De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tyfoon verwoest Filipijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tyfoon verwoest Filipijnen"— Transcript van de presentatie:

1 Tyfoon verwoest Filipijnen

2 Noodhulp Filipijnen ‘De situatie is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken we de schade en delen we hulppakketten uit’ Jun Pascual, AMG Filipijnen

3 Enorme schade Huizen zijn verwoest en wegen weggevaagd. Er is gebrek aan eten, water, dekens, tenten en medicijnen

4 Hulp komt op gang Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA voeren gezamenlijk actie Plaatselijke hulporganisaties en lokale kerken bieden medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak

5 Hoe helpen we? De eerste noodhulp is geboden, zoals medische zorg en het uitdelen van voedsel, water, slaapmatjes, zeildoek en kleding aan mensen Noodhulpteams ter plaatse onderzoeken waar en hoe hulp uitgebreid kan worden

6 Meer hulp is nodig! Heel veel meer mensen hebben dringend hulp nodig!
Bid alstublieft voor de slachtoffers Geef gul aan de collecte

7 Hartelijk dank!

8

9 Opening door Izaak van Apeldoorn (Met uitleg eenmalige machtigingen)

10

11 Psalm 22: 1, 13, 14 1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, waarom zijt Gij tot redding niet nabij? Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, mijn angstig vragen? Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet?

12 Psalm 22: 1, 13, 14 13 Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer der volken prijzen. Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk.

13 Psalm 22: 1, 13, 14 14 Dan knielen alle rijken voor de HEER. Wie daalt in 't stof, buigt zich ook voor Hem neer en wie zichzelf in leven toch niet meer heeft kunnen houden. Het nakroost dient Hem, daar zij Hem vertrouwden. Hun nageslacht zal men zijn trouw vermelden, die nog geboren worden 't werk vertellen dat Hij volbracht.

14

15 Evangelische Liedbundel 448: 1-3
1 Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 2 Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 3 Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

16

17 Teadet animam meam “Teadet animam meam” Gelegenheidskwartet onder leiding van Arian van der Mark

18 Teadet animam meam Taedet animam meam vitae meae, dimittam adversum me eloquium meum, loquar in amaritudine animae meae. Dicam Deo: Noli me condemnare: indica mihi, cur me ita judices. Ik verafschuw het leven en laat mijn klacht de vrije loop ik spreek uit het bitterst van mijn ziel. Ik zeg tegen God: “Veroordeel mij toch niet, laat me weten waarom u mij dit aandoet.

19 Teadet animam meam Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et opprimas me opus manuum tuarum, et consilium impiorum adjuves? Numquid oculi carnei tibi sunt; aut sicut videt homo et tu vides? Doet het u goed mij te verdrukken? Af te breken wat uw handen hebben voortgebracht? De plannen van de goddelozen te steunen? Hebt u de ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien?

20 Teadet animam meam Numquid sicut dies hominis dies tui, et anni tui sicut humana sunt tempora, ut quaeras iniquitatem meam, et peccatum meum scruteris? Et scias quia nihil impium fecerim, cum sit nemo qui de manu tua possit eruere. Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling, uw jaren als de levensdagen van een mens? Het lijkt wel of u naar mijn fouten speurt, en probeert te ontdekken wat ik heb misdaan! Maar u weet dat ik niet schuldig ben, ik vertrouw me helemaal aan u toe.

21

22

23 “Nog heel even” van Harm en Roelof

24 “Lieve kind – De wereld” van Ans Uneken-Aarde

25 If I could... If I could, I gave you wings so you could float on the power of the wind. I'd free your soul by the Holy Spirit. If I could And If I could, I gave you peace in your heart to accept bad things are happening in this world Als ik het kon, gaf ik je vleugels zodat je zweven kon op de kracht van de wind. Ik zou je ziel vrijmaken door de Heilige Geest. Als ik kon. En als ik het kon, gaf ik je vrede in je hart, om de slechte dingen te accepteren, die er gebeuren in deze wereld.

26 If I could... But I can't, I can't give you more, give you more than just my simple prayer for you. No I can't, I can't do a miracle, a miracle but I will say my prayer for you. Yes I'll pray for you. Maar ik kan het niet, ik kan je niet meer geven dan mijn eenvoudig gebed voor jou. Ik kan het niet, ik kan geen wonder voor je doen maar ik zal mijn gebed voor jou uitspreken. Ja ik zal voor je bidden.

27 If I could... And these things, I'm gonna say, are really, really a big cliché, but I want you, to obey Christ, Christ, He will make things right. But we often, we don't see it, though we should believe it, for He said so himself: "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." En de dingen die ik nu zeg, zijn eigenlijk cliché, maar ik wil graag dat je aanbidt Christus, Hij zal de dingen voor je rechtzetten. Maar wij zien het vaak niet Maar toch moeten we er in geloven want Hij sprak het zelf: "gezegend zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden."

28 If I could... So dry your tears, you've got to go for long years. Take the memory and use it. 'Cause I can't, I can't do a miracle, a miracle but I will say my prayer for you. Yes I'll pray for you. Dus droog je tranen, je moet nog vele jaren. Neem de herinnering en gebruik die. Want ik kan geen wonderen voor je doen, maar ik zal mijn gebed voor jou uitspreken. Ja ik zal voor je bidden.

29 If I could... And if I could, I'd take you to all the treasures of the fields. I'd show you the pearls of colour they might heal your wounds. If I could... Als ik het kon, nam ik je mee naar de schatten in het veld. Liet ik je alle parels van kleur zien, zodat deze je wonden kunnen helen. Als ik het kon...

30

31 Johannes de Heer 213: 1-3 1 't Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen, die in nood zijn, op. Refrein: Al staat de zee ook hol en hoog En zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.

32 Johannes de Heer 213: 1-3 2 Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen, koeltjes, stuwt het zacht vooruit; golven, steunt gebed en psalmgzang niet uw zilv'ren maatgeluid. Refrein: Al staat de zee ook hol en hoog En zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.

33 Johannes de Heer 213: 1-3 3 Arme zondaar, zie de kruisvlag wapp'rend langs de oceaan. Weet, de Heer is in het scheepje. Kom, neem uw verlossing aan! Refrein: Dies rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dankakkoord. Wij hebben 's Vaders zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.

34

35

36 Opwekking 553: 1-2 1 Laat het feest zijn in de huizen mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer binnen gaat. Refrein: In de bergen, door de dalen hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als Uw glorie komen zal.

37 Opwekking 553: 1-2 2 Laat uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis, laat uw heerlijk verschijnen in de wereld in ons huis. Refrein: In de bergen, door de dalen hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als Uw glorie komen zal.

38 Opwekking 553: 1-2 Brug: Halleluja, halleluja. Refrein: In de bergen, door de dalen hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als Uw glorie komen zal.

39 Opwekking 553: 1-2 Refrein: In de bergen, door de dalen hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als Uw glorie komen zal.

40

41 Opwekking 548: 1, 2 1 De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil en dan kom ik bij U. Met mijn grootste wens iets te geven, Heer, waar U blij mee bent. Ik geef U meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen doorgrond het diepst van mijn hart.

42 Opwekking 548: 1, 2 Refrein: Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging, want het gaat toch om U,

43 Opwekking 548: 1, 2 2 Onvolprezen Heer, U bent zoveel meer dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak, alles wat ik heb leg ik voor u neer. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen doorgrond het diepst van mijn hart.

44 Opwekking 548: 1, 2 Refrein: Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging, want het gaat toch om U,

45 Opwekking 548: 1, 2 Refrein: Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging, want het gaat toch om U,

46 Opwekking 548: 1, 2 Refrein: Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging, want het gaat toch om U,

47

48 Opwekking 171: 1-3 1 Stil, mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds; Hij is er bij in je beproevingen en zorgen. Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij, die rust in U alleen.

49 Opwekking 171: 1-3 2 Stil, mijn ziel, wees stil, en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij, die rust in U alleen.

50 Opwekking 171: 1-3 3 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij, die rust in U alleen.

51 Opwekking 171: 1-3 Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij, die rust in U alleen. Coda: God U bent mijn God... Ik rust in U alleen.

52

53 Gezang 118: 1-3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

54 Gezang 118: 1-3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

55

56 Troch woastenijen 1 Troch woastenijen rint in liet by harp en rinkelbom it earm en efterbleaun gebiet bloeit iepen as in blom. It folk fan steppe en heidefjild wurdt ta de heechste hichten tild it ûnlân is de breid en sjocht Gods hearlikheit. 1 Door woestijnen loopt een lied bij harp en lier een arm en achtergebleven gebied bloeit open als een bloem. Het volk van steppe en heideveld wordt tot de grootste hoogte getild het onland is de bruid en ziet Gods heerlijkheid.

57 Troch woastenijen 2 Sprek nou de swakken moed yn't hert en siz har: wês net bang jim wurde troch Gods macht ûntset it duorret wier net lang. Hy komt om elk syn frij to jean en hwat Hy taseit sil Er dwaen Hy stiet as trouwe Hear ta jim forlossing klear. 2 Spreek nu de zwakken moed in en zeg hun: wees niet bang je wordt door God gered het duurt echt niet meer lang. Hij komt om ieder in vrijheid te stellen en wat Hij heeft toegezegd doet Hij ook Hij staat als trouwe Heer voor jullie verlossing klaar.

58 Troch woastenijen 3 De blinen jowt er't mylde ljocht de dôven tûk gehoar de lammen dounsje yn blide nocht de stommen sjonge yn koar. Yn't sânfjild spuitet in fontein oer skrokke lânnen streamt de rein yn't oard fan't wylde dier sjit strak de weet yn de ier. 3 De blinden geeft hij het blijde licht de doven scherp gehoor de lammen dansen in volle blijheid de stommen zingen in een koor. In ’t zandveld spuit een fontein over dorstige gronden stroomt de regen in de plaatsen waar wilde dieren huizen schiet straks de graan-aar in de korrel.

59 Troch woastenijen 4 Dêr is in brede en feil'ge wei dy't troch dit lânskip rint net ien, hoe dwaes hy wêze mei dy't dwealt of him forsint en dy't de Hear as liedsman ha gean oer dit paed nei Sion ta Forlost en sterk en rein - Dêr wurdt har heil folslein. 4 Er is een brede en veilige weg die door dit landschap loopt niemand, hoe dwaas ook kan zich hierin vergissen en die de Heer als gids hebben gaan over deze weg naar Sion verlost en sterk en rein daar wordt hun heil helemaal volslagen.

60 Al is de wrâld fol ramp 1 Al is de wrâld fol ramp en swierrichheden al bin de waerbirjochten net sa bêst der is foar wanhope en panyk gjin reden altyd is God der, dat stiet bergen fêst. 1 Al staat de wereld bol van moeilijkheden al zijn de weerberichten niet zo best er is voor wanhoop en paniek geen reden altijd is God er, dat staat bergen vast.

61 Al is de wrâld fol ramp 2 Al sykje ik om'e nocht nei ripe figen al stiet my wynstôk toar en sûnder frucht al hjit de olivebeam myn arbeid ligen God is myn heil, ik ben foar neat biducht. 2 Al zoek ik tevergeefs naar rijpe vijgen al blijft de wijnstok dor en zonder vrucht al heeft de olijvenboom niets gedaan met al mijn verzorging God is mijn heil, ik ben voor niets beducht.

62 Al is de wrâld fol ramp 3 As ek myn ikkers 't sied noch net bitellen al briek de drochte skuorren yn myn groun al wie't dat hja my't lêste skiep ûnthellen en ik myn beesten dea yn't bûthûs foun - 3 Zij ’t dat mijn akkers nog niet eens zoveel opbrachten dat ik zaad terugkreeg al brak de droogte scheuren in de grond al zouden ze al mijn schapen stelen en vond ik al mijn koeien dood op stal.

63 Al is de wrâld fol ramp 4 Lykwols bliuwt God de Hear myn hope en sterkte lykwols sjoch ik bitrouwend nei him op en rêstich as in rébok yn't geberchte fyn ik myn wei nei de alderheechste top. 4 Toch blijft God mijn hoop en sterkte toch zie vol vertrouwen naar hem op en rustig als een hert op de bergen vind ik mijn weg naar de allerhoogste top.

64 Al is de wrâld fol ramp 5 Mei dit in tiid foar sang en blydskip wêze? Wis, God bliuwt trou, al stean de tekens min: myn komponist moat dizze tekst ris lêze dat hy der fuort muzyk op skriuwe kin. 5 Mag dit geen tijd voor zang en blijheid zijn? Zeker is dit, God is getrouw al staan de seinen slecht mijn componist moet deze tekst lezen en er meteen muziek bij maken.

65

66 Lied 455: 1-3 1 God heeft mij zijn Zoon gegeven, door 't geloof nam ik Hem aan; ja, ik weet het, ik zal leven, en door Hem ten hemel gaan. Zelfs eer ik nog was geboren, heeft mij God in Hem verkoren, eer zijn woord met scheppersmacht dit heelal tot aanzijn bracht.

67 Lied 455: 1-3 2 Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij, heeft de zegepraal verworven en het leven, ook voor mij. Aan Gods rechterhand gezeten, zal Hij nimmer mij vergeten, maar, uit deernis met mijn lot, treedt Hij voor mij in bij God.

68 Lied 455: 1-3 3 Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, zijne liefde blijft mij leiden: door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht.

69

70 Collecte Collecte Improvisatie door Arian van der Mark over: “De Kerk van alle tijden” Het wondere in de Filipijnen is dat, hoewel er bijna niets meer overeind staat, vrijwel alle kerken zijn gespaard.

71 Gezang 119: 1, 4, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

72 Gezang 119: 1, 4, 5 4 In rampspoed, moeit' en zorgen, in 't heetste van de strijd, wacht zij de grote morgen, de vrede voor altijd. Tot eens haar hunkrend' ogen aanschouwen, blij ontroerd, hoe God haar komt verhogen en tot victorie voert.

73 Gezang 119: 1, 4, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zij trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

74

75 I Could Never Promise You
- Don Francisco -

76 I could never promise you on just my strength alone
Kracht is niet genoeg om je te beloven

77 That all my life I'd care for you, and love you as my own
Dat ik mijn hele leven voor je zal zorgen en je zal liefhebben als mezelf

78 I've never known the future, I only see today
Ik ken de toekomst niet, ik zie alleen vandaag

79 Words that last a lifetime would be more than I could say
Woorden voor een heel leven kan ik niet uitspreken

80 But the love inside my heart today is more than mine alone
Maar vandaag is de liefde in mijn hart groter dan dat van mij alleen

81 It never changes, it never fails, never seeks it's own
Het verandert nooit, het faalt nooit en het zoekt nooit zichzelf

82 And by the God who gives it, and who lives in me and you
En door de God die het geeft en leeft in mij en jou

83 I know the words I speak today are words I'm going to do
Weet ik dat ik de woorden die ik spreek in praktijk zal brengen

84 And so I stand before you now for all to hear and see
Dus ik sta voor je zodat iedereen het kan horen en zien

85 I promise you in Jesus' name the love He's given me
Ik beloof je, in Jezus’ naam, de liefde die Hij me geeft

86 And through the years on earth and as eternity goes by
En door de jaren op aarde en de eeuwigheid heen

87 The life and love He's given us are never going to die
Het leven en de liefde door Hem gegeven zullen nooit sterven

88 And so I stand before you now for all to hear and see
Dus ik sta voor je zodat iedereen het kan horen en zien

89 I promise you in Jesus' name the love He's given me
Ik beloof je, in Jezus’ naam, de liefde die Hij me geeft

90 And through the years on earth and as eternity goes by
En door de jaren op aarde en de eeuwigheid heen

91 The life and love He's given us are never going to die
Het leven en de liefde door Hem gegeven zullen nooit sterven

92 You Are Beautiful To Me - Don Francisco - You’re Beautiful To Me

93 The crowds were in the streets that day when Jesus came to town,
Veel mensen waren op straat die dag toen Jezus naar de stad kwam

94 Alle gelovigen uit de stad waren er, en nog meer uit de omgeving
All the synagogue was there and more from miles around. Alle gelovigen uit de stad waren er, en nog meer uit de omgeving

95 so I asked Him home to dinner just to see what I could Dus vroeg ik Hem om te komen eten, om met eigen ogen te zien

96 of this famous local prophet from here in Galilee -- deze beroemde profeet uit Galilea

97 And I don't know just how this woman got into the room.
En ik weet niet hoe deze vrouw in de kamer kwam.

98 But you couldn't miss her gaudy clothes and her strong and sweet perfume.
Maar je kon haar niet missen door haar opzichtige kleren en haar sterk ruikende parfum

99 She went straight to Jesus' feet and stopped and stood right there.
Zij ging direct naar Jezus voeten en bleef daar staan

100 Then cried and wet His feet with tears and dried them with her hair.
begon te huilen en maakte zijn voeten nat met tranen en droogde ze met haar haren.

101 Now of all the women in my town none was more well known.
Van alle vrouwen in mijn stad stond niemand méér bekend dan zij

102 For the flagrant sins she'd lived in and the wickedness she'd sown.
door de zonden waarin ze leefde en haar goddeloze levensstijl

103 Maar hij probeerde haar niet tegen te houden
But He didn't move to stop her -- it seemed this prophet couldn't tell, Maar hij probeerde haar niet tegen te houden -- net of deze profeet niet in de gaten had,

104 That the woman who was touching Him was the kind they buy and sell.
Dat deze vrouw iemand was die haar lichaam verkocht.

105 And I had no idea just what this Jesus planned to do
En ik had geen idee wat Jezus van plan was te doen

106 When he said "Simon, there's something I need to say to you."
toen hij zei “Simon, ik wil je wat vertellen”

107 So I said "Teacher, if it's on your mind then tell me what you will."
Dus zei ik “Meester als er iets is, zeg het me gerust”

108 But as He began to speak to me the room grew quickly still.
Maar toen hij begon te spreken werd het stil in de kamer

109 Kijk eens goed naar deze vrouw, want ondanks haar angst,
He said "Take a good look at this woman now, in spite of all her fears, Kijk eens goed naar deze vrouw, want ondanks haar angst,

110 She's kissed me and anointed me and washed my feet with tears.
Zij kuste mij, zij zalfde mij en waste mijn voeten met haar tranen

111 She's honored me and you've been only rude to me instead.
Zij eerde mij, maar jij bent alleen maar onbeleefd tegen Mij geweest

112 You gave no kiss of greeting nor anointing for my head.
Je gaf geen kus van begroeting of zalving voor mijn hoofd.

113 And her sins were red as scarlet and now they're washed away.
En haar zonden waren rood als scharlaken en nu zijn ze weggewassen.

114 The love and faith she's shown is all the price she has to pay.
De liefde en het geloof dat ze gaf is alles wat ze verschuldigd is.

115 For the depth of God's forgiveness, it's more than you can see,
Want de diepte van Gods vergeving is meer dan jij kunt zien,

116 And in spite of what you think of her, she's beautiful to me."
En wat jij ook van haar vindt, zij is mooi in Mijn ogen.

117 Now my anger flamed to hatred, I wanted nothing more
Mijn woede vlamde op tot haat, en ik wilde niets liever,

118 Than to take this prophet by the throat and throw Him out the door.
dan deze profeet naar de keel te vliegen en Hem eruit gooien.

119 To act like God - forgiving sins - and then speak so to me.
Net doen alsof hij God is, zonden vergeven, en dan ook nog zo tegen mij praten.

120 This itinerant from Nazareth – in backwards Galilee.
Deze rondtrekkende profeet - en nog wel uit dat achterlijke Galilea.

121 But instead I sat and trembled, shaken to the core.
Maar in plaats daarvan zat ik en ik beefde, geraakt in mijn ziel.

122 The woman still was weeping as she knelt there on the floor.
En de vrouw huilde nog steeds en knielde neer.

123 Jesus turned to her, said "Your chains have been released “
Jezus keerde zich naar haar en zei: “je zonden zijn vergeven”

124 “Your faith has saved you from your sins, rise:
walk in peace." “Je geloof heeft je behouden, sta op: Ga in vrede”

125 “Our sins were red as scarlet but now they're washed away.
Onze zonden waren rood als scharlaken, maar nu zijn ze weggewassen”

126 The love and faith you've shown is all the price you have to pay.
Liefde en geloof is alles wat je verschuldigd bent.

127 For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea.
Want de diepte van Gods vergeving is dieper dan de zee.

128 And no matter what the world may think, you're beautiful to me.“
En wat de wereld ook van je mag denken je bent mooi in Mijn ogen.

129 “Our sins were red as scarlet but now they're washed away.
Onze zonden waren rood als scharlaken, maar nu zijn ze weggewassen”

130 The love and faith you've shown is all the price you have to pay.
Liefde en geloof is alles wat je verschuldigd bent.

131 For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea.
Want de diepte van Gods vergeving is dieper dan de zee.

132 And no matter what the world may think, you're beautiful to me.“
En wat de wereld ook van je mag denken je bent mooi in Mijn ogen.

133 MAN IN BLACK - JOHNNY CASH -

134 Dus, je vraagt je af waarom ik altijd zwarte kleding draag,
Well, you wonder why I always dress in black, Why you never see bright colors on my back, Dus, je vraagt je af waarom ik altijd zwarte kleding draag, waarom je nooit fleurige kleding bij mij ziet,

135 And why does my appearance seem to have a somber tone
And why does my appearance seem to have a somber tone. Well, there’s a reason for the things that I have on. En waarom mijn voorkomen een sombere toon lijkt te hebben. Nou, er is een reden dat ik in het zwart gekleed ga.

136 I wear the black for the poor and the beaten down, Livin' in the hopeless, hungry side of town, Ik draag het zwart voor de armen en de teneergeslagenen, die in de hopeloze, hongerige kant van de stad leven,

137 I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, But is there because he's a victim of the times. Ik draag het voor de gevangene die al lang heeft geboet voor zijn misdaad, Maar daar is omdat hij een slachtoffer van de tijd is.

138 I wear the black for those who never read, Or listened to the words that Jesus said, Ik draag het zwart voor degenen die nooit gelezen, of geluisterd hebben naar de woorden Jezus,

139 About the road to happiness through love and charity
About the road to happiness through love and charity. Why, you'd think He's talking straight to you and me. Over de weg naar geluk door liefde en liefdadigheid. Waarom? Je zou denken dat Hij rechtstreeks tegen jou en mij praat.

140 Well, we're doin' mighty fine, I do suppose, In our streak of lightnin' cars and fancy clothes, We doen het geweldig goed, veronderstel ik, in onze flitsende auto’s en mooie kleren,

141 But just so we're reminded of the ones who are held back, Up front there ought 'a be a Man In Black Maar we moeten worden herinnerd aan mensen die het niet zo goed hebben, Dus moet er een man in het zwart voorop gaan.

142 I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold Ik draag het voor de zieken en eenzame ouden, voor de roekelozen wiens daden tot de dood leidden

143 I wear the black in mournin’ for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men Ik draag het zwart als rouw voor de levens die vroegtijdig zijn geëindigd, elke week verliezen we goede mensen

144 And, I wear it for the thousands who have died, Believin’ that the Lord was on their side En ik draag het voor duizenden die zijn gestorven, gelovend dat de Heer aan hun zijde stond

145 I wear it for another hundred thousand who have died, Believin’ that we all were on their side Ik draag het voor nog meer duizenden die zijn gestorven, gelovend dat wij allemaal aan hun zijde stonden

146 Well, there's things that never will be right, I know, And things need changin' everywhere you go, Ja, ik weet, er zijn dingen die nooit eerlijk zullen zijn, En dat dingen moeten veranderen, overal

147 But 'til we start to make a move to make a few things right, You'll never see me wear a suit of white Maar totdat we iets ondernemen om een paar zaken te veranderen, zul je me nooit een wit pak zien dragen.

148 Ah, I'd love to wear a rainbow every day, And tell the world that everything's OK, Ah, ik zou graag elke dag iets kleurrijks willen dragen, En de wereld vertellen dat alles OK is

149 But I'll try to carry off a little darkness on my back, 'Till things are brighter, I'm the Man In Black. Maar tot die tijd zal ik proberen een beetje duisternis op mijn rug mee te dragen, Tot dingen wat fleuriger zijn, ben ik de man in het zwart.

150

151 Sluiting door Izaak van Apeldoorn

152

153 Gezang 115: 1, 2 1 Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

154 Gezang 115: 1, 2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

155

156 Koffie Koffie


Download ppt "Tyfoon verwoest Filipijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google