De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PETS D1560 / 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PETS D1560 / 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 PETS D1560 /

2 PETS D1560 Bob Boersma ink. Gouverneur (RC Apeldoorn-Noord)

3 Assisitent gouverneurs
PETS D1560 Assisitent gouverneurs Regio I Annette Olree RC Hattem-Heerde Regio II Els van de Ven RC Apeldoorn Regio III Dirk Hoekendijk RC Arnhem Regio IV Maria van Schaijik RC Wageningen-Bergpoort Regio V Michael Kors RC Barchem Regio VI Herman van Boxtel RC Almelo Regio VII Agnes Wolfkamp RC Enschede

4 PETS D1560 . programma D1560 PETS 2013-2014
16 en 17 november De Cantharel/vd Valk, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn/Ugchelen vrijdag 16 november vanaf inchecken hotelovernachting (volgens opgave) ontvangst - hoofdgebouw diner-buffet in restaurant hoofgebouw (volgens opgave) ontvangst - Congresgebouw, Hoog Soeren zaal opening - Bob Boersma, inkomend Gouverneur D1560 “inspirerend leiderschap”: Albertjan Peters, Gouverneur D1560 “kiezen en delen” , voorbereiding op een nieuw voorzittersjaar: inleiding - Bob Boersma uitwisseling per regio, begeleid door de Assistent Gouverneur plenaire terugkoppeling per regio .

5 PETS D1560 . D1560 PETS 2013-2014 zaterdag 17 november
“2 voorzitters delen hun ervaringen”: *Erica Janssen, voorzitter 2011/2012 RC Apeldoorn-‘t Loo *Simon Langelaar, voorzitter 2012/2013 RC Apeldoorn-Noord “netwerk coaching”- Rikky Dekkers, vz District Trainingscommissie pauze 10.45 – “het gebruik van social media: gevaar of kans” Rob Admiraal, vz Districtscommissie Media & Communicatie club jaarplan en terugblik op regio terugkoppeling - Bob Boersma afsluiting PETS lunch (Congresgebouw) .

6 PETS D1560 Rotary International 1,2 miljoen leden 34.000 clubs
Wereldpresident RI …. jaarthema ? kantoren in Evanston en Zürich (oa contributie) contactpersoon NL: Council of Legislation (Manual Of Procedures) > member access

7 PETS D1560

8 PETS D1560 Rotary Nederland 492 Rotary Clubs 7 Districten
leden/Rotarians Gouverneursberaad Rotary Administratie Nederland – Amsterdam

9 PETS D1560 68 autonome clubs > 2.890 leden
7 regio’s > Assistent Gouverneurs DG > districtsstaf Commissies/werkgroepen uit clubs & regio’s > website District PETS / Assembly RBC Seminars / DISCON

10 PETS D1560 6 areas of focus vrede & voorkomen/oplossen van conflicten
gezondheidszorg – voorkomen van ziektes water en sanitatie gezondheid van moeder en kind basisonderwijs en laaggeletterdheid economische en sociale ontwikkeling

11 PETS D1560 strategic plan

12 PETS D1560 strategic plan . Ondersteunen en versterken clubs . Richten op en versterken van hulp . Versterken imago en bewustwording

13 PETS D1560 . Service . Fellowship . Diversity . Integrity . Leadership
strategic plan kernwaarden . Service . Fellowship . Diversity . Integrity . Leadership

14 VAN WAARUIT ga je WAAR NAAR TOE !?
PETS D1560 VAN WAARUIT ga je WAAR NAAR TOE !?

15 PETS D1560 avenues Club Service Vocational Service Community Service
International Service New Generations Service

16 Excellente Rotaryclub.1
PETS D1560 Excellente Rotaryclub.1 evenwichtig ledenbestand (in- uitstroom & classificaties) jaarlijkse ledeninstroom gevarieerd programma lokale en internationale projecten publiekgerichte fondsenwerving

17 Excellente Rotaryclub.2
PETS D1560 Excellente Rotaryclub.2 staat op de kaart in maatschappelijke omgeving aandacht voor bestuurlijke continuïteit goede attendance fellowship voelbaar aanwezig donatie TRF

18 Nieuwe Vaste Clubcommissies
Club Bestuur Club Zaken PR en Communicatie Ledenbeleid Service Projecten Rotary Foundation Nieuwe Vaste Clubcommissies [ppt5] Het CLP kent als structuur een vijftal vaste clubcommmissies die via alle ‘Avenues of Service’ hun doelen trachten te realiseren. Uiteraard staat het iedere club vrij om de nodige subcommissies te benoemen. Het district geeft de nodige ondersteuning aan de clubs v.w.b. de CLP-structuur. Assistent-gouverneurs zijn beschikbaar voor ondersteuning van het clubbestuur De PR & Communicatiecommissie is er voor de overeenkomstige clubcommissie Voor het ledenbeleid kan de club desgewenst een beroep doen op de Districtsorganisatie De overeenkomstige programmacommissies zijn ter assistentie van de clubprogerammacommissies Vanzelfsprekend kan de Rotary Foundstion Clubcommissie terugvallen op de TRF-commissie van het district. District programs (such as Youth Exchange, Rotaract, etc.) committees support the club service projects committee Assistant Gouverneurs PR en Communicatie Commissie Leden Commissie District Programma Commissies Rotary Foundation Commissie het District ondersteunt het Club Leadership Plan

19 PETS D1560 clubservice fellowship/clubgeest > levensbericht
groei en vitaliteit club gezamenlijke inzet bij projecten en activiteiten communicatie: intern & extern > social media ? verhogen kennis over Rotary > mentorschap attendance deelname (tbv contacten en informatieuitwisseling) aan: * DISCON – seminars – workshops - commissielid * bezoek aan andere RC’s in binnen en buitenland

20 PETS D1560 HULP ? Districtstaf > Assistent Gouverneur
Websites > documenten Club President’s Manual

21 PETS D1560 evenwichtig ledenbestand (in- uitstroom & classificaties)
excellente club evenwichtig ledenbestand (in- uitstroom & classificaties) jaarlijkse ledeninstroom gevarieerd programma lokale en internationale projecten publiekgerichte fondsenwerving staat op de kaart in maatschappelijke omgeving aandacht voor bestuurlijke continuïteit goede attendance fellowship voelbaar aanwezig donatie TRF

22 Stellingen/dilemma’s
PETS D1560 Stellingen/dilemma’s . over 25 jaar bestaat Rotary niet meer : nu al botsing generaties . Rotary is vitaal en ook aantrekkelijk voor de volgende generatie . Club-bijeenkomsten zijn besloten . niet-Rotarians zijn welkom bij reguliere bijeenkomsten . internationale uitwisselingsprogramma's dragen bij aan solidariteit . niet meer van deze tijd, weggegooid geld . Vocational (Service) is de kern van Rotary / onderscheidt ons . het accent ligt terecht op Community Service . doe de goede dingen, doe de dingen goed … maar anoniem . laat zien dat je goede dingen goed doet … treed uit anonimiteit . contributieverhoging t.b.v. bijdrage aan TRF . “Geen poen maar doen“ ! . social media > kans : bindt en bereikt (potentiële) nieuwe leden of > gevaar: veroorzaakt tweedeling “oud/jong” in club

23 PETS D1560 AAN DE SLAG !!

24 PETS D1560 Ken Rotary Weet wat Rotary inhoudt.
Hoe steekt Rotary in elkaar? Welke mogelijkheden heeft Rotary? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? (FVP!) Wat zijn de regels? Hoe ga je daar mee om? Hoe is je eigen club georganiseerd? Weet wat jouw Secretaris en Penningmeester doen! Weet wat de overigen doen!

25 PETS D1560 ken je club !! Samenstelling Tevredenheidniveau
Zwakke plekken in de organisatie en wrijvingspunten Onbezette functies Holle functies Eén is geen! Continuïteit (mate van overdracht) ?

26 analyseer het lopend clubjaar !!
PETS D1560 analyseer het lopend clubjaar !! Stand van zaken Resultaten Vooruitzichten (clubprofiel!) Overloop naar volgend jaar Zorg samen voor meerjarenvisie en -beleid! Strategisch Plan Activiteitenvelden?

27 PETS D1560 lange termijn plan obv excellente club
implementatie CLP.1 lange termijn plan obv excellente club jaarlijks>lange termijn doelen (planning guide for effective Rotary clubs) leden betrekken bij gehele proces optimale communicatie club <> district

28 PETS D1560 implementatie CLP.2 continuïteit leiderschap
aandacht/aanpassing Huishoudelijk Reglement programma versterken fellowship betrek alle leden in functie en/of project stel trainingsplan op (vz’s, nwe leden, info)

29 PETS D1560 Jaarplan.1 persoonlijk voorwoord organogram
formulering (meerjaren-)Clubbeleid Club Service Vocational Service Community Service International Service New Generations Service TRFen SIN planning Bestuursvergaderingen programmaoverzicht

30 PETS D1560 Jaarplan.2 activiteiten RBC: najaars- en voorjaarsessie
ledenlijsten: eigen en contactclub(s) verjaardagen van de leden en partners en jubilea van leden Rotary wetenswaardigheden Discon/PETS/D-Assembly Rotary kalender

31 PETS D1560 Vóór 31 DECEMBER: opvolger In FEBRUARI: cie-voorzitters
In APRIL: fine-tuning In MEI/JUNI: Jaarplan (meerjarenplan) schrijven afspraken met secretaris, penningmeester en jouw opvolger. En dan: “klaar om te wenden “ ……!

32 PETS D1560 rol voorzitter ? inspireren, motiveren, stimuleren, barrières weghalen, toetsen, problemen oplossen… coördineren van Voc./Comm./Int.Service clubservice doorspreken met de ink.vz vóór elke clubbijeenkomst info uitwisselen, toetsen en afstemmen met de Secretaris vz Club- en Bestuursbijeenkomsten contact houden en samenwerken met de regio (RBC) en het district (AG/DG/Cie’s) … en alles wat hier nog niet genoemd is

33 PETS D1560 Tenslotte … Wees enthousiast: inspireer en motiveer!
Wees serieus met warmte en humor. Er mag gelachen worden in Rotary. Het is leuk om lid te zijn van een enthousiaste club. Het is nog leuker om voorzitter te zijn van die enthousiaste club ! Maak er een spetterend jaar van! Alle succes!


Download ppt "PETS D1560 / 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google