De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007
April 4, 2017 Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 Lieven Raes, adviseur communicatie en projecten, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) – Fax: (02) – Boudewijngebouw 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: 29 maart 2007

2 Inhoud Prioriteiten van het Vlaamse e-government
E-government in Vlaanderen Prioriteiten van het Vlaamse e-government Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen Maximale gegevendeling tussen administraties (MAGDA / VKBO / VKBP / CRAB) Andere generieke componenten (geGIS, ACM, IDM,…) De Vlaamse Integratieprojecten (VIP) Ondersteunde projecten in 2005 Ondersteunde projecten in 2006 VIP-oproep 2007 Beoordelingscriteria Selectieprocedure en timing Vragen 29 maart 2007

3 Prioriteiten van het Vlaamse e-government
Vlaams e-government legt de nadruk op vereenvoudiging en integratie Ingrijpend herdenken en herinrichten van bestaande overheidsprocessen Nauwe samenwerking voor geïntegreerd aanbod aan overheidsdiensten verbeteren van de dienstverlening van de Vlaamse overheid verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid Vlaams e-government volgt hiertoe het principe “éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens” Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen een overheid die niet opnieuw vraagt naar wat ze al weet een overheid die écht zeker is van de juistheid van wat ze weet Vlaams e-government streeft bijgevolg naar Magda = Maximale gegevensdeling tussen administraties 29 maart 2007

4 Het MAGDA principe “Vraag niet opnieuw wat je al weet”
Door het ontsluiten van authentieke gegevensbronnen: Bestaande federale authentieke gegevensbronnen persoonsgegevens: Rijksregister (RR) & Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), ondernemingsgegevens: Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) Vlaamse authentieke gegevensbronnen: adresgegevens: Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB), geografische gegevens: Grootschalig Referentie Bestand (GRB), … ? Andere mogelijke Vlaamse authentieke gegevensbronnen de databank met de onderwijsinstellingen of met de ingeschreven leerlingen bij Onderwijs, het gemeenschappelijk klantenbestand van WVG, … Ontsluiting verloopt via het Magda platform met daarin de 2 Vlaamse kruispuntbanken: Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP) CRAB centraal referentie adressenbestand (CRAB) 29 maart 2007

5 Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen
Federale / Vlaamse authentieke gegevensbronnen RR + KSZ / VKBP KBO / VKBO CRAB GRB-gebouw GRB Kadaster 29 maart 2007

6 Het Magda-platform in de Vlaamse Overheid
FEDERALE OVERHEID MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALE OVERHEDEN gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen ACM (Access Control Management) Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website U M E front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten RR back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office Magda platform CRAB VKBO VKBP 29 maart 2007

7 Het Magda-dienstenaanbod
Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: Advies bij het opzetten van de gegevensontsluiting: Technisch advies: gegevensformaten, ontwikkelrichtlijnen, … Waar nodig ook juridisch advies: aanvragen machtiging, … verstrekt door het Vlaams Integratie Competentie Center (VICC) A2A diensten aanspreekbaar vanuit een applicatie: Webservices FTP diensten met gegevens aangeleverd in verschillende formaten: XML, TXT Interactieve webtoepassingen bruikbaar door de eindgebruiker Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen: Technisch advies bij het opzetten van de gegevensuitwisseling ICT infrastructuur om de gegevensuitwisseling te ondersteunen 29 maart 2007

8 Waarom Magda diensten gebruiken?
Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: Voordelen van gebruik van authentieke gegevens: (In theorie) gegarandeerd volledige, juiste en actuele gegevens De inzamel- en beheerskosten liggen bij de authentieke gegevensbron Voordelen van ontsluiting via een gezamenlijk platform: De technische, juridische en organisatorische problemen van het ontsluiten van de federale authentieke gegevensbronnen worden door ons aangepakt! Efficiëntieverhoging en kostenverlaging Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen: Voordelen van gebruik van ICT infrastructuur en VICC expertise: De servers, netwerkverbindingen, beveiliging, … zijn door ons al voorzien en betaald dus laten we er zoveel mogelijk gebruik van maken! De externe ICT experten worden al door ons betaald en bouwen op onze kosten ervaring op dus laten we er zoveel mogelijk beroep op doen! Consolideren van ervaring, verlagen van kosten, beperken van risico’s 29 maart 2007

9 Huidig & gepland gebruik van MAGDA
In Productie In Test In Ontwerp Federale Gegevensbronnen MAGDA Dienstenaanbod Vlaamse Organisaties VKBO-GO Economie, Werkgelegenheid KBO Kruispunt Bank Onder nemingen VKBO KBO cache + “Vlaamse” Gegevens Onderneming 1 Mutaties Ondernemingen 2 Events Ondernemingen VDAB 1 GeefOnderneming 2 GeefVestigingen 3 GeefTewerkstelling 4 GeefActiviteiten 5 GeefHoedanigheden 6 ZoekOnderneming 7 RegistreerDossier Onderneming AIW (Inspectie Werkgelegenheid) IWT (Innovatie Wetenschap & Technologie) ESF (Europees Sociaal Fonds) KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid DIMONA Onderwijs Kinder Bijslag Fondsen RKW 1 Events Inschrijvingen Lerenden in Scholen Onderwijs (Lerende Mens) RSVZ VKBP RR + KSZ Register cache + “Vlaamse” Gegevens Personen 1 Mutaties Personen 2 Events Personen WVG Kind & Gezin Netwerk Sociale Zekerheid Onderwijs (Lerende Mens) 1 GeefPersoon 2 ZoekPersoonOpNaam 3 ZoekPersoonOpAdres 4 RegistreerDossier Persoon 5 GeefGezinssamenstellling 6 CreeerBIS Digitaal Aanvraag Formulier Studietoelagen RR (Rijksregister) JeugdZorg (DOMINO) ALV (Landbouw & Visserij) voor EPR (Eenmalige PerceelsRegistratie) VKBP-GUI MVS (Medisch Verantwoord Sporten) Lokale Besturen VKBA/G Adressen / Geografie / Ligging AGIV (Geografische Informatie) 1 BouwVergunning 2 Aangiftes EPB EPB (Energie Prestatie & Binnenklimaat) Gemeentes 29 maart 2007

10 MAGDA VKBO VKBO – authentieke bron voor ondernemings gegevens
April 4, 2017 VKBO – authentieke bron voor ondernemings gegevens Historische schets & doelstellingen VKBO de drie VKBO producten Het productaanbod (wat, wanneer gebruiken) Het VKBO wordt Verrijkt 29 maart 2007

11 MAGDA / VKBO Historiek van de VKBO
Ondernemingsgegevens werden niet of verspreid beheerd Geen uniek identificatienummer Diverse nummers op federaal niveau (RSZ, Handelsregister, BTW nummer) Federaal, oprichting van een KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO) 2003, Vlaamse overheid kiest voor Federaal ondernemingsnummer (administratie economie) KBO bevat onvoldoende gegevens, maar is een goede basis KBO wordt verrijkt met gegevens (NBB, Adresgegevens, statuten, tewerkstelling,…) 2006, VKBO wordt beheerd door de coördinatiecel Vlaams e-government 29 maart 2007

12 MAGDA / VKBO De VKBO datasets incl. veranderingen (mutaties)
- Datafile met ondernemingsgegevens binnen een aangegeven selectie De VBKO webdiensten (webservices) - Online opvragen van data binnen een applicatie De VKBO schermapplicatie (VKBO GUI) User Interface voor het online raadplegen van ondernemings- gegevens 29 maart 2007

13 MAGDA / VKBO Webservices: FTP diensten:
Zoek Onderneming + Geef Onderneming zoeken + ophalen van ondernemings- of vestigingsgegevens op basis van ondernemingsnummer Geef Vestigingen Onderneming zoeken van vestigingsgegevens van een specifieke onderneming Geef Tewerkstelling Onderneming zoeken van personeelsgegevens van een specifieke onderneming Geef Activiteiten / Hoedanigheden / … ophalen van de officiële NACE codes / hoedanigheden (het BTW-plichtig zijn, het werkgever zijn, enz.) van een specifieke onderneming FTP diensten: Mutaties Ondernemingen abonneren op het automatisch doorsturen van wijzigingen in ondernemingsgegevens 29 maart 2007

14 MAGDA / VKBO Interactieve webtoepassing VKBO-GO (operationeel)
opvragen officiële KBO basis-signaletiek (naam, adres, juridische vorm, status, ...) van de ondernemingen (én hun vestigingen) + tewerkstelling gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken 29 maart 2007

15 MAGDA / VKBO 29 maart 2007

16 MAGDA / VKBP Webservices: FTP diensten:
Geef Persoon zoeken van persoonsgegevens op basis van het INSZ nummer Zoek Persoon Op Adres zoeken van persoonsgegevens op basis van adresgegevens Zoek Persoon Op Naam zoeken van persoonsgegevens op basis van fonetische criteria Geef Gezinssamenstelling zoeken van gezinssamenstelling op basis van het INSZ nummer FTP diensten: Mutaties Personen doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (voorlopig enkel voor Onderwijs) FTP versies van bovenstaande webservices voor bulkverwerking Mogen gebruikt worden als aan heel strikte voorwaarden is voldaan: aanvragen officiële machtiging, respecteren veiligheidsvereisten, … wij zorgen voor de nodige logging, authorisaties, authenticaties, … 29 maart 2007

17 MAGDA / VKBP Interactieve webtoepassing VKBP-GUI (in ontwikkeling)
opvragen officiële KSZ basis-signaletiek (naam, adres, geslacht, nationaliteit, ...) van personen als u over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen! voorlopig enkel uit de KSZ, in de toekomst ook uit het RR gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken én over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen 29 maart 2007

18 MAGDA / VKBP 29 maart 2007

19 MAGDA & CRAB CRAB is het adressenproject van GIS-Vlaanderen (AGIV).
Centraal Referentie Adressen Bestand; Bestand met huisnummers en straatnamen; Positie van deze objecten bevat (X,Y coördinaat). Meer dan 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen. Standaard voor uitwisseling van adresgebonden gegevens Opdrijven van de kwaliteit van de adresgegevens in Vlaanderen. GRAB (Gemeentelijk referentie adressenbestand met bijwerking door de gemeenten) CORVE koppelt het CRAB aan de VKBO Via webservices Koppeling CRAB aan MAGDA platform AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 29 maart 2007

20 geGIS – generieke e-gov component
April 4, 2017 geGIS – VIP project 2005 Uitgebouwd tot generieke component (geo data infrastructuur) Gericht op datacollectie en ontsluiting Eenvoudig uitrolbaar naar alle dataleveranciers 29 maart 2007

21 geGIS - Wat is geGIS geGIS, is een open source uitwisselingsomgeving
GDI (uitwisseling van GIS-data) Import en export van diverse dataformaten Integratie van (alfa)numerieke gegevens geGIS, is een gis applicatiegenerator Bouwen van nieuwe GIS loketten door Koppelen van datalagen tot één loket Koppelen van workflow’s Koppeling van ACM ter beveiliging geGIS, is een beheersomgeving Raadplagen van geo-data Editeren van data (zowel gis objecten als metadata) geGIS, is een publieksloket Geschikt voor Internet en Intranet 29 maart 2007

22 geGIS - Waarom geGIS Doel Waarom geGIS aanpak
Een e-lokketten generator, gebaseerd op open en generieke componenten die toelaat om interactieve e-loketten te genereren en ter beschikking te stellen Maximale toegankelijkheid voor consultatie alsook voor eenvoudige beheerstaken Datalagen aanpasbaar en generiek uitwisselbaar maken onafhankelijk van het gebruikte GIS pakket Waarom geGIS aanpak Grote vraag en interesse bij de besturen, groot aantal potentiële loketten (onbebouwde percelen, leegstaande bedrijfsruimten, voorkooprechten, provinciale fietsroutenetwerken, natuurgebieden, overstromingsgebieden,…) alsook diverse loketten op gemeentelijk niveau Besturen kunnen een eigen geGIS server opzetten met koppeling naar GDI Geen licentiekosten en geen specifieke software Geen installatieprocedures nodig Eenvoudig uitbreidbaar door inpluggen/koppelen van data en componenten 29 maart 2007

23 De Vlaamse Integratie projecten (VIP)
Multimedia presentatie - 'overzicht van de VIP realisaties en toekomstplannen‘ Meer info Multimedia presentatie VIP 2007: 29 maart 2007

24 Wat zijn VIP-projecten?
VIP-projecten zijn (definitie beleidsnota bestuurszaken) E-government projecten die blijk geven van een integrale aanpak Klantvriendelijk én elektronisch én vereenvoudigd VIP-projecten zijn gericht op Het realiseren van een effectieve ‘directe meerwaarde’ voor burgers en bedrijven Eenmalige gegevensdeling en maximaal hergebruik van gegevens Aanpak CORVE ondersteunt de Magda-integratie inhoudelijk CORVE ondersteunt het project financieel co-financiering: indiende entiteit + CORVE 29 maart 2007

25 VIP-projecten Project 1. Integratie van ondernemingsgegevens in de VDAB bedrijvendatabank (Werk en Sociale Economie) Project 2. Afschaffen aanvraagformulier kinderbijslag +18 jaar (Onderwijs & Vorming) Project 3. Premiezoeker bouwen en wonen (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) Project 4. Generiek Gis project - loket onbebouwde percelen Project 5. Digitaal aanvraagformulier studietoelagen 29 maart 2007

26 VIP-projecten 2006 – 2007 Project 1: E-loket bij De Lijn
(Mobiliteit en Openbare Werken) Project 2: Eénmalige perceelsregistratie (Landbouw & Visserij - Leefmilieu, Natuur en Energie) Project 3: Automatische gegevensopvraging voor de premiezoeker (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) Project 4: Het e-loket voorkooprecht (Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid) Project 5: Digitaal Vrijetijdsloket Vlaanderen (Internationaal Vlaanderen - Cultuur, Jeugd , Sport & Media) 29 maart 2007

27 VIP-projecten 2006 – 2007 Project 6: Vaccinatiegegevens databank - Vaccinnet (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Project 7: Vrijstellingsattesten successierechten (Financiën & Begroting) Project 8: Simulatie- en dossieropvolgingsmodule voor studietoelagen (Onderwijs & Vorming) 29 maart 2007

28 VIP oproep 2007 Onderscheid tussen analyseprojecten en uitvoeringsprojecten Analyseprojecten Goede ideeën die passen binnen de voorgestelde principes De ideeën kunnen het voorwerp uitmaken van een grondige analyse waarbij ICT een rol kan spelen CORVE financiert voor max euro Uitvoeringsprojecten Er is al een uitgebreide business analyse en/of technische analyse gebeurd, het project is m.a.w. rijp voor uitvoering; CORVE betaalt een deel van de uitvoering (max euro) Beoordeling Door een beoordelingscommissie (CORVE, onafhankelijken), op basis van de in de oproep vermelde criteria 2 hoofdcriteria Maatschappelijk belang (opgedeeld in diverse sub-criteria) Gebruik van generieke componenten (MAGDA, VKBO, VKBP, CRAB, geGIS/GDI,…) 29 maart 2007

29 VIP oproep 2007 Eindbeslissing door Minister Geert Bourgeois
Op basis van volgende criteria: Het project komt rechtstreeks ten goede (met zichtbare resultaten) aan burgers en bedrijven Er wordt gebruik gemaakt van het MAGDA-platform voor maximale gegevensdeling tussen administraties Er wordt gebruik gemaakt van de generieke GIS-component (vb. GeGIS / GDI) indien er geografische gegevens gebruikt worden Er is een duidelijke component “Administratieve vereenvoudiging” aanwezig (vereenvoudiging van processen, vereenvoudiging of afschaffen van formulieren,… ) Er wordt samengewerkt met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid of andere overheden De projecten beogen een grondige aanpak van de back-office 29 maart 2007

30 De selectie van de VIP-projecten
Specifieke criteria voor analyseprojecten: Het project levert informatie op die onmiddellijk bruikbaar is voor toekomstige uitvoeringsprojecten De analyse wordt ten laatste beëindigd op 31 december 2007 Specifieke criteria voor uitvoeringsprojecten: Er is al een gedegen functionele en/of technische analyse gebeurd. Deze gegevens worden mee ingestuurd bij het indienen van het project Het project is ten allerlaatste op 1 oktober 2007 rijp voor een offertevraag of voor uitvoering in eigen regie 29 maart 2007

31 VIP oproep 2007 - Modaliteiten
Ondersteuning bij de analyse en implementatie van uw project Inhoudelijke steun (CORVE + VICC – verantwoordelijk voor de implementatie van MAGDA) Financiële steun (CORVE) – cofinanciering Afsluiten van een contract tussen CORVE en de indieners Inhoud van het project Wijze van aanbesteden (openbare / ICT outsourcing / intern of raamcontract) Samenwerkingmodaliteiten Ondertekenen van een gezamenlijk protocolakkoord Afspraken m.b.t. samenwerking Communicatie Veiligheidsbeheer Privacy Toegankelijkheid 29 maart 2007

32 VIP 2007 – 2008 Kalender 22 maart 2007 29 maart 2007 27 april 2007
Lancering VIP oproep 2007 29 maart 2007 Presentatie VIP-oproep ’07 – ‘08 27 april 2007 Deadline indienen VIP-projecten 25 mei 2007 Bevestiging selectie 2007 door minister Bourgeois Juni 2007 Start aanbestedingen en of uitvoering van de eerste projecten oktober 2007 projecten moeten klaar zijn voor offertevraag of uitvoering in eigen regie 29 maart 2007

33 Bedankt voor uw aandacht
Uw vragen E-GOVERNMENT Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: 29 maart 2007


Download ppt "Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google