De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 4 BHV als voorpost van de brandweer Preventiecongres 2008 De preventiemedewerker van de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 4 BHV als voorpost van de brandweer Preventiecongres 2008 De preventiemedewerker van de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 4 BHV als voorpost van de brandweer Preventiecongres 2008 De preventiemedewerker van de toekomst

2 13 november 20082 Brand verwoest zeilmakerij “Batavia”

3 13 november 20083 …Iedereen was er op tijd uit

4 13 november 20084 4 Opslag en transport Nijmegen

5 13 november 20085 5.. Scheepswerf De Punt

6 13 november 20086 Krachtenveld “Bedrijfshulpverlening: je moet de mensen extra training geven, je bent ze een dag kwijt en het moet om de twee jaar worden herhaald, terwijl er niets nieuws bij komt... de cursus BHV stelt niets voor... wij moeten per 100 man een BHV’er hebben, dat is een flinke investering. Differentieer meer naar de aard van het bedrijf, Shell heeft andere vereisten nodig dan een snackbar..” (bron: EIM-enquête) “Buiten de Arbowet zijn er geen andere wettelijke bepalingen die een grondslag bieden voor het opzetten en in stand houden van een BHV… …bovendien is de Arbeidsinspectie niet berekend op het inspecteren van een brede BHV-organisatie, gericht op alle aanwezigen”. (Bron: actieprogramma Brandveiligheid, BZK en WWI) Deskundige bijstand door preventiemedewerker: ook op het gebied van bedrijfshulpverlening. 13 november 20086

7 7 Wetgeving: bedrijfshulpverlening centraal Bedrijfs- hulpverlening BouwwerkGebruik Organisatie Bouwbesluit 2003 Vluchtroutes Brandscheiding Compartimentering Middelen ter bestrijding Ontvluchtingstijd Constructie Gebruiksvergunning Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Arbowet/besluit OpleidingOrganisatorische zorgplichtUitrustingAantal Bereikbaarheid Middelen ter bestrijding Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie Vluchtrouteaanduiding Voldoen aan bouwbesluit

8 13 november 20088 TU Delft - hoofdgebouw bouwkunde „……..want iedereen was op tijd uit het gebouw, er zijn geen slachtoffers”. Bij (deels) ontbrekende bouwkundige voorzieningen toch snel kunnen ontruimen Waterleidingdruk te laag voor repressie door BHV (Hydrofoor uitgeschakeld) Stroom niet uitgeschakeld (brand ontstaan door kortsluiting) Rapport volgt

9 13 november 20089 Twenteborg ziekenhuis - brand in OK Rapport onderzoeksraad: Vluchtroutes niet goed aangeduid Vluchtroutes alleen voor mobiele personen Direct betrokkenen niet getraind in het gebruik van brandblusmiddelen —geen instructie ontvangen over: —niet geoefend met: —het bedrijfsnoodplan. Geen taakdifferentiatie onder BHV-medewerkers Toezicht op organisatie bedrijfshulpverlening en ontruimingsplan: Arbeidsinspectie Schiphol:Uit het onderzoek is gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen enerzijds de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en anderzijds de dagelijkse invulling daarvan.

10 13 november 200810 Scheepswerf `de Punt` - schuldvraag Bouwwerk niet-vergunningsplichtig Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Artikel 161bis wetboek van Strafrecht: —Hij die opzettelijk enig electriciteitswerk vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft: Aanbeveling onderzoekscommissie: In industriegebouwen waar geen eisen bestaan aan de brandveiligheid gangbare inzetprocedure omdraaien: brandweer blijft buiten tenzij… Eerste vraag aan BHV bij brand: is iedereen er uit?

11 13 november 200811 Beweging in de regelgeving Besluit brandveilig gebruik bouwwerken —Vervanging basis `gebruiksvergunning` AmvB `Verankering bedrijfshulpverlening aan werknemers en derden` —Woningwet —Arbeidsomstandighedenwet —Wet veiligheidsregio´s (nog in behandeling) Wijziging instructie brandweer

12 13 november 200812 Welke lessen kunnen we leren? BHV is meer dan een club opgeleide personen Takenpakket BHV uit te breiden met: —Inspectie bouwkundige voorzieningen —Inspectie middelen / installaties Nadenken over taakdifferentiatie —Bouwkundige kennis —Technische kennis installaties —Organisatorische zaken Aandachtspunten bij ontruimingsoefeningen: —Presentie/appèl —Meten ontvluchtingstijd —Gedrag bij vluchten

13 13 november 200813 Kijken naar de toekomst Risico-benadering, preventief en repressief Kennis naar de branche-organisaties Managementsysteem voor brandveiligheid Verankering brandveiligheid in opleidingen, bijv. facility management Benchmarking Keurmerk 13 november 200813

14 13 november 20081413 november 200814 Stellingen Bij gebouwen met sprinklerinstallaties hoeft minder aandacht besteed te worden aan ontruiming. Door risico-inschatting te gebruiken hoeven onwaarschijnlijke scenario’s niet meer te worden geoefend. Een ontruimingsoefening is vooral bedoeld voor de aanwezigen in het gebouw, niet voor de BHV-organsiatie; deze zijn immers getraind. “Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet” is de enige zinvolle gedragsinstructie.


Download ppt "Workshop 4 BHV als voorpost van de brandweer Preventiecongres 2008 De preventiemedewerker van de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google