De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen Natacha Claeys - Edward Roekens - 26 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen Natacha Claeys - Edward Roekens - 26 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen Natacha Claeys - Edward Roekens - 26 juni 2007

2 2 Overzicht toelichting Inleiding Taken en meetnetten VMM Eu richtlijnen lucht Metingen zware metalen in Genk Milieumetingen basisschool “De Sleutel” Fluorwaterstof metingen Dioxine/PCB126 metingen Conclusies

3 3 VMM De Vlaamse Milieumaatschappij Rapporteert over de toestand van het milieu en de mogelijke toekomstige ontwikkeling en evalueert het milieubeleid Bewaakt de water- en luchtkwaliteit door het meten ervan, het inventariseren van de relevante vervulling en het rapporteren en informeren hierover. Stelt beleidsmaatregelen voor om de gewenste water- en luchtkwaliteit te bereiken of te behouden en hanteert de instrumenten ter uitvoering van de vastgestelde beleidsmaatregelen

4 4 Immissiemeetnetten lucht Meten en rapporteren van de luchtkwaliteit in Vlaanderen Automatische en semi-automatische methoden Automatische meetnetten: bepaling van O 3 NO x SO 2 PM10 / PM2.5 CO Zwarte rook

5 5 Immissiemeetnetten lucht Semi-automatische meetnetten: Fluoride netwerk Netwerk verzurende depositie Dioxines en PCB126 Organisch netwerk: PAK en VOS Zware metalen in depositie Zware metalen in zwevend stof

6 6 EU – kaderrichtlijn lucht Doelstelling Waar luchtkwaliteit goed is deze behouden Waar slecht, verbeteren Luchtkwaliteit meten en beoordelen Actieplannen, programma’s Normen voor 12 stoffen waaronder lood (Pb), nikkel (Ni), arseen (As) en cadmium (Cd) Informatie verspreiding bevolking

7 7 EU - dochterrichtlijnen Eerste dochterrichtlijn 1999/30/EC 1 PolluentGrenswaarde 2 (ng/m³) Pb500 Vierde dochterrichtlijn 2004/107/EC 3 PolluentStreefwaarde² (ng/m³) As6 Cd5 Ni20 Hg -

8 8 Grens- en streefwaarde Grenswaarde “Mag niet” overschreden worden => bij overschrijding actieplannen Streefwaarde “Tegen een bepaalde termijn zoveel mogelijk gehaald” => Alle nodige maatregelen, die geen onevenredige kosten meebrengen, moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat vanaf 31/12/2012 de streefwaarden gehaald worden.

9 9 Metingen zware metalen Metingen zware metalen in totaal stof in de Krelstraat sinds 1988 Krelstraat vanaf 2003 in PM10 stof Bijkomende meetposten vanaf 2006 Speciatie Ni Milieumetingen op de basisschool “De Sleutel” okt 2006 – feb 2007, uitvoering VITO

10 10 Meetprogamma 2006-2007 Code-locatieOriëntatie tov ALZ OpstartEinde 00GK02 (Krelstraat) 200m ten NO29-01-03Lopende 00GK03 (Ford Genk) 250m ten ZW18-02-06Lopende 00GK04 (Genk speelpleintje Oosterring) 100m ten NO22-03-06Lopende 00GK05 (Genk, De Koor) 1000m ten NO 28-03-06Lopende 00GK06 (Diepenbeek, wijk Rozendaal) 2,5 km ten W31-03-066-07-06 00GK07 (Bilzen, voetbalveld Heis Sport) 3 km ten Z04-04-066-07-06 00GK08 (Zutendaal, Daalstraat 102) 2,4 km ten O28-03-066-07-06 Meetlocaties voor zware metalen in PM10-stof in de regio Genk

11 11 Genk: Ligging meetstations

12 12 Meteo 2003 Ref. Luchtbal A’pen 2004 Ref. Luchtbal A’pen 2005 Ref. Luchtbal A’pen 2006 Ref. Luchtbal A’pen 2007 eerste kwartaal Ref. Maastricht Sector 355-85 NO 25%18%20% 27% Sector 85-175 ZO 22%17% 18,0%10% Sector 175- 265 ZW 36%44%40%43%56% Sector 265-355 NW 18%21%23%18%10%

13 13 Windrozen

14 14 Genk: Meetresultaten 2006 Gemiddelde concentraties aan zware metalen in PM10-stof in de regio Genk in 2006 (ng/m³) meetstationaantal PbZnCuNiSbAsMnCdCr 00GK023203821217510,71,0482,6132 00GK033002413719531,10,9321,7128 00GK042356746033931,91,31286,0250 00GK052702413111200,60,5261,750 00GK06901374103,90,80,4121,211 00GK079313637,32,20,50,39,51,14,5 00GK087112717,83,00,4 9,81,16,0

15 15 Genk: Toetsing EU- grens- en streefwaarden 2006 (ng/m³)Pb in PM10As in PM10Cd in PM10Ni in PM10 grenswaarde vanaf 2005500 streefwaarde tegen 2012 6520 00GK02 50 00GK03 53 00GK04 6,093 00GK05 20

16 16 Genk: Pollutierozen Zware Metalen in PM10

17 17 Genk_Zuid: Resultaten 2007 (eerste vier maanden) aantal Pb ng/m³ Zn ng/m³ Cu ng/m³ Ni ng/m³Sb ng/m³ As ng/m³ Mn ng/m³ Cd ng/m³ Cr ng/m³ 00GK0211035,3148,514,539,41,20,839,81,7122,2 00GK0310233,1134,116,655,01,61,138,11,8184,4 00GK0411971,6387,328,780,12,51,4117,64,4250,9 00GK0511930,0118,310,718,70,90,526,81,652,9

18 18 Verloop maandgemiddelden 2006_2007 (eerste vier maanden)

19 19 Genk Zuid (00GK02 - Krelstraat): Evolutie Ni en Cr in zwevend stof Evolutie jaargemiddelde concentraties van nikkel en chroom in totaal en PM10-stof

20 20 Vergelijking viermaandelijkse gemiddelden te 00GK02 – Krelstraat Genk (Sledderlo) Gemiddelden van zware metalen voor de periode januari – april

21 21 Vergelijking viermaandelijkse gemiddelden 00GK02 – Krelstraat – Genk (Sledderlo) Vervolg: gemiddelden van zware metalen voor de periode januari – april

22 22 Nikkel onder welke vorm? Nikkel in Oplosbare vormSulfide vorm Metallische vormOxide vorm Gemiddelde (n=30)24,6%7,5%2,8%64,3%

23 23 Conclusies zware metalen in de omgevingslucht In de directe omgeving van Ugine&ALZ te Genk-Zuid worden in 2006 t.o.v. 2005 vergelijkbare concentraties van zware metalen (oa nikkel, chroom en mangaan) in PM10-stof gemeten. Voor het eerste kwartaal van 2007 is de trend lichtjes dalend (gezien de beperkte meetreeks is voorzichtigheid bij deze vaststelling weliswaar geboden). De huidige concentraties bevinden zich terug op het niveau van 2003 voor de sterke stijging in 2004. In 2006 wordt in de directe omgeving van Ugine&ALZ de toekomstige streefwaarde van nikkel, een jaargemiddelde van 20 ng/m³, op 3 van de 4 meetstations overschreden. Op één station wordt tevens de streefwaarde van cadmium, een jaargemiddelde van 5 ng/m³, overschreden. In de aangrenzende gemeenten, Bilzen, Diepenbeek en Zutendaal van Genk-Zuid worden de toekomstige streefwaarden ruim gerespecteerd.

24 24 Milieumetingen op de basisschool ‘De Sleutel’ uitgevoerd door de VITO in opdracht van VMM

25 25 Overzicht van de meetlocaties en parameters Oriëntatie tov ALZ Type omgeving PM10 en zware metalen Veegstof en zware metalen Locatie binnen2006-20072006 School Bokrijk (Kuurstraat 3) 7 km ten NWLandelijk12/10-26/0209/11-22/12 School “De Sleutel” (Genk -Sledderlo’) 250 m ten NO Industrieel12/10-26/0209/11-22/12 Locatie buiten Koer school “De Sleutel” (Genk- Sledderlo) 250 m ten NO Industrieel12/10-26/0209/11-22/12 Speelpleintje “Oosterring” (Genk- Sledderlo) 100 m ten NO Industrieel12/10-26/0209/11-22/12

26 26 Resultaten Zware metalen in PM10-stof week versus weekend ng/m³PbZnCuNiSbAsMnCdCr Binnenomgeving Bokrijk school Week end 11,630,34,51,81,00,53,12,52,3 Week 19,183,211,22,82,50,520,82,510,8 Ratio 1,62,72,51,52,41,06,71,04,7 Genk school “De Sleutel” Week end 38,7187,511,335,10,90,659,03,875,3 Week 44,7231,914,433,31,30,559,54,387,6 Ratio 1,2 1,30,91,50,91,01,11,2

27 27 Resultaten Zware metalen in PM10-stof Gemiddelde (ng/m³)PbZnCu Ni SbAsMnCdCr Binnenomgeving Bokrijk 15,556,17,72,31,70,511,52,66,3 Genk school “De Sleutel” 41,0201,512,632,51,10,656,24,076,3 Buitenomgeving Koer "De Sleutel" 53,8298,819,847,51,10,680,34,0161,0 Speelplein"De Sleutel" 65,8406,027,775,61,31,1121,44,3266,1 Buitenomgeving (ng/m³)* 3 -1501 -2500,3-50 0,5 - 10 EU-streefwaarden 500** 20 6150***5 (ng/m³)

28 28 Gemiddelde stofdepositie in school “De Sleutel” te Genk Stof µg/m².dag Pb µg/m² Ni µg/m² Cd µg/m² As µg/m² Mn µg/m² Zn µg/m² Cu µg/m² Cr µg/m² V µg/m² vloer 20,799,714,90,1 16,015,32,687,91,7 venster bank 64,327,3212,10,61,0212,9132,021,9347522,0 Speel plaats 298269,716821,36,1772,1364,370,9460642,2 School 1022666361233417132272322

29 29 Gemiddelde stofdepositie in school te Bokrijk Stof µg/m².da g Pb µg/m² Ni µg/m² Cd µg/m² As µg/m² Mn µg/m² Zn µg/m² Cu µg/m² Cr µg/m² V µg/m² vloer 62,73,81,10,00,113,121,64,43,71,7 venster bank 25,96,72,00,00,214,528,95,98,22,1 Speel plaats 11233124,161,30,318,1644,11396107,5159,494,2 School 3774452106224482395733

30 30 Conclusies : Milieumetingen op de basisschool ‘De Sleutel’ De concentraties zware metalen in het PM10-stof in de binnen- omgeving van de school “De Sleutel” (Genk Sledderlo) zijn vergelijkbaar met de concentraties gemeten op de speelkoer, maar zijn 50 % lager dan op het speelpleintje “Oosterring”. De concentraties zware metalen in het PM10 stof gemeten in de binnenomgeving van de Genk school zijn significant verhoogd (4 tot 10x) t.o.v. deze gemeten in de referentieschool te Bokrijk. De depositie aan (zware) metalen in de omgeving van de school “De Sleutel” te Genk is verhoogd. In de veegmonsters zijn van de metalen chroom, nikkel en mangaan verhoogde gehalten gevonden, en van lood en cadmium licht verhoogde gehalten. In en rondom de omgeving van de basisschool ‘De Sleutel’ worden concentraties van nikkel, chroom mangaan gemeten die typisch zijn voor een industriële omgeving. De verhouding van de metaalconcentraties in de binnenhuisomgeving en de buitenomgeving zijn vergelijkbaar.

31 31 Fluorwaterstof Grens- en richtwaarden voor fluorwaterstof in de omgevingslucht In VLAREM II werd een grenswaarde voor fluorwaterstof gepubliceerd. Ze bedraagt 3 µg/m³ als 98ste percentiel. Deze grenswaarde werd van kracht vanaf 1 mei 1995. De WGO stelt een richtwaarde van 1 µg/m³ als jaargemiddelde voor.

32 32 Fluorwaterstof

33 33 Fluorwaterstof NAmP50P98MAX 10GK 02 - 2005 3320.190.150.450.73 10GK 02 - 2006 3320,280,190,981,90 Jaargemiddelde concentraties van fluorwaterstof in 2005 -2006 te Genk-Zuid Pollutieroos 2006

34 34 Conclusies fluorwaterstof Grens- en richtwaarde gerespecteerd Concentraties gekenmerkt door een dalend verloop

35 35 Genk – dioxines/PCB126 Locaties MeetlocatieAdresPotentiële bronWatLokatie tov "bron" Genk 1KrelstraatALZmetallurgieNO Genk 2SwinnenwijerwegStelimetshredderZW Genk 3SwinnenwijerwegStelimetshredderNO Genk 4VaartstraatNV TRC opslag vliegas NO Genk 5ZutendaalNeferschrootNO Genk 6HengelhoefstraatStassenshredderNO Meetstations nog in gebruik

36 36

37 37 Dioxines/PCB126 Drempelwaarde Langdurige blootstelling !!! Inname voornamelijk via de voeding

38 38 Genk2 – dioxines/PCB126 5-6/038-9/0311-12/035-6/046-7/049-10/0411-12/04 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 452233216610214.86.18.7415.8327.885 2-3/065-6/067-8/069-10/0611-12/061-2/072-3/07 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 238425981510713665.23.11021129.4 1-2/052-3/054-5/056-7/058-9/0510-11/0512-1/06 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 7.52312298.83210336.5376.8164.18.6

39 39 Depositie van dioxines en PCB126 in Genk2

40 40 Genk4 – Vaartstraat 10-11/035-6/049-10/0411-12/04 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 5.5<1201263.31.85.65.4 1-2/054-5/0510-11/056-7/0611-12/06 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 3.51.84.77.14.75.82.11.55.71.4

41 41 Genk1 – Krelstraat NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 3.5<13.52.15.86.83.73.29.5 NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 5.75.43.65.36.16.22.75.13.93.3 NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 2.5<12.71.73.13.52.2<11.92.1 NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 2.5<16.64.03.03.42.96.13.21.7 Genk3 – Swinnenwijerweg 14 Genk5 – Zutendaal Genk6 – Hengelhoefstraat

42 42 Genk1 – Krelstraat NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 3.5<13.52.15.86.83.73.29.5 NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 5.75.43.65.36.16.22.75.13.93.3 NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 2.5<12.71.73.13.52.2<11.92.1 NJ03VJ04NJ04VJ05NJ05 dioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCBdioxPCB 2.5<16.64.03.03.42.96.13.21.7 Genk3 – Swinnenwijerweg 14 Genk5 – Zutendaal Genk6 – Hengelhoefstraat

43 43 Conclusies dioxines/PCB Verhoogde deposities situeren zich rond de meetplaats Genk 2 (en dus niet volledige regio Genk) Deze meetplaats ligt in functie van een schrootverwerkend bedrijf met shredderinstallatie De depositie van PCB126 is er verhoogd Verdere opvolging is vereist om na te gaan of stofactieplan opgelegd door AMI blijvend effect heeft.

44 44 Meteo 2007 -Maastricht Verloop windrichting eerst kwartaal 2007

45 45 Milieukwaliteitsnormen voor omgevingslucht INTERNATIONAAL NIVEAU – WGO Richtlijnen voor omgevingslucht (Geneva, 2000) EUROPEES NIVEAU – kaderrichtlijn omgevingslucht 96/62/EC + dochterrichtlijnen 1 ste dochterrichtlijn (Pb, PM10, SO 2 and NO 2 -NO x ) (1999/30/EC) 4 de dochterrichtlijn (PAK’s, As, Cd, Ni and Hg) (2004/107/EC) LOKAAL NIVEAU Vlaanderen VLAREM Titel II bis (Pb en Cd)

46 46 Inname van nikkel Lucht bij concentratie van 15ng/m³: 2,5 (bij volw) à 4,0 ng Ni/kg.dag Drinkwater hoog: 167 à 500 ng Ni/kg.dag Voeding: 1500 à 3000 ng Ni/kg.dag (Grond)Stof: 25 à 500 ng Ni/kg.dag Sigaretten: 100ng/kg.dag Inname via lucht minder dan 1% van totale inname, wil niet zeggen dat de schadelijkheid via lucht ook minder dan 1% is.

47 47 Effecten van nikkel Niet kankerverwekkende effecten van Ni (Position paper) Ademhalingssysteem Afweersysteem Huidirritatie/allergie (2% mannen, 11% vrouwen) => 10 à 50 ng/m³ als jaargemiddelde norm werkgroep voorstel

48 48 Effecten van nikkel Carcenogeniteit van Ni (Position paper) Afhankelijk van de vorm van Ni Ni oxide of sulfide meer dan metallisch Ni of wateroplosbaar Ni of Nicarbonyl WHO 1:1.000.000 excess lifetime risk -> 2,5 ng/m³ Geen veilige ondergrens

49 49 Verspreiding Ni Krelstraat 200m ten NO van ALZ Modelstudie VITO 2001 Naast schoorsteenemissies vermoedelijk ook fugitieve emissies Halvering concentraties per 500m afstand Fugitieve emissie ’96: 360 à 500 kg Ni Emissies 2004 ALZ 7 169kg Electriciteitscentrale Langerlo 2,2 kg

50 50 Conclusies Reden tot ongerustheid? Verspreiding vermoedelijk beperkt (dus ook risico beperkt) Streefdoel 2012 Waakzaamheid alleszins geboden Verspreiding nader te onderzoeken in 2006 door 2 bijkomende meetposten

51 51 Situering Genk Zuid Emissies 2004 Ugine&ALZ 139 kg nikkel Electriciteitscentrale 2.2 kg nikkel Modelstudie VITO 2002 Naast schoorsteenemissies vermoedelijk ook fugitieve emissies Halvering concentraties per 500 m afstand Raming fugitieve emissies ’96 : 360 à 500 kg nikkel Metingen in de omgevingslucht: In de Krelsstraat 200 m ten NO van ALZ in 2004 een jaargemiddelde nikkelconcentratie van 86 ng/m³ in PM10-stof. (in 2003 : 45 ng/m³).

52 52 Topics Genk - Zuid Zware Metalen in de omgevingslucht 2006- 2007 (eerste kwartaal) Speciatie Project: ‘Milieumetingen op de basisschool ‘De Sleutel’ ( okt 2006- -febr 2007) Andere VMM metingen (HF – dioxines en PCB 126)

53 53 Dagwaarden 2007


Download ppt "GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen Natacha Claeys - Edward Roekens - 26 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google