De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECOOM-UA 2007-heden: een overzicht Tim Engels ECOOM-dag, 12 juni 2012, UHasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECOOM-UA 2007-heden: een overzicht Tim Engels ECOOM-dag, 12 juni 2012, UHasselt."— Transcript van de presentatie:

1 ECOOM-UA 2007-heden: een overzicht Tim Engels ECOOM-dag, 12 juni 2012, UHasselt

2 1 Team Promotor JP Timmermans ~1 FTE in 2007 & 2008; ~4 FTE in 2009-2011 Rudi BaccarneJan CorthoutsNele DextersTruyken Ossenblok Saskia Peersman Frederik Verleysen

3 2 Opstart VABB Opstellen MODS Ontwikkeling parser Opzetten database ‘infrastructuur’ Ontwikkeling processen voor controle en verrijking van data Ontwikkeling van software voor ontdubbeling en rapportering  Succesvol dankzij kennis, kunde en volharding van ANET-collega’s

4 3 Gegevensopkuis VABB Koppeling aan standaard tijdschriftnaam d.m.v. ISSN database (incl. toevoeging van >10.000 ISSN) Koppeling aan standaard uitgeversnaam door opbouw eigen referentiebestand (ISBN.db niet bruikbaar) Terugkerend probleem van records met meer dan 1 link (meerdere ISSN en/of ISBN)

5 4 Leveringen @ GP Een eerste maal eind 2009 en sindsdien jaarlijks per 1 juni: -Lijst van tijdschriften -Lijst van uitgevers -Lijst van boektitels -Lijst van proceedingsbijdragen Masterlijst aangevuld met 16 (voorheen 15) disciplinaire lijsten en 3 algemene lijsten

6 5 Verwerking GP-oordelen Jaarlijks vanaf 1 oktober in functie van oplevering VABB in december Terugkoppeling naar databank en controle van volledigheid en consistentie Opmaak van lijst van tijdschriften en uitgevers

7 6 Oplevering VABB Approval berekening: softwarematige toetsing van records in VABB databank aan de BOF+GP voorwaarden Resultaat als basis van validatieronde door universiteiten Verwerken van resultaten validatie Finale approval berekening en aanmaak van bestanden per associatie, incl. overzichtsrapport van de database Productie van OPAC zoekinterface http://anet.ua.ac.be/opac/opacvabbg http://anet.ua.ac.be/opac/opacvabbg

8 7 22 december 2010 Inhuldiging VABB-SHW Een senior: “Ik had nooit gedacht dat jullie er zouden in slagen de databank op zo korte termijn op punt te stellen.”

9 8 Interactie met het GP Intensief, inclusief bijwonen van alle vergaderingen (PGP en BGP) Aanvankelijk veel nood aan verduidelijking over (plaats van het) BOF-besluit, publicatiepatronen in verschillende wetenschapsgebieden, … Beantwoorden en bespreken van ad hoc vragen

10 9 Interactie met het GP (2) De opdracht van het GP maakt ad hoc beslissingen (selectie proceedings, bepaalde boeken wel opnemen, bepaalde toch niet, bepaalde tijdschriften vanaf jaar X, geannoteerde corpora, …) nodig, maar deze hebben soms verregaande implicaties voor naverwerking. Ad hoc leveringen van overzichten van boekpublicaties jaar X, reeksinformatie, …

11 10 Interactie met VLIR Cruciaal aanspreekpunt in interactie met GP – continuïteit vereist Aanvankelijk Danielle Gilliot en Truyken Ossenblok, later Kirsten Cornelissen, nu Nele Robberechts Rapporteringen aan VLIR-WO over werkzaamheden GP

12 11 Interactie met derden Vragen van en aan bibliotheek- en onderzoekscoördinatie collega’s Vragen van Vlaamse onderzoekers Vragen van editors en uitgevers Binnenkort ook FAQs op www.ecoom.be/vabbwww.ecoom.be/vabb

13 12 Resultaten: WoS dekking per discipline

14 13 Resultaten: Vergelijking ENG en WoS – VL-NOR

15 14 Resultaten: % publicaties met co-auteurs

16 15 ECOOM-colloquium ‘Assessing research performance in the social sciences and humanities’ 9 december 2011

17 16 2009 2008 2010 2012? ?? 2004 ?

18 17 Publicaties over VABB Engels, T. C. E., Ossenblok, T. L. B., & Spruyt, E. H. J. (2012). Changing publication patterns in the social sciences and humanities, 2000-2009. Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-012-0680-2. Engels, T. C. E., Spruyt, E. H. J., Glänzel, W., & Debackere, K. (2009). Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid? Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, 2008-09, 395-403. Ossenblok, T. L. B., Stevens, N., Spruyt, E., & Engels, T. (2011). Bibliometrische analyse van het Vlaams universitair onderzoek in de Sociale en Humane Wetenschappen. De eerste versie van het VABB-SHW. In Vlaams indicatorenboek 2011 (pp. 173-184). Brussel: Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ossenblok, T. L. B., Engels, T. C. E., & Sivertsen, G. (2012). The representation of the social sciences and humanities in the Web of Science. A comparison of publication patterns and incentive structures in Flanders and Norway (2005-2009). Research Evaluation, accepted. Ossenblok, T. L. B., Verleysen, F. T., & Engels, T. C. E. (2012). Patterns of co-authorship in journal articles in the Social Sciences and Humanities (2000-2010). STI 2012. Stevens, N. & Engels, T. C. E. (2010). Communicatiepatronen in de sociale en humane wetenschappen: naar een empirisch gefundeerd debat. Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, 2009-10, 544-553. Verleysen, F. T. & Engels, T. C. E. (2012). Een veld in beweging. Onderzoeksevaluatie in de sociale en humane wetenschappen. Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, 2011-12, in druk.

19 18 sterkten Adequate regelgeving Vlotte interuniversitaire samenwerking Interdisciplinair team Lokaal en internationaal vernieuwend project

20 19 zwakten Specifieke kennis verenigd bij nog geen handvol personen Weinig internationale knowhow waarop kan worden gebogen Weinig resterende tijd voor onderzoek

21 20 kansen Internationale inbedding Vlaanderen verder op de kaart zetten als regio met een innovatief onderzoeksbeleid Uniek gegevensbestand dat vele mogelijkheden voor onderzoek biedt

22 21 bedreigingen Potentieel te veel ad hoc taken Potentieel te verregaande complexering van criteria voor opname in VABB Wegvallen administratieve ondersteuning GP

23 22 Overige opdrachten en hun impact

24 23 Telling WoS-publicaties Nauwkeurig inzicht in publicatiepatroon van de instelling ingevolge jaarlijkse validatie van telling Voortdurende stroom van correcties @ISI Professionalisering in house bibliometrische kunde, onder meer in functie van de organisatie van onderzoeksvisitaties, maar:

25 24

26 25 Analyse doctoraatstrajecten Uitdagend project door o.a. vereisten van interne afstemming (beheerders, personeelsdienst, ICT), wijzigende interne brondatabanken, en onzeker kader (privacy aspecten en daarmee samenhangende timings) Bijkomende interne analyses van UA data faciliteerden een ingrijpende wijziging inzake aanwending van BOF-middelen

27 26 VABB-gegevensleveringen Opwaardering van het repository door systematische toevoeging van ISSN, ISBN, WoS-UT-codes, reeksinformatie, … Verdere verfijning van classificatie van publicaties, in het bijzonder in SHW Benchmarking van prestatie van SHW departementen en faculteiten met andere Vlaamse instellingen

28 27 Vooralsnog beperkte invloed van Technometrie-activiteiten Innovatiestudies Onderzoek omtrent output in de kunsten en excellentie (vereenvoudiging onderzoeksverslaggeving)

29 28 Conclusies Hoge werkdruk door VABB-SHW, maar met resultaat Nood aan een interdisciplinair team en samenwerking met meerdere diensten en instanties binnen en buiten de eigen instelling Positieve impact op de werking van de universiteit


Download ppt "ECOOM-UA 2007-heden: een overzicht Tim Engels ECOOM-dag, 12 juni 2012, UHasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google