De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Platform Christelijke Schuld preventie hulp en nazorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Platform Christelijke Schuld preventie hulp en nazorg"— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Platform Christelijke Schuld preventie hulp en nazorg
NPCS Nationaal Platform Christelijke Schuld preventie hulp en nazorg Opgericht

2 de totstandkoming van dit platform werd mede gerealiseerd door de samenbrengende rol van de Evangelische Alliantie in de persoon van Wim Althuis. Na ondertekening is de samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan mevrouw Cynthia Ortega-Martijn, lid van de Tweede Kamer van de Christen Unie, die het thema schuldpreventie en schuldhulp in haar portefeuille heeft en een actieve bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van deze samenwerkingsovereenkomst en het middels een motie, gesteund door het CDA en de PvdA, staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft opgeroepen geld beschikbaar te stellen, zodat (gezamenlijke) activiteiten kunnen worden opgestart. De staatssecretaris heeft daarop besloten € 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor vrijwilligersorganisaties, waaronder de kerken. Het samenwerkingsverband wil mevrouw Ortega van harte bedanken voor haar actieve en productieve inzet!

3 Leden: Stichting De Budgetteer Bosconsulting Stichting Crown Nederland

4 Leden: Modus Vivendi Stichting SCS Aspirant leden en Partners
Platform mede tot stand gebracht d.m.v. Stichting Evangelische Alliantie

5 Visie Krachten bundelen:
Onze kennis en diensten op het gebied van schuldpreventie,-hulp en –nazorg: - bundelen - zo compleet mogelijk aanbieden - samen sterker staan met behulp bundeling specialismen in verschillende fasen van hulpverlening (3 fasen-model)

6 Wij willen: Krachtige ketenzorg faciliteren:
Door op het gebied van schuldhulp gebundelde preventie, zorg en nazorg te ondersteunen; Hulp verlenen: bij het bouwen van locale diaconale platforms; Samenwerking stimuleren en – ondersteunen: tussen plaatselijke diaconale platforms en de locale overheid (Gemeente); Een praktisch kenniscentrum vormen : Inhoudelijke kennis en expertise mbt schuldhulp en schuldpreventie beschikbaar stellen aan kerken en lokale/landelijke beleidsmakers. Gezamenlijk optrekken In duidelijke afgebakende strategische projecten, waar we elkaar kunnen versterken.

7 Activiteiten 2010 GIDS netwerkmiddag“Financieel Vrij Zijn” ( ) In voorbereiding: Subsidie aanvraag o.b.v. CU motie Ortega-Martijn: Landelijk 5 jarenplan budgetbuddy’s samen met kerken en met partner- organisaties zoals onder andere Organisatie Symposium Kerk en schuldhulp nov. 2010

8 Globale indicatie dienstverlening van de Leden:

9 Stichting De Budgetteer
Organisatie : met vrijwilligers in 20 kantoren in Nederland. De Stichting heeft zich tot doel gesteld om Nederland schuldenvrij te maken. Zij helpt alle mensen, ongeacht afkomst, cultuur of religie. Schuldhulp preventie: Basis opleiding schuldhulp Opleiding Budgetcoach Binnenkort opleiding schuldhulpverlening. Voorlichting op scholen en bedrijven. Workshops kerken en gemeenten. Schuldhulp: Budgetbeheer. PGB beheer. Bemiddeling. Schuldhulpverlening. Sanering. Bewindvoering. Curatele stelling. Schuld nazorg. Individueel start dit al tijdens de processen. Begeleiding diaconieën. Begeleiding op individuele basis.

10 Bosconsulting diaconaal adviesbureau
Tien jaar expertise inzake schuldsanering en schuldhulp Gespecialiseerd in crisisinterventies Pastoraal psychologische expertise (o.a. focustraining) deelt gratis expertise E-book ‘de schuldendokter’, een gids om vrij te komen van schuldslavernij met toepassing van Bijbelse principes van rentmeesterschap. Gratis beschikbaar in pdf formaat. Cursus bijbels rentmeesterschap (preventie voor christenen) Cursus vrijkomen van schuldslavernij (voor slachtoffers) Trainingscursus voor diaconale schuldhulpvrijwilligers (buddy's) Vraagbaak en supervisie voor diaconale schuldhulpverleners

11 Stichting Crown Nederland
Organisatie: Meer dan 32 jaar oud, sinds 2009 kantoor in Nederland Interkerkelijke christelijke organisatie dienstbaar aan kerken, scholen, hulpverleningsinstanties Wereldwijd werkzaam in schuldpreventie en –nazorg in meer dan 80 landen Richt zich op: toerusten,leren en toepassen van gezonde financiële principes, ontleend aan de Bijbel zodat mensen kunnen leren, hoe in vrijheid met geld en bezit om te kunnen gaan. Schuld preventie en schuldnazorg producten en diensten: Boeken studiegroep materialen Cursusmateriaal- en training voor kerken : “Royaal leven”, “Jouw geld Telt” lessen over budgetteren,sparen schuld,lenen,hypotheek, vrijgevigheid. Money Life Coach programma: “genieten van genoeg” DVD ‘s en Bijbelse leermiddelen voor kinderen en tieners

12 Modus Vivendi Schuldhulp Schuldbemiddeling (curatief) Budgetbeheer
Organisatie: Modus Vivendi is een christelijke organisatie voor integrale schuldhulpverlening aan particulieren, met als uitgangspunt een oplossing bieden aan mensen in een problematische schuldsituatie zonder aanziens des persoons. Schuldhulppreventie Cursus voor middelbare scholieren 2 lesuren Uitgebreide cursus “Uw Financiën op de rails". Financiële quickscan Schuldhulp Schuldbemiddeling (curatief) Budgetbeheer Moratorium Gedwongen medewerking schuldregeling Dwangakkoord Verklaring toelating WSNP Bewindvoering Schuld nazorg Algemeen gesprek volgens checklist na 1 jaar

13 Stichting SCS Organisatie
De Stichting wil diaconieën en (pro deo) begeleiders professioneel ondersteunen met het geven van voorlichting over en ontwikkelingen in en rond schuldsignalering, schuldpreventie en schuldhulpverlening, (voorliggende) voorzieningen binnen de sociale zekerheid. De stichting helpt onder andere kerken bij de opzet van samenwerkingen in diaconale platforms. Schuld preventie en –nazorg producten en diensten: Promotie en ondersteuning 3 fasenmodel Boeken : “Armzalig, Diaconaal memo” Spreekbeurten Organiseren startbijeenkomsten gemeenten –kerken –kredietbanken Stimuleren vorming diaconale platforms ism stichting HIP- stichting Present In ontwikkeling:cursus preventie/signaleren/analyseren In ontwikkeling :Opleidingen

14 Evangelische Alliantie
De Evangelische Alliantie De Evangelische Alliantie is een platform van ruim 100 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden kerkelijke gemeenten en persoonlijke deelnemers. Deze deelnemers werken binnen de EA samen op de kerngebieden gebed, diaconaat, evangelisatie, gemeenteopbouw en jeugd. Dienstverlening: Katalysator,Initiatiefnemer van het organisatie symposium kerk en schuldhulp: trok op 25 april 2009, 300 deelnemers. kerken,deskundige diaconale organisaties én specialisten gezamenlijke kennisdeling gefaciliteerd aan de deelnemers van het symposium

15 Meer info?


Download ppt "Nationaal Platform Christelijke Schuld preventie hulp en nazorg"

Verwante presentaties


Ads door Google