De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieboekhouding 20 oktober 2011. 2 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieboekhouding 20 oktober 2011. 2 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en."— Transcript van de presentatie:

1 Energieboekhouding 20 oktober 2011

2 2 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en opvolging Datacaptatie Begrippen en rekenregels Output van een energieboekhoudsysteem Energieboekhouding COMEET

3 3 13/07/2014 Situering Eandis in energiemarkt Distributie- netbeheerders Distributie- netbeheerders Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia Fluxys Leveranciers Klanten CREG / VREG Energieboekhouding COMEET

4 4 13/07/2014 Energiebevoegdheden in België Federaal transport > 70 kV uitrustingsplannen E/G elektriciteitsproductie elektriciteitstransmissie gasimport & -stockering kernenergie tarieven Gewestelijk elektriciteitsdistributie gasdistributie hernieuwbare energie decentrale productie rationeel energiegebruik sociale openbare- dienstverplichtingen CREG VREG CWAPE BRUGEL Energieboekhouding COMEET

5 5 13/07/2014 Distributienetbeheerders Beheren, bouwen en onderhouden voor een bepaald grondgebied het distributienet voor elektriciteit en aardgas Vervoeren op vraag van de leveranciers de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten Treden op als sociale leverancier voor ‘gedropte’ huishoudelijke klanten Bevorderen het rationeel energiegebruik Beheren het toegangsregister Energieboekhouding COMEET

6 6 13/07/2014 Distributienetbeheerders Voor 12 jaar aangeduid door de VREG  voor een welbepaald grondgebied  netgebruikers kunnen niet zelf kiezen 2 mogelijke samenwerkingsverbanden  Gemengde distributienetbeheerders –vereniging van gemeenten ( soms ook provincie ) en een privé-deelnemer –in Vlaanderen : Gaselwest, Imewo, Intergem, IMEA, Iveka, Iverlek, Sibelgas –samenwerking in Eandis  Zuivere distributienetbeheerders (+ gemeentelijke regies) –geen privé-deelnemer –samenwerking in InfraX ( Interelectra, IVEG, WVEM ) Energieboekhouding COMEET

7 7 13/07/2014 Gemengde distributienetbeheerders elektriciteit Energieboekhouding COMEET

8 8 13/07/2014 Gemengde distributienetbeheerders aardgas Energieboekhouding COMEET

9 9 13/07/2014 Eandis Elektriciteit - aardgas - netten - distributie Eandis voert exploitatietaken uit voor zeven distributie- netbeheerders voor elektriciteit en aardgas : Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas Energieboekhouding COMEET

10 10 13/07/2014 Wat doet Eandis ? Energieboekhouding COMEET

11 11 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en opvolging Datacaptatie Output van een energieboekhoudsysteem Energieboekhouding COMEET

12 12 13/07/2014 Wat is energieboekhouding ? Regelmatige registratie analyse rapportering van elektriciteits-, brandstof-, waterverbruiken en eventueel nog andere stromen Energieboekhouding COMEET

13 13 13/07/2014 Wat is energieboekhouding ? Opgemeten verbruiken vergelijken met referentiewaarden verwachte verbruiken Doel: opsporen van abnormale verbruiken kwantificeren van besparingen Energieboekhouding COMEET

14 14 13/07/2014 Waarom energieboekhouding ? Beter inzicht verwerven in energie- en waterverbruik Prijzen van energieleveranciers vergelijken Abnormaal verbruik opsporen Het gebruik van de technische installaties evalueren De gebouwfysische eigenschappen evalueren De prestaties van onderhoudsfirma’s evalueren Energieboekhouding COMEET

15 15 13/07/2014 Waarom energieboekhouding ? Besparingsmaatregelen evalueren Doorbelasting (verbruik & kosten verdelen tussen diensten) Het energiebewustzijn aanmoedigen (streefdoelen bepalen) Een beter inzicht geven in de rendabiliteit van toekomstige investeringen Instrument voor EPC De energiehuishouding van een gebouw/proces evalueren Energieboekhouding COMEET

16 16 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en opvolging Datacaptatie Output van een energieboekhoudsysteem Energieboekhouding COMEET

17 17 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Voorbereiding Inventariseren welke gebouwen / processen opgenomen dienen te worden Budget bepalen Methodologie kiezen Functionele vereisten van de software vastleggen Energieboekhouding COMEET

18 18 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Methodologie: o.a. Uitbesteden of in eigen beheer? Internetapplicatie of stand alone software? Datacaptatie: telemetrie of manueel? Energieboekhouding COMEET

19 19 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Functionele vereisten van de software: Flexibele rapportering Klimaatcorrectie Interpolatie Benchmarking Overige Energieboekhouding COMEET

20 20 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Flexibele rapportering In functie van de tijd: interval = uur, week, maand, jaar,… In functie van de gebruiker Vergelijken van verschillende jaren, gebouwen, processen,… Energieboekhouding COMEET

21 21 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Verbruik standaardiseren De opnames omzetten in gemeenschappelijke eenheid  kWh Meterstand aardgas in m³, factuur in kWh ! Omrekening:  1 m³ hoog calorisch aardgas = 11,67 kWh  1 m³ laag calorisch aardgas = 10,28 kWh  1 l lichte stookolie = 10,22 kWh  1 l zware stookolie = 11,27 kWh  1 kg propaan = 13,84 kWh  1 kg butaan = 13,72 kWh Energieboekhouding COMEET

22 22 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie Energieverbruik voor verwarming wordt bepaald door:  Gebouw  Installaties  Gebruik  Klimaat Abstractie van het klimaat maken om te kunnen vergelijken over verschillende jaren = gecorrigeerd verbruik Energieboekhouding COMEET

23 23 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie Om verschillende jaren te vergelijken Effecten van koudere en warmere winters uitmiddelen Graaddagenmethode Graaddagen = Som van de verschillen tussen gemiddelde binnen- en buitentemperaturen Energieboekhouding COMEET

24 24 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie Verschillende soorten graaddagen i.f.v. verwarmingsregime (15/15, 16,5/16,5, 19/19,…) Bij 15/15 wordt 15°C als gemiddelde T binnen genomen (d.w.z. dat men vanaf 15°C begint te verwarmen) Methode voor berekenen van graaddagen: T e = T equivalent = (60% van T gem van dag D) + (30% van T gem van dag D-1) + (10% van T gem van dag D-2) Graaddagen = #grd = 15°C - T e Energieboekhouding COMEET

25 25 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie: voorbeeld graaddagen Gegeven:  T gem 03/01 = -0,9 °C  T gem 04/01 = 1,1 °C  T gem 05/01 = 0,2 °C Gevraagd: bereken het aantal graaddagen 16,5 equivalent van 05/01. Energieboekhouding COMEET Oplossing:  T e = 0,6 T m + 0,3 T m -1 + 0,1 T m -2 = 0,4 °C  D je = 16,5 – 0,4 = 16,1

26 26 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie: gecorrigeerd verbruik Enkel positieve waarden worden gesommeerd, negatieve worden 0 (verwarming uit !). Hoe hoger het # grd, hoe kouder de beschouwde periode Voor een heel jaar: alle grd worden opgeteld van een volledig jaar Hoe hoger het #grd, hoe kouder het stookseizoen van dat jaar Gecorrigeerd verbruik = (# normale grd / # actuele grd) * werkelijk verbruik Energieboekhouding COMEET

27 27 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie: voorbeeld gecorrigeerd verbruik Gegeven:  Werkelijk brandstofverbruik 2009: 500.000 kWh  Werkelijk brandstofverbruik 2010: 600.000 kWh  Grd actueel 2009: 1812  Grd actueel 2010: 2292  Grd normaal: 1945 (= gem. van 1981  2010) Gevraagd: Waren 2009 en 2010 kouder of warmer dan gemiddeld ? Energieboekhouding COMEET Oplossing:  2009: warmer dan normaal  2010: kouder dan normaal

28 28 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie: voorbeeld gecorrigeerd verbruik Gegeven:  Werkelijk brandstofverbruik 2009: 500.000 kWh  Werkelijk brandstofverbruik 2010: 600.000 kWh  Grd actueel 2009: 1812  Grd actueel 2010: 2292  Grd normaal: 1945 (= gem. van 1981  2010) Gevraagd: Bereken het gecorrigeerd verbruik. Energieboekhouding COMEET Oplossing:  Gecorr. kWh 2009: 1945/1812 x 500.000 = 536.561 kWh  Gecorr. kWh 2010: 1945/2292 x 600.000 = 509.146 kWh

29 29 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Energieboekhouding COMEET

30 30 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Energieboekhouding COMEET

31 31 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Energieboekhouding COMEET

32 32 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Klimaatcorrectie Waar de graaddagen te vinden ?  Abonnement KMI  www.aardgas.be Energieboekhouding COMEET

33 33 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Interpolatie bij manuele opname Opnameperiode verschilt soms van rapportageperiode  omrekening nodig Gapfilling: ontbrekende meterstanden Energieboekhouding COMEET

34 34 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Benchmarking Vergelijking van specifieke verbruiken (kengetallen) Voorbeelden  kWh/m² verwarmd vloeroppervlak  kWh/bed, kWh/parkeerplaats,…  kWh per geproduceerde eenheid Doel  Vergelijken van gebouwen met eenzelfde functie  Vergelijken van productielijnen Energieboekhouding COMEET

35 35 13/07/2014 Criteria minimumvereisten Overige Energiekosten ook opvolgen? Compatibiliteit met gebouwbeheersystemen? Andere parameters mee opvolgen: afval, productie, temperaturen, milieuparameters,…? Energieboekhouding COMEET

36 36 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en opvolging Datacaptatie Output van een energieboekhoudsysteem Energieboekhouding COMEET

37 37 13/07/2014 Opstart energieboekhouding Energiescan ter plaatse Inventarisatie gebouweigenschappen:  Bouwfysica: plannen, afmetingen, verwarmde oppervlakte en volume, isolatiewaarden van dak, vloer en wanden, bouwjaar,…  Installaties: verwarming, koeling, ventilatie, SWW, verlichting,…  Processen Energieboekhouding COMEET

38 38 13/07/2014 Opstart energieboekhouding Energiescan ter plaatse Gebruikers  Soort gebouw / activiteit  Bezettingsuren  # personeelsleden, bezoekers, gebruikers,… Energieboekhouding COMEET

39 39 13/07/2014 Opstart energieboekhouding Energiescan ter plaatse Inventarisatie meters:  Hoofdmeters elektriciteit, aardgas, stookolie, vloeibaar gas, stoom, water + aftelmeters  Aandacht voor meternummer, locatie, eenheid, schaalfactor, # telwielen, verbruikers Analyse energiefacturen:  EAN-nummers  Controle meters  Historiek ingeven Energieboekhouding COMEET

40 40 13/07/2014 Opvolging energieboekhouding Opvolging = Registreren Verwerken / Analyseren Rapporteren Bijsturen Energieboekhouding COMEET

41 41 13/07/2014 Opvolging energieboekhouding Registreren: Manueel:  Op welke basis: wekelijks, maandelijks, jaarlijks…?  Hoe groter de verbruiker, hoe kleiner best het interval  Meterstanden of verbruiken?  Tools: meterkaart afprinten, handterminal, PDA? Automatisch:  Telemetrie: op kwartuurbasis Energieboekhouding COMEET

42 42 13/07/2014 Opvolging energieboekhouding Verwerken: Manueel: input in energieboekhoudsoftware Automatisch: inladen van verbruiksdata Controle en validatie van data Energieboekhouding COMEET

43 43 13/07/2014 Voorbeeld registratie energieverbruik Energieboekhouding COMEET

44 44 13/07/2014 Voorbeeld registratie energieverbruik Energieboekhouding COMEET

45 45 13/07/2014 Opvolging energieboekhouding Rapporteren: Tabellen en grafieken met verbruiken: maandverbruiken, kwartuurprofielen,… Vergelijkingen over verschillende jaren Alarmen bij overschrijdingen Benchmarking Jaarrapporten Energieboekhouding COMEET

46 46 13/07/2014 Opvolging energieboekhouding Bijsturen: Oorzaken overschrijdingen opsporen Besparingen evalueren (€, milieu) Sensibiliseren Energieboekhouding COMEET

47 47 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en opvolging Datacaptatie Begrippen en rekenregels Output van een energieboekhoudsysteem Energieboekhouding COMEET

48 48 13/07/2014 Datacaptatie Manueel Telemetrie  Meters  Bekabeling  Dataloggers  Communicatie Energieboekhouding COMEET

49 49 13/07/2014 Datacaptatie Manueel  Correct opmeten van meterstanden is van cruciaal belang !!  Duidelijke afspraken maken: –Wie neemt op ? –Wanneer ? –Wie voert in ? Energieboekhouding COMEET

50 50 13/07/2014 Datacaptatie Telemetrie = meterstanden op afstand aflezen  Voordeel: zonder extra inspanning het aantal telleropnames enorm opdrijven  meer mogelijkheden om abnormale toestanden te detecteren  Nadeel: duurder: € 500 tot € 3.000 per meter Energieboekhouding COMEET

51 51 13/07/2014 Datacaptatie Meters Meest gebruikt: pulsgevende meters : per gebruikte eenheid wordt een puls naar de datalogger gestuurd Vervanging door netbeheerder of zelfplaatsing Alternatieven: cameralezing of optische reflectiekop Bekabeling 2-draadsleiding van meters naar datalogger 300 m maximaal Kan ook draadloos Energieboekhouding COMEET

52 52 13/07/2014 Datacaptatie Dataloggers Digitale en analoge ingangen Capteren om de 15’ data en versturen deze 1 keer per 24u Communicatie Via modem en telefoonlijn, via GSM-modem, via GPRS Eventuele koppeling met GBS, SCADA, databases,… Energieboekhouding COMEET

53 53 13/07/2014 Datacaptatie: stookoliedebietmeter Waarom: vanwege onvoldoende nauwkeurigheid van  Niveaumeters tank  Aantal branduren gemeten via urentellers Stookoliedebietmeter:  Principe van water- of gasteller  Beperkte investering: € 250 tot € 350 Energieboekhouding COMEET

54 54 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en opvolging Datacaptatie Begrippen en rekenregels Output van een energieboekhoudsysteem Energieboekhouding COMEET

55 55 13/07/2014 Output Voorbeeld ontregeling verwarmingsinstallatie Energieboekhouding COMEET

56 56 13/07/2014 Output Voorbeeld relighting sporthal Energieboekhouding COMEET

57 57 13/07/2014 Output Voorbeeld besparing door condensatieketel Energieboekhouding COMEET

58 58 13/07/2014 Output Voorbeeld kwartuurwaarden zwembad Energieboekhouding COMEET

59 59 13/07/2014 Output Voorbeeld detectie van waterlek Energieboekhouding COMEET

60 60 13/07/2014 Conclusie REG =  Energie + geld besparen  Milieu + hulpbronnen besparen  Efficiëntie + comfort verhogen Energieboekhouding =  Kwantificeert het energieverbruik  Rapporteert besparingen en overschrijding  Basis voor energiezorg  Van cruciaal belang: consequent en juist meterstanden noteren en opvolgen !! Energieboekhouding COMEET

61 61 13/07/2014 Dank voor uw aandacht en veel succes ! Energieboekhouding COMEET


Download ppt "Energieboekhouding 20 oktober 2011. 2 13/07/2014 Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? Criteria minimumvereisten Opstart en."

Verwante presentaties


Ads door Google