De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving Landelijke ontwikkelingen Asbestbeleid InfoMil.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving Landelijke ontwikkelingen Asbestbeleid InfoMil."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Landelijke ontwikkelingen Asbestbeleid InfoMil

2 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 2 Inhoud Situatie in Nederland Gezondheidsraadadvies Reactie Kabinet Van vergunning naar AMvB Stimuleringsregeling Voorlichting 2011

3 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 3 Grote diversiteit aan toepassingen

4 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 4 Effecten in Nederland Mesothelioom: 2011: 400 sterfgevallen/jaar In periode 2000 – 2028: sterfte van 13.000 mensen Longkanker: Schatting 900 sterfgevallen/jaar Bron: rapport Gezondheidsraad

5 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 5 De regelgeving

6 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 6 Naleving regelgeving

7 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 7 Advies gezondheidsraad Verzoek Gezondheidsraad evaluatie asbestnormen Advies Gezondheidsraad Asbest - juni 2010 TNO/RIVM "Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010" - september 2010 Kabinetsreactie - februari 2011 Strenger en intensiever beleid noodzakelijk

8 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 8 detectielimiet

9 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 9 Kabinetsreactie

10 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 10 Consequenties normen in Nederland Milieunormen asbest Achtergrondconcentratie Huidige beleid is gebaseerd op huidige VR Geen formele aanpassing huidige beleidsnorm huidige norm is 2,8 x strenger dan het nieuwe MTR voor buitenlucht Arbonormen asbest SER advies in voorbereiding

11 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 11 Consequenties beleid Toezicht Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) Meerjaren notitie VROM Inspectie in voorbereiding Certificaat intrekken op basis van gegevens AI Ondersteuning gemeentes NL kennisnetwerk Voorbeeldproducten Bevorderen samenwerking tussen gemeenten en handhavingspartners Regionale uitvoeringdiensten

12 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 12 Asbest in het milieu Bron: rapport TNO/RIVM BronBijdrage Asbestdaken+++ Incidenten asbesthoudende bouwconstructies ++ Sanering asbesthoudende bouwconstructies ++ Asbest in bodem (regio’s goor en Hardewijk) ++ Asbest in bodem (rest van Nederland)+ Stortplaatsen+ Puinbrekers+ Verkeer0

13 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 13 Verminderen van asbest in de leefomgeving Asbestwegen medio 2012 alle asbestwegen gesaneerd Asbestdaken financiële stimuleringsmaatregel (MIA/Vamil) Verbod in 2024 Voorlichting Bewust maken van/ verantwoord omgaan met de gevaren Burgers & Bedrijven

14 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 14 Asbest in scholen Gemeentebesturen en schoolbesturen primair verantwoordelijk voor gezondheid van werknemers en gebruikers. Motie Tweede Kamer: In juli 2012 moeten alle scholen over een asbestbeheersplan beschikken. (Aangehouden)

15 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 15 Problemen zijn zichtbaar

16 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 16 Verdere ontwikkelingen

17 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 17 Verdere ontwikkelingen Op de ontwerptafel: Bouwbesluit Melding vervangt vrijwel alle omgevingsvergunning bij slopen Asbestinventarisatierapport blijft verplicht Uniforme voorschriften - uniforme handhaving Planning inwerking treden 2012 Asbestverwijderingsbesluit 2005 Evaluatie door I&M in 2011 Handhaafbaarheid voorschriften Consultatie betrokken partijen (o.a. VNG)

18 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 18 Stimuleringsmaatregelen voor ondernemers

19 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 19 Stimuleringsmaatregelen voor ondernemers Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) voordelig vervangen van asbestdaken en andere fiscale voordelen voor ondernemers ter voorkoming van asbestemissie

20 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 20 MIA/Vamil vervanging asbest daken Doel: Vervanging asbestdaken stimuleren Vereiste: Verwijdering volgens de regelgeving Doelgroep: Belastingplichtige ondernemers Code - A 9309 in de Milieulijst

21 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 21 Milieu-investeringsaftrek 2011 vervanging asbest daken Kenmerken : Aftrek van winst voor belasting 27% in 2011 (was 30% in 2010) Netto voordeel o.a. afhankelijk vanpercentage IB 0% MIA27%MIA Winst bedrijf €200.00 0 Investering €100.00 0 MIA-aftrek0€ 27.000 Belastingbaar bedrag €100.00 0€ 73.000 33 % IB 52% IB € 33.000 € 52.000 € 24.090 € 37.960 Netto voordeel MIA0 € 8.910 € 14.040 Voorbeeld

22 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 22 Vrije Afschrijving Milieu-investeringen 2011 vervanging asbest daken Kenmerken : Tot 75% willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddel (was 100% in 2010) Gemiddeld voordeel ongeveer 3%

23 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 23 Welke kosten komen in aanmerking? verwijderen van de asbesthoudende dakplaten de nieuw aan te schaffen niet-asbesthoudende dakplaten de montage van deze nieuwe dakplaten Niet in aanmerking komen: het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten het slopen van de stal, loods of schuur voor het bouwen van een nieuwe voorziening vervanging van asbestdaken door particulieren vervanging van asbestdaken in woningen

24 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 24 MIA/Vamil verwijdering asbestdaken Start regeling: april 2010 Maximum van € 40 / m 2 netto dakoppervlak Op 28 februari 2011 was in totaal € 14,6 miljoen gemeld (778 meldingen) Eenvoudige aanvraag (Meldingsformulier) Melding binnen drie maanden nadat de koopovereenkomst is getekend Mogelijk te combineren met de Energie Investeringsaftrek (EIA) Voor meer info: Helpdesk - MIA\Vamil miavamil@agentschapnl.nl (088) 602 34 80 op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur http://regelingen.agentschapnl.nl/content/mia-milieu-investeringsaftrek-en-vamil-willekeurige- afschrijving-milieu-investeringen

25 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 25 Voorlichting 2011

26 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 26 Voorlichting 2011 NL kennisnetwerk Asbest Informatieproducten (flyer) Ondersteunen van regionale voorlichtingsbijeenkomsten in 2011 Asbestwegwijzer www.infomil.nl/asbestwegwijzer Helpdesk Kenniscentrum InfoMil Infomil.nl/asbest


Download ppt ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving Landelijke ontwikkelingen Asbestbeleid InfoMil."

Verwante presentaties


Ads door Google