De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen 8 + 10 november 2011
mei 2010 Energieboekhouding Comeet

2 Acties door de eindgebruikers
Agenda COMEET praktisch Acties door de eindgebruikers Energieboekhouding Comeet 4/04/2017 mei 2010 Energieboekhouding Comeet

3 Loginscherm Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

4 Startpagina : prikbord
Home Contact Logout Algemene informatie Topnavigatiemenu Snelkoppelingen naar meest gebruikte functionaliteiten Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

5 Startpagina : prikbord
Informatie-uitwisseling via prikbord algemene info de documenten kunnen worden gesorteerd documenten jaarrapporten andere (vb EPC) Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

6 Documenten Documenten
Selectie : documenten opladen / downloaden per gebouw Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

7 Topnavigatie Gebouw Verbruik Analyse Alarmen Communicatie Gebouw zoeken Ingave meterkaart/manueel Jaarrapport Overzicht (Totaal) Documenten Gebouweigenschap Opvragen maandverbruiken Overzicht JR Overzicht (Gebouw) Jaarrapporten Aansluitpunten Opvragen kwartuurwaarden Configuratie (Geb) Prikbord Meetpunten Opvragen historische waarden Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

8 Gebouweigenschappen Navigatie Zoekscherm Energieboekhouding Comeet
4/04/2017

9 Gebouweigenschappen: gebouwen zoeken
Klik zoeken voor totaal overzicht gebouwen Overzicht alle gebouwen Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

10 Gebouweigenschappen: gebouwen zoeken
Gericht zoeken via zoekscherm Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

11 Gebouweigenschappen : gebouw (detail)
Tabbladen met verschillende gebouweigenschappen Info gebouw Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

12 Oefening 1 Login: Prov ANTW – Paswoord: Test123
Hoeveel gebouwen staan er onder deze login in Comeet? Zoek het gebouw op de Desguinlei Hoeveel documenten zijn er aan dit gebouw verbonden? …. Wat is er bij Testgebouw veranderd op 28/09/2011? ………………………………………………………………… Met welke brandstof wordt het Provinciaal Veiligheidsinstituut verwarmd? ………………………………………………………………… Uitdagingen op korte termijn: Het jaarlijks realiseren van de ons opgelegde besparingsnormen (de gerealiseerde besparingen primaire energie als percentage van de totaal verbruikte energie). Voldoen aan de verplichting inzake de uitvoering van huishoudelijke energiescans. Jaarlijks 5000 rapporten inzake energieboekhouding opmaken. Uitdagingen op lange termijn Door blijvende sensibilisering een gewijzigde bewustwording over energiegebruik bij de klant bewerkstelligen. Energieboekhouding Comeet 4/04/2017 mei 2010 Energieboekhouding Comeet

13 Gebouweigenschappen : begrippen
Aansluitpunt : is de eenduidige aanduiding van een fysieke aansluiting van een energievector (elektriciteit, brandstof, water) in een gebouw. De verbruiken van deze vector worden gelezen door een of meerdere meters. Elke meter wordt aan één aansluitpunt gekoppeld. Identificatie via EAN-nummer. Meter : installatie die het verbruik registreert. Identificatie via meternummer. De meter kan verschillende inputs hebben. Input : kan een index of een gemeten verbruikte hoeveelheid zijn. Komt overeen met een telwerk, vb. elektriciteit dag of nacht. Meetpunt : bevat de gegevens waarmee de energieboekhouding gaat werken om verbruiken weer te geven in grafieken en tabellen, om kengetallen te berekenen ... Het meetpunt is de bewerking van één of verschillende inputs. Het meetpunt geeft de deelverbruiken, totalen en andere relevante informatie van een gebouw weer. Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

14 Gebouweigenschappen : aansluitpunt
Boomstructuur EAN meternummer input Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

15 Gebouweigenschappen : meetpunt
Overzicht meetpunten Zie prikbord ‘Naamgeving Conventie.doc’ Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

16 Oefening 2 Hoeveel aansluitpunten vind je bij het Provinciehuis?
………………………………………………………………… Hoeveel meters? Hoeveel meetpunten? Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

17 Ingave meterkaart / Ingave manueel
Algemeen overzicht Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

18 Ingave manueel / Ingave meterkaart
Navigatie gedeelte Selectie van het gewenste medium Historiek jaarselectie: <zwart> = data aanwezig <rood> = geen data aanwezig Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

19 Ingave manueel / Ingave meterkaart
Navigatie gedeelte Selectie van algemene ingavedatum (voor alle mediums en meters) Afdrukken op papier Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

20 Ingave manueel / Ingave meterkaart
Laatste ingave / nieuwe ingave Recentste ingave voor de betrokken meter Ingave meterstand op vermelde datum (datum kan afwijkend gekozen worden van de algemene datumselectie in het navigatiegedeelte – zie vorige slides) Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

21 Ingave manueel / Ingave meterkaart
Laatste ingave / nieuwe ingave Bij ingave van een meterstand die lager is dan een vorige meterstand wordt de vraag gesteld of de meter een telwerkomwenteling heeft gemaakt: indien ja: klik dan het vinkveld aan en kies voor OK Selecteer in het vervolgscherm de juiste keuze indien nee: klik op “annuleren” wanneer u zich vergist heeft bij ingave van de meterstand klik op “OK” indien u zich niet vergist heeft en er geen telwerkomwenteling was. Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

22 Ingave manueel / Ingave meterkaart
Afhankelijk of er historische gegevens beschikbaar zijn voor het geselecteerde jaar Zal bij klik op de historiek de data tevoorschijn komen Historiek Oude meterstanden kunnen hier gewijzigd of verwijderd worden Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

23 Ingave meterkaart: historiek
Let wel: enkel historiek van gekozen jaar! Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

24 Hernieuwbare energie indicator
Voor relatief kleine installaties van HE (< 10 kW), op laagspanning: (terugdraaiende meter) Bij Aansluitpunt - meterniveau => aanduiden of er op het toegangspunt hernieuwbare energie wordt geproduceerd en verbruikt Voor installaties > 10 kW: zie bijlage 1 Dit is van belang om te weten of er zich “negatieve verbruiken” kunnen voordoen… Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

25 % groen indicator In Comeet wordt voortaan rekening gehouden met het % groene energie dat jaarlijks aangekocht wordt om aan de elektriciteitsbehoeften van het gebouw te voldoen. Waarom een % per jaar? Een leveringscontract start niet altijd op 1 januari, vandaar is het goed om een % te kunnen ingeven (rekening houden met profiel, % groene stroom, actieve looptijd van het contract in een kalenderjaar, enz …) Waarom per gebouw ? Theoretisch is de kleinste entiteit waarvoor een vrije leverancierskeuze geldt het aansluitpunt niveau (per EAN), in praktijk echter zal in de meeste gevallen een leverancier per gebouw (of voor een goep gebouwen) gekozen worden. Om het boekhousysteem niet onnodig zwaar te “administreren” is beslist het % op gebouwniveau aanpasbaar te maken. Het % groene energie zal o.a. zijn weerslag hebben op de berekende emissies die in het jaarrapport opgenomen zijn. Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

26 Oefening 3 Log aan met je eigen gebruikersnaam en paswoord, en geef verbruiken in Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

27 Opvragen maandverbruiken
Kies rapport + Kies meetpunt = Grafiek en tabel Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

28 Opvragen kwartuurwaarden
ENKEL voor telegelezen metingen! Kies Meetpunten en/of Inputs + Selecteer periode Bereken (=) Grafiek en tabel Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

29 Opvragen kwartuurwaarden
Werken met meerdere grafieken is mogelijk Navigatiebalk Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

30 Oefening 4 Log terug aan als Prov ANTW Provinciaal Instituut PIVA
Wat was het reële aardgasverbruik in 2009? ……………………………………………………. Vergelijk het gecorrigeerde aardgasverbruik van 2009 met Is het gestegen of gedaald? Wat was het elektriciteitsverbruik van de telegelezen meter van 11/10/2010 tot en met 18/10/2010? Vergelijk dat verbruik met het verbruik in dezelfde periode van het vorige jaar. Is het toegenomen? ……………. Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

31 Opvragen historische waarden
Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Voor het opvragen van verbruiken ouder dan 3 jaar Na selectie van het gewenste gebouw via gebouweigenschappen (of via de dropdowns), kies je voor de menuoptie “verbruik” – “Opvragen historische waarden” Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

32 Opvragen historische waarden
Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Kies het gewenste meetpunt … Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

33 Opvragen historische waarden
Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Selecteer het jaar of de jaren die u wenst te bekijken of vergelijken… Voor de jaren aangeduid in het zwart zijn er gegevens beschikbaar Voor de jaren aangeduid in het rood zijn er geen gegevens beschikbaar Onderaan het scherm ziet u de historiek van de samenstelling van het meetpunt (Zeer belangrijk om mogelijke verbruikssprongen te verklaren) Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

34 Opvragen historische waarden
Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Door te klikken op de jaartallen maakt u de verbruiksgegevens zichtbaar (of laat u deze verdwijnen (voorbeeld: Melle Waterkant) Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

35 Gebruikersbeheer Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

36 Elk jaar maakt Eandis de jaarrapporten van het vorige jaar aan
Deze jaarrapporten werden vroeger opgeladen onder Communicatie / Documenten. Nu vind je jaarrapporten terug bij Communicatie/Jaarrapport of Gebouweigenschappen Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

37 Jaarrapporten Het jaarrapport bevat benchmarks : hierbij wordt het jaarverbruik gedeeld door een parameter ( m², m³, aantal gebruikers ) om op die manier te kunnen vergelijken met soortgelijke gebouwen Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

38 Jaarrapporten Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

39 Jaarrapporten Per medium: - tabel - grafiek - conlusie
Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

40 Oefening 5 Zoek van het Provinciaal Instituut PIVA het jaarrapport op
Hoe situeert zich het aardgasverbruik van dat gebouw ten opzichte van dat van soortgelijke gebouwen? …………………………………………………………………….. Volgens het jaarrapport is er ook aardgasverbruik in de zomer. Welke mogelijke verklaring wordt er daaraan gegeven? ……………………………………………………………………… Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

41 Acties door de eindgebruikers
Agenda COMEET praktisch Acties door de eindgebruikers Energieboekhouding Comeet 4/04/2017 mei 2010 Energieboekhouding Comeet

42 Foutieve gegevens doorgeven via contactformulier
Gebouweigenschappen Nakijken of alle gebouweigenschappen en meterconfiguraties overeenstemmen met de werkelijkheid Foutieve gegevens doorgeven via contactformulier Ontbrekende gegevens doorgeven via contactformulier Verwarmde oppervlakte, beschermd volume en bezetting zijn noodzakelijk voor de berekening van de kengetallen en streefverbruiken ! Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

43 Verbruiken kunnen op 3 manieren opgevolgd worden :
Ingave verbruiksdata Verbruiken kunnen op 3 manieren opgevolgd worden : automatisch via de dienst Metering EANDIS automatisch via derde partij in opdracht van de gemeente (eigen datalogging) manueel : maandelijkse meteropneming Wanneer een meter vervangen wordt, gelieve dit door te geven (metergegevens, EAN, datum vervanging, meterstand oude meter, meterstand nieuwe meter) Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

44 Automatisch via dienst metering Eandis :
Ingave verbruiksdata Automatisch via dienst metering Eandis : geen actie vereist verbruiksgegevens komen automatisch binnen in Comeet afhankelijk van frequentie meteropneming : telemetrische meter maandelijks manueel opgenomen meter jaarlijks manueel opgenomen meter Maandelijkse manuele opneming door gemeente = noodzakelijk voor correcte opvolging ! Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

45 Automatisch via derde partij in opdracht van de gemeente :
Ingave verbruiksdata Automatisch via derde partij in opdracht van de gemeente : pulsgevende meter EANDIS of zelfgeplaatste bijmeter noodzakelijk datalogger en modem bestellen bij derde partij datalijn voorzien en aansluiten data-abonnement met derde partij afsluiten derde partij stuurt automatisch telemetrische verbruiksdata door naar Comeet Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

46 Manueel : maandelijkse meteropneming
Ingave verbruiksdata Manueel : maandelijkse meteropneming meterkaart afdrukken rondgang in gebouwen met opname datum + meterstanden of verbruiken input in Comeet via meterkaart of manuele ingave Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

47 Gebruikers Bij aanmaak krijgen de gebruikers een automatisch gegenereerd paswoord via . Dit kan via het loginscherm gewijzigd worden naar een gebruiksvriendelijker paswoord. Voor het aanmaken van extra gebruikers dient contact opgenomen te worden met Eandis via het contactformulier Energieboekhouding Comeet 4/04/2017

48 Dank voor uw aandacht en veel succes !
Energieboekhouding Comeet 4/04/2017


Download ppt "Welkom Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google