De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2008 Bruno.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2008 Bruno."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2008 Bruno De Vrieze, projectcoördinator VIP-projecten, Lieven Raes, adviseur communicatie en coördinatie VIP-projecten Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 Boudewijngebouw 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 2 van 33 29 maart 2007 Inhoud -- E-government in Vlaanderen –Prioriteiten van het Vlaamse e-government –Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen –Maximale gegevendeling tussen administraties (MAGDA / VKBO / VKBP / CRAB) –Andere generieke componenten (geGIS, ACM, IDM,…)  De Vlaamse Integratieprojecten (VIP) –Ondersteunde projecten in 2005 –Ondersteunde projecten in 2006 –Ondersteunde projecten in 2007  VIP-oproep 2008 –Beoordelingscriteria –Selectieprocedure en timing  Vragen

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 3 van 33 29 maart 2007 Prioriteiten van het Vlaamse e-government  Vlaams e-government legt de nadruk op vereenvoudiging en integratie –Ingrijpend herdenken en herinrichten van bestaande overheidsprocessen –Nauwe samenwerking voor geïntegreerd aanbod aan overheidsdiensten  verbeteren vande dienstverlening van de Vlaamse overheid verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid  Vlaams e-government volgt hiertoe het principe “éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens” –Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen –Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen  een overheid die niet opnieuw vraagt naar wat ze al weet een overheid die écht zeker is van de juistheid van wat ze weet  Vlaams e-government streeft bijgevolg naar Magda = Maximale gegevensdeling tussen administraties

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 4 van 33 29 maart 2007 Het MAGDA principe  “Vraag niet opnieuw wat je al weet”  Door het ontsluiten van authentieke gegevensbronnen: –Bestaande federale authentieke gegevensbronnen persoonsgegevens: Rijksregister (RR) & Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), ondernemingsgegevens: Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) –Vlaamse authentieke gegevensbronnen: adresgegevens: Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB), geografische gegevens: Grootschalig Referentie Bestand (GRB), … ? –Andere mogelijke Vlaamse authentieke gegevensbronnen de databank met de onderwijsinstellingen of met de ingeschreven leerlingen bij Onderwijs, het gemeenschappelijk klantenbestand van WVG, …  Ontsluiting verloopt via het Magda platform met daarin de 2 Vlaamse kruispuntbanken: –Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) –Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP) –CRAB centraal referentie adressenbestand (CRAB)

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 5 van 33 29 maart 2007 Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen Federale / Vlaamse authentieke gegevensbronnen RR + KSZ / VKBP KBO / VKBO CRAB GRB-gebouw GRB Kadaster

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 33 29 maart 2007 Het Magda-platform in de Vlaamse Overheid UMEUME RR Magda platform informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten VKBOVKBP front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office CRAB Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website FEDERALE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID LOKALEOVERHEDEN ACM (Access Control Management) gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 7 van 33 29 maart 2007 Het Magda-dienstenaanbod  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: –Advies bij het opzetten van de gegevensontsluiting: Technisch advies: gegevensformaten, ontwikkelrichtlijnen, … Waar nodig ook juridisch advies: aanvragen machtiging, … verstrekt door het Vlaams Integratie Competentie Center (VICC) –A2A diensten aanspreekbaar vanuit een applicatie: Webservices FTP diensten met gegevens aangeleverd in verschillende formaten: XML, TXT –Interactieve webtoepassingen bruikbaar door de eindgebruiker  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen: –Technisch advies bij het opzetten van de gegevensuitwisseling –ICT infrastructuur om de gegevensuitwisseling te ondersteunen

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 8 van 33 29 maart 2007 Waarom Magda diensten gebruiken?  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen  Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: –Voordelen van gebruik van authentieke gegevens: (In theorie) gegarandeerd volledige, juiste en actuele gegevens De inzamel- en beheerskosten liggen bij de authentieke gegevensbron –Voordelen van ontsluiting via een gezamenlijk platform: De technische, juridische en organisatorische problemen van het ontsluiten van de federale authentieke gegevensbronnen worden door ons aangepakt!  Efficiëntieverhoging en kostenverlaging  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen  Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen: –Voordelen van gebruik van ICT infrastructuur en VICC expertise: De servers, netwerkverbindingen, beveiliging, … zijn door ons al voorzien en betaald dus laten we er zoveel mogelijk gebruik van maken! De externe ICT experten worden al door ons betaald en bouwen op onze kosten ervaring op dus laten we er zoveel mogelijk beroep op doen!  Consolideren van ervaring, verlagen van kosten, beperken van risico’s

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 9 van 33 29 maart 2007 Huidig & gepland gebruik van MAGDA VKBO-GO PubliceerMutatie, StatusNietNormaal, FusieOvernameSplitsing, … Events, Rapporten GeefOnderneming, Vestigingen … ZoekOnderneming … RegistreerDossier … GeefJaarRekening, GeefTewerkstelling PubliceerMutatie Events, Rapporten GeefPersoon, Gezinssamenstelling … ZoekPersoon … RegistreerDossier … CreeerBIS Handicap Werkend VKBP-GUI BouwVergunning VO (VLAO, ORAFIN, …) VDAB (AB21) Inspectie Werkgelegenheid, AIW Innovatie, Wetensch & Technologie, IWT Europees Sociaal Fonds, ESF Onderwijs (Lerende Mens) Dienstencheques Kinder Opvang Studietoelagen (Dig Aanvraag Form) JongerenWelzijn (DOMINO) Medisch Verantwoord Sporten, MVS Energie Prestatie & Binnenklimaat, EPB Landbouw & Visserij, ALV (EPR) VKBO KBO + NBB JrRek + RSZ Werk cache + Repertoria, “Vlaamse Gegevens Bronnen” KBO Kruispunt Bank Ondernemingen KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid Federale DienstenMagda DienstenaanbodVlaamse Organisaties Lokale Besturen Gemeentes RKW RSVZ Kinder Bijslag Fondsen RR (Rijksregister) Ag Geografische Informatie Vl, AGIVCRAB Adressen / Geografie / Ligging File Transfer Eur Fonds Region Ondersteuning, EFRO WVGZorg & Gezondheid (Vaccinnet) BeheerAttestInschrijving LIMOSA Arbeidsvergunningen (MIA) Gemeentes De Lijn (eLoket) Zorg&Gezondheid, ZorgFonds(Vaccinnet) VKBP RR + KSZ cache + Repertoria, “Vlaamse Gegevens Bronnen” RSZ (LATG) NBB Onderwijs (Lerende Mens) Successierechten In Ontwerp Nieuw 2007 In Productie Netwerk Sociale Zekerheid

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 10 van 33 29 maart 2007 MAGDA VKBO  VKBO – authentieke bron voor ondernemings gegevens –Historische schets & doelstellingen –VKBO de drie VKBO producten –Het productaanbod (wat, wanneer gebruiken) –Het VKBO wordt Verrijkt

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 11 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO  Historiek van de VKBO –Ondernemingsgegevens werden niet of verspreid beheerd –Geen uniek identificatienummer –Diverse nummers op federaal niveau (RSZ, Handelsregister, BTW nummer) –Federaal, oprichting van een KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO) –2003, Vlaamse overheid kiest voor Federaal ondernemingsnummer (administratie economie) –KBO bevat onvoldoende gegevens, maar is een goede basis –KBO wordt verrijkt met gegevens (NBB, Adresgegevens, statuten, tewerkstelling,…) –2006, VKBO wordt beheerd door de coördinatiecel Vlaams e- government

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 12 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO –De VKBO datasets incl. veranderingen (mutaties) - Datafile met ondernemingsgegevens binnen een aangegeven selectie –De VBKO webdiensten (webservices) - Online opvragen van data binnen een applicatie –De VKBO schermapplicatie (VKBO GUI) User Interface voor het online raadplegen van ondernemings- gegevens

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 13 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO  Webservices  Webservices: –Zoek Onderneming + Geef Onderneming zoeken + ophalen van ondernemings- of vestigingsgegevens op basis van ondernemingsnummer –Geef Vestigingen Onderneming / Geef Tewerkstelling Onderneming zoeken van vestigingsgegevens van een specifieke onderneming zoeken van personeelsgegevens van een specifieke onderneming –Geef Activiteiten / Hoedanigheden / … ophalen van de officiële NACE codes / hoedanigheden (het BTW-plichtig zijn, het werkgever zijn, enz.) van een specifieke onderneming –Registreer/Verwijder Dossier Onderneming Toevoegen/verwijderen uit lijst ondernemingen waarin interesse is –Geef Onderneming Historisch  FTP diensten  FTP diensten: –Mutaties Ondernemingen abonneren op het automatisch doorsturen wijzigingen in ondernemingsgegevens –Publicatie Lokale Besturen alle ondernemingen op een bepaald grondgebied

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 14 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO  Interactieve webtoepassing VKBO-GO (operationeel) –opvragen officiële KBO basis-signaletiek (naam, adres, juridische vorm, status,...) van de ondernemingen (én hun vestigingen) + tewerkstelling –gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 15 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBO

16 Coördinatiecel Vlaams e-government 16 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBP  Webservices: –Geef Persoon zoeken van persoonsgegevens op basis van het INSZ nummer –Zoek Persoon Op Adres zoeken van persoonsgegevens op basis van adresgegevens –Zoek Persoon Op Naam zoeken van persoonsgegevens op basis van fonetische criteria –Geef Gezinssamenstelling zoeken van gezinssamenstelling op basis van het INSZ nummer –Creëer BIS creatie van een BISregisternummer binnen KSZ van een persoon in België –RegistreerDossierPersoon registreren binnen KSZ van een aangemaakt dossier voor een bepaalde persoon  FTP diensten: –Mutaties Personen doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (voorlopig enkel voor Onderwijs) + FTP versies van bovenstaande webservices voor bulkverwerking

17 Coördinatiecel Vlaams e-government 17 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBP  Mogen gebruikt worden als aan heel strikte voorwaarden is voldaan: –aanvragen officiële machtiging, respecteren veiligheidsvereisten, … –wij zorgen voor de nodige logging, authorisaties, authenticaties, …  Interactieve webtoepassing VKBP-GUI (in ontwikkeling) –opvragen officiële KSZ basis-signaletiek (naam, adres, geslacht, nationaliteit,...) van personen als u over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen! voorlopig enkel uit de KSZ, in de toekomst ook uit het RR –gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken én over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen

18 Coördinatiecel Vlaams e-government 18 van 33 29 maart 2007 MAGDA / VKBP

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 19 van 33 29 maart 2007 MAGDA & CRAB AGIV  CRAB is het adressenproject van GIS-Vlaanderen (AGIV). –Centraal Referentie Adressen Bestand; Bestand met huisnummers en straatnamen; Positie van deze objecten bevat (X,Y coördinaat). Meer dan 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen. –Standaard voor uitwisseling van adresgebonden gegevens –Opdrijven van de kwaliteit van de adresgegevens in Vlaanderen. –GRAB (Gemeentelijk referentie adressenbestand met bijwerking door de gemeenten)  CORVE koppelt het CRAB aan de VKBO –Via webservices –Koppeling CRAB aan MAGDA platform AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

20 Coördinatiecel Vlaams e-government 20 van 33 29 maart 2007 geGIS – generieke e-gov component  geGIS – VIP project 2005  Uitgebouwd tot generieke component (geo data infrastructuur)  Gericht op datacollectie en ontsluiting  Eenvoudig uitrolbaar naar alle dataleveranciers

21 Coördinatiecel Vlaams e-government 21 van 33 29 maart 2007 geGIS - Wat is geGIS  geGIS, is een open source uitwisselingsomgeving –GDI (uitwisseling van GIS-data) –Import en export van diverse dataformaten –Integratie van (alfa)numerieke gegevens  geGIS, is een gis applicatiegenerator –Bouwen van nieuwe GIS loketten door Koppelen van datalagen tot één loket Koppelen van workflow’s Koppeling van ACM ter beveiliging  geGIS, is een beheersomgeving –Raadplagen van geo-data –Editeren van data (zowel gis objecten als metadata)  geGIS, is een publieksloket –Geschikt voor Internet en Intranet

22 Coördinatiecel Vlaams e-government 22 van 33 29 maart 2007 geGIS - Waarom geGIS  Doel –Een e-lokketten generator, gebaseerd op open en generieke componenten die toelaat om interactieve e-loketten te genereren en ter beschikking te stellen –Maximale toegankelijkheid voor consultatie alsook voor eenvoudige beheerstaken –Datalagen aanpasbaar en generiek uitwisselbaar maken onafhankelijk van het gebruikte GIS pakket  Waarom geGIS aanpak –Grote vraag en interesse bij de besturen, groot aantal potentiële loketten (onbebouwde percelen, leegstaande bedrijfsruimten, voorkooprechten, provinciale fietsroutenetwerken, natuurgebieden, overstromingsgebieden,…) alsook diverse loketten op gemeentelijk niveau –Besturen kunnen een eigen geGIS server opzetten met koppeling naar GDI –Geen licentiekosten en geen specifieke software –Geen installatieprocedures nodig –Eenvoudig uitbreidbaar door inpluggen/koppelen van data en componenten

23 Coördinatiecel Vlaams e-government 23 van 33 29 maart 2007 De Vlaamse Integratie projecten (VIP)  Multimedia presentatie - 'overzicht van de VIP realisaties en toekomstplannen‘  Meer info http://www.corve.behttp://www.corve.be  Multimedia presentatie VIP Multimedia presentatie VIP

24 Coördinatiecel Vlaams e-government 24 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008  FOCUS Gegevensuitwisseling tussen Vlaamse instellingen over MAGDA Het realiseren van aansluitingen op VKBO – VKBP (incl. de integratie van MAGDA-diensten in bestaande applicaties waarin MAGDA nog niet geïntegreerd is) Het integreren van de MAGDA-diensten in de front-office en back-office van elektronische formulieren. (formulierenleidraad en any-surfer) De integratie van geografische informatie uit geografische bronnen via het MAGDA/GEGIS platform Projecten die bijdragen tot automatische rechtentoekenning

25 Coördinatiecel Vlaams e-government 25 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008  Jurering Drie fases –Fase 1: preselectie dossiers »Jury: CORVE, Dienst Wetsmatiging –Fase 2: evaluatie maatschappelijk belang en concrete dienstverlening »Jury: CORVE, Dienst Wetsmatiging, Prof. Dr. Leo Van Audenhove (TBC) –Fase 3: evaluatie technische en juridische haalbaarheid »Jury: Vlaamse Integratie Competentie Cel (VICC)  Eindbeslissing  Eindbeslissing door Minister Geert Bourgeois

26 Coördinatiecel Vlaams e-government 26 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008  Fase 1  Fase 1: preselectie dossiers  Criteria –Voldoende nieuw of vernieuwend zijn –“Make a difference”: het project dient een gevoelig verschil te maken voor burgers of bedrijven –Gebruik maken van het MAGDA-platform

27 Coördinatiecel Vlaams e-government 27 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008  Fase 2  Fase 2: evaluatie maatschappelijk belang realisatie concrete dienstverlening  Criteria –Maatschappelijk belang: impact op doelgroep, visibiliteit, … –Bijdrage aan de Vlaamse e-governmentdoelstellingen –Beoordeling projectplan –Kosten-batenanalyse

28 Coördinatiecel Vlaams e-government 28 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008  Fase 3  Fase 3: Evaluatie technische haalbaarheid  Criteria –Beschikbaarheid van de (belangrijkste) benodigde gegevens –Haalbaarheid machtigingen bij de privacycommissie –Haalbaarheid van nieuw te ontwikkelen diensten –Haalbaarheid belasting op de technische infrastructuur –Haalbaarheid kosten voor CORVE

29 Coördinatiecel Vlaams e-government 29 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008  Financiering? vorig jaar onderscheid analyse/uitvoering; dit jaar niet… Analyse –Nog steeds ondersteund Bouwtraject –Uitbouw nieuwe MAGDA-diensten –Bouw en integratie nieuwe diensten in applicaties –Integratie van bestaande diensten in applicaties »Zowel geografisch als niet-geografisch Omvang van de financiering? –Bepaald door het VICC –Niet meer dan 50% van het projectbudget

30 Coördinatiecel Vlaams e-government 30 van 33 29 maart 2007 VIP oproep 2008 - Modaliteiten  Ondersteuning bij de analyse en implementatie van uw project –Inhoudelijke steun (CORVE + VICC – verantwoordelijk voor de implementatie van MAGDA) –Financiële steun (CORVE) – cofinanciering  Afsluiten van een contract tussen CORVE en de indieners –Inhoud van het project –Wijze van aanbesteden (openbare / ICT outsourcing / intern of raamcontract) –Samenwerkingmodaliteiten  Ondertekenen van een gezamenlijk protocolakkoord –Afspraken m.b.t. samenwerking –Communicatie –Veiligheidsbeheer –Privacy –Toegankelijkheid

31 Coördinatiecel Vlaams e-government 31 van 33 29 maart 2007 VIP 2008 Kalender  25 februari 2008 –Lancering VIP oproep 2008  10 maart 2008 –Presentatie VIP-oproep 2008 – 2009  17 april 2008 –Deadline indienen VIP-projecten  5 juni 2008 –Bevestiging selectie 2008 door minister Bourgeois  Juni 2008 –Start aanbestedingen en of uitvoering van de eerste projecten  Oktober 2008 –projecten moeten klaar zijn voor offertevraag of uitvoering in eigen regie

32 Coördinatiecel Vlaams e-government 32 van 33 29 maart 2007 Wat zijn VIP-projecten?  VIP-projecten zijn (definitie beleidsnota bestuurszaken) –E-government projecten die blijk geven van een integrale aanpak –Klantvriendelijk én elektronisch én vereenvoudigd  VIP-projecten zijn gericht op –Het realiseren van een effectieve ‘directe meerwaarde’ voor burgers en bedrijven –Eenmalige gegevensdeling en maximaal hergebruik van gegevens  Aanpak –CORVE ondersteunt de Magda-integratie inhoudelijk –CORVE ondersteunt het project financieel co-financiering: indiende entiteit + CORVE

33 Coördinatiecel Vlaams e-government 33 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2005 - 2006  Project 1. Integratie van ondernemingsgegevens in de VDAB bedrijvendatabank –(Werk en Sociale Economie)  Project 2. Afschaffen aanvraagformulier kinderbijslag +18 jaar – (Onderwijs & Vorming)  Project 3. Premiezoeker bouwen en wonen –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 4. Generiek Gis project - loket onbebouwde percelen –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 5. Digitaal aanvraagformulier studietoelagen –(Onderwijs & Vorming) –http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

34 Coördinatiecel Vlaams e-government 34 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2006 – 2007  Project 1: E-loket bij De Lijn –(Mobiliteit en Openbare Werken) –http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/online_abonnementen/index.htmhttp://www.delijn.be/vervoerbewijzen/online_abonnementen/index.htm  Project 2: Eénmalige perceelsregistratie –(Landbouw & Visserij - Leefmilieu, Natuur en Energie)  Project 3: Automatische gegevensopvraging voor de premiezoeker –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 4: Het e-loket voorkooprecht –(Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid)  Project 5: Digitaal Vrijetijdsloket Vlaanderen –(Internationaal Vlaanderen - Cultuur, Jeugd, Sport & Media)

35 Coördinatiecel Vlaams e-government 35 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2006 – 2007  Project 6: Vaccinatiegegevens databank - Vaccinnet –(Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)  Project 7: Vrijstellingsattesten successierechten –(Financiën & Begroting)  Project 8: Simulatie- en dossieropvolgingsmodule voor studietoelagen –(Onderwijs & Vorming)

36 Coördinatiecel Vlaams e-government 36 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2007 – 2008  Project 1: MALVIN –(Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed)  Project 2: E-voorkooploket –(Vlaamse Landmaatschappij)  Project 3: Studentenportfolio - DHO –(Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs)  Project 4: Samenvoegen landbouwidentificatiegegevens –(Agentschap voor Landbouw en Visserij)

37 Coördinatiecel Vlaams e-government 37 van 33 29 maart 2007 VIP-projecten 2007 – 2008  Project 5: Managementsysteem digitale stedebouwkundige aanvragen –(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  Project 6: E-loket perceelsintekening –(Agentschap voor Landbouw en Visserij) –https://www.landbouwvlaanderen.be/https://www.landbouwvlaanderen.be/  Project 7: Webservices milieuvergunningen –(Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)  Project 8: Diversiteitsplannen online –(Departement Welzijn en Sociale Economie)  Project 9: Online e-kassa consultaties –(UZ Gent)

38 Coördinatiecel Vlaams e-government 38 van 33 29 maart 2007 Bedankt voor uw aandacht Uw vragen Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/E-GOVERNMENT


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 33 29 maart 2007 Infosessie Vlaamse Integratieprojecten Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2008 Bruno."

Verwante presentaties


Ads door Google