De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 1 Stijn Baert STIJN BAERT BART COCKX Schoolresultaten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 1 Stijn Baert STIJN BAERT BART COCKX Schoolresultaten,"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 1 Stijn Baert STIJN BAERT BART COCKX Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit Seminarie SSL - 26 november 2010

2 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 2 26/11/2010

3 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 3 26/11/2010 Verschillen in onderwijsuitkomsten te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Primaire onderzoeksvraag 1 Verschillen in de transitie van school naar werk te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Primaire onderzoeksvraag 2 Secundaire onderzoeksvraag 1 Wanneer ontstaan deze verschillen? Wanneer treedt de rol van etniciteit op de voorgrond? Secundaire onderzoeksvraag 2 Welke (andere) observeerbare kenmerken zijn op welk moment belangrijk?

4 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 4 26/11/2010 Overzicht 1.Onderzoeksvraag 2.Econometrisch model 3.Data 4.Resultaten 5.SONAR-reflecties

5 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 5 Schooljaar j+1 Schooljaar j Schooljaar j+1 Schooljaar j 26/11/2010 Econometrisch model Transitiemodel S NS W NW S NS S Schooljaar j+2 S NS W NW

6 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 6 Schooljaar j+1 Schooljaar j Schooljaar j+1 Schooljaar j 26/11/2010 S NS W NW S NS S Schooljaar j+2 S NS W NW Econometrisch model Sequentieel dynamisch discrete keuzemodel MModellering sequentiële karakter economische beslissingen EEndogenisering van zowel schoolloopbaan als transitie naar werk TTransitie van school naar werk beïnvloed door schooluitkomsten SSchooluitkomsten beïnvloed door eerdere schooluitkomsten DDirecte en indirecte effecten van elkaar onderscheiden EEffect van etnische origine op schooluitkomsten onderscheiden van effect op transitie naar werk VVoorkomen van selectievertekening MModellering van zowel schoolresultaten als schoolbeslissingen EEtnische origine kan beide drijven

7 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 7 Schooljaar j+1 Schooljaar j Schooljaar j+1 Schooljaar j 26/11/2010 S NS W NW S NS S Schooljaar j+2 S NS W NW Econometrisch model Controle niet-geobserveerde heterogeniteit  Ook niet-geobserveerde kenmerken beïnvloeden schoolresultaten, schoolbeslissingen en transitie naar werk  Motivatie  Algemene bekwaamheid (“ability”)  Preferenties  Controleren voor niet-geobserveerde heterogeniteit om vertekening door weggelaten variabele(n) (“ommitted variable bias”) te vermijden  Concreet: model schatten voor (gewogen gemiddelde van) verschillende “types”

8 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 8 Schooljaar j+1 Schooljaar j Schooljaar j+1 Schooljaar j 26/11/2010 S NS W NW S NS S Schooljaar j+2 S NS W NW Econometrisch model Econometrische schatting  Parameters zo geschat dat de voorspelde kans op een uitkomst voor de jongeren zo dicht mogelijk ligt bij de waargenomen uitkomsten  Voor elke transitie kan de kans op een uitkomst als volgt gemodelleerd worden (logistisch kansmodel):  Z i : geobserveerde kenmerkenU t : werkloosheidsgraad V it : opgelopen vertraging p: proportie type 1 v 2 : massapunt type 2β, γ, δ en α: te schatten parameters  Maximum Likelihood - schatting

9 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 9 4 de of 5 de middelbaar 26/11/2010 Econometrisch model Gereduceerd transitiemodel W NW UITIN UIT IN UIT IN UIT W NW W S NS 6 de middelbaar S NS Hoger Onderwijs S NS # jaren vertraging bij einde 3 de middelbaar: 012 of meer

10 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 10 26/11/2010 Overzicht 1.Onderzoeksvraag 2.Econometrisch model 3.Data 4.Resultaten 5.SONAR-reflecties

11 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 11 26/11/2010 Data  6898 “Vlaamse” en 421 “vreemde” SONAR-jongeren  Endogene variabelen via SONAR-kalenderbestand: schoolresultaten ((niet) slagen / vertraging), schoolbeslissingen en transitie naar werk  Exogene variabelen:  SONAR-vragenbestand voor relevante geobserveerde kenmerken  Gegevens werkloosheidsgraad (15 – 24 jaar) voor Vlaams Gewest

12 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 12 26/11/2010 Overzicht 1.Onderzoeksvraag 2.Econometrisch model 3.Data 4.Resultaten 5.SONAR-reflecties

13 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 13 26/11/2010 Resultaten Goodness of Fit  Model geschat voor “Vlaamse” jongeren en “vreemde” jongeren apart

14 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 14 26/11/2010 Verschillen in onderwijsuitkomsten te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Primaire onderzoeksvraag 1 Verschillen in de transitie van school naar werk te verklaren door observeerbare kenmerken of inherent aan etnische verschillen? Primaire onderzoeksvraag 2 Secundaire onderzoeksvraag 1 Wanneer ontstaan deze verschillen? Wanneer zijn etnische verschillen belangrijk? Secundaire onderzoeksvraag 2 Welke observeerbare kenmerken zijn op welk moment belangrijk? Resultaten Simulaties  Waargenomen verschil wordt veroorzaakt door combinatie van geobserveerde kenmerken en etniciteit.  Decompositie van het verschil naar beide bronnen via simulaties (“counterfactual simulations”) verschil te relateren aan etnische verschillen verschil te wijten aan observeerbare kenmerken

15 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 15 26/11/2010 Resultaten Vertraging bij aanvang 4 de middelbaar  “Initiële conditie”

16 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 16 26/11/2010 Resultaten Slagen in (eerste jaar) 4 de middelbaar  Conditioneel op 4 de middelbaar aanvatten

17 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 17  Conditioneel op 6 de middelbaar aanvatten (6548 “Vlaamse” jongeren”, 331 “vreemde” jongeren) 26/11/2010 Resultaten Slagen in 6 de middelbaar

18 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 18 26/11/2010 Resultaten Verder studeren na 6 de middelbaar  Conditioneel op slagen in 6 de middelbaar (6424 “Vlaamse” jongeren”, 306 “vreemde” jongeren)

19 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 19 26/11/2010 Resultaten Transitie naar werk

20 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 20  Vroeg in de onderwijscarrière: belangrijke vertragingen (mede) te verklaren door etniciteit  Eenmaal in het 6 de middelbaar: kansen op slagen en verder studeren niet significant verschillend door etniciteit na controle voor geobserveerde kenmerken  Transitie naar werk voor laag- en middengeschoolden: verschillen uitgevlakt na controle voor geobserveerde kenmerken  Transitie naar werk voor hooggeschoolden: belangrijke rol voor etniciteit 26/11/2010 Resultaten Conclusies

21 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 21 26/11/2010 Resultaten Vervolg  Uitbreiding model  Impact van gesproken taal thuis  Controle voor ASO, TSO, KSO en BSO  Meerdere heterogeniteitstypes  Verdere sensitiviteitsanalyses  Berekening niet-conditionele kansen en verschillen  Vervolgonderzoek: analoge analyse voor deelpopulatie mannen tegenover deelpopulatie vrouwen

22 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 22 26/11/2010 Overzicht 1.Onderzoeksvraag 2.Econometrisch model 3.Data 4.Resultaten 5.SONAR-reflecties

23 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 23 26/11/2010 SONAR-reflecties  Zeer uitgebreid vragenbestand  Jongeren uitgebreid bevraagd over schoolloopbaan, eerste arbeidsmarktervaringen (zoekkanalen, motivatie…) en gezinskenmerken  Bijzonder gedetailleerd kalenderbestand  Maandelijkse kalender vanaf 1 ste middelbaar  Ruwe, slechts deels uniforme databestanden  Belangrijk aantal “missings” en inconsistenties gebleven na “cleaning”  Cohortes op verschillende manier bevraagd  Verschillend aantal bevragingsgolven  Kalenderdata relatief onontgonnen

24 Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 24 26/11/2010 Vragen en suggesties zijn bijzonder welkom! Stijn BaertStijn.Baert@UGent.be Bart CockxBart.Cockx@UGent.be


Download ppt "Schoolresultaten, schoolbeslissingen en de transitie van school naar werk: de rol van etniciteit 1 Stijn Baert STIJN BAERT BART COCKX Schoolresultaten,"

Verwante presentaties


Ads door Google