De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 dec. 2013 Zoetermeer 1. 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 dec. 2013 Zoetermeer 1. 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat."— Transcript van de presentatie:

1 8 dec. 2013 Zoetermeer 1

2 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? -1Korinthe 15- 2

3 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? -1Korinthe 15- 3

4 13 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. -1Korinthe 15- 4

5 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. -1Korinthe 15- 5

6 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. -1Korinthe 15- 6

7 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. -1Korinthe 15- 7

8 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. -1Korinthe 15- 8

9 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. -1Korinthe 15- 9

10 10

11 62 De volgende dag, dat is na de Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeen gezamenlijk tot Pilatus, -Matteus 27- 11

12 63 en zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt. -Matteus 27- 12

13 64 Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag; anders konden zijn discipelen Hem komen stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. -Matteus 27- 13

14 65 Pilatus zeide tot hen: Hier hebt gij een wacht, gaat heen en verzekert het naar uw beste weten. -Matteus 27- 14

15 66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben. -Matteus 27- OPENLIJK TENTOONGESTELD 15... de overheden en machten ontwapend en OPENLIJK TENTOONGESTELD en zo over hen gezegevierd... -Kolosse 2- 15

16 16

17 11 Toen zij (= de vrouwen) onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad om de overpriesters al het gebeurde te berichten. -Matteus 28- 17

18 12 En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een besluit en zij gaven de soldaten veel geld, -Matteus 28- 18

19 13 en zij zeiden: Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen. -Matteus 28- 19

20 14 En indien dit de stadhouder ter ore komt, wij zullen het in orde brengen en maken, dat gij buiten moeite blijft. -Matteus 28- 20

21 15 En zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot de dag van heden toe. -Matteus 28- 21

22 Beschuldiging: # 1. diefstal # 2. leugen MAAR.... 22

23 #1 In staat (de wacht, de zware steen, keizerlijk zegel) om het lichaam te stelen?? Niet te wanhopig om het lichaam te stelen?? 23

24 #2 Zouden deze krachtige en blijmoedige getuigen dieven en leugenaars zijn?? Geloofden deze getuigen niet onmiskenbaar zelf, in wat ze verkondigden?? 24

25 #3 Bracht hun getuigenis hen rijkdom, aanzien, enz.?? Zouden honderden (*) unanieme getuigen bereid zijn te sterven voor een opzettelijke leugen?? * 1Korinthe 15:6 25

26 onomstreden FEIT #1 HET GRAF WAS LEEG! 26

27 onomstreden FEIT #2 HET UNANIEME (!) GETUIGENIS VAN DE DISCIPELEN: HIJ LEEFT! 27

28 32 Deze Jezus heeft God opgewekt, wij allenGETUIGEN waarvan wij allen GETUIGEN zijn. -Handelingen 2- 28

29 GETUIGEN 15 en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij GETUIGEN zijn. -Handelingen 3- 29

30 GETUIGENIS 33 En met grote kracht gaven de apostelen hun GETUIGENIS van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allen. -Handelingen 4- 30

31 40 Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, GETUIGEN 41 niet aan het gehele volk, doch aan de GETUIGEN, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan; BETUIGEN 42 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te BETUIGEN, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. -Handelingen 10- (Petrus in het huis van Cornelius) 31

32 GETUIGEN 31 en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met Hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans GETUIGEN van Hem zijn bij het volk. -Handelingen 13- (Paulus in Antiochië) 32

33 Het boek dat weigerde geschreven te worden... 33

34 "Ik weet heel best wat bewijzen zijn; en ik zeg u, zulke bewijzen als voor de opstanding zijn nog nooit ontzenuwd". John. S. Copley, procureur-generaal en opperrechter 34

35 "Als jurist heb ik een uitvoerige studie van de bewijzen voor de gebeurtenissen op de eerste Paasdag gemaakt. Voor mij zijn de bewijzen doorslaggevend, en herhaaldelijk heb ik in het Hooggerechtshof het vonnis geveld op grond van bewijzen, die bij lange na niet zo dwingend waren". Sir Edward Clarke, rechter 35

36 "... er is geen historische gebeurtenis beter en meer gevarieerd gestaafd, dan de opstanding van Christus". Prof. B.F. Westcott, Cambridge 36

37 20 Maar nu, Christus IS opgewekt uit de doden, als EERSTELING... -1Korinthe 15- 37

38 Tweede samenkomst: 1. Het Nieuwe Testament als gedocumenteerd getuigenbewijs. 2. De laatste geroepen getuige: Paulus. 38


Download ppt "8 dec. 2013 Zoetermeer 1. 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat."

Verwante presentaties


Ads door Google