De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidsenquête 2007 Genk-Zuid Bilzen-Diepenbeek-Genk-Zutendaal Vera Nelen ° Liesbeth Bruckers * Els Van De Mieroop ° Guy Thys ° ° Provinciaal Insituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidsenquête 2007 Genk-Zuid Bilzen-Diepenbeek-Genk-Zutendaal Vera Nelen ° Liesbeth Bruckers * Els Van De Mieroop ° Guy Thys ° ° Provinciaal Insituut."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidsenquête 2007 Genk-Zuid Bilzen-Diepenbeek-Genk-Zutendaal Vera Nelen ° Liesbeth Bruckers * Els Van De Mieroop ° Guy Thys ° ° Provinciaal Insituut voor Hygiëne Antwerpen * Universiteit Hasselt

2 Inhoud Doelgroep Doelgroep Doelstelling Doelstelling Onderzoeksgebied Onderzoeksgebied Steekproef en respons Steekproef en respons Beschrijving van de onderzoeksgroep Beschrijving van de onderzoeksgroep Resultaten ivm milieuhinder Resultaten ivm milieuhinder Resultaten ivm gezondheid Resultaten ivm gezondheid Besluit Besluit

3 Doelgroep volwassen bevolking van 20-70 jaar volwassen bevolking van 20-70 jaar industriegebied Genk-Zuid (Bilzen, Diepenbeek, Genk en Zutendaal) industriegebied Genk-Zuid (Bilzen, Diepenbeek, Genk en Zutendaal) controlegroep van dezelfde leeftijd in de rest van de betrokken gemeenten. controlegroep van dezelfde leeftijd in de rest van de betrokken gemeenten.

4 Doelstelling Is er een verschil tussen industriegebied en controlegebied Is er een verschil tussen industriegebied en controlegebied In milieu- hinder In milieu- hinder In gezondheid In gezondheid

5 Onderzoeks- gebied

6 Gebieden in Genk

7 Onderzoeksgebied PopulatieSteekproef Genk-Nieuw Sledderlo1365500 + 500 Genk-Oud Sledderlo994500 Genk-Langerlo en industrieterreinen994500 Genk-Kolderbos1865500 + 400 Genk-Vlakveld en Nieuw Termien2464500 Genk- Oud Termien1698500 Genk-rest van de stad314231000 Diepenbeek1835500 Rest Diepenbeek10295500 Bilzen3472500 Rest Bilzen16479500 Zutendaal774500 Rest Zutendaal4003500 Totaal 776617900 Steekproef

8 Respons 3642 deelnemers 3642 deelnemers Totale respons: 46% Totale respons: 46% Meeste gebieden meer dan 50% Meeste gebieden meer dan 50% Lagere respons in Lagere respons in Vlakveld-Nieuw Termien: 45% Vlakveld-Nieuw Termien: 45% Rest Genk: 40% Rest Genk: 40% Kolderbos: 29% Kolderbos: 29% Nieuw Sledderlo: 20% Nieuw Sledderlo: 20%

9 Beschrijving van de onderzoeksgroep Sommige kenmerken verschillen niet Sommige kenmerken verschillen Sommige kenmerken verschillen alleen in Genk Enkele voorbeelden

10 Geslacht -

11 Leeftijd -

12 Land van herkomst + +

13 Soort woning In totaal 10 mensen wonen in een home of serviceflat 16 mensen wonen in een andere woning:woonwagen, schip, inwonen bij ouders +

14 Ongedierte Schimmel en vocht + - +

15 Leefstijl +

16 Voldoende inkomen - +

17 Buurt veranderd +

18 Uitspraken: De mensen in de buurt … Helpen elkaar: 76% van de deelnemers is het met deze uitspraak eens Helpen elkaar: 76% van de deelnemers is het met deze uitspraak eens Zijn te vertrouwen: 75% Zijn te vertrouwen: 75% Daar ga ik graag mee om: 72% Daar ga ik graag mee om: 72% Kunnen in het algemeen goed met elkaar opschieten: 66% Kunnen in het algemeen goed met elkaar opschieten: 66% Voelen zich met elkaar verbonden: 61,5 Voelen zich met elkaar verbonden: 61,5

19 Besluit: beschrijving onderzoeksgroep Gegevens zijn belangrijk voor interpretatie van de gegevens over hinder en gezondheid Gegevens zijn belangrijk voor interpretatie van de gegevens over hinder en gezondheid Sommige gegevens zijn goed vergelijkbaar Sommige gegevens zijn goed vergelijkbaar Vb Geslacht, Leeftijd, Gewicht en lengte Vb Geslacht, Leeftijd, Gewicht en lengte Sommige gegevens vertonen sterke verschillen Sommige gegevens vertonen sterke verschillen Vb Geboorteland, aantal jaren wonen in de wijk, soort woning, eigenaarschap, alcoholgebruik, verandering van de buurt, ongedierte in de woning Vb Geboorteland, aantal jaren wonen in de wijk, soort woning, eigenaarschap, alcoholgebruik, verandering van de buurt, ongedierte in de woning Sommige gegevens vertonen vooral verschillen binnen Genk Sommige gegevens vertonen vooral verschillen binnen Genk Vb Socio-economische factoren (inkomen, opleiding), voeding, roken, vrije tijd, gezinssamenstelling, schimmel in de woning Vb Socio-economische factoren (inkomen, opleiding), voeding, roken, vrije tijd, gezinssamenstelling, schimmel in de woning

20 Resultaten ivm milieuhinder - Hinder voor alle gebieden samen - Vergelijking case – controle voor de 4 gemeenten samen - Vergelijking case – controle per gemeente - Vergelijking case wijken van Genk met controle Genk

21 Milieuproblemen 24% druk verkeer 24% druk verkeer 22% geluidsoverlast 22% geluidsoverlast 17% luchtvervuiling 17% luchtvervuiling 17% geuroverlast 17% geuroverlast Meer last in case dan in controlegebied voor vrijwel alle items behalve verkeer (en licht overlast) Meer last in case dan in controlegebied voor vrijwel alle items behalve verkeer (en licht overlast) Ook voor rommel op straat, hondenpoep, … Ook voor rommel op straat, hondenpoep, …

22 Geluids- overlast

23 Lucht vervuiling

24 Geur overlast

25 Bronnen van hinder Belangrijkste bronnen van hinder Belangrijkste bronnen van hinder Industrie Industrie Verkeer Verkeer Van nabij bekeken

26 Geluids- overlast

27 Geur hinder

28 Roet en stof

29 Besluit: Milieuhinder In het case gebied is de industrie meer bron van In het case gebied is de industrie meer bron van Geluidshinder, geurhinder, roet en stofhinder en trillingen Geluidshinder, geurhinder, roet en stofhinder en trillingen Meer hinder door industrie in Genk, Diepenbeek Meer hinder door industrie in Genk, Diepenbeek Meer hinder door industrie in Langerlo, Nieuw en Oud Sledderlo Meer hinder door industrie in Langerlo, Nieuw en Oud Sledderlo In case gebieden bijna alle milieuproblemen meer gerapporteerd, ook rommel, hondenpoep, … In case gebieden bijna alle milieuproblemen meer gerapporteerd, ook rommel, hondenpoep, … Verkeer is het meest gerapporteerde milieuprobleem, gevolgd door geluid, lucht, geur Verkeer is het meest gerapporteerde milieuprobleem, gevolgd door geluid, lucht, geur Bronnen Algemeen

30 Resultaten ivm gezondheid

31 Gezondheid  Vergelijking Case-controle 4 gemeenten samen Case-controle 4 gemeenten samen Case-controle per gemeente Case-controle per gemeente Verschillende wijken van Genk Verschillende wijken van Genk Invloedsfactoren - verstoring Invloedsfactoren - verstoring Socio-economische verschillen Socio-economische verschillen Kans dat de verschillen toevallig zijn Kans dat de verschillen toevallig zijn Grote of kleine kans op toeval Grote of kleine kans op toeval Veel analyses vergroten de kans op toevalstreffers Veel analyses vergroten de kans op toevalstreffers  Stabiele en minder stabiele verschillen

32 Welke gezondheidseffecten werden vooral bekeken Algemene gezondheid Algemene gezondheid Bezorgdheid over de gezondheid Bezorgdheid over de gezondheid Hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten Luchtwegaandoeningen Luchtwegaandoeningen Huidaandoeningen Huidaandoeningen Kanker Kanker Aandoeningen van het bewegingsstelsel Aandoeningen van het bewegingsstelsel Gebruik van slaap-, kalmeermiddelen, anti-depressiva Gebruik van slaap-, kalmeermiddelen, anti-depressiva Stress-score Stress-score

33 Algemene gezondheid Algemene gezondheidstoestand goed tot zeer goed Algemene gezondheidstoestand slecht tot zeer slecht

34 Bezorgdheid over de gezondheid Algemene gezondheidstoestand is goed Algemene gezondheidstoestand is goed De algemene gezondheid is beter in de controle gebieden, dit verschil is stabiel De algemene gezondheid is beter in de controle gebieden, dit verschil is stabiel 42% in de case gebieden 7% in de controle gebieden 42% in de case gebieden 7% in de controle gebieden is bezorgd over zijn gezondheid in relatie tot de industrie

35 Gebruik van slaap-, kalmeermiddelen en anti-depressiva

36 Luchtweg aandoeningen Minder stabiel Minder stabiel

37 Gezondheid: samenvatting GebiedenGezondheidseffectSignificante verschillen zonder correctie Na correctie voor confounders Na extra correctie voor socio- economische factoren Totaal case - controle Algemene gezondheidstoestand ja Luchtwegaandoeningenja nee Gebruik van slaap- kalmeermiddelen en anti- depressiva ja

38 Gezondheid 2 Bilzen Case- controle Algemene gezondheidstoestand ja Diepenbeek case - controle Gebruik van slaap- kalmeermiddelen en anti- depressiva ja Zutendaal case - controle Geen stabiele verschillen Genk case - controle Geen stabiele verschillen Genk wijken Algemene gezondheidstoestand ja Stress-scoreja

39 Welke gezondheidseffecten werden vooral bekeken Verschillen tussen case en controlegebied qua:  Algemene gezondheid  Bezorgdheid over de gezondheid  Gebruik van slaap-, kalmeermiddelen, anti-depressiva  Luchtwegaandoeningen  Stress-score Geen of geen stabiele verschillen in: Hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten Huidaandoeningen Huidaandoeningen Kanker Kanker Aandoeningen van het bewegingsstelsel Aandoeningen van het bewegingsstelsel

40 In het case gebied is de industrie meer bron van In het case gebied is de industrie meer bron van Geluidshinder, geurhinder, roet en stofhinder en trillingen Geluidshinder, geurhinder, roet en stofhinder en trillingen Meer hinder door industrie in Genk, Diepenbeek Meer hinder door industrie in Genk, Diepenbeek Meer hinder door industrie in Langerlo, Nieuw en Oud Sledderlo Meer hinder door industrie in Langerlo, Nieuw en Oud Sledderlo In case gebieden bijna alle milieuproblemen meer gerapporteerd, ook rommel, hondenpoep, … In case gebieden bijna alle milieuproblemen meer gerapporteerd, ook rommel, hondenpoep, … Verkeer is het meest gerapporteerde milieuprobleem, gevolgd door geluid, lucht, geur Verkeer is het meest gerapporteerde milieuprobleem, gevolgd door geluid, lucht, geur Algemeen besluit Algemeen

41 75% vindt algemene gezondheidstoestand goed 75% vindt algemene gezondheidstoestand goed In case gebieden In case gebieden Minder goede algemene gezondheidstoestand Minder goede algemene gezondheidstoestand Meer bezorgdheid over gezondheid in relatie tot industrie Meer bezorgdheid over gezondheid in relatie tot industrie Meer gebruik van slaap-kalmeermiddelen-antidepressiva Meer gebruik van slaap-kalmeermiddelen-antidepressiva Meer luchtwegaandoeningen doch verschil met controle is niet zo stabiel Meer luchtwegaandoeningen doch verschil met controle is niet zo stabiel Wijken in Genk Wijken in Genk Verschillen in achtergrondkenmerken Verschillen in achtergrondkenmerken Verschillen in algemene gezondheid Verschillen in algemene gezondheid Verschillen in stress score Verschillen in stress score Algemeen besluit

42 Hartelijk dank voor uw aandacht!

43 De mensen in de buurt … helpen elkaar voelen zich verbonden Helpen – Verbonden +

44 De mensen in de buurt … helpen elkaar voelen zich verbonden +


Download ppt "Gezondheidsenquête 2007 Genk-Zuid Bilzen-Diepenbeek-Genk-Zutendaal Vera Nelen ° Liesbeth Bruckers * Els Van De Mieroop ° Guy Thys ° ° Provinciaal Insituut."

Verwante presentaties


Ads door Google