De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociaal kapitaal, levenslang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociaal kapitaal, levenslang."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociaal kapitaal, levenslang leren en werk Analyses op de SONAR databank Studiedag: 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Heidi Knipprath, HIVA - KU Leuven, 23 mei 2012

2 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Context  “Het menselijk kapitaal is Europa's grootste troef … en levenslang leren is als beleidsdoelstelling van essentieel belang voor de ontwikkeling van burgerschap, sociale cohesie en werkgelegenheid.” Commissie van de Europese Gemeenschappen. (2000). Een memorandum over levenslang leren.  “Social capital makes us smarter, healthier, safer, richer and better able to govern a just and stable democracy.” Putnam, R. D. (2000). Bowling alone. New York: Simon & Schuster Paperbacks  ‘It’s not what you know, but who you know’ Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

3 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Levenslang leren Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Wat? Alle leeractiviteiten van wieg tot graf vanuit persoonlijk burgerlijk sociaal en werkgelegenheids perspectief Determinanten / Types Opleiding, leeftijd en werksituatie Dispositionele, institutionele en situationele barrières Formeel, non- formeel, informeel Effecten Inkomen Tewerkstellings- kansen Welzijn Risico op selectie- vertekening

4 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociaal kapitaal Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Wat? Netwerken Hulpbronnen Normen en waarden Maatschappelijke betrokkenheid Vertrouwen en wederkerigheid Sociale vaardigheden Bronnen / types Familie Buurt Vrienden School Werk Organisaties Overheid Bonding, bridging, linking Effecten Welzijn Statusverwerving Tewerkstelling Leren Etc.

5 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Hoofdvraag  Wat is het effect van levenslang leren op werkgerelateerde uitkomsten en welke rol speelt sociaal kapitaal in deze relatie? Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

6 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Analytisch model Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

7 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Onderzoeksopzet  SONAR, geboortecohorte van 1976: enkel die respondenten die aan alle drie bevragingen tot 29 jaar hebben deelgenomen (attritie 45%)  2 padmodellen, MPLUS met ordinale, nominale en continue afhankelijke en onafhankelijke variabelen  Werkgerelateerde uitkomsten: zoektijd 1ste job, tewerkstelling 29 jaar, nettoloon, jobtevredenheid, overeenstemming job en opleiding, type contract  Indicatoren sociaal kapitaal: lidmaatschap verenigingen, socio-econ. positie partner, informatiebronnen & zoekkanalen eerste job, 2 attitudes ten opzichte van werken  Indicatoren levenslang leren: opleidingen binnen en buiten het kader van de job  Overige variabelen: socio-demografische kenmerken, schoolloopbaan, aanvang arbeidsloopbaan Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

8 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Participatie levenslang leren Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' N% Terugkeer secundair of hoger onderwijs19112,1% Onderwijs voor sociale promotie1398,8% VDAB1298,2% Andere opleidingen buiten het kader van de job24415,5% (Non-)formeel binnen het kader van de job87455,4% Informeel binnen het kader van de job89056,4% Tabel 1. Aantal respondenten die een opleiding binnen of buiten het kader van de job gevolgd hebben na het verlaten van het initieel onderwijs voor de eerste keer tot aanvang van de laatste uitgeoefende job/functie tussen 26- en 29-jarige leeftijd

9 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Diverse leeractiviteiten,diverse profielen Terugkeer onderwijs Onderwijs voor sociale promotie VDABAndere opleidingen Man Soc.eco. afkomst Autochtoon Diploma Schoolse achterstand Waterval SO Lidmaatschap & vrijw Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Tabel 2. Odds ratio’s voor het directe effect van de verklarende factoren op participatie aan opleidingen buiten het kader van de job

10 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Diverse leeractiviteiten,diverse profielen Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Tabel 2. Odds ratio’s voor het directe effect van de verklarende factoren op participatie aan opleidingen buiten het kader van de job (Non-)formele opleidingenInformele opleidingen Man Soc.eco. afkomst Autochtoon Diploma Schoolse achterstand Waterval SO Lidmaatschap & vrijw Zoektijd 1 ste job Horizontale match 1 ste job Verticale match 1 ste job Loon 1 ste job Contract 1 ste job Tabel 3. Odds ratio’s voor het directe effect van de verklarende factoren op participatie aan opleidingen binnen het kader van de job

11 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Diverse leeractiviteiten, diverse effecten Tewerk- stellings- kansen Vast contract Nettoloon Terugkeer secundair of hoger onderwijs Onderwijs voor sociale promotie VDAB Andere opleidingen buiten het kader van de job (Non-)formeel binnen het kader van de job Informeel binnen het kader van de job Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Tabel 4. Odds ratio’s voor het directe effect van levenslang leren op tewerkstelling op 29-jarige leeftijd en op kansen op een vast contract tussen 26- en 29-jarige leeftijd en parameterschattingen voor het effect op het maandelijkse nettoloon tussen 26- en 29-jarige leeftijd

12 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Diverse leeractiviteiten, diverse effecten Horizontale match Verticale match Tevreden- heid Terugkeer secundair of hoger onderwijs Onderwijs voor sociale promotie VDAB Andere opleidingen buiten het kader van de job (Non-)formeel binnen het kader van de job Informeel binnen het kader van de job Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Tabel 5. Odds ratio’s voor het directe effect van levenslang leren op kansen op een job dat overeenstemt met opleiding en op jobtevredenheid tussen 26- en 29-jarige leeftijd

13 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Eerste conclusies  Meer participatie aan opleidingen binnen het kader van de job dan aan opleidingen buiten het kader van de job  Terwijl vooral laaggeschoolden deelnemen aan de meeste (non-)formele opleidingen buiten het kader van de job, nemen vooral hooggeschoolden deel aan (non-)formele opleidingen binnen het kader van de job  Minder ongelijkheid in participatie aan informele opleidingen dan in participatie aan (non-)formele opleidingen in het kader van de job Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

14 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Eerste conclusies  Aanvang arbeidsloopbaan bepaalt sterk opleidingskansen in het kader van de job tijdens de verdere arbeidsloopbaan  Opleidingen binnen het kader van de job leiden tot betere arbeidsmarktpositie, terwijl sommige opleidingen buiten het kader van de job leiden tot minder kansen op een vast contract  Informele opleidingen op de werkvloer zorgen voor minder overeenstemming tussen job en opleiding en lagere jobtevredenheid Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

15 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Doet sociaal kapitaal er toe? Tewerkstellings- kansen LoonContract Lidmaatschap & vrijw Soc.eco. positie partner Werken is zinvol Werken voor geld Horizontale match Verticale match Jobtevredenheid Lidmaatschap & vrijw Soc.eco. positie partner Werken is zinvol Werken voor geld Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Tabel 6. Odds ratio’s en parameterschattingen voor het directe effect van sociaal kapitaal op arbeidsmarktpositie tussen 26- en 29-jarige leeftijd

16 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Doet sociaal kapitaal er toe? ZoektijdLoonContract Lidmaatschap & vrijw Informatie sollicitatie Persoonlijke relaties Zoekkanalen Horizontale matchVerticale matchJobtevrenheid Lidmaatschap & vrijw Informatie sollicitatie Persoonlijke relaties Zoekkanalen Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' Tabel 7. Odds ratio’s voor het directe effect van sociaal kapitaal op de arbeidsmarktpositie bij aanvang van de arbeidsloopbaan

17 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Bijkomende conclusies  De houding ten opzichte van werken speelt een belangrijke rol (in het nemen van beslissingen) tijdens de arbeidsloopbaan  Informatie over solliciteren leidt tot efficiënter zoeken, terwijl zoekkanalen worden ingezet wanneer het lang duurt om een eerste job te vinden en vaker leiden tot een ‘minder gunstige’ job Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

18 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Discussiepunten  Opleidingen binnen het kader van de job en ‘arbeidsmarktsucces’: een vicieuze cirkel?  Opleidingen buiten het kader van de job door laaggeschoolden, maar renderen ze wel?  Is het vooral wat je kent en niet wie je kent? Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?'

19 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ en vragen? Studiedag 'Levenslang leren: tweede kans of extra kans?' The scientific mind does not so much provide the right answers as ask the right questions. [Claude Lévi-Strauss (b. 1908), French anthropologist. "Overture," sct. 1, The Raw and the Cooked (1964).]


Download ppt "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociaal kapitaal, levenslang."

Verwante presentaties


Ads door Google