De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dierenbescherming Presentatie rotaryclub 11 juni 2013 Frank Dales Algemeen directeur / bestuurder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dierenbescherming Presentatie rotaryclub 11 juni 2013 Frank Dales Algemeen directeur / bestuurder."— Transcript van de presentatie:

1 Dierenbescherming Presentatie rotaryclub 11 juni 2013 Frank Dales Algemeen directeur / bestuurder

2

3 Dierenbescherming sinds 1864 De Dierenbescherming komt op voor alle dieren. We streven naar een diervriendelijke samenleving waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van dieren. We geven het dier een stem.

4 Goed Doel Dierenbescherming De Dierenbescherming is een goede doelen organisatie met een ANBI status en een CBF keur 125.000 leden + 40.000 donateurs 16.000 vrijwilligers Totale inkomsten 2011: € 36,6 mio waarvan baten eigen fondsenwerving: € 21 mio Top 10 positie bekendste goede doel Nederland Top 25 positie grootste goede doelen Zo’n 100 FTE Landelijk (LID en VB), zo‘n 100 FTE bij Afdelingen en zo’n 200 FTE bij Stichtingen

5 Vereniging Dierenbescherming De Dierenbescherming is een vereniging van verenigingen, met een sterke lokale verankering. Professionalisering van de vereniging is in 2012 afgerond. Naast een landelijk Verenigingsbureau, telt de Dierenbescherming 20 regionale afdelingen, waaraan verbonden zijn (eigen of gelieerd) zo’n 50 opvangcentra en zo’n 20 dierenambulances.

6

7 Waar is de Dierenbescherming goed in De Dierenbescherming is de grootste dierenwelzijnsorganisatie in Nederland. We hebben een groot netwerk, een grote achterban en een uitstekende reputatie. We hebben het hele scala aan deskundigheid in huis, dat nodig is om dieren te helpen. Van melding tot vervoer. Van opvang tot verzorging. Van onderzoek tot lobby. We kennen de partijen in de markt en werken hier mee samen als het kan of als het ons helpt om ons doel te bereiken. We hebben de capaciteit in huis om een regiefunctie uit te voeren. We zijn inventief en ontwikkelen nieuwe manieren om dierenwelzijn te bevorderen. We maken bijvoorbeeld met ons Beter Leven kenmerk verschil in de vee-industrie en zorgen met inventieve communicatieproducten als ‘Ik zoek Baas’ en ‘Mijn dier is zoek’ voor een beter welzijn van gezelschapsdieren. De Dierenbescherming heeft een groot netwerk van vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen. We beseffen dat we door samenwerking en eenheid meer kunnen bereiken.

8 Waar kunnen de dieren op rekenen Hulp aan dieren Toezicht diervriendelijke omgang met dieren Voorlichting en educatie over dierenwelzijn Lobby voor diervriendelijker beleid

9 Hulp * Toezicht * Voorlichting * Lobby Hulp geven aan dieren is een van onze belangrijkste taken. Zo worden jaarlijks tienduizenden dieren opgevangen en verzorgd in de asielen. Voor al deze dieren wordt vervolgens een nieuwe baas gezocht. Ook de dierenambulances zijn onontbeerlijk voor de hulp aan dieren. Bemand door vrijwilligers helpen en vervoeren zij jaarlijks duizenden dieren: honden en katten, maar ook kleine in ’t wild levende dieren, zoals vogels en egels

10 Hulp * Toezicht * Voorlichting * Lobby Naast hulp aan dieren is toezicht op dierenwelzijn een belangrijke taak. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) werkt nauw samen met de dierenpolitie. In de regio’s werken vrijwillige preventiemedewerkers die mensen en dieren helpen die in de problemen zijn gekomen, of dreigen te komen. Zij zorgen ervoor dat de situatie verbetert. Als dat niet lukt, leggen ze contact met de politie of de LID. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van de Dierenbescherming! Dankzij hen kunnen we alert reageren als dieren in de knel zitten of dreigen te komen.

11 Hulp * Toezicht * Voorlichting * Lobby We besteden ook veel aandacht aan voorlichting en educatie. Want als je weet hoe je met een dier moet omgaan of beseft waaraan je begint als je een huisdier neemt, dan is er al een wereld gewonnen. Met ons educatieprogramma geven we onze scholenvoorlichters les aan de basisschooljeugd in de regio’s.

12 Hulp * Toezicht * Voorlichting * Lobby Minder zichtbaar, maar net zo urgent, is ons lobbywerk. Door beleid mede vorm te geven en te beïnvloeden werkt de Dierenbescherming hard aan verbetering van beleid en wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. We doen dat op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, maar ook internationaal, onder andere via ons lidmaatschap van de Eurogroup for Animals.

13 Doelgroepen Dierenbescherming Doelgroepen Publiek Overheid en politiek Bedrijfsleven (gehele keten) Wetenschap Maatschappelijke organisaties Plaats Lokaal, nationaal en internationaal (EU-27) Lid van Eurogroup for Animals 13

14 Werkwijze Instrumenten: Informatie en voorlichting Uitdragen wat fout is (standpunten), bewustwording, handelingsperspectief bieden (gedragsverandering) Dialoog en samenwerking Achter de schermen meedenken aan verbeteringen en oplossingen Campagnes en pressiecommunicatie Publiek mobiliseren, signaleren misstanden, (politiek) draagvlak 14

15 Voorbeelden campagnes (2004) 15

16 Voorbeeld campagne (2009 - 2011) 16

17 Plaats DB in NGO-land Dierenbescherming: Komt op voor belangen van individuele dieren WNF en Greenpeace: soortenbescherming Komt op voor alle dieren Wakker Dier, Varkens in Nood, Bont voor Dieren: one issue organisaties Gematigd conflictmodel: samenwerken waar mogelijk, scherp waar nodig Wakker Dier: actiegericht, werken via de band van de media; werken niet samen met bedrijfsleven Partij voor de Dieren: politieke partij, getuigenispartij; agenderen, geen oplossingen aandragen Werkt vooral in Nederland en werft hier fondsen WSPA, Vier Pfoten/Viervoeters, IFAW: internationale organisaties die in Nederland fondsen werven en buiten Nederland werken 17

18 Visie DB op de veehouderij Economisch succesvol Niet / onvoldoende aandacht voor dierenwelzijn Gevolg: ernstige welzijnstekorten Belangrijkste belemmeringen: –kostprijs gedreven –weinig innovatieruimte –weinig keus consument Mogelijke oplossingen: –stimuleren innovaties –marktconcepten opzetten 18

19 Introductie tussensegmenten Welzijnsnormen tussen gangbaar en biologisch Een belangrijke stap vooruit in dierenwelzijn Haalbaar voor veel boeren en consumenten Prijsverschil met gangbaar: max. 20-25% duurder (volgens diverse onderzoeken acceptabel voor een grote groep consumenten) In plaats van gangbare producten 19

20 Uitgangspunten Beter Leven kenmerk Bovenwettelijke normen Belangrijke verbetering dierenwelzijn Ten koste van gangbaar en niet van biologisch Vliegwieleffect in sector Geleidelijke verhoging normen Concurrentie tussen supermarkten m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen Gedragsverandering consument Overheid: –Instrumenten en subsidie –Faciliteren (vergunningen) –Voorlichting 20

21 Niveaus Beter Leven kenmerk 1 ster - belangrijke verbetering dierenwelzijn - geen bloedarmoede - langzamer groeiende rassen - meer ruimte en omgevingsverrijking 2 sterren - uitloop - nog meer ruimte 3 sterren - biologisch - vergelijkbaar dierenwelzijn 21

22 Dieren met Beter Leven kenmerk (2012) 22 vleeskuikens ja legkippen ja varkens ja kalveren ja- runderen ja- melkvee --ja konijnen ja--

23 Aangesloten bedrijven Aangesloten bedrijven: –Slachterijen: 16 in Nederland 30 in buitenland –8 eierpakstations –54 verwerkers (o.a. Unilever, Struik, Johma etc.) Locatie bedrijven: –Nederland –Ierland –Groot-Brittannië –Frankrijk 13 supermarktketens, o.a: –Albert Heijn –C1000 –Coop –Deen –Jumbo –Lidl –Plus Restaurantketen: –La Place –KLM 10 foodservicebedrijven, o.a.: –Deli XL –Makro –Sligro 23

24 Dieren met een beter leven Aantal dieren met een beter leven: van 500.000 in 2007 naar 15 miljoen in 2012 Eerste helft 2012: 65% omzetstijging van producten met Beter Leven kenmerk ten opzichte van eerste helft 2011 24

25 Successen Albert Heijn en Plus: alle gangbare varkensvlees vervangen door varkensvlees met BLk met 1 ster Deen supermarkt: in 2014 100% kip met BLk met 1 ster 33% Unox rookworst met BLk 1 ster in 2012 -> naar 100% in 2015 Steeds meer verwerkte producten met BLk: Struik, Johma, KLM maaltijden etc. Totaal € 1 miljoen subsidie van Ministerie van EL&I voor boeren met BLk certificaat voor verbeteringen dierenwelzijn (huisvesting, afleidingsmateriaal) in 2011, 2012 en 2013 25

26

27 In de regio: opvang honden en katten In 2011 vangen we in onze asielen bijna 50.000 honden en katten op. Ook konijnen, hamsters, cavia’s en kippen worden in onze asielen opgevangen en zo mogelijk wordt een nieuw thuis voor ze gevonden.

28 Succesvolle ikzoekbaas campagne

29 Al 2 miljoen bezoekers www.ikzoekbaas.nl

30 In de regio: minder zwerfkatten door TNR Een (zwerf)poes kan twee of drie keer per jaar een nest met meerdere jongen krijgen, Daarom passen wij de TNR- methode toe. In 2011 zijn 4.944 volwassen zwerfkatten behandeld. En zijn 3.293 kittens opgevangen en gesocialiseerd, en zijn er baasjes voor ze gevonden. Zij hoeven hun leven niet op straat door te brengen.

31 Aanpak zwerfkatten TNR

32 Resultaten 2011

33 Aantallen per provincie

34 In de regio: wethouders dierenwelzijn Jaarlijkse conferentie gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Bij veel gemeenten is het een en ander voor dieren geregeld via losse beleidsstukken waardoor niet duidelijk is binnen de gemeente wat er nu wél en niet geregeld is. In een nota dierenwelzijn staat hoe de gemeente omgaat met de dieren binnen haar gemeentegrenzen. Steeds meer gemeenten hebben een nota dierenwelzijn en een wethouder dierenwelzijn.

35 In de regio: dierenambulances

36 In de regio: hondenscholen

37 In de regio: Dieren EHBO cursus

38 In de regio: jeugdvoorlichting

39 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Dierenbescherming Presentatie rotaryclub 11 juni 2013 Frank Dales Algemeen directeur / bestuurder."

Verwante presentaties


Ads door Google