De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie SSL - 26 november 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie SSL - 26 november 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie SSL - 26 november 2010
STIJN BAERT BART COCKX Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit Seminarie SSL - 26 november 2010 Stijn Baert

2 26/11/2010

3 Primaire onderzoeksvraag 1
Verschillen in onderwijsuitkomsten te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Primaire onderzoeksvraag 2 Verschillen in de transitie van school naar werk te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Secundaire onderzoeksvraag 1 Wanneer ontstaan deze verschillen? Wanneer treedt de rol van etniciteit op de voorgrond? Secundaire onderzoeksvraag 2 Welke (andere) observeerbare kenmerken zijn op welk moment belangrijk? 26/11/2010

4 Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties
Overzicht Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties 26/11/2010

5 Econometrisch model Transitiemodel
W S Schooljaar j+2 NW NS S Schooljaar j+1 Schooljaar j+1 NS Schooljaar j S NS Schooljaar j S NS W NW 26/11/2010

6 Econometrisch model Sequentieel dynamisch discrete keuzemodel
W Modellering sequentiële karakter economische beslissingen Endogenisering van zowel schoolloopbaan als transitie naar werk Transitie van school naar werk beïnvloed door schooluitkomsten Schooluitkomsten beïnvloed door eerdere schooluitkomsten Directe en indirecte effecten van elkaar onderscheiden Effect van etnische origine op schooluitkomsten onderscheiden van effect op transitie naar werk Voorkomen van selectievertekening Modellering van zowel schoolresultaten als schoolbeslissingen Etnische origine kan beide drijven S Schooljaar j+2 NW NS S Schooljaar j+1 Schooljaar j+1 NS Schooljaar j S NS Schooljaar j S NS W NW 26/11/2010

7 Econometrisch model Controle niet-geobserveerde heterogeniteit
W Ook niet-geobserveerde kenmerken beïnvloeden schoolresultaten, schoolbeslissingen en transitie naar werk Motivatie Algemene bekwaamheid (“ability”) Preferenties Controleren voor niet-geobserveerde heterogeniteit om vertekening door weggelaten variabele(n) (“ommitted variable bias”) te vermijden Concreet: model schatten voor (gewogen gemiddelde van) verschillende “types” S Schooljaar j+2 NW NS S Schooljaar j+1 Schooljaar j+1 NS Schooljaar j S NS Schooljaar j S NS W NW 26/11/2010

8 Econometrisch model Econometrische schatting
W Parameters zo geschat dat de voorspelde kans op een uitkomst voor de jongeren zo dicht mogelijk ligt bij de waargenomen uitkomsten Voor elke transitie kan de kans op een uitkomst als volgt gemodelleerd worden (logistisch kansmodel): Zi: geobserveerde kenmerken Ut: werkloosheidsgraad Vit: opgelopen vertraging p: proportie type 1 v2: massapunt type 2 β, γ, δ en α: te schatten parameters Maximum Likelihood - schatting S Schooljaar j+2 NW NS S Schooljaar j+1 Schooljaar j+1 NS Schooljaar j S NS Schooljaar j S NS W NW 26/11/2010

9 Econometrisch model Gereduceerd transitiemodel
# jaren vertraging bij einde 3de middelbaar: 1 2 of meer 4de of 5de middelbaar 6de middelbaar Hoger Onderwijs NS S NS S NS S IN UIT UIT IN IN UIT UIT IN IN UIT UIT IN W NW W NW W NW 26/11/2010

10 Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties
Overzicht Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties 26/11/2010

11 6898 “Vlaamse” en 421 “vreemde” SONAR-jongeren
Data 6898 “Vlaamse” en 421 “vreemde” SONAR-jongeren Endogene variabelen via SONAR-kalenderbestand: schoolresultaten ((niet) slagen / vertraging), schoolbeslissingen en transitie naar werk Exogene variabelen: SONAR-vragenbestand voor relevante geobserveerde kenmerken Gegevens werkloosheidsgraad (15 – 24 jaar) voor Vlaams Gewest 26/11/2010

12 Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties
Overzicht Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties 26/11/2010

13 Resultaten Goodness of Fit
Model geschat voor “Vlaamse” jongeren en “vreemde” jongeren apart 26/11/2010

14 Resultaten Simulaties
Primaire onderzoeksvraag 1 Verschillen in onderwijsuitkomsten te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Waargenomen verschil wordt veroorzaakt door combinatie van geobserveerde kenmerken en etniciteit. Decompositie van het verschil naar beide bronnen via simulaties (“counterfactual simulations”) Primaire onderzoeksvraag 2 Verschillen in de transitie van school naar werk te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Secundaire onderzoeksvraag 1 Wanneer ontstaan deze verschillen? Wanneer zijn etnische verschillen belangrijk? verschil te relateren aan etnische verschillen Secundaire onderzoeksvraag 2 Welke observeerbare kenmerken zijn op welk moment belangrijk? verschil te wijten aan observeerbare kenmerken 26/11/2010

15 Resultaten Vertraging bij aanvang 4de middelbaar
“Initiële conditie” 26/11/2010

16 Resultaten Slagen in (eerste jaar) 4de middelbaar
Conditioneel op 4de middelbaar aanvatten 26/11/2010

17 Resultaten Slagen in 6de middelbaar
Conditioneel op 6de middelbaar aanvatten (6548 “Vlaamse” jongeren”, 331 “vreemde” jongeren) 26/11/2010

18 Resultaten Verder studeren na 6de middelbaar
Conditioneel op slagen in 6de middelbaar (6424 “Vlaamse” jongeren”, 306 “vreemde” jongeren) 26/11/2010

19 Resultaten Transitie naar werk
26/11/2010

20 Resultaten Conclusies
Vroeg in de onderwijscarrière: belangrijke vertragingen (mede) te verklaren door etniciteit Eenmaal in het 6de middelbaar: kansen op slagen en verder studeren niet significant verschillend door etniciteit na controle voor geobserveerde kenmerken Transitie naar werk voor laag- en middengeschoolden: verschillen uitgevlakt na controle voor geobserveerde kenmerken Transitie naar werk voor hooggeschoolden: belangrijke rol voor etniciteit 26/11/2010

21 Impact van gesproken taal thuis Controle voor ASO, TSO, KSO en BSO
Resultaten Vervolg Uitbreiding model Impact van gesproken taal thuis Controle voor ASO, TSO, KSO en BSO Meerdere heterogeniteitstypes Verdere sensitiviteitsanalyses Berekening niet-conditionele kansen en verschillen Vervolgonderzoek: analoge analyse voor deelpopulatie mannen tegenover deelpopulatie vrouwen 26/11/2010

22 Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties
Overzicht Onderzoeksvraag Econometrisch model Data Resultaten SONAR-reflecties 26/11/2010

23 Zeer uitgebreid vragenbestand
SONAR-reflecties Zeer uitgebreid vragenbestand Jongeren uitgebreid bevraagd over schoolloopbaan, eerste arbeidsmarktervaringen (zoekkanalen, motivatie…) en gezinskenmerken Bijzonder gedetailleerd kalenderbestand Maandelijkse kalender vanaf 1ste middelbaar Ruwe, slechts deels uniforme databestanden Belangrijk aantal “missings” en inconsistenties gebleven na “cleaning” Cohortes op verschillende manier bevraagd Verschillend aantal bevragingsgolven Kalenderdata relatief onontgonnen 26/11/2010

24 Stijn Baert Stijn.Baert@UGent.be Bart Cockx Bart.Cockx@UGent.be
Vragen en suggesties zijn bijzonder welkom! Stijn Baert Bart Cockx 26/11/2010


Download ppt "Seminarie SSL - 26 november 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google