De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons,"— Transcript van de presentatie:

1 Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons,
Commandant brandweer Haaglanden

2 Agenda/onderwerpen Introductie Historische ontwikkeling brandweer
Huidige aanpak brandweer IBMZ De toekomst: Brandveilig gebruik bouwwerken Afsluiting

3 Commandant Brandweer Geboren in Den Haag, 1955
Gehuwd in 1979, één zoon (1987) NL Recht gestudeerd in Rotterdam, politie Den Haag heden brandweer Den Haag 1997 commandant Brandweer 1997 directeur HRH 2003 commandant USAR.NL 2000 Lid Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen

4 Brandweer rond 1800 Samenleving niet complex Geen industrialisatie
Veel houtbouw De klepperman waakt Samenwerking met de torenwachter Burgerij bij brand ingeschakeld Actieradius beperkt

5 Brandweer rond 1900 Samenleving industrialiseert Nieuwe risico’s
Gebruik van stoomspuiten Vrijwilligerskorpsen Organisatiestructuur Beroeps doen intrede Militaire aanpak?

6 Brandweer rond 2000 Verdergaande professionalisering
Heldere structuren in grootschaligheid Integrale veiligheidsbenadering Veel aandacht voor preventie en preparatie Ontstaan prestatienormen Hoogopgeleid personeel Betere financiering Meer procesgericht Van reactief naar pro-actief

7 Veiligheidsketen Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg

8 Risico’s voorkomen en beperken
Techniek Compartimenteren Gebruik materialen Logische indeling Administratie gebruiksvergunning Gedrag Mindset Adequate BHV (dag en nacht!)

9 Incidenten bestrijden
Openbaar Meld Systeem Brandweer rijdt altijd! Binnen 8 minuten het eerste voertuig ter plaatse De eerste acht minuten: Ontruimen, ontvluchten BHV staat borg en gidst de brandweer Brandweer ter plaatse: Nader bericht Opschalen GRIP

10 IBMZ Management van verwachtingen Multidisciplinair: Opbouw: Brandweer
Politie GHOR Gemeente Gebruiker van risicopand Opbouw: Melding en opschaling Leiding en coördinatie Planvorming en informatievoorziening Oefenen en opleiden

11 Ontwikkeling BGB Achtergrond: Rampen Enschede en Volendam
Rapport “Versterking van toezicht brandveilig gebruik bouwwerken” uit 2004 van BZK Nadien: Actieprogramma Brandveiligheid

12 Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB):
Procescertificaat voor het opnemen, rapporteren en adviseren op naleving van brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen en -meldingen

13 BGB Deelnemers: Gemeente Den Haag
Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond Kiwa (certificerende instelling) Zorginstellingen Meavita en Saffier Dijkoraad (gecertificeerd opnamebedrijf) Vormen tevens de klankbordgroep Eerste fase: 40 zorginstellingen Den Haag Uitbreiding met: hotelbranche, kinderopvang, RGD…

14 BGB Voordelen gemeente: Vergroten bewustzijn van de gebruiker
Onafhankelijke kwalitatief goede controles Kan deel uitmaken van handhavingsbeleid Zelf geen controles uitvoeren Controles uitvoeren met lagere intensiteit Meer tijd voor eigen controles Bureau Vergunningen & Handhaving: > 3400 gebruiksvergunningen verleend > 200 nieuwe / aangepaste gebruiksvergunningen/ -meldingen per jaar

15 BGB Deelname is vrijwillig !! Waarom deelnemen?
Onderscheid in de markt Vergroten bewustzijn brandveiligheid Vergroten kennis verantwoord gebruik Onafhankelijke deskundige toets Invulling bestuurdersverantwoordelijkheid Kostenbesparend

16 BGB Kenmerken van de regeling: Certificerende instelling
Erkende keurders Checklist met brandveiligheids-voorschriften Bouwverordening / Gebruiksbesluit Verleende gebruiksvergunning / gebruiksmelding Bouwkundig / Installaties / Organisatie Vastleggen keuringen in portal Kwalitatief goed keurmerk Bedrijf / keurders / kernpunten / bonus-malus

17 Indien er een geschil is: Klachtenregeling Kiwa !
BGB Procesgang: - Na opdracht door gebruiker meldt BGB-bedrijf aan Kiwa; Keuring middels opnamerapport - kernpunten - algemene punten - objectdocumenten Eventueel is Kiwa bij de keuring aanwezig (steekproef) Invullen opnamerapport op locatie (voorlopige) afmelding keuring in portal bij Kiwa Indien noodzakelijk volgt tweede opname binnen 4 weken Indien er een geschil is: Klachtenregeling Kiwa !

18 BGB Ontwikkelingen: Publiek – Private samenwerking Actiepunt G4
Installatiebedrijven Verzekeraars Ministerie van VWS Ministerie van VROM Centrum Zorg en Bouw TNO College Bouw Zorginstellingen (CBZ) (Brandveiligheidmatrix)

19 Tot slot

20 Bedankt voor uw aandacht
Mr. Rob K. Brons Commandant Brandweer Den Haag Regionaal Commandant Brandweer Haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL


Download ppt "Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons,"

Verwante presentaties


Ads door Google