De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 juni 2012. De Koepel der Vlaamse Bosgroepen Opgericht einde 2009, nu verlengd tot 2013 Coördinatie en communicatie 360° Ondersteunen van alle belanghebbenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 juni 2012. De Koepel der Vlaamse Bosgroepen Opgericht einde 2009, nu verlengd tot 2013 Coördinatie en communicatie 360° Ondersteunen van alle belanghebbenden."— Transcript van de presentatie:

1 18 juni 2012

2 De Koepel der Vlaamse Bosgroepen Opgericht einde 2009, nu verlengd tot 2013 Coördinatie en communicatie 360° Ondersteunen van alle belanghebbenden Stimuleren van samenwerkingen (LV,…,+… Europa) RvB= 5 boseigenaren, 2 coördinatoren, 1 ANB VzW = spiegelbeeld der BG’n  PPS

3 12/06/2012Algemene Vergadering3 Evolutie bg’n : tot eind 2011 9.054 leden (8.747 privaat + 307 openbaar) 48.771 ha (26.819 privaat + 21.952 openbaar) Activiteitenverslag

4 12/06/2012Algemene Vergadering4 Evolutie bg’n: tot eind 2011 Uitgebreide BBP (goedgekeurd + in voorbereiding) Beperkte BBP (goedgekeurd + in voorbereiding) => 1/3 e leden heeft BBP (Uitgebreid of Beperkt) Activiteitenverslag # UBBP108 # deelnemers1.482 privaat + 113 openbaar Oppervlakte5.653 ha + 13.939 ha # BBP241 # deelnemers1.416 privaat Oppervlakte3.709 ha

5 12/06/2012Algemene Vergadering5 Evolutie bg’n : tot eind 2011 “Aannemen” van bosconsulenten Houtverkoop Brandhout: 8.533 m³ Industriehout: 63.157 m³ TOTAAL: 71.690 m³ Activiteitenverslag

6 12/06/2012Algemene Vergadering6 Uitdagingen Koepel najaar 2011:  1. Vervanging coördinator  2. Financiering Koepel  3. Wijzigend beleid Interne Staatshervorming Implementatie IHD !!!  Samenwerking’s verbanden !

7 12/06/2012Algemene Vergadering7 1. Vervanging coördinator:  Uitgebreide selectieprocedure Probleem : aanbod verwachtingen  Externe ondersteuning Mischa Indeherberg Sinds Februari 3 kernthema’s 2012 Prioriteiten

8 12/06/2012Algemene Vergadering8 2. Financiering Koepel:  Projectmatig Besluit December 2011= + 12 Maanden 15% besparingen !!  Draagvlak voor structurele oplossing Toezegging Kabinet Schauvliege  Verbreding financieringskanalen 2012 Prioriteiten

9 Financiering Wat heeft de Koepel ondernomen? - Projectsubsidies 2010 – 2011 - Projectsubsidie Koepel 2012 - Projectsubsidie 2012 - Basis- en beheersubsidie 2012 1. Bewaken van correcte toepassing van huidige subsidieregelingen voor bosgroepen & Koepel - Vormingssubsidie 2012

10 Financiering Wat heeft de Koepel ondernomen? (vervolg) 2. Discussies over subsidies van nabij opvolgen en sturen - Minaraad - WG Implementatie – IHD (nota over instrumenten) - 3-modullenstudie -Werkgroepen : - Kostenmodel - Maatschappelijke meerwaarde

11 Financiering Europees project indienen - Life +, Natuur - Best practice – terreinrealisaties ihkv IHD - Partners zoeken Kenmerken Wat gaan we vanuit Koepel ondernemen tot einde 2012?

12 12/06/2012Algemene Vergadering12 3. Wijzigend beleid:  Speerpunten werking Koepel A.Interne Staatshervorming B.Implementatie IHD in bos 2012 Prioriteiten

13 Interne Staatshervorming D64 - Bosgroepen Bosgroepen: voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder bevoegdheid van de provincies gebracht. Wel wil de Vlaamse overheid nog een stuk kunnen blijven sturen op bepaalde taken in bepaalde gebieden. Meer bepaald wil Vlaanderen: ‐ 1 sterk aanspreekpunt voor alle bosgroepen (koepel van bosgroepen) ‐ een zekere ‘uniformiteit’ in de werking van bosgroepen ‐ inhoudelijke accenten zoals: de realisatie van IHD (bosgroepen: grote rol bij motiveren van kleine privé-eigenaars om beheer af te stemmen op de IHD), afstemmen van instrumenten voor privé-eigenaars (…) voldoende contact tussen ANB en de bosgroepcoördinator in functie van de toepassing van de gewestelijke instrumenten voor het bosbeleid.

14 Interne Staatshervorming Feb 2012 Wat heeft de Koepel ondernomen? Wanneer? Interne standpuntbepaling Wat: Maa 2012 Sep 2011 - nu - Bevraging coördinatoren Onderhandelingsfase - Divers bilateraal overleg - Bevraging bestuurders Mei 2012 - Uitsturen nota (SWOT+ideaalbeeld) Mei 2012 - Uitsturen ‘signaal’ (BG + RL)

15 Interne Staatshervorming Wat gaan we vanuit Koepel ondernemen tot einde 2012? Actoren op alle niveaus hierover informeren Aangeven wat we essentieel vinden (pakket van eisen) Desgevallend naar de pers In de onderhandelingsfase Zorgen dat er onderhandeld wordt ! In de implementatiefase Constructief meewerken voor vlotte implementatie (in geval dat gedragen akkoord wordt bereikt)

16 Communicatie en Samenwerking’s Verbanden Landelijk Vlanderen :  Service Centrum …. Regionale Landschappen :  Europees project ? BOS+ en overigen = Verkennende Besprekingen opgestart Website is klaar voor gebruik 3 de Kwartaal, mede dankzij excellente samenwezrking met OC ANB ! Verdere samenwerkingen :

17 12/06/2012Algemene Vergadering17 Gevolgen IHD voor de bosgroepen en de private boseigenaar

18 IHD geformuleerd op gewestelijk niveau (G-IHD) IHD geformuleerd op gebieds niveau (S-IHD) Implementatie door opmaak natuurrichtplannen, overeenkomsten, (geïntegreerde) beheerplannen 1. Van Abstract naar concreet

19 71 % van de SBZ-bossen zijn privé 40 % van de privé bossen liggen in de SBZ’s 41.633 ha 2. Belang van IHD voor Bosgroepen/private boseigenaar

20 3. IHD werkt sturend op instrumenten ItemIngebrachte visie vanuit de Koepel M.b.t. inrichting en beheer Wie je bent ….. mag niet spelen Doorvoeren doelmatigheidsanalyse Subsidies kostendekkend Gelijke betaling voor gelijke inspanningen Subsidies meer enten op gegenereerde ecosysteemdiensten (dus alle functies van het bos)

21 3. IHD werkt sturend op instrumenten ItemIngebrachte visie vanuit de Koepel Verwerving - (subsidiëren van) aankopen van private bossen voor realisatie van IHD niet wenselijk - Bosuitbreiding: vereenvoudiging procedures : Dringend - Middelen boscompensatiefonds: ook ter beschikking stellen aan privé

22 Samenvatting 1. Koepel en zijn vrijwilligers is inmiddels een goed functioneerde orgaan dankzij PPS. 2. Meer middelen zijn nodig voor continuïteit en uitbreiding ( IHD’s, Europees projecten, …) 3. Samenwerkingen zijn essentieel voor meer groei en BLIJVEND succes !!


Download ppt "18 juni 2012. De Koepel der Vlaamse Bosgroepen Opgericht einde 2009, nu verlengd tot 2013 Coördinatie en communicatie 360° Ondersteunen van alle belanghebbenden."

Verwante presentaties


Ads door Google