De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling 3D- model Noordzeekanaal Gerard van den Berg (RIZA, Dordrecht)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling 3D- model Noordzeekanaal Gerard van den Berg (RIZA, Dordrecht)"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling 3D- model Noordzeekanaal Gerard van den Berg (RIZA, Dordrecht)

2 Uitgangspunten NZK is een zwak dynamisch systeem met een sterke zoutgradiënt. Complex systeem met havens en zijkanalen Aan de zeezijde wordt geschut

3 Doel Model geschikt om voor verschillende scenario’s een voorspelling te maken van: waterbeweging zouttransport koelwaterlozingen waterkwaliteit (o.a. zuurstofloosheid; transport van stoffen) emissie-immissie relaties

4 Opzet project Opdrachtgever: directie Noord-Holland Opdrachtnemer: RIZA Projectgroep: DNH, RIZA, RIKZ (technisch advies) Bouw hydraulisch model: Alkyon Aanvullende metingen: DNH i.s.m. RIZA

5 Uitvoering project Fase 1: gebiedsschematisatie t.b.v. modelsysteem Waqua-Triwaq in Simona Fase 2: calibratie en validatie hydraulisch model Fase 3: ontwikkeling waterkwaliteitsmodule Gedurende project: aanvullende metingen

6 Fase 1: Schematisatie Recente dieptegegevens Schotjes en dampunten (havendammen en steigers) Barriers (spuisluizen) Lozingen (gemalen) Open randen Uitvoerlocaties Realistische waarden voor parameters

7

8 Test model Testsimulaties januari 2002 Randvoorwaarden en lozingen opgelegd volgens beschikbare gegevens Trigger sturing spuisluizen 2D en 3D (10 lagen) simulaties Conclusie: werkend model

9 Test model (2) Succesvolle continuïteitstest met 2D model en modellering conservatieve stof (toetsing massabehoud model) WAQUA berekening van 10 dagen met DIDO omzetting laatste dag naar invoerfile voor DELWAQ

10 Fase 2: Inventarisatie meetgegevens Inventarisatie beschikbare gegevens (periode, grootheden en nauwkeurigheid) Advies omtrent calibratie en validatie model Mogelijke toepassingsgebieden

11

12

13 Uitvoering fase 2 Gevoeligheidsanalyse Gesimuleerde periode (24 juli – 22 augustus 2003) niet representatief voor gemiddelde situatie

14

15 Gevoeligheidsanalyse Referentiesimulatie 25 dagen Aangepaste simulaties als doorstart op referentie simulatie Verificatiesimulatie (30 dagen)

16

17

18

19

20

21 Conclusies Model representeert de fysica goed Vereffening sluitfout waterbalans nodig Gesimuleerde periode niet representatief voor gemiddelde situatie Modelinvoer afhankelijk van met name tijdstap, initialisatie, en randvoorwaarden saliniteit en debiet (minder voor dynamische viscositeit en ruwheid) Ongevoelig voor effecten temperatuur op waterdichtheid

22 Conclusies (2) Gericht onderzoek naar verbetering en begrip watersysteem Simulatie effecten (ook verspreiding stoffen) mogelijk Voorspelling globaal gedrag koelwater- lozingen mogelijk Basis voor waterkwaliteitsmodel

23 Aanbevelingen Uitgaan van beschikbare gegevens Nauwkeurige gegevens debieten randen nodig (sluitende waterbalans) Opzetten meetprogramma (en afleiding kritische parameters) Continue zoutmeetpunten Temperatuureffecten opnemen in de broncode van WAQUA/TRIWAQ Doorstart ontwikkeling waterkwaliteitsmodel NZK


Download ppt "Ontwikkeling 3D- model Noordzeekanaal Gerard van den Berg (RIZA, Dordrecht)"

Verwante presentaties


Ads door Google