De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 24 juni 2011. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 24 juni 2011. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 24 juni 2011

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: BilzenDiepenbeek HamMaasmechelen OpglabbeekPeer Provincie Limburg

4 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde volmachten?

5 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

6 Algemene Vergadering: agenda (1) 1.Voorstelling van het verslag over het jaar 2010 van de Raad van Bestuur a.Werkingsverslag b.Financieel verslag 2.Verslag van de commissaris-revisor

7 Algemene Vergadering: agenda (2) 3.Goedkeuring van balans en resultaten- rekening, en vaststelling van het saldo 4.Kwijting aan bestuurders 5.Kwijting aan commissaris-revisor

8 Algemene Vergadering: agenda (3) 6.Werkingstoelage 2011 Secretariaat 7.BC Ter Heide, Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning VZW, toetreding + specifiek mandaat verlenen aan Raad van Bestuur voor het regelen van samenwerkingen 8.Presentiegeld voor bestuurders, voorstel tot wijziging: goedkeuring

9

10 Strategisch jaarplan 2010: resultaten Paul Geypen – 6 mei 2011

11 Algemeen beleid Traject Prof. Quaethoven Strategisch plan voor volgende vijf jaar Aangepaste missie Cultuurrondgang Directeur financiën

12 Zorgbeleid Ontwikkelingsplan: hernemen van woon – en leeffunctie. Consolideren van nieuwe ouderwerking.

13 HRM – beleid Voorbereiding tevredenheidsonderzoek. Verankeren van vertrouwenspersonen. Uitbouw van vrijwilligerswerking. Voorbereiding personeelbeheersysteem.

14 Financieel beleid Dagprijsdossiers 2007 en Evalueren van financiële situatie: ontwikkelen van stuurinformatie.

15 Kwaliteitsbeleid Externe audit.

16 Logistiek en infrastructureel beleid: Investeringen Gebouwen en omgeving –Verbouwing Spar 2 (Zonhoven). –Nieuwe branddetectieinstallatie (Zonhoven). –Vervanging verwarmingsketels Woonerf (Zonhoven). –Klimaatregeling Huis 7, 8: 1ste fase (Genk). –Aanpassing time-outruimten Huis 7, 8 (Genk). –Berging Huis 8 (Genk).

17 Logistiek en infrastructureel beleid: Investeringen Rollend materiaal –1 extra activiteitenvoertuig - Genk. –1 logistiek voertuig (vervoer Genk, Zonhoven, Borgloon, Tongeren).

18 Logistiek en infrastructureel beleid: Investeringen Meubilair en uitrusting –Kasten Spar 2 (Zonhoven). –Informatica-infrastructuur (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). –Ergonomische hulpmiddelen (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). –Hooglaagbad Spar 2 (Zonhoven). –Digitale videocamerabewaking Linde 4 (Zonhoven). –Huishoudelijke apparatuur (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren).

19 Logistiek en infrastructureel beleid: Onderhouds-, aanpassingswerken Aanpassings-/renovatiewerken “Woning 35” (Zonhoven). Aanpassingswerken i.f.v. specifieke noden en behoeften bewoners (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). Aanpassingswerken i.f.v. opname of doorstroming van bewoners (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). Verfwerken (interieur en buitenschrijnwerkerij). Uitbreiding parkeergelegenheid (Genk). Vernieuwen plafond Huis 8 (Genk). Vervanging waterleiding wasserij (Zonhoven). Aanpassing inloopdouche Berg 2 en Berg 6 (Tongeren).

20 TER HEIDE - Vergelijkende resultaten 2010Bud / /Bud /2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, soc lasten en pens Afschrijvingen Waardeverminderingen op vorderingen Voorz voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT Uitzonderljke opbrengsten Uitzonderljke kosten UITZONDERLIJK RESULTAAT Belastingen RESULTAAT

21

22 JAARVERSLAG Kernopdracht (VDAB) AantalNormResultaat % Instroom % Uitstroom 9950%143,44 % Globaal 122,22%

23 JAARVERSLAG Kernopdracht

24 JAARVERSLAG Kernopdracht

25 JAARVERSLAG Kernopdracht

26 JAARVERSLAG Kernopdracht  Subsidie van 1,567,618 €  + 300,000 € (2009)= +tendermiddelen  geen indexatie

27 JAARVERSLAG Projecten  I care project  I community project

28 JAARVERSLAG Algemene (financiële) werking  Niet: nieuw personeelsbeleid (+96,000€)  Wel: I care project (- 32,000)  Beperkte onderhoudswerken: 12,000 €  Indexatie op lonen: - 10,000 € (+1,005 anc)  Investeringen:  ICT (18,000)  I care (8,000)  Andere (9,000)

29 JAARVERSLAG Algemene (financiële) werking  Boni (tender): +57,000 € (44,148)  Aanleg reserve: 45,000 €

30 AZERTIE - Vergelijkende resultaten 2010Bud / /Bud /2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Grond- en hulpstoffen 000 Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, soc lasten en pens Afschrijvingen Waardeverminderingen op vorderingen2.964 Voorz voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT Uitzonderljke opbrengsten 000 Uitzonderljke kosten379 UITZONDERLIJK RESULTAAT Belastingen RESULTAAT

31 Bu.S.O. De Wissel 2010

32 Huisvesting Inrichting nieuwe fietsenstalling UTP-kabelnetwerk Vervanging telefooncentrale Vervanging veiligheidsverlichting Renovatie polyvalente vergaderruimte Herstelling dakgoten Laatste fase sanering stookolietanks

33 Algemene werking Project ‘rijbewijs op school’ VCA-opleiding voor ABO-leerlingen Autismevriendelijk maken van de campus Gelijke kansen onderwijs (GOK) Thuisonderwijs Time-outproject op zorgboerderij Praktijk op verplaatsing voor Op en Gk Project (tweejarig project)

34 Algemene werking Smartschool ‘Life space crisis invention-cursus’ voor leerlingbegeleiding Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek i.s.m. KHLim ‘Agressie in schoolcontext’ Uitwerking beleidsplan i.f.v. doorlichtingsverslag

35 DE WISSEL - Vergelijkende resultaten 2010Bud / /Bud /2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, soc lasten en pens Afschrijvingen Waardeverminderingen op vorderingen 000 Voorz voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT Uitzonderljke opbrengsten Uitzonderljke kosten UITZONDERLIJK RESULTAAT Belastingen RESULTAAT

36 GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN - Vergelijkende resultaten 2010Bud / /Bud /2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, soc lasten en pens Afschrijvingen Waardeverminderingen op vorderingen 0000 Voorz voor risico's en kosten 000 Andere bedrijfskosten 000 BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT Uitzonderljke opbrengsten 000 Uitzonderljke kosten 000 UITZONDERLIJK RESULTAAT Belastingen RESULTAAT

37 IGL - Vergelijkende resultaten 2010Bud / /Bud /2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, soc lasten en pens Afschrijvingen Waardeverminderingen op vorderingen2.964 Voorz voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT Uitzonderljke opbrengsten Uitzonderljke kosten UITZONDERLIJK RESULTAAT Belastingen RESULTAAT

38 BALANSEN IGL PER ACTIVITEITENCENTER PER 31/12/2010 TER HEIDEDE WISSELAZERTIEGEM DIENSTTOTAAL2009 Totaal VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1 jaar1.000 Voorraad Vorderingen < 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN Voorziening voor risico's en kosten SCHULDEN Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA

39 OPVOLGING INVESTERINGEN 2010 TER HEIDE Budget GefactureerdResterend budget Verbouwing Zonhoven NT , , ,69 Branddetectie campus Zonhoven68.500, , ,80 Vervanging verwarmingsketels'20.000, , ,02 Centraal magazijn ,000, ,00 Klimaatregeling Huis 7& , , ,82 Aanpassing time-outs12.000, , ,07 Gebouwen en omgeving , , ,80 Vervanging voertuig TD42.000, , ,25 Grasmachines1.700, ,01-440,01 Activiteitenvoertuig46.500, , ,80 Rollend materiaal90.200, , ,56 Meubilair woonomgevingen27.500, , ,98 Kantoormeubilair1.526,00186, ,66 Huishoudelijke apparatuur6.000, , ,52 Uitrusting pedagogische dienst2.025, , ,95 Ergonomische hulpmiddelen15.200, ,76834,24 Uitrusting TD3.000, , ,83 Informatica hardware25.700, , ,34 Algemene uitrusting50.000, , ,95 Meubilair en uitrustingen , , ,89 Informatica licentie17.034,00825, ,34 Software ,00825, ,34 TOTAAL , , ,47

40 AZERTIE Budget GefactureerdResterend budget Kantoormeubilair21.250, , ,25 Bureautica4.000,00979, ,00 hardware15.000, , ,15 i care project 6.715, ,85 Meubilair en uitrustingen40.250, , ,25 Informatica licentie10.000,00929, ,04 Software10.000,00929, ,04 TOTAAL , , ,29 DE WISSEL Budget GefactureerdResterend budget REG dossier75.000, , ,18 Gebouwen en omgeving75.000, , ,18 Diverse uitrusting6.400, , ,23 inrichting vergaderzaal600,00670,42-70,42 ICT infrastructuur15.000, , ,33 Meubilair en uitrustingen22.000, , ,98 TOTAAL , , ,16 TOTAAL IGL , , ,60 OPVOLGING INVESTERINGEN 2010

41

42

43 1. Voorstelling jaarverslag 2010 Zijn er vragen?

44 2. Verslag over 2010: revisor (1) Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

45 2. Verslag over 2010: revisor (2) Bijkomende verklaringen en inlichtingen.  Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.  De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.  Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

46 2. Verslag over 2010: revisor (3) Zijn er vragen?

47 Goedkeuringen? 3.Balans, resultatenrekening en saldo? 4.Kwijting aan de bestuurders? 5.Kwijting aan de commissaris?

48 6. Secretariaat, toelage 2011 (1) Financiering onafhankelijk van de drie instellingen Toelage van max. 0,25 EUR per inwoner per jaar Grootte = begroting / rekening Voorschot en afrekening

49 6. Secretariaat, toelage 2011 (2) 0,24 EUR per inwoner Aantal inwoners op 1 januari 2011 werd geraamd op Het te financieren saldo Overgedragen resultaat ,16 Geraamde kosten 2011 (-) ,00 Geraamde opbrengsten 2011 (+)4.000,00 Te financieren saldo (-) ,00 Werkingstoelage 2011 (+) ,40 Over te dragen saldo2.272,56

50 6. Secretariaat, toelage 2011 (3) BoekjaarSaldoBijdrage/inwoner ,940, ,110, ,120, ,540, ,910, ,960, ,870, ,630, ,910, ,160, ,560,24

51 6. Secretariaat, toelage 2011 (4) Zijn er vragen?

52 6. Secretariaat, toelage 2011 (5) Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2011: 0,24 EUR per inwoner?

53 7a.Netwerk Onafhankelijke Cliënt- ondersteuning (1) Perspectiefplan 2020 van minister Vandeurzen: apart hoofdstuk voortraject, trajectbegeleiding, … Onafhankelijk scherp krijgen van dromen, verwachtingen met betrekking tot leven, opstellen van ondersteuningsplan, … 2009: Inloopcentrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning: samenwerkingsverband van voorzieningen uit het VAPH, gebruikersorganisaties, verwijzers en organisaties uit belendende sectoren. Ter Heide: stuurgroep en expertengroep. 2011: Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning VZW: proactief, ontwikkelingen.

54 7a.Netwerk Onafhankelijke Cliënt- ondersteuning (2) Staan voor samenwerking, complementariteit, kennisopbouw, …, betere wereld. Verzilveren van inspanningen: geen overdracht van personele of financiële middelen. Garanderen van toekomstige instroom (regio Midden- en Zuid- Limburg). De behoefte van Ter Heide om mee invloed uit te oefenen op de toekomstige besluitvorming: netwerkvorming, verdeling van middelen uitbreidingsbeleid, …

55 7a.Netwerk Onafhankelijke Cliënt- ondersteuning (3) Zijn er vragen?

56 7a.Netwerk Onafhankelijke Cliënt- ondersteuning (4) Goedkeuring van de toetreding van IGL–BC Ter Heide tot de VZW Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

57 7b.Mandaat samenwerkingen (1) Geen overdracht van middelen Minstens één bestuursmandaat in de Raad van Bestuur Verslaggeving aan eigen Raad van Bestuur en aan Algemene Vergadering Voorwaarden voor de Raad van Bestuur voor het regelen van samenwerkingen:

58 7b.Mandaat samenwerkingen (2) Zijn er vragen?

59 7b.Mandaat samenwerkingen (3) Goedkeuring van het mandaat samenwerkingen voor de Raad van Bestuur?

60 8.Verhoging van het presentiegeld voor bestuurders (1) Huidig presentiegeld = 50 EUR per zitting sinds 1 juni 2002 niet voor syndicaal overleg niet geïndexeerd.

61 8.Verhoging van het presentiegeld voor bestuurders (2) Voorstel tot wijziging = 60 € per zitting vanaf 1 juli 2011 gekoppeld aan spilindex 138,01 ook syndicaal overleg (max. 30 €). Reisvergoeding voor alle vergaderingen. Besluit Vlaamse Regering blijft gelden.

62 8.Verhoging van het presentiegeld voor bestuurders (3) Zijn er vragen?

63 8.Verhoging van het presentiegeld voor bestuurders (4) Goedkeuring van de verhoging van het presentiegeld voor bestuurders?

64 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 24 juni 2011. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google