De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne ECOOM - UHasselt 12 juni 2012 Ann Peters Directeur Onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne ECOOM - UHasselt 12 juni 2012 Ann Peters Directeur Onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Interne ECOOM - UHasselt 12 juni 2012 Ann Peters Directeur Onderzoek

2 ECOOM - UHasselt SOOIECOOM Uitbouw databanken Rapportering  ECOOM partner  Ondersteuning validatie BOF- en IOF-gegevens  Aanlevering gegevens doctoraats- en mobiliteitsstudies  Interpretatie en validatie gender-specifieke gegevens  Project VvOV Staflid 1 Oproep VvOV VvOVStaflid 2Informaticus

3 ECOOM - UHasselt  Interne organisatie  Externe aanlevering Impact op beleid

4  Interne organisatie  Reflecteren over registratie onderzoek, onderzoeksindicatoren en -rapportering  Ontwerpen en uitbouwen databanken ten behoeve van efficiënte rapportering  Tijdige onderzoeksrapportering conform rapporteringsverplichtingen  Optimaal beheer databanken

5  Interne organisatie  Databanken UHasselt – architectuur Dienst Onderzoekscoördinatie  Document server  Contractendatabank  Academisch cv  Databanken UHasselt – architectuur andere diensten  Studentendatabank  Organisatiedatabank  Financiële databank  Patentendatabank new

6

7  Interne organisatie  DocumentServer@UHasselt  Voor 07: UHasselt publicaties in databank UAntwerpen  07- 08: eigen repository  09: UHasselt-publicaties opladen uit externe databanken  11: upgrade & optimalisatie: overzichtelijker, full text, geaffilieerde auteurs, exporteren vanuit EndNote, opfrissen layout  11: uitbreiding ten behoeve van inkanteling en aanlevering VABB

8  Interne organisatie  DocumentServer@UHasselt  Externe onderzoeksrapportering (BOF, EWI, OESO, jaarverslag onderzoek,…)  Interne onderzoeksrapportering (SCvA, RvB, adhoc bevragingen, statistieken,…)  Intern onderzoeksmanagement (Input-output, onderzoeksevaluatie, website,…)

9

10  Contractendatabank UHasselt  Aanvraag- en registratiefiches  Onderverdeling contractsoorten  Controle juistheid gegevens  Overzicht contract flow  Meer achtergrondinfo & meer gegevens opvragen  Externe onderzoeksrapportering (jaarverslag, IOF, EWI, OESO …)  Interne rapportering (RvB, BC, beleid, verslagen, evaluaties…)  Interne onderzoeksorganisatie/-evaluatie (communicatie andere diensten (PER, FIN,...) Website,…)  Interne organisatie

11

12  Academisch dossier  beheer onderwijs- en onderzoeksgegevens

13  Interne organisatie

14  Academisch dossier  Elektronisch beheer cv  Externe onderzoeksrapportering (jaarverslagen, ad hoc vragen, activiteitenfolders)  Interne onderzoeksrapportering (projectaanvragen, verslagen, evaluaties, …)

15  Externe aanlevering  Rapportering onderzoek en -output:  validatie UHasselt BOF-gegevens  Validatie UHasselt gegevens VABB  Validatie UHasselt IOF-gegevens  Aanlevering en validatie UHasselt studenten- en personeelsgegevens  Uitsturen en deelname exitsurvey  Aanlevering gegevens doctoraats- en mobiliteitsstudies  Interpretatie en validatie gender-specifieke gegevens  Aanzet tot vereenvoudiging onderzoeksverslaggeving (VvOV)

16  Externe aanlevering - VvOV  Projectteam  ECOOM-partners: universiteiten, hogescholen  VLIR  Stakeholders  EWI

17  Externe aanlevering - VvOV  Projectinhoud  Inventaris rapporteringsverplichting met focus op onderzoek  Inventaris en analyse onderzoeksindicatoren  Inventaris classificatiesystemen  Analyse van wijze waarop basisdata van leveranciers eenvorming samengebracht kunnen worden  Analyse van de maturiteit van informatie- en procesarchitectuur  jaarverslag

18  Extern - VvOV  Aanbevelingsrapport  Informatiestromen  meta-aanbevelingen  Jaarverslag – onderzoek  Wetenschapscommunicatie  Hogescholen

19 Impact op beleid – ECOOM KULeuven  Uittekenen onderzoeksbeleid UHasselt (speerpuntenbeleid)  Uittekenen evaluatiekader onderzoek  Steun bij rapportering naar externe (LSM,…)  Technometriepakket: Tech Transfer

20 Impact op beleid – ECOOM UAntwerpen  Beperkt aantal onderzoekers in sociale & humane wetenschappen  Evaluatiekader uittekenen

21 Impact op beleid – ECOOM UGent  Doctoraatsbeleid + versnelde oprichting doctoral schools  Beleid rond onderzoek  Postdoc  Predoc  Surveys: aanleiding tot interne beleidsdiscussies  Instellingsbreed HR-beleid: HR-label Europese Commissie

22 Impact op beleid – ECOOM VUB  Voorbereiding integratie kunsten- opleidingen

23 ECOOM  Fundamenten gelegd  Vijf jaar:  Veel verwezenlijkt  Grote impact voor universiteit  Grote externe impact  Longitudinaal  Toekomstperspectief ECOOM UHasselt:  Actieve rol in nieuw pakket


Download ppt "Interne ECOOM - UHasselt 12 juni 2012 Ann Peters Directeur Onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google