De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema kwalificatie http://nos.nl/artikel/470472-citotoets-weer-van-start.html.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema kwalificatie http://nos.nl/artikel/470472-citotoets-weer-van-start.html."— Transcript van de presentatie:

1 Thema kwalificatie

2 Kwalificatiefunctie onderwijs
Het optimaal voorbereiden van studenten op vervolgonderwijs en deelname aan de arbeidsmarkt. Kwalificatie draagt bij aan economische ontwikkeling, aan welvaart “The high cost of low educational performance”

3 Onderwijs is voor individuen de sleutel tot
maatschappelijk succes. Hoogopgeleide mensen verdienen meer, hebben meer status en macht, welbevinden en leven langer

4

5 Kwalificatiefunctie en meritocratie
Meritocratie is een maatschappijmodel waarin de sociaal- economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet direct om de aanleg die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, geloof, ras en geslacht mogen er (in principe) geen rol bij spelen.

6

7 De maatschappelijke ladder

8 Toegankelijkheid en gelijke kansen
Het begrip toegankelijkheid gedefinieerd als de kansengelijkheid bij de instroom, de deelname en de doorstroom naar vervolgonderwijs. De onderwijscarrière van een willekeurig individu is onafhankelijk van factoren als de sociale, economische, etnische of culturele achtergrond. Behalve bij de instroom in het po moeten talent en behaalde resultaten doorslaggevend zijn in de onderwijscarrière van een individu en mogen er geen financiële belemmeringen zijn.

9 Gelijke kansen Ongelijke mogelijkheden
Gelijke kansen? Frictie tussen de ideologie van de gelijke kansen en de werkelijkheid van ongelijke mogelijkheden.

10 Schaduwzijde van de meritocratie
In een samenleving die draait om schoolsucces komt het respect voor degenen die in dat opzicht laag scoren, onder spanning te staan. Loyaliteit binnen de samenleving neemt af. Kinderen die laag scoren weten zich niet gewaardeerd en voelen zich waardeloos. Falen als individuele verantwoordlijkheid. Negatieve gevolgen: demotivatie, zelfhandicapping, voortijdig schoolverlaten. (Zelf)Uitsluiting! Tonkes & Swierstra (2011) Van den Bulk (2011)

11 De zeggingskracht van diploma`s
Het diploma meestal voorwaarde om te kunnen solliciteren Diploma's bieden toegang tot bepaalde deelmarkten Daarna gaat het om ervaring, netwerk (LinkedIn, Facebook), profilering, (fysieke) persoonlijkheid, intelligentie, creativiteit,een handige babbel. Steeds meer hoger opgeleid:diploma nivellering Uitsluiting andere mogelijkheden om hogerop te komen

12 schoolprestaties

13

14 Cultuur van meten Meten schoolprestaties (CITO)
Vergelijken schoolprestaties Vergelijken scholen onderling Goede scholen/zwakke scholen Excellente scholen (Michelinster) Internationale vergelijkingen en concurrentiepositie (PISA)

15 Toezicht en controle Openbaar en transparant
Focus op controle en verantwoording afleggen (accountability) Benchmarking: scholen en opleidingen vergelijken door gemeenschappelijke maatstaven van kwaliteit Rendement en vergelijking op basis van kengetallen tot ranking, opstellen van ranglijsten van vergelijkbare scholen. Inspectie van het Onderwijs,visitatie of accreditatieorganen Internationaal Pisa, OECD

16 Initiatieven en maatregelen verhoging leerprestaties
Selectie aan de poort/LICA regeling MBO Standaardisatie kwalificatie Landelijke examens Honourstrajecten/excellentieprogramma`s Kwaliteit van leraren: academische Pabo alle leraren een masterdiploma? PO Overtref jezelf! Childrens Zone R`dam Zuid Weekendscholen Leonardo- en Plusklassen Wetenschapsknooppunt EUR/HBO/PO

17 “We are currently preparing students for jobs and technologies that don’t yet exist… in order to solve problems that we don’t even know are problems yet.” “Did you know”,widely circulated YouTube posting

18


Download ppt "Thema kwalificatie http://nos.nl/artikel/470472-citotoets-weer-van-start.html."

Verwante presentaties


Ads door Google