De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handleiding verkrijging additionele middelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handleiding verkrijging additionele middelen"— Transcript van de presentatie:

1 Handleiding verkrijging additionele middelen
Hans Burgmans Subsidie Management Handleiding verkrijging additionele middelen Subsidiemanagement Hans Burgmans

2 Het Kader Wie betaalt, bepaalt
Financiers willen invloed Meerdere geldbronnen, complexer project Additioneel geld = geld bovenop eigen bijdrage Zelf ook investeren (tijd, geld, huisvesting etc) Geld maakt geld Geld verwerven, beheren, verantwoorden = werk Zonder inhoud geen project. Zonder geld ook niet onderdeel van uitvoering project Geld volgt beleid Beleidsmakers geven middelen

3 Additionele middelen subsidies fondsen Sponsoring Het landschap:
subsidies fondsen Sponsoring Regionaal Provincie / gemeente Kleinere fondsen Lokaal bedrijfsleven Landelijk OC&W + instellingen uit actieplan cultuurbereik Grotere fondsen nationaal bedrijfsleven Internationaal  DG EU Internationale instellingen Multinationals voor publieks-goederen Het landschap: Ca subsidieregelingen Ca. 260 uitkerende instanties (excl. Gemeenten) fondsen (FIN, Vfi, bedrijfsfondsen)

4 Project-ontwikkeling
Subsidie Management Project-ontwikkeling Subsidie verwerving inhoud geld

5 Kennis van regelingen 'Personal information’ Nivo 1 Nivo 2
actief verwerven Kennis van regelingen Standaard Naam subsidie / fonds Coördinerende instantie/organisatie Doelstelling en doelgroep regeling Typering van projecten (inhoud, omvang, % toekenning) Totale budget v.d. regeling Publicatiereferentie Programmaduur en deadlines Aanvraag- en beoordelingsprocedure Formele toekennings / subsidiecriteria 'Personal information’ Contactpersoon Namen beoordelingscommissie Goedgekeurde en afgekeurde projecten Informele toekennings/subsidiecriteria Praktische ervaringen met regeling Scoringsbehoefte van organisatie die regeling uitvoert Toekenningspercentage, scoringskans Type van ingediende projecten Verwacht taalgebruik (jargon) Vooroverleg Resterende budget van de regeling Concurrerende projecten Nivo 1 Kan iedereen weten Databanken Nivo 2

6 Nodig voor een goede projectaanvraag
Belang voor subsidiënt Impact van project Match met regeling Cofinanciering Expertise aanvrager Infrastructuur aanvrager Haalbaarheid van beoogd resultaat Toepasbaarheid van resultaat Redactie van aanvraag Coherentie doelstelling - projectaanpak Overtuigingskracht Samenwerking

7 Informatiebronnen ? 1e hand (direct) 2e hand (indirect)
Afgeleide bronnen Eu-blad Staatscourant Publicaties overheden Beleidsnota’s & begrotingen Web-sites Cordis databank Contactpersonen Actieve acquisitie KvK-register Subsidiedatabanken Goede doelenboek Subsidiebulletins Nieuwsbrieven Mediator contactpersonen Voorlichtings-bijeenkomsten Cursussen, seminars Horen zeggen (te laat) Voorbereidings-commissies Aangekondigd beleid Kranten / nieuws Jaarverslagen Politieke ontwikkelingen / trends

8 WIFM: “what’s in it for me ?”
Probleemjongeren ? Integratiebeleid ? Cultuureducatie-project Maatschappelijke ondersteuning ? Arbeidsmarkt-project ?

9 Subsidiekennis (algemeen)
Subsidies J4badvisor.nl Subsidietotaal.nl Fondsen Fondsendisk ( Sponsoring rabobank

10 Subsidiekennis (sectoraal)
Europees nationaal (pagina fondsen) Regionaal (brabant) rijk aan cultuur

11 Opbouwen van voorkennis
Volgen beleid Nationaal ? Regionaal ? Lokaal ? Opbouwen financieringsnetwerk Cultuur(educatie)-ambtenaren Afdeling sponsoring bedrijven Netwerk (lokale) cultuurbobo’s


Download ppt "Handleiding verkrijging additionele middelen"

Verwante presentaties


Ads door Google