De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid & Milieu Genk-Zuid. Kolderbos Dioxines en PCB126 (6 maand staal) Genk11 – meetpost 664m ten N van Stelimet DioxinesPCB126 pg TEQ/m².dag 14/04/09-15/05/095,14,4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid & Milieu Genk-Zuid. Kolderbos Dioxines en PCB126 (6 maand staal) Genk11 – meetpost 664m ten N van Stelimet DioxinesPCB126 pg TEQ/m².dag 14/04/09-15/05/095,14,4."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheid & Milieu Genk-Zuid

2 Kolderbos

3 Dioxines en PCB126 (6 maand staal) Genk11 – meetpost 664m ten N van Stelimet DioxinesPCB126 pg TEQ/m².dag 14/04/09-15/05/095,14,4 12/06/09-13/07/090,830,43 12/08/09-11/09/093,65,7 09/10/09-09/11/092,92,8 Nieuwe drempelwaarden vanaf april 2010 Maandgemiddelde SOM (dioxines/DL-PCBs)  21 pg TEQ/m² voornamelijk via voedsel teratogeen carcinogeen endorcriene storingen immunosuppressie WHO (1998) en WHO (1992) Toelaatbare Dagelijkse Inname < Dioxines en DL-PCB’s

4 PM10

5 Meetpost 00GK04 De Sleutel VMM 09/2009 Ni ng/m³ Cr ng/m³ 00GK04 - Oosterring GK11- E. Fabrylaan Meetpost 00GK11 Meetpost 00GK12 Meetpost 00GK13

6 glijdend jaargemiddelde op 30 september 2009 Pb ng/m 3 Zn ng/m 3 Cu ng/m 3 Ni ng/m 3 Sb ng/m 3 As ng/m 3 Mn ng/m 3 Cd ng/m 3 Cr ng/m 3 00GK02 - Krelstraat ,876 00GK03 - Ford Genk ,647 00GK04 - Oosterring , GK05 - ter Boekt ,627 Glijdend gemiddelde concentraties aan zware metalen in PM10-stof in regio Genk (ng/m³) Arcelor Mittal 00GK02 200m 00GK11 190m 00GK03 250m 00GK04 100m 00GK12 720m 00GK13 800m 00GK m 25 ng/m³ WGO LR: {1% Cr(VI)} 20 ng/m³ EU 2012 WHO (2000) ~ 150 ng/m³ ATSDR (MRL 2007) ~ 40 ng/m³ 2 * 3 maanden i.f.v. inplanting locatie nieuwe school

7 Opvolging meetresultaten 00GK02 (Krelstraat) 20 ng/m³ EU ng/m³ Cr tot WGO LR: {1% Cr(VI)} “Gezondheidskundig relevante daling” ?

8 BeNeKempen ~ 3 mg/kg ds kortstondige inname kleine hoeveelheden geen acute gezondheidsproblemen langdurige blootstelling nierwerking verstoren botdensiteit verminderen inademing relatie tussen cadmium en longkanker WHO (2000) ~ 5 ng/m³ Cd ng/m 3 0,600GK05 - ter Boekt 1,400GK04 - Oosterring 0,600GK03 - Ford Genk 0,800GK02 - Krelstraat Glijdend gemiddelde op 30 september 2009 in PM10-stof Cd ~ Cadmium Monstername 2 en 4 juli 2008 Sterk Bioaccumulatief Depositie

9 9 Kwik in omgevingslucht WHO = 1000 ng/m³ 3.5% Stof 6.5 ng/m³ zenuwstelsel, nieren ~ ongeboren kind oraal ~ methylkwik

10 Nikkel speciatie Ni ~ Nikkel Onoplosbaar Kankerverwekkend  Longkanker  Nierschade (tubuli)  Eczeem (bij contactallergie) Biobeschikbaarheid ? Nikkel PM10 OxideSulfideOplosbaarMetallisch 100% 64 %8 %25 %3 % 67 %11 %17 %5 %

11 Mn ~ mangaan Essentiële voedingsstof Na inademen: Neurologische effecten (Manganisme) Irritatie luchtwegen WHO (2000) ~ 150 ng/m³ ATSDR (MRL 2007) ~ 40 ng/m³ Glijdend gemiddelde op 30 september 2009 Mn ng/m3 in PM10-stof 00GK02 - Krelstraat 28 00GK03 - Ford Genk 18 00GK04 - Oosterring 61 00GK05 - ter Boekt 16

12 Cr ~ chroom Kankerverwekkend  longkanker  irriterend bovenste luchtwegen Totaal Cr Cr (III)Cr (VI)Cr (III)Cr (VI) 00GK04 11m %99 %1 % MER %6.3 % [0.9 – 17.7] Metze et al. 1 e indicatie Cr-speciatie VMM 00GK /10/ meetdagen !!! 100 % – 93.6 % % [<0.07 – 53]

13 Extra carcinogeen risico t.g.v. een levenslange inhalatoire blootstelling Op basis van de glijdend gemiddelde concentraties aan zware metalen tot 30 september 2009 Genk-Zuid Cadmium Cd Nikkel Ni Chroom Cr (1% VI) Chroom Cr (6.4% VI) 00GK03 – Ford Genk 1,08 x x ,60 x ,88 x x GK02 – Krelstraat 1.44 x x ,08 x x ,95 x GK04 – Oosterring 2,52 x x ,60 x ,60 x ,58 x GK05 – Ter Boekt 1.08 x x ,20 x x x  < 1 × = gezondheidskundig verwaarloosbaar  1 × – 1 × = gezondheidskundig niet verwaarloosbaar maar maatschappelijk aanvaardbaar  1 × – 1 × = gezondheidskundig niet verwaarloosbaar maar maatschappelijk aanvaardbaar mits beleidsmatige afweging  > 1 × = maatschappelijk onaanvaardbaar buiten de arbeidssituatie

14 glijdend jaargemiddelde Cr totaal (01/10/2008 – 30/09/2009) meetdata bij ZW-wind (sector °) = 160 dagen = 43.8 % van 1 jaar gemiddelde Cr totaal = 244 ng/m³ 6.4 % Cr VI = 15.6 ng/m³ LR = 6.2 × % Cr VI /Cr totaal 1.4 % Cr VI /Cr totaal - % Cr VI /Cr totaal Worst case ? economische situatie 2009 ? windsnelheid ? variabiliteit windrichting ZW-sector ? blootstelling 43.8 % van 1 jaar variabiliteit productieprocessen afstandprofiel Cr VI / Cr totaal

15 Conclusie

16  verhoogd risico op longkanker  verminderde nierwerking (tubuli)  irritatie luchtwegen  zenuwstelsel ‘Manganisme’  eczeem (bij contactallergie) Cr, Ni en Mn (Cd) Chronische effecten risico voor de gezondheid Som ? Niet uit te sluiten Situatie wordt milieukundig beter; maar gezondheidskundig nog een hele weg af te leggen. Mogelijk hoge Cr VI -gehaltes zijn door een gezondheidskundige bril bekeken maatschappelijk onaanvaardbaar gegeven de huidige beperkte meetwaarden en gestelde aannames. AZG is ‘ongerust’ over deze eerste indicaties van Chroomspeciatie !

17 Opvolging, monitoring en surveillance: Chroomspeciatie i.f.v. afstand en jaarcontinu Verderzetting huidig meetnet communicatie + gezondheidskundige kadering Opvolging via de stuurgroep Maatregelen: Bronaanpak ~ gezondheidskundig relevante reductie van de emissies I.c.m. blootstellingsreducerende maatregelen

18


Download ppt "Gezondheid & Milieu Genk-Zuid. Kolderbos Dioxines en PCB126 (6 maand staal) Genk11 – meetpost 664m ten N van Stelimet DioxinesPCB126 pg TEQ/m².dag 14/04/09-15/05/095,14,4."

Verwante presentaties


Ads door Google