De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 Lieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 Lieven."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 Lieven Raes, adviseur communicatie en projecten, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 2 van 33 29 maart 2007 Inhoud -- E-government in Vlaanderen –Prioriteiten van het Vlaamse e-government –Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen –Maximale gegevendeling tussen administraties (MAGDA / VKBO / VKBP / CRAB) –Andere generieke componenten (geGIS, ACM, IDM,…)  De Vlaamse Integratieprojecten (VIP) –Ondersteunde projecten in 2005 –Ondersteunde projecten in 2006  VIP-oproep 2007 –Beoordelingscriteria –Selectieprocedure en timing  Vragen

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 3 van 33 29 maart 2007 Prioriteiten van het Vlaamse e-government  Vlaams e-government legt de nadruk op vereenvoudiging en integratie –Ingrijpend herdenken en herinrichten van bestaande overheidsprocessen –Nauwe samenwerking voor geïntegreerd aanbod aan overheidsdiensten  verbeteren vande dienstverlening van de Vlaamse overheid verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid  Vlaams e-government volgt hiertoe het principe “éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens” –Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen –Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen  een overheid die niet opnieuw vraagt naar wat ze al weet een overheid die écht zeker is van de juistheid van wat ze weet  Vlaams e-government streeft bijgevolg naar Magda = Maximale gegevensdeling tussen administraties

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 4 van 33 29 maart 2007 Het MAGDA principe  “Vraag niet opnieuw wat je al weet”  Door het ontsluiten van authentieke gegevensbronnen: –Bestaande federale authentieke gegevensbronnen persoonsgegevens: Rijksregister (RR) & Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), ondernemingsgegevens: Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) –Vlaamse authentieke gegevensbronnen: adresgegevens: Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB), geografische gegevens: Grootschalig Referentie Bestand (GRB), … ? –Andere mogelijke Vlaamse authentieke gegevensbronnen de databank met de onderwijsinstellingen of met de ingeschreven leerlingen bij Onderwijs, het gemeenschappelijk klantenbestand van WVG, …  Ontsluiting verloopt via het Magda platform met daarin de 2 Vlaamse kruispuntbanken: –Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) –Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP) –CRAB centraal referentie adressenbestand (CRAB)

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 5 van 33 29 maart 2007 Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen Federale / Vlaamse authentieke gegevensbronnen RR + KSZ / VKBP KBO / VKBO CRAB GRB-gebouw GRB Kadaster

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 33 29 maart 2007 Het Magda-platform in de Vlaamse Overheid UMEUME RR Magda platform informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten VKBOVKBP front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office CRAB Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website FEDERALE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID LOKALEOVERHEDEN ACM (Access Control Management) gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 7 van 33 29 maart 2007 Het Magda-dienstenaanbod  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: –Advies bij het opzetten van de gegevensontsluiting: Technisch advies: gegevensformaten, ontwikkelrichtlijnen, … Waar nodig ook juridisch advies: aanvragen machtiging, … verstrekt door het Vlaams Integratie Competentie Center (VICC) –A2A diensten aanspreekbaar vanuit een applicatie: Webservices FTP diensten met gegevens aangeleverd in verschillende formaten: XML, TXT –Interactieve webtoepassingen bruikbaar door de eindgebruiker  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen: –Technisch advies bij het opzetten van de gegevensuitwisseling –ICT infrastructuur om de gegevensuitwisseling te ondersteunen

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 8 van 33 29 maart 2007 Waarom Magda diensten gebruiken?  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: –Voordelen van gebruik van authentieke gegevens: (In theorie) gegarandeerd volledige, juiste en actuele gegevens De inzamel- en beheerskosten liggen bij de authentieke gegevensbron –Voordelen van ontsluiting via een gezamenlijk platform: De technische, juridische en organisatorische problemen van het ontsluiten van de federale authentieke gegevensbronnen worden door ons aangepakt!  Efficiëntieverhoging en kostenverlaging  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen: –Voordelen van gebruik van ICT infrastructuur en VICC expertise: De servers, netwerkverbindingen, beveiliging, … zijn door ons al voorzien en betaald dus laten we er zoveel mogelijk gebruik van maken! De externe ICT experten worden al door ons betaald en bouwen op onze kosten ervaring op dus laten we er zoveel mogelijk beroep op doen!  Consolideren van ervaring, verlagen van kosten, beperken van risico’s

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 9 van 33 29 maart 2007 Huidig & gepland gebruik van MAGDA VKBO-GO 1 Mutaties Ondernemingen 2 Events Ondernemingen 1 GeefOnderneming 2 GeefVestigingen 3 GeefTewerkstelling 4 GeefActiviteiten 5 GeefHoedanigheden 6 ZoekOnderneming 7 RegistreerDossier Onderneming 1 Events Inschrijvingen Lerenden in Scholen 1 Mutaties Personen 2 Events Personen 1 GeefPersoon 2 ZoekPersoonOpNaam 3 ZoekPersoonOpAdres 4 RegistreerDossier Persoon 5 GeefGezinssamenstellling 6 CreeerBIS VKBP-GUI 1 BouwVergunning 2 Aangiftes EPB Economie, Werkgelegenheid VDAB AIW (Inspectie Werkgelegenheid) IWT (Innovatie Wetenschap & Technologie) ESF (Europees Sociaal Fonds) Onderwijs (Lerende Mens) Kind & Gezin Onderwijs (Lerende Mens) Digitaal Aanvraag Formulier Studietoelagen JeugdZorg (DOMINO) MVS (Medisch Verantwoord Sporten) EPB (Energie Prestatie & Binnenklimaat) ALV (Landbouw & Visserij) voor EPR (Eenmalige PerceelsRegistratie) VKBO KBO cache + “Vlaamse” Gegevens Onderneming KBO Kruispunt Bank Onder nemingen KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid Federale GegevensbronnenMAGDA DienstenaanbodVlaamse Organisaties Lokale Besturen Gemeentes RKW RSVZ Kinder Bijslag Fondsen RR (Rijksregister) Netwerk Sociale Zekerheid VKBP RR + KSZ Register cache + “Vlaamse” Gegevens Personen AGIV (Geografische Informatie) VKBA/G Adressen / Geografie / Ligging In OntwerpIn TestIn Productie WVG DIMONA Onderwijs

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 10 van 33 29 maart 2007 MAGDA VKBO  VKBO – authentieke bron voor ondernemings gegevens –Historische schets & doelstellingen –VKBO de drie VKBO producten –Het productaanbod (wat, wanneer gebruiken) –Het VKBO wordt Verrijkt

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 11 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO  Historiek van de VKBO –Ondernemingsgegevens werden niet of verspreid beheerd –Geen uniek identificatienummer –Diverse nummers op federaal niveau (RSZ, Handelsregister, BTW nummer) –Federaal, oprichting van een KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO) –2003, Vlaamse overheid kiest voor Federaal ondernemingsnummer (administratie economie) –KBO bevat onvoldoende gegevens, maar is een goede basis –KBO wordt verrijkt met gegevens (NBB, Adresgegevens, statuten, tewerkstelling,…) –2006, VKBO wordt beheerd door de coördinatiecel Vlaams e- government

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 12 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO –De VKBO datasets incl. veranderingen (mutaties) - Datafile met ondernemingsgegevens binnen een aangegeven selectie –De VBKO webdiensten (webservices) - Online opvragen van data binnen een applicatie –De VKBO schermapplicatie (VKBO GUI) User Interface voor het online raadplegen van ondernemings- gegevens

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 13 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO  Webservices  Webservices: –Zoek Onderneming + Geef Onderneming zoeken + ophalen van ondernemings- of vestigingsgegevens op basis van ondernemingsnummer –Geef Vestigingen Onderneming zoeken van vestigingsgegevens van een specifieke onderneming –Geef Tewerkstelling Onderneming zoeken van personeelsgegevens van een specifieke onderneming –Geef Activiteiten / Hoedanigheden / … ophalen van de officiële NACE codes / hoedanigheden (het BTW-plichtig zijn, het werkgever zijn, enz.) van een specifieke onderneming  FTP diensten  FTP diensten: –Mutaties Ondernemingen abonneren op het automatisch doorsturen van wijzigingen in ondernemingsgegevens

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 14 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO  Interactieve webtoepassing VKBO-GO (operationeel) –opvragen officiële KBO basis-signaletiek (naam, adres, juridische vorm, status,...) van de ondernemingen (én hun vestigingen) + tewerkstelling –gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 15 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO

16 Coördinatiecel Vlaams e-government 16 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBP  Webservices: –Geef Persoon zoeken van persoonsgegevens op basis van het INSZ nummer –Zoek Persoon Op Adres zoeken van persoonsgegevens op basis van adresgegevens –Zoek Persoon Op Naam zoeken van persoonsgegevens op basis van fonetische criteria –Geef Gezinssamenstelling zoeken van gezinssamenstelling op basis van het INSZ nummer  FTP diensten: –Mutaties Personen doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (voorlopig enkel voor Onderwijs) + FTP versies van bovenstaande webservices voor bulkverwerking  Mogen gebruikt worden als aan heel strikte voorwaarden is voldaan: –aanvragen officiële machtiging, respecteren veiligheidsvereisten, … –wij zorgen voor de nodige logging, authorisaties, authenticaties, …

17 Coördinatiecel Vlaams e-government 17 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBP  Interactieve webtoepassing VKBP-GUI (in ontwikkeling) –opvragen officiële KSZ basis-signaletiek (naam, adres, geslacht, nationaliteit,...) van personen als u over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen! voorlopig enkel uit de KSZ, in de toekomst ook uit het RR –gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken én over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen

18 Coördinatiecel Vlaams e-government 18 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBP

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 19 van 33 29 maart 2007 MAGDA & CRAB AGIV  CRAB is het adressenproject van GIS-Vlaanderen (AGIV). –Centraal Referentie Adressen Bestand; Bestand met huisnummers en straatnamen; Positie van deze objecten bevat (X,Y coördinaat). Meer dan 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen. –Standaard voor uitwisseling van adresgebonden gegevens –Opdrijven van de kwaliteit van de adresgegevens in Vlaanderen. –GRAB (Gemeentelijk referentie adressenbestand met bijwerking door de gemeenten)  CORVE koppelt het CRAB aan de VKBO –Via webservices –Koppeling CRAB aan MAGDA platform AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

20 Coördinatiecel Vlaams e-government 20 van 33 29 maart 2007 geGIS – generieke e-gov component  geGIS – VIP project 2005  Uitgebouwd tot generieke component (geo data infrastructuur)  Gericht op datacollectie en ontsluiting  Eenvoudig uitrolbaar naar alle dataleveranciers

21 Coördinatiecel Vlaams e-government 21 van 33 29 maart 2007 geGIS - Wat is geGIS  geGIS, is een open source uitwisselingsomgeving –GDI (uitwisseling van GIS-data) –Import en export van diverse dataformaten –Integratie van (alfa)numerieke gegevens  geGIS, is een gis applicatiegenerator –Bouwen van nieuwe GIS loketten door Koppelen van datalagen tot één loket Koppelen van workflow’s Koppeling van ACM ter beveiliging  geGIS, is een beheersomgeving –Raadplagen van geo-data –Editeren van data (zowel gis objecten als metadata)  geGIS, is een publieksloket –Geschikt voor Internet en Intranet

22 Coördinatiecel Vlaams e-government 22 van 33 29 maart 2007 geGIS - Waarom geGIS  Doel –Een e-lokketten generator, gebaseerd op open en generieke componenten die toelaat om interactieve e-loketten te genereren en ter beschikking te stellen –Maximale toegankelijkheid voor consultatie alsook voor eenvoudige beheerstaken –Datalagen aanpasbaar en generiek uitwisselbaar maken onafhankelijk van het gebruikte GIS pakket  Waarom geGIS aanpak –Grote vraag en interesse bij de besturen, groot aantal potentiële loketten (onbebouwde percelen, leegstaande bedrijfsruimten, voorkooprechten, provinciale fietsroutenetwerken, natuurgebieden, overstromingsgebieden,…) alsook diverse loketten op gemeentelijk niveau –Besturen kunnen een eigen geGIS server opzetten met koppeling naar GDI –Geen licentiekosten en geen specifieke software –Geen installatieprocedures nodig –Eenvoudig uitbreidbaar door inpluggen/koppelen van data en componenten

23 Coördinatiecel Vlaams e-government 23 van 33 29 maart 2007 De Vlaamse Integratie projecten (VIP)  Multimedia presentatie - 'overzicht van de VIP realisaties en toekomstplannen‘  Meer info http://www.corve.behttp://www.corve.be  Multimedia presentatie VIP 2007: http://www3.vlaanderen.be/e- government/movies/2006_6_CORVE_toekomst.wmvhttp://www3.vlaanderen.be/e- government/movies/2006_6_CORVE_toekomst.wmv

24 Coördinatiecel Vlaams e-government 24 van 33 29 maart 2007 Wat zijn VIP-projecten?  VIP-projecten zijn (definitie beleidsnota bestuurszaken) –E-government projecten die blijk geven van een integrale aanpak –Klantvriendelijk én elektronisch én vereenvoudigd  VIP-projecten zijn gericht op –Het realiseren van een effectieve ‘directe meerwaarde’ voor burgers en bedrijven –Eenmalige gegevensdeling en maximaal hergebruik van gegevens  Aanpak –CORVE ondersteunt de Magda-integratie inhoudelijk –CORVE ondersteunt het project financieel co-financiering: indiende entiteit + CORVE

25 Coördinatiecel Vlaams e-government 25 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2005 - 2006  Project 1. Integratie van ondernemingsgegevens in de VDAB bedrijvendatabank –(Werk en Sociale Economie)  Project 2. Afschaffen aanvraagformulier kinderbijslag +18 jaar – (Onderwijs & Vorming)  Project 3. Premiezoeker bouwen en wonen –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 4. Generiek Gis project - loket onbebouwde percelen –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 5. Digitaal aanvraagformulier studietoelagen –(Onderwijs & Vorming)

26 Coördinatiecel Vlaams e-government 26 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2006 – 2007  Project 1: E-loket bij De Lijn –(Mobiliteit en Openbare Werken)  Project 2: Eénmalige perceelsregistratie –(Landbouw & Visserij - Leefmilieu, Natuur en Energie)  Project 3: Automatische gegevensopvraging voor de premiezoeker –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 4: Het e-loket voorkooprecht –(Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid)  Project 5: Digitaal Vrijetijdsloket Vlaanderen –(Internationaal Vlaanderen - Cultuur, Jeugd, Sport & Media)

27 Coördinatiecel Vlaams e-government 27 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2006 – 2007  Project 6: Vaccinatiegegevens databank - Vaccinnet –(Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)  Project 7: Vrijstellingsattesten successierechten –(Financiën & Begroting)  Project 8: Simulatie- en dossieropvolgingsmodule voor studietoelagen –(Onderwijs & Vorming)

28 Coördinatiecel Vlaams e-government 28 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2007  Onderscheid tussen analyseprojecten en uitvoeringsprojecten –Analyseprojecten Goede ideeën die passen binnen de voorgestelde principes De ideeën kunnen het voorwerp uitmaken van een grondige analyse waarbij ICT een rol kan spelen CORVE financiert voor max. 65 000 euro –Uitvoeringsprojecten Er is al een uitgebreide business analyse en/of technische analyse gebeurd, het project is m.a.w. rijp voor uitvoering; CORVE betaalt een deel van de uitvoering (max. 125 000 euro)  Beoordeling –Door een beoordelingscommissie (CORVE, onafhankelijken), op basis van de in de oproep vermelde criteria –2 hoofdcriteria Maatschappelijk belang (opgedeeld in diverse sub-criteria) Gebruik van generieke componenten (MAGDA, VKBO, VKBP, CRAB, geGIS/GDI,…)

29 Coördinatiecel Vlaams e-government 29 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2007  Eindbeslissing door Minister Geert Bourgeois  Op basis van volgende criteria: –Het project komt rechtstreeks ten goede (met zichtbare resultaten) aan burgers en bedrijven –Er wordt gebruik gemaakt van het MAGDA-platform voor maximale gegevensdeling tussen administraties –Er wordt gebruik gemaakt van de generieke GIS-component (vb. GeGIS / GDI) indien er geografische gegevens gebruikt worden –Er is een duidelijke component “Administratieve vereenvoudiging” aanwezig (vereenvoudiging van processen, vereenvoudiging of afschaffen van formulieren,… ) –Er wordt samengewerkt met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid of andere overheden –De projecten beogen een grondige aanpak van de back-office

30 Coördinatiecel Vlaams e-government 30 van 33 29 maart 2007 De selectie van de VIP-projecten  Specifieke criteria voor analyseprojecten: –Het project levert informatie op die onmiddellijk bruikbaar is voor toekomstige uitvoeringsprojecten –De analyse wordt ten laatste beëindigd op 31 december 2007  Specifieke criteria voor uitvoeringsprojecten: –Er is al een gedegen functionele en/of technische analyse gebeurd. Deze gegevens worden mee ingestuurd bij het indienen van het project –Het project is ten allerlaatste op 1 oktober 2007 rijp voor een offertevraag of voor uitvoering in eigen regie

31 Coördinatiecel Vlaams e-government 31 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2007 - Modaliteiten  Ondersteuning bij de analyse en implementatie van uw project –Inhoudelijke steun (CORVE + VICC – verantwoordelijk voor de implementatie van MAGDA) –Financiële steun (CORVE) – cofinanciering  Afsluiten van een contract tussen CORVE en de indieners –Inhoud van het project –Wijze van aanbesteden (openbare / ICT outsourcing / intern of raamcontract) –Samenwerkingmodaliteiten  Ondertekenen van een gezamenlijk protocolakkoord –Afspraken m.b.t. samenwerking –Communicatie –Veiligheidsbeheer –Privacy –Toegankelijkheid

32 Coördinatiecel Vlaams e-government 32 van 33 29 maart 2007 VIP 2007 – 2008 Kalender  22 maart 2007 –Lancering VIP oproep 2007  29 maart 2007 –Presentatie VIP-oproep ’07 – ‘08  27 april 2007 –Deadline indienen VIP-projecten  25 mei 2007 –Bevestiging selectie 2007 door minister Bourgeois  Juni 2007 –Start aanbestedingen en of uitvoering van de eerste projecten  oktober 2007 –projecten moeten klaar zijn voor offertevraag of uitvoering in eigen regie

33 Coördinatiecel Vlaams e-government 33 van 33 29 maart 2007 Bedankt voor uw aandacht Uw vragen Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/E-GOVERNMENT


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 Lieven."

Verwante presentaties


Ads door Google