De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen 8 + 10 november 2011 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen 8 + 10 november 2011 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen 8 + 10 november 2011 Welkom

2 2 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Agenda COMEET praktisch Acties door de eindgebruikers

3 3 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Loginscherm

4 4 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Startpagina : prikbord Snelkoppelingen naar meest gebruikte functionaliteiten Home Contact Logout Algemene informatieTopnavigatiemenu

5 5 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Startpagina : prikbord Informatie-uitwisseling via  prikbord –algemene info –de documenten kunnen worden gesorteerd  documenten –jaarrapporten –andere (vb EPC)

6 6 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Documenten Selectie : documenten opladen / downloaden per gebouw Documenten

7 7 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Topnavigatie Gebouw Verbruik Analyse Alarmen Communicatie Gebouw zoeken Ingave meterkaart/manueel Jaarrapport Overzicht (Totaal) Documenten Gebouweigenschap Opvragen maandverbruiken Overzicht JR Overzicht (Gebouw) Jaarrapporten Aansluitpunten Opvragen kwartuurwaarden Configuratie (Geb) Prikbord MeetpuntenOpvragen historische waarden

8 8 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen Zoekscherm Navigatie

9 9 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen: gebouwen zoeken Overzicht alle gebouwen Klik zoeken voor totaal overzicht gebouwen

10 10 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen: gebouwen zoeken Gericht zoeken via zoekscherm

11 11 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen : gebouw (detail) Tabbladen met verschillende gebouweigenschappen Info gebouw

12 12 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Oefening 1 Login: Prov ANTW – Paswoord: Test123 Hoeveel gebouwen staan er onder deze login in Comeet? Zoek het gebouw op de Desguinlei  Hoeveel documenten zijn er aan dit gebouw verbonden? …. Wat is er bij Testgebouw veranderd op 28/09/2011? ………………………………………………………………… Met welke brandstof wordt het Provinciaal Veiligheidsinstituut verwarmd? …………………………………………………………………

13 13 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen : begrippen Aansluitpunt : is de eenduidige aanduiding van een fysieke aansluiting van een energievector (elektriciteit, brandstof, water) in een gebouw. De verbruiken van deze vector worden gelezen door een of meerdere meters. Elke meter wordt aan één aansluitpunt gekoppeld. Identificatie via EAN-nummer. Meter : installatie die het verbruik registreert. Identificatie via meternummer. De meter kan verschillende inputs hebben. Input : kan een index of een gemeten verbruikte hoeveelheid zijn. Komt overeen met een telwerk, vb. elektriciteit dag of nacht. Meetpunt : bevat de gegevens waarmee de energieboekhouding gaat werken om verbruiken weer te geven in grafieken en tabellen, om kengetallen te berekenen... Het meetpunt is de bewerking van één of verschillende inputs. Het meetpunt geeft de deelverbruiken, totalen en andere relevante informatie van een gebouw weer.

14 14 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen : aansluitpunt Boomstructuur EAN meternummer input

15 15 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen : meetpunt Overzicht meetpunten Zie prikbord ‘Naamgeving Conventie.doc’

16 16 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Oefening 2 Hoeveel aansluitpunten vind je bij het Provinciehuis? ………………………………………………………………… Hoeveel meters? ………………………………………………………………… Hoeveel meetpunten? …………………………………………………………………

17 17 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave meterkaart / Ingave manueel Algemeen overzicht

18 18 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave manueel / Ingave meterkaart Navigatie gedeelte Selectie van het gewenste medium Historiek jaarselectie: = data aanwezig = geen data aanwezig

19 19 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave manueel / Ingave meterkaart Navigatie gedeelte Afdrukken op papier Selectie van algemene ingavedatum (voor alle mediums en meters)

20 20 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave manueel / Ingave meterkaart Laatste ingave / nieuwe ingave Recentste ingave voor de betrokken meter Ingave meterstand op vermelde datum (datum kan afwijkend gekozen worden van de algemene datumselectie in het navigatiegedeelte – zie vorige slides)

21 21 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave manueel / Ingave meterkaart Laatste ingave / nieuwe ingave Bij ingave van een meterstand die lager is dan een vorige meterstand wordt de vraag gesteld of de meter een telwerkomwenteling heeft gemaakt: indien ja: klik dan het vinkveld aan en kies voor OK Selecteer in het vervolgscherm de juiste keuze indien nee: klik op “annuleren” wanneer u zich vergist heeft bij ingave van de meterstand klik op “OK” indien u zich niet vergist heeft en er geen telwerkomwenteling was.

22 22 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave manueel / Ingave meterkaart Historiek Afhankelijk of er historische gegevens beschikbaar zijn voor het geselecteerde jaar Zal bij klik op de historiek de data tevoorschijn komen Oude meterstanden kunnen hier gewijzigd of verwijderd worden

23 23 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave meterkaart: historiek Let wel: enkel historiek van gekozen jaar!

24 24 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Hernieuwbare energie indicator Voor relatief kleine installaties van HE (< 10 kW), op laagspanning: (terugdraaiende meter) Bij Aansluitpunt - meterniveau => aanduiden of er op het toegangspunt hernieuwbare energie wordt geproduceerd en verbruikt Voor installaties > 10 kW: zie bijlage 1 Dit is van belang om te weten of er zich “negatieve verbruiken” kunnen voordoen…

25 25 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 % groen indicator In Comeet wordt voortaan rekening gehouden met het % groene energie dat jaarlijks aangekocht wordt om aan de elektriciteitsbehoeften van het gebouw te voldoen.  Waarom een % per jaar? –Een leveringscontract start niet altijd op 1 januari, vandaar is het goed om een % te kunnen ingeven (rekening houden met profiel, % groene stroom, actieve looptijd van het contract in een kalenderjaar, enz …)  Waarom per gebouw ? –Theoretisch is de kleinste entiteit waarvoor een vrije leverancierskeuze geldt het aansluitpunt niveau (per EAN), in praktijk echter zal in de meeste gevallen een leverancier per gebouw (of voor een goep gebouwen) gekozen worden. –Om het boekhousysteem niet onnodig zwaar te “administreren” is beslist het % op gebouwniveau aanpasbaar te maken. Het % groene energie zal o.a. zijn weerslag hebben op de berekende emissies die in het jaarrapport opgenomen zijn.

26 26 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Oefening 3 Log aan met je eigen gebruikersnaam en paswoord, en geef verbruiken in

27 27 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen maandverbruiken Kies meetpunt + Kies rapport = Grafiek en tabel

28 28 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen kwartuurwaarden ENKEL voor telegelezen metingen! Kies Meetpunten en/of Inputs Selecteer periode + Bereken (=) Grafiek en tabel

29 29 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen kwartuurwaarden Werken met meerdere grafieken is mogelijk Navigatiebalk

30 30 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Oefening 4 Log terug aan als Prov ANTW Provinciaal Instituut PIVA  Wat was het reële aardgasverbruik in 2009? …………………………………………………….  Vergelijk het gecorrigeerde aardgasverbruik van 2009 met 2010. Is het gestegen of gedaald? …………………………………………………….  Wat was het elektriciteitsverbruik van de telegelezen meter van 11/10/2010 tot en met 18/10/2010? …………………………………………………….  Vergelijk dat verbruik met het verbruik in dezelfde periode van het vorige jaar. Is het toegenomen? …………….

31 31 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen historische waarden  Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Voor het opvragen van verbruiken ouder dan 3 jaar Na selectie van het gewenste gebouw via gebouweigenschappen (of via de dropdowns), kies je voor de menuoptie “verbruik” – “Opvragen historische waarden”

32 32 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen historische waarden  Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Kies het gewenste meetpunt …

33 33 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen historische waarden  Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Selecteer het jaar of de jaren die u wenst te bekijken of vergelijken…  Voor de jaren aangeduid in het zwart zijn er gegevens beschikbaar  Voor de jaren aangeduid in het rood zijn er geen gegevens beschikbaar  Onderaan het scherm ziet u de historiek van de samenstelling van het meetpunt (Zeer belangrijk om mogelijke verbruikssprongen te verklaren)

34 34 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Opvragen historische waarden  Archivering van oude kwartuurwaarden / Bekijken van archief Door te klikken op de jaartallen maakt u de verbruiksgegevens zichtbaar (of laat u deze verdwijnen (voorbeeld: Melle Waterkant)

35 35 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebruikersbeheer

36 36 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Jaarrapporten Elk jaar maakt Eandis de jaarrapporten van het vorige jaar aan Deze jaarrapporten werden vroeger opgeladen onder Communicatie / Documenten. Nu vind je jaarrapporten terug bij Communicatie/Jaarrapport of Gebouweigenschappen

37 37 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Jaarrapporten Het jaarrapport bevat benchmarks : hierbij wordt het jaarverbruik gedeeld door een parameter ( m², m³, aantal gebruikers ) om op die manier te kunnen vergelijken met soortgelijke gebouwen

38 38 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Jaarrapporten

39 39 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Jaarrapporten Per medium: - tabel - grafiek - conlusie

40 40 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Oefening 5 Zoek van het Provinciaal Instituut PIVA het jaarrapport op Hoe situeert zich het aardgasverbruik van dat gebouw ten opzichte van dat van soortgelijke gebouwen? …………………………………………………………………….. Volgens het jaarrapport is er ook aardgasverbruik in de zomer. Welke mogelijke verklaring wordt er daaraan gegeven? ………………………………………………………………………

41 41 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Agenda COMEET praktisch Acties door de eindgebruikers

42 42 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebouweigenschappen Nakijken of alle gebouweigenschappen en meterconfiguraties overeenstemmen met de werkelijkheid Foutieve gegevens doorgeven via contactformulier Ontbrekende gegevens doorgeven via contactformulier Verwarmde oppervlakte, beschermd volume en bezetting zijn noodzakelijk voor de berekening van de kengetallen en streefverbruiken !

43 43 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave verbruiksdata Verbruiken kunnen op 3 manieren opgevolgd worden :  automatisch via de dienst Metering EANDIS  automatisch via derde partij in opdracht van de gemeente (eigen datalogging)  manueel : maandelijkse meteropneming Wanneer een meter vervangen wordt, gelieve dit door te geven (metergegevens, EAN, datum vervanging, meterstand oude meter, meterstand nieuwe meter)

44 44 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave verbruiksdata Automatisch via dienst metering Eandis :  geen actie vereist  verbruiksgegevens komen automatisch binnen in Comeet  afhankelijk van frequentie meteropneming : –telemetrische meter –maandelijks manueel opgenomen meter –jaarlijks manueel opgenomen meter Maandelijkse manuele opneming door gemeente = noodzakelijk voor correcte opvolging !

45 45 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave verbruiksdata Automatisch via derde partij in opdracht van de gemeente :  pulsgevende meter EANDIS of zelfgeplaatste bijmeter noodzakelijk  datalogger en modem bestellen bij derde partij  datalijn voorzien en aansluiten  data-abonnement met derde partij afsluiten  derde partij stuurt automatisch telemetrische verbruiksdata door naar Comeet

46 46 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Ingave verbruiksdata Manueel : maandelijkse meteropneming  meterkaart afdrukken  rondgang in gebouwen met opname datum + meterstanden of verbruiken  input in Comeet via meterkaart of manuele ingave

47 47 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Gebruikers Bij aanmaak krijgen de gebruikers een automatisch gegenereerd paswoord via e- mail. Dit kan via het loginscherm gewijzigd worden naar een gebruiksvriendelijker paswoord. Voor het aanmaken van extra gebruikers dient contact opgenomen te worden met Eandis via het contactformulier

48 48 Energieboekhouding Comeet 10/07/2014 Dank voor uw aandacht en veel succes !


Download ppt "Energieboekhouding Comeet Prov. Antwerpen 8 + 10 november 2011 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google