De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden

2 2 BRANDWEER Haaglanden Agenda/onderwerpen Introductie Historische ontwikkeling brandweer Huidige aanpak brandweer IBMZ De toekomst: Brandveilig gebruik bouwwerken Afsluiting

3 3 BRANDWEER Haaglanden Commandant Brandweer 1980 - 1993 politie Den Haag 1993 - heden brandweer Den Haag –1997 commandant Brandweer –1997 directeur HRH –2003 commandant USAR.NL 2000 Lid Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen Geboren in Den Haag, 1955 Gehuwd in 1979, één zoon (1987) NL Recht gestudeerd in Rotterdam, 1974-1980

4 4 BRANDWEER Haaglanden Brandweer rond 1800 Samenleving niet complex Geen industrialisatie Veel houtbouw De klepperman waakt Samenwerking met de torenwachter Burgerij bij brand ingeschakeld Actieradius beperkt

5 5 BRANDWEER Haaglanden Brandweer rond 1900 Samenleving industrialiseert Nieuwe risico’s Gebruik van stoomspuiten Vrijwilligerskorpsen Organisatiestructuur Beroeps doen intrede Militaire aanpak?

6 6 BRANDWEER Haaglanden Brandweer rond 2000 Verdergaande professionalisering Heldere structuren in grootschaligheid Integrale veiligheidsbenadering Veel aandacht voor preventie en preparatie Ontstaan prestatienormen Hoogopgeleid personeel Betere financiering Meer procesgericht Van reactief naar pro-actief

7 7 BRANDWEER Haaglanden Veiligheidsketen Pro-actiePreventiePreparatieRepressieNazorg

8 8 BRANDWEER Haaglanden Risico’s voorkomen en beperken Techniek –Compartimenteren –Gebruik materialen –Logische indeling Administratie –gebruiksvergunning Gedrag –Mindset –Adequate BHV (dag en nacht!)

9 9 BRANDWEER Haaglanden Incidenten bestrijden De eerste acht minuten: –Ontruimen, ontvluchten –BHV staat borg en gidst de brandweer Brandweer ter plaatse: –Nader bericht –Opschalen –GRIP Openbaar Meld Systeem –Brandweer rijdt altijd! –Binnen 8 minuten het eerste voertuig ter plaatse

10 10 BRANDWEER Haaglanden IBMZ Management van verwachtingen Multidisciplinair: –Brandweer –Politie –GHOR –Gemeente –Gebruiker van risicopand Opbouw: –Melding en opschaling –Leiding en coördinatie –Planvorming en informatievoorziening –Oefenen en opleiden

11 11 BRANDWEER Haaglanden Ontwikkeling BGB Achtergrond: Rampen Enschede en Volendam Rapport “Versterking van toezicht brandveilig gebruik bouwwerken” uit 2004 van BZK Nadien: Actieprogramma Brandveiligheid

12 12 BRANDWEER Haaglanden BGB Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB): Procescertificaat voor het opnemen, rapporteren en adviseren op naleving van brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen en -meldingen

13 13 BRANDWEER Haaglanden BGB Deelnemers: Gemeente Den Haag Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond Kiwa (certificerende instelling) Zorginstellingen Meavita en Saffier Dijkoraad (gecertificeerd opnamebedrijf) Vormen tevens de klankbordgroep Eerste fase: 40 zorginstellingen Den Haag Uitbreiding met: hotelbranche, kinderopvang, RGD…

14 14 BRANDWEER Haaglanden BGB Voordelen gemeente: Vergroten bewustzijn van de gebruiker Onafhankelijke kwalitatief goede controles Kan deel uitmaken van handhavingsbeleid –Zelf geen controles uitvoeren –Controles uitvoeren met lagere intensiteit Meer tijd voor eigen controles Bureau Vergunningen & Handhaving: > 3400 gebruiksvergunningen verleend > 200 nieuwe / aangepaste gebruiksvergunningen/ -meldingen per jaar

15 15 BRANDWEER Haaglanden BGB Deelname is vrijwillig !! Waarom deelnemen? Onderscheid in de markt Vergroten bewustzijn brandveiligheid Vergroten kennis verantwoord gebruik Onafhankelijke deskundige toets Invulling bestuurdersverantwoordelijkheid Kostenbesparend

16 16 BRANDWEER Haaglanden BGB Kenmerken van de regeling: Certificerende instelling Erkende keurders Checklist met brandveiligheids- voorschriften –Bouwverordening / Gebruiksbesluit –Verleende gebruiksvergunning / gebruiksmelding Bouwkundig / Installaties / Organisatie Vastleggen keuringen in portal Kwalitatief goed keurmerk –Bedrijf / keurders / kernpunten / bonus-malus

17 17 BRANDWEER Haaglanden BGB Procesgang: - Na opdracht door gebruiker meldt BGB-bedrijf aan Kiwa; - Keuring middels opnamerapport - kernpunten - algemene punten - objectdocumenten - Eventueel is Kiwa bij de keuring aanwezig (steekproef) - Invullen opnamerapport op locatie - (voorlopige) afmelding keuring in portal bij Kiwa - Indien noodzakelijk volgt tweede opname binnen 4 weken Indien er een geschil is: Klachtenregeling Kiwa !

18 18 BRANDWEER Haaglanden BGB Ontwikkelingen: Publiek – Private samenwerking –Actiepunt G4 –Installatiebedrijven –Verzekeraars –Ministerie van VWS –Ministerie van VROM –Centrum Zorg en Bouw –TNO –College Bouw Zorginstellingen (CBZ) –(Brandveiligheidmatrix)

19 19 BRANDWEER Haaglanden Tot slot

20 20 BRANDWEER Haaglanden Mr. Rob K. Brons Commandant Brandweer Den Haag Regionaal Commandant Brandweer Haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl www.brandweer.nl/haaglanden www.usar.nl Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google