De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Geschiedenis van India deel II – Caste Systeem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Geschiedenis van India deel II – Caste Systeem"— Transcript van de presentatie:

1 Een Geschiedenis van India deel II – Caste Systeem
Wereldwinkel-Indiareis Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers Dr. Herman Kuppers

2 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Incredible India ! India is en blijft voor ons een fascinerend land. Onvoorspelbaar en onberekenbaar. Grootmoedig in zijn cultuur en kunst. Maar benepen en foeilelijk in zijn armoede. En toch worden grauw en grijs telkens opnieuw opgefleurd door geur en kleur, door vriendelijke goedlachse mensen met nieuwsgierige vragen. India dringt in de neusgaten, krioelt in de ogen en kruipt onder de huid. Onweerstaanbaar. Altijd en overal. Steeds opnieuw, en altijd anders. India, een unieke plaats, waar je met één voet op kennis en wetenschap kan steunen, terwijl je met de andere in een archaïsche cultuur en samenleving staat. Incredible India ! India is en blijft voor ons een fascinerend land. Onvoorspelbaar en onberekenbaar. Grootmoedig in zijn cultuur en kunst. Maar benepen en foeilelijk in zijn armoede. En toch worden grauw en grijs telkens opnieuw opgefleurd door geur en kleur, door vriendelijke goedlachse mensen met nieuwsgierige vragen. India dringt in de neusgaten, krioelt in de ogen en kruipt onder de huid. Onweerstaanbaar. Altijd en overal. Steeds opnieuw, en altijd anders. India, een unieke plaats, waar je met één voet op kennis en wetenschap kan steunen, terwijl je met de andere in een archaïsche cultuur en samenleving staat. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

3 stedelijke “Indusvallei” beschaving
De Oudheid Enkele gegevens … stedelijke “Indusvallei” beschaving Geleidelijk migratie van Arische stammen vanuit Iraanse hoogvlaktes naar Noord-India Proces van handel- en cultuuruitwisseling Proces van veldslagen & veroveren … Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

4 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
De Oudheid De bevolking van de Indusvallei waren vooral boeren met hun eigen lokale goden: de God van de Maan, de Zon, de Regen, donder en Bliksem, het Woud, de Zee, … = Animisme Archeologische vondsten wijzen op een ontwikkelde maatschappij, met een geschreven taal. De Arische volkeren die naar de Indusvallei migreerden/veroverden hadden de Veda’s met rituelen, offer, hymnes = basis Hindoeïsme Hun oppergoden Varna = sociale orde van kaste- hiërarchie “Kleur” - bleke Arische immigranten - donkere niet-Ariers De Ariërs omschreven de lokale bevolking als barbaars en onbeschaafd … De autochtonen werden “Shudra’s” en “kastelozen” Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

5 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
De Oudheid Enkele gegevens … Ontstaan (?) ± 2000 BC tijdens de Arische invasie Castas = Portugees voor “puur, zuiver” rituele zuiverheid als Indisch begrip Varna, “kleur” De Arische volkeren legden hun eigen wetgeving met rechten en plichten op om de gemeenschap te besturen  De Arische volkeren lieten geen huwelijk toe tussen hun volk en de overwonenen Dit was erg verschillend van de Romeinen, die interraciaal huwelijk promootten Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

6 Ongelijkwaardigheid = rituele onreinheid
De Oudheid Varna Het kastenstelsel is een ruim 2000 jaar oud systeem Gebaseerd op het idee dat mensen fundamenteel ongelijkwaardig zijn Rangschikt mensen in verschillende groepen Elke groep heeft een bepaalde positie in de maatschappij. Elke groep heeft bepaalde rechten en plichten Brahmins Kshatriyas Ongelijkwaardigheid = rituele onreinheid Vaishyas Hindoes die elk contact met onaanraakbaren schuwen, zullen als pelgrim zonder bezwaar water drinken uit de heilige rivier de Ganges, ook al drijven daar lijken en fecaliën om hen heen… Shudras Outcasts [Harijan]  Untouchables Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

7 Kastesysteem De Oudheid Metafoor van het menselijk lichaam
Lichaam + onderdelen = zowel hiërarchie als onderlinge afhankelijkheid “The Brahmin was his mouth, Of both his arms was the Kshatriya made. His thighs became the Vaishya, From his feet the Sudhra was produced.” (Rigveda X ) Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

8 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Bhramins - De priesterklasse Moeten/mogen de Veda’s en andere heilige schriften bestuderen Zij alleen kunnen de riten en rituelen uitvoeren voor zichzelf en voor anderen Zijn de verbindingspersoon tussen de goden en de mensen Moeten een voorbeeldig leven leiden Streven naar “goddelijke kennis” en het behoud van de tradities van het hindoeïsme. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

9 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Kshatrya - de krijgerklasse Verantwoordelijkheid om het kastensysteem en de sociale orde in stand te houden Zorgen voor gerechtigheid Krijgen het bevel de mensen te beschermen Beschermen de priesters Geven geschenken aan de Brahmanen Bieden offers aan goden en voorouders Bestuderen de Veda's Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

10 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Vaishya’s - Landheren en Handelaars Grootgrondbezitters, bezitten veestapels, drijven handel, lenen geld Kunnen de Veda's bestuderen Hebben het recht deel te nemen aan bepaalde Vedische rituelen Mogen geen vrouwen van hogere kasten trouwen. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

11 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Sudra’s – arbeidende klasse Enige taak is de andere drie kasten te dienen Mogen de Veda's niet bestuderen of de heilige gezangen beluisteren Ze mochten niet eten in het gezelschap van hogere kasten Mogen niet huwen met vrouwen uit de hogere kasten Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

12 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Untouchables De laagste van de Sudras zijn de Outcasts, Harijan, de Untouchables, Dalits Zij vallen buiten het kaste-systeem vanwege “onreine arbeid”, hun “fundamenteel ongelijkwaardig zijn” In de oudheid was het hen verboden om overdag in dezelfde straat te wandelen (te werken) als mannen van andere kasten Zelfs hun schaduw werd beschouwd als onrein en het zien van een onaantastbare werd beschouwd als ongeluk Ze leven vooral aan de rand van het dorp, de rand van de samenleving Werken als lijkafleggers, jagers, slagers en professionele opruimers van menselijk afval. Dalits worden nog altijd buitengesloten en vernederd, soms zelfs gelyncht of gemolesteerd… Leden van andere kasten willen niets aanraken waar een Dalit aan heeft gezeten. Ze mogen geen gebruik maken van de dorpspomp Aparte tasjes bij theestalletjes … Ook de kastelozen hebben indelingen of gildes: iemand die met leer werkt staat lager dan iemand die schoonmaakt enz. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

13 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dharma & Karma Kastesysteem Nog steeds de belangrijkste vorm van samenleving / bestuur in dorpen in heel India. Berust op twee centrale Hindu concepten: Dharma en Karma. Dharma = essentie van het bestaan Karma = Ieder individu is door zijn daden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven, vreugde en pijn Dharma = natuurlijke wetmatigheid Dharma = het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier en om de juiste redenen volgens de universele wetten van de menselijke natuur wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden Karma = de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor dit leven en volgende levens (reïncarnatie) Karma = een natuurlijk principe, een wet van "actie en reactie". Er is dus geen God aan het werk die straft of beloont. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

14 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dharma & Karma Kastesysteem Nog steeds de belangrijkste vorm van samenleving / bestuur in dorpen in heel India. Berust op twee centrale Hindu concepten: Dharma en Karma. Dharma wordt beschouwd als een goddelijke wet In de woorden van Mahatma Gandhi, Dharma is "de plicht die men heeft uit te voeren" en "de wet van iemands wezen." Veel hindoes geloven dat deze verplichting het verbeteren van de geestelijke ontwikkeling van het individu bevorderd. Door Dharma leert elke persoon van jongs af aan zelfzuchtige verlangens te overwinnen en zijn doelen en idealen op de groep te richten. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

15 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dharma & Karma Kastesysteem Het concept van Karma helpt verschillen in status te verklaren en te aanvaarden Je vorig leven verklaart je huidige kaste Door je plicht na te komen in dit leven kan je karma verbeteren, en misschien leiden tot een betere status in het volgende leven of zelfs tot Moksha. Moksha verwijst in het algemeen naar de bevrijding uit de cyclus van dood en wedergeboorte Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

16 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dharma & Karma Kastesysteem Vers van Boeddha over Karma Ik ben de eigenaar van mijn daden, De erfgenaam van mijn daden, Geboren door mijn daden, Gerelateerd aan mijn daden. En leef ondersteund door mijn daden. Van elke daad die ik verricht, Goed of slecht, Daar ben ik erfgenaam van. Zo zou een monnik steeds weer moeten reflecteren. Boeddha (Anguttara Nikaya,I.87f) Het principe van Karma vinden we ook in spreekwoorden als Wie goed doet, die goed ontmoet. Boontje komt om zijn loontje. Wie wind zaait zal storm oogsten Als twee honden vechten om een been loopt de derde er mee heen Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

17 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Het kaste-systeem geeft ook een aantal praktische voordelen voor het individu. Als lid van een Jati heeft elke persoon De leden van een Jati hebben veel gemeen. Een gevoel van identiteit Een gevoel van te behoren tot een welbepaalde groep binnen de samenleving Ze delen hetzelfde specifieke beroep, specialiteit Ze houden zich aan dezelfde regels met betrekking tot voeding en religie. Door de regels van endogamie, vormt elk Jati ook een uitgebreide familie, waarvan de meeste leden een bloedband hebben Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

18 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Laws of Manu Dalits Kastesysteem Alle vrouwen, zelfs vrouwen van Brahmin, Kshatriya en Vaishyakaste hebben geen recht op Upanayan en de studie van de Veda's. Voor hen is het huwelijk gelijk aan Upanayan en dienstbaar zijn aan hun echtgenoten is gelijk aan de studie van de Veda's Vrouwen zijn niet geschikt voor een vrij en onafhankelijk leven Een vrouw is afhankelijk van haar vader tijdens haar kindertijd, van haar man tijdens haar huwelijk, van haar zonen als haar man is overleden. Heeft ze geen zonen, dan van het dichtste familielid van haar man Want een vrouw mag en kan nooit leven volgens haar eigen wil Een vrouw kan nooit zonder de toestemming van haar vader, man of zoon iets beslissen of zelfstandig handelen, zelfs niet in haar huis Zelfs als de man overspelig is of “verstoken van kennis en andere kwaliteiten” moet de vrouw hem behandelen als een god. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

19 Laws of Manu Kastesysteem
Als een vrouw trots is op haar relaties, haar kennis en vaardigheden Als een vrouw haar man bedriegt met een andere man Als een vrouw trots is op de grootheid van haar familieleden of haar eigen excellentie, dan is dit strijdig met haar onderdanigheid t.o.v. van haar echtgenoot. Manu Smrti VIII Dan zal de koning ervoor zorgen dat ze zal worden verscheurd door honden op de openbare de plaats Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

20 Een Geschiedenis van India deel II – Caste Systeem
Wereldwinkel-Indiareis Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers Dr. Herman Kuppers

21 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Enkele termen Scheduled Caste Scheduled Tribe Backward Caste De Indiase overheid onderscheidt ruim 600 verschillende "Scheduled Tribes Adivasi (letterlijk: oude bewoners) is een overkoepelende term voor heterogene etnische en in stamverband levende groepen Worden beschouwd als de oorspronkelijke bevolking van vóór de Arische invasies. De meeste Adivasi behoren tot de economische en maatschappelijke onderlaag en hebben te maken met vooroordelen, discriminatie en geweld van andere bevolkingsgroepen. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

22 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Enkele termen Scheduled Caste Scheduled Tribe Backward Caste Scheduled Castes and Tribes", 24,4% van de Indiase bevolking Komen in aanmerking voor bepaalde stimulerende en beschermende overheidsmaatregelen. Indiase overheid bepaalt of een gemeenschap tot de "Scheduled Castes" of tot de "Scheduled Tribes" behoort, of tot geen van beide, wat voortdurend een onderwerp van debat is … Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

23 Scheduled Tribes Orissa
Kastesysteem Scheduled Tribes Orissa Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

24 Scheduled Castes Orissa
Kastesysteem Scheduled Castes Orissa Dhobi wassen:kledij, lijken, geboorte Kamar smeden, ook Luhura Bhandari “coiffeurs” Bhulias wevers Bhangi scavengers, sweepers Ganda drummers en fluitspelers Teli oliepersers Keuta vissers Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

25 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Orissa – SC & ST Total Rural Urban Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers 38%

26 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Kastesysteem Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

27 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Dalits, “onaanraakbare”, Outcasts, staan onderaan de maatschappelijke ladder, buiten het kastenstelsel Volgens volkstelling 2001 was 16% van de Indische bevolking een Dalit = mensen Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

28 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Untouchables De laagste van de Sudras zijn de Outcasts, Harijan, de Untouchables, Dalits Zij vallen buiten het kaste-systeem vanwege “onreine arbeid”, hun “fundamenteel ongelijkwaardig zijn” In de oudheid was het hen verboden om overdag in dezelfde straat te wandelen (te werken) als mannen van andere kasten Zelfs hun schaduw werd beschouwd als onrein en het zien van een onaantastbare werd beschouwd als ongeluk Ze leven vooral aan de rand van het dorp, de rand van de samenleving Werken als lijkafleggers, jagers, slagers en professionele opruimers van menselijk afval. Dalits worden nog altijd buitengesloten en vernederd, soms zelfs gelyncht of gemolesteerd… Leden van andere kasten willen niets aanraken waar een Dalit aan heeft gezeten. Ze mogen geen gebruikmaken van de dorpspomp Aparte tasjes bij theestalletjes … Ook de kastelozen hebben indelingen of gildes: iemand die met leer werkt staat lager dan iemand die schoonmaakt enz. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

29 Harijans of “Scheduled Castes”
Dalits Kastesysteem Harijans of “Scheduled Castes” Mahatma Gandhi hernoemde de onaanraakbaren “Harijans”, of "kinderen van God", en probeerde de orthodoxe Hindoes te overtuigen om hen toe te laten in hun tempels en hun dagelijks leven.

30 Harijans of “Scheduled Castes”
Dalits Kastesysteem Harijans of “Scheduled Castes” Dr BR Ambedkar, een vooraanstaand geleerde én een "onaantastbare", vond Harijans een vernederende term. Hij noemde zijn volk “Dalits” = gebrokenen en overtuigde hen om zich te bekeren tot het Boeddhisme, waar geen kaste-onderscheid is

31 Dalits Kastesysteem Dalits proberen aan Kastediscriminatie te ontsnappen door over te stappen naar andere religies 14 oktober 1956: meer dan Dalits volgen dr. Babasaheb Ambedkar naar het Boeddhisme Ook in andere religies vinden we Dalits : 9/10 Boeddhisten 1/3 Sikhs 1/3 Christenen 180 mlj Dalits blijven in Hindu-geloof Wet 2010: Dalits die zich bekeren tot de Islam of het Christendom verliezen hun juridische status als Dalits en daarmee de financiële en juridische ondersteuning waarop zij recht hebben volgens de Indiase grondwet Dit geldt niet voor Dalits die zich bekeren tot Boeddhisten of Sikhs … ! Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

32 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem De Indische grondwet garandeert "gelijke rechten" Artikel 14 geeft ieder individu de waarborg van "gelijkheid voor de wet" en "gelijke bescherming door de wet.“ Artikel 15 verbiedt discriminatie van iedere burger op grond van godsdienst, ras, kaste, geslacht, geboorteplaats, enz. Artikel 16 garandeert de gelijkheid van kansen op het gebied van de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten, scholing, enz. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

33 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Maar ook voorziet de grondwet in een “quota-systeem” een “positieve discriminatie” … Een aanzienlijk deel van de overheidsbanen en de studieplaatsen moeten worden 'gereserveerd' voor minderheden, de laagste klassen en de Dalits. Maar in de praktijk wordt ook Dalits in betere posities regelmatig te verstaan gegeven dat ze “maar onaanraakbaren” zijn. Artikel 46 "De staat bevordert met speciale zorg het onderwijs en de economische belangen van de zwakkere delen van de bevolking, en in het bijzonder van de “scheduled caste” en de “scheduled tribes”, en zal hen beschermen tegen sociale onrechtvaardigheid en alle vormen van uitbuiting. “ Dit reserveringenbeleid geldt alleen voor overheidsfuncties. Medical students at a top university protesting the new proposal Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

34 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Laws to protect Dalits … Abolition of Untouchability Act Protection of Interests of Minorities The Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes. The Protection of Civil Rights Act (1955) Bonded Labour System (Abolition) Act (1976) Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act (1989) Employment of Manual Scavenging and Construction of Day Latrines (prohibition) Act (1993).  Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

35 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Vrouwen ? Moeilijk voor vrouwen om zelfstandig bestaan op te bouwen Het onderdanige gedrag van echtgenote garandeert de eer van de man. (Dalit-) vrouwen worden gezien als een afhankelijk aanhangsel van de man. Dalit-vrouwen zijn driemaal onderdrukt: ten eerste als armen, ten tweede als vrouwen en ten derde als Dalits In elke laag van de samenleving ! Manusmrti ! Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

36 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Vrouwen ? Het idee is dat Dalits geen beschikking over hun eigen leven en lichaam hebben, maar altijd en op alle denkbare manieren hogere kasten moeten bedienen. Vooral mannen uit hogere kasten beschouwen de werkende vrouwen als vrije buit. Aanranding en verkrachting van Dalit-vrouwen en -meisjes is op het Indiase platteland aan de orde van de dag. Ook binnen de Dalit-gemeenschap is geweld tegen vrouwen een groot probleem. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

37 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Vrouwen ? De meest extreme vorm van uitbuiting van Dalit-vrouwen is het systeem van tempelprostitutie. De prostituees, Jogoni's, worden op jongere leeftijd door een oudere prostituee ingewijd. Bij bepaalde feesten hebben Jogoni's een rituele functie, met soms (gedwongen) zeer vernederende praktijken zoals het bijna naakt voor het hele dorp moeten dansen. In grote steden is weinig tempelprostitutie Handel van Dalit-vrouwen voor commerciële prostitutie is een business in opkomst Straffeloosheid van geweld tegen Dalit-vrouwen houdt dit geweld in stand. Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

38 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Vrouwen ? Dalits zelf hebben zich zowel in Zuid-Azië als internationaal georganiseerd binnen het International Dalit Solidarity Network (IDSN). Binnen dit netwerk hebben zij kastendiscriminatie op de agenda van de Europese Unie en de Verenigde Naties gezet. Het Dalit Netwerk Nederland maakt onderdeel uit van dit internationale netwerk Er zijn veel organisaties van Dalit-vrouwen, zoals de organisatie Community and Rural development Society (CaRDS) De bekendste strijdster voor de rechten van Dalit-vrouwen is Ruth Manorama - Zij won in 2006 de Right Livelihood Award (alternatieve Nobelprijs) In 2007 behaalde Bahujan Samaj Party de absolute meerderheid in de dichtstbevolkte Indiase staat Uttar Pradesh en werd een Dalit-vrouw, Mayawati Kumari beëdigd als premier van deze deelstaat Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

39 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Een kleine opmerking … Elke vaststelling kan juist zijn voor één regio, maar niet voor een andere, voor één dorp, maar niet voor een ander, voor steden, maar niet voor dorpen, voor één religieuze groep, maar niet voor een andere … Het kastenstelsel is niet afgeschaft, “Onaanraakbaarheid” werd in 1947 afgeschaft, en kastendiscriminatie in het publiek is verboden … Een kasteclassificatie is niet uniek voor India, maar het is er wel gesacraliseerd, tot een religieus ingestelde orde geworden. De status van een individu en de kaste waartoe hij behoort zijn niet hetzelfde. Het prestige van een individu kan heel verschillend zijn van dat van de kaste waarin hij is geboren. Jati (Yati) verwijst naar de honderden subklassen, kleine endogame groepen waarin men is geboren Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

40 Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers
Dalits Kastesysteem Een kleine opmerking … In het huidige India, waar armoede meer en meer voorkomt, mag men een straatarme man of vrouw niet met een Dalit verwarren. Een Dalit zal niet vlug bedelen Bedelaars zijn dikwijls de nomaden ... Veel Brahmanen (priesters) die per definitie niet werken, zijn verarmd, en bedelen … Kastenstelsel - Dr.Herman Kuppers

41 Een Geschiedenis van India deel II Caste systeem
Wereldwinkel-Indiareis Dr. Herman Kuppers


Download ppt "Een Geschiedenis van India deel II – Caste Systeem"

Verwante presentaties


Ads door Google