposure Effect Action)  Resultaten:  Kernlijst 42 M&G-indicatoren  Toekomstperspectieven:  Aanpassen a.d.h.v. biomonitoringstudie en nieuwe inzichten INHOUD ONTWIKKELING VAN BELEIDSINSTRUMENTEN

17 Mogelijke verbanden tussen de aanwezigheid van groene ruimten in de directe woonomgeving en specifieke gezondheidseffecten Hypothese: Nabijheid en gebruik van groene ruimten oefent een positieve invloed uit op de gezondheid van de Vl.bevolking Methodologie:  Lit.studie  Selectie buurten  2 buurten met ≠ hoevelheid groen  = socio-econ status., luchtkwaliteit  = socio-econ status., luchtkwaliteit  Enquêtering 150 inw./buurt  socio-econ. geg., zelfgerapporteerde gezondheidstoestand, mentale gezondheidstoestand, gebruikspatronen groene ruimten  Besluiten  impact groene ruimten op de gezondheid ONTWIKKELING VAN BELEIDS- INSTRUMENTEN: PILOOTSTUDIE

18 Surveillance en Biomonitoring

19 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Dioxinen Dioxine-achtige PCB’s Andere Dioxine-achtigen Pesticiden PCBs Polluenten Non-ferro nijverheid Gidsstoffen in mens 1-Hydroxypyreen « Dioxine-activiteit » Gechloreerde pesticiden Merker PCBs Cadmium en Lood Biomonitoring: gidsstoffen meten Milieupolluenten

20 Biomonitoring: deelnemers pasgeborene jongere Volwassene Groei & ontwikkeling Zenuwstelsel Astma & allergie Fertiliteit Blootstelling bij begin van het leven Blootstelling in verkeer, woonomgeving Groei & ontwikkeling Hormonaal evenwicht Astma & allergie Accumulerende blootstelling Risico op kanker

21

22 Opvolgstudie neurologische ontwikkeling van het kind 0 1 2 3 4….12 1518…………………………42 maanden Analyse navelstrengbloed Pb, Cd, PCB, dioxineachtige stoffen vragenlijsten voeding: aard + duur Blootstelling voor de geboorte Blootstelling na de geboorte testen

23 Opvolgstudie Astma en Allergie

24 Inhoud Toegepast Milieu en Gezondheidsonderzoek A) Toxicogenomische toepassingen in biomonitoringstudies Doelstellingen:  Het opsporen van verandering in genactiviteit als biomarker voor effect  Het opsporen van genen die verhoogde gevoeligheid geven Aanpak: nieuwste genomics technologieën  Genexpressieprofielen van vele genen tegelijkertijd in lymfocyten en eventueel sputumcellen.  High throughput technologieën voor het simultaan genotyperen van minstens 100 allelen. Toekomstperspectieven:  Toepassing in biomonitoringstudies van Steunpunt M&G

25 B) Monitoring van endocriene verstoorders in verschillende milieumatrices Detectie van hormoonverstorende stoffen 1) Competitieve Binding test: meet de capaciteit van stoffen om zich aan de oestrogeen receptor te binden 2) Tests met levende cellen: meten de capaciteit van stoffen om de oestrogeenreceptor te activeren (binding aan de receptor, binding aan en activatie van een “estrogen responsive element”, een oestrogeen –gevoelige DNA sequentie) 2.1. Gist test 2.2. Tests op cellen die fysiologisch interageren met oestrogenen: - Sertoli cellen (met reporter gen) - Gonadotrope cellijn (zal de studie van de regulatie van endogeen oestrogeen gevoelige genen toelaten) - Celproliferatietests (Sertoli cellijn, prostaatkankercellen, borstkankercellen) Inhoud Toegepast Milieu- en Gezondheidsonderzoek

26 codewatertypereceptorgistMVLN 01J 143opp water9.323.473.48 01J 142opp water0.970.460.67 01J 140opp water1.5113.7214.99 01J 141opp water1.572.421.9 01J 145opp water6.466.216.72 01J 144opp waterout of range40.6134.7 02B015-2industrie93.640.33alles tox 02C045opp water0.931.461.42 02C169opp water2.140.630.19 02C172opp water10.7816.215.28 02B011-2industrie165.203.38alles tox 02C046opp water1.451.760.82 02C171opp water107.7069.7328.51 02B011-3industrie0.50 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2107439/slides/slide_26.jpg", "name": "codewatertypereceptorgistMVLN 01J 143opp water9.323.473.48 01J 142opp water0.970.460.67 01J 140opp water1.5113.7214.99 01J 141opp water1.572.421.9 01J 145opp water6.466.216.72 01J 144opp waterout of range40.6134.7 02B015-2industrie93.640.33alles tox 02C045opp water0.931.461.42 02C169opp water2.140.630.19 02C172opp water10.7816.215.28 02B011-2industrie165.203.38alles tox 02C046opp water1.451.760.82 02C171opp water107.7069.7328.51 02B011-3industrie0.50

27 Uitgangspunt Niet eenzijdig informeren wel een dialoog aanmoedigen burgers, organisaties overheid onderzoekers Inhoud sociaal gezondheids- en economisch onderzoek

28 Waarom een dialoog? Luisteren naar hoe mensen zelf risico’s ervaren is belangrijk bij zoeken naar oplossingen Praten over resultaten, wetenschappelijke onzekerheden en meningsverschillen bevordert het vertrouwen in het onderzoek ?

29  Doelstellingen:  Risicopercepties in kaart brengen en ‘vinger aan de pols’ methoden suggereren  Uitwerken communicatiemodellen voor milieu- en gezondheidsrisico’s  In kaart brengen van randvoorwaarden, mogelijkheden en methoden voor argumentatief en interactief beleid omtrent milieu- en gezondheidsrisico’s  Werkplan communicatie: meersporenstrategie van communicatie, interactie en reflectie Initiatieven :  Perceptieonderzoek, webstek-nieuwsbrief, inbrengen lokale ervaringskennis, educatief pakket, communicatiespelregels Inhoud sociaal gezondheids- en economisch onderzoek

30 Inhoud methodologie-ontwikkeling A)Methodologische concepten en ontwikkeling van modellen en technieken  Ontwikkeling questionnaires voor schatting inname milieupolluenten via de voeding  Ontwikkeling questionnaires voor schatting inname milieupolluenten via de voeding  Opstellen standaardprotocol voor “voedselcontaminatiedatabank”  Opstellen standaardprotocol voor “voedselcontaminatiedatabank”  Opstellen standaardprotocol voor “total diet studies”  Opstellen standaardprotocol voor “total diet studies”  Op punt stellen technieken voor simulatieonderzoek middels Monte Carlo technieken m.b.t. blootstelling aan milieupolluenten bij ≠ subgroepen van de Vlaamse bevolking  Op punt stellen technieken voor simulatieonderzoek middels Monte Carlo technieken m.b.t. blootstelling aan milieupolluenten bij ≠ subgroepen van de Vlaamse bevolking B) Ontwikkeling en operationalisering van markers van effect van blootstelling aan milieupolluenten Het identificeren van biomarkers voor vroege effecten van blootstelling aan milieucontaminanten in termen van specificiteit, kinetiek en gevoeligheid, het statistisch karakteriseren van deze merkers, en het evalueren van deze merkers voor toepassing in milieugezondheidkundige veldstudies.

31 Aanpak:  Ontwikkeling instrumenten (voedselfrequentie vragenlijsten)  datacollectie consumptiepatronen (frequentie/portie) voedingsmiddelen  Datacollectie  verschillende, relevante contaminanten in de voeding Contaminanten worden relevant naar mate ze  meer gebruikt worden,  minder snel afbreken,  toxisch zijn,  na bereiding nog aanwezig zijn,  voorkomen in producten die regelmatig geconsumeerd worden door een belangrijk deel van de bevolking,  …  Combinatie consumptie- en contaminatiedatabanken  selectie voedingsmiddelen “Total Diet Study” Inhoud methodologie-ontwikkeling (A)


Download ppt "Willy Baeyens - Nik van Larebeke. FACTFILE  Opdrachtgever : Vlaamse gemeenschap 1.Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw; Vlaams Minister van Welzijn,"

Verwante presentaties


Ads door Google