De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Legionella: de regelgeving. Het sluimerende gevaar in gebouwen. R. Broers Gemeenschappelijke Preventiedienst Gemeenschapsonderwijs16.11.07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Legionella: de regelgeving. Het sluimerende gevaar in gebouwen. R. Broers Gemeenschappelijke Preventiedienst Gemeenschapsonderwijs16.11.07."— Transcript van de presentatie:

1 1 Legionella: de regelgeving. Het sluimerende gevaar in gebouwen. R. Broers Gemeenschappelijke Preventiedienst Gemeenschapsonderwijs16.11.07

2 2 1. De regelgeving een overzicht.  Brussel: - er is geen reglementering gekend, doch één in de maak.  Wallonië - nog geen reglementering, enkel voor zwembaden.  Vlaanderen: - Er zijn eisen voor whirlpools in zwembaden (VLAREM). - Er is sinds 31 december 2002 een Legionella – besluit voor alle publiek toegankelijke gebouwen. toegankelijke gebouwen. - 9 januari 2004 verlenging termijnen voor het opstellen van het beheersplan en melding. beheersplan en melding. - 11 juni 2004 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor publiek toegankelijke plaatsen. van de veteranenziekte of legionellose op voor publiek toegankelijke plaatsen. - 11 juni 2004 Ministerieel besluit houdende de indeling van inrichtingen in risicoklassen naargelang het risico op legionellose. risicoklassen naargelang het risico op legionellose. - 9 februari 2007: besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen

3 3 2. Titel. “Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op voor publiek toegankelijke plaatsen”. “Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op voor publiek toegankelijke plaatsen”.

4 4 2.1. Inhoud.  Nieuwe onderverdeling  Maatregelen voor watervoorzieningen: - Hoogrisico - inrichting: publiek toegankelijke inrichting gericht op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen huisvesting van gevoelige personen - Matigrisico – inrichting: elke inrichting met een collectieve warmwatervoorziening Collectief: potentieel betrekking hebbende op 15 of meer personen, met uitzondering van werknemersCollectief: potentieel betrekking hebbende op 15 of meer personen, met uitzondering van werknemers  Wet Welzijn maatregelen voor biologische agentia van toepassing voor werknemers en gelijkgestelden toepassing voor werknemers en gelijkgestelden

5 5 2.1. Inhoud.  Maatregelen voor koeltorens - Koeltorens met natuurlijke trek die gebruik maken van oppervlaktewater van oppervlaktewater - Koeltorens met geforceerde trek die gebruik maken van oppervlaktewater van oppervlaktewater - Koeltorens die niet met oppervlaktewater werken  Maatregelen voor klimaatregelingsystemen met luchtvochtigheidbehandeling met luchtvochtigheidbehandeling  Maatregelen voor andere watersystemen: - Tandheelkundige units  Specifieke maatregelen voor exposities

6 6 Watervoorzieningen  Nieuwe inrichting: - Bouwvergunning aangevraagd na 4 november 2007  Bestaande inrichting: - Reeds in gebruik genomen voor 4 mei 2007 - Bouwvergunning aangevraagd voor 4 november 2007

7 7 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Nieuwe inrichting: bouw en exploitatie volgens BBT volgens BBT  Bij elke verbouwing: rekening houden met dit besluit dit besluit

8 8 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Beheersplan: - Bestaande inrichting (in gebruik bij inwerkingtreding besluit): uiterlijk 4 mei 2008 - Andere bestaande inrichtingen (niet in gebruik bij inwerkingtreding): voor eerst ingebruikname inwerkingtreding): voor eerst ingebruikname - Nieuwe inrichtingen: voor eerste ingebruikname

9 9 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Beheersplan  Inhoud: - Identificatie- en contactgegevens exploitant - Technische beschrijving - Risicoanalyse - Preventiemaatregelen  Evaluatie/bijsturing/overeenstemming BBT: - Wijzigingen watervoorziening - Wijziging gebruik watervoorziening - Wijziging omgevingsfactoren

10 10 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Standaardbeheersmaatregel: Temperatuurbeheersing Temperatuurbeheersing  Geen onevenredige effecten voor volksgezondheid en milieu volksgezondheid en milieu  Preventie brandwonden  Register bijhouden

11 11 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Staalname:  Plaats + frequentie = beheersplan  Erkende methode  Onderzoek stalen door geaccrediteerde of erkend laboratorium erkend laboratorium  Vrijstelling indien installatie en beheersmaatregelen volledig voldoen aan beheersmaatregelen volledig voldoen aan BBT BBT  3 niveaus

12 12 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Niveau van waakzaamheid:  > 30% > 1000 KVE/l Legionella pneumophila  De exploitant moet in samenwerking met de artsen die verbonden zijn aan de inrichting, de waakzaamheid verbonden zijn aan de inrichting, de waakzaamheid voor mogelijke legionella – infecties bij personen voor mogelijke legionella – infecties bij personen binnen zijn inrichting opvoeren binnen zijn inrichting opvoeren

13 13 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Niveau van verhoogde waakzaamheid:  > 30% > 10.000 KVE/l Legionella pneumophila  Bijkomende maatregelen: - Beheersplan kritisch beoordelen - Aanvullende maatregelen (indien nodig) - Maandelijkse controles (tot < 10.000 KVE/l

14 14 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Niveau van melding  3 opeenvolgende meetcampagnes niveau van verhoogde waakzaamheid  3 opeenvolgende stalen (op hetzelfde punt genomen) > 10.000 KVE/l > 10.000 KVE/l  > 30% > 100.000 KVE/l  Bijkomende maatregelen: - Melden aan Toezicht Volksgezondheid (ToVo) - Stopzetten gebruik aërosolproducerende installaties - Aanvullende maatregelen (indien nodig) - > 100.000 KVE/l  ingebruikname installatie - 3 maanden intensief staalnamen plan (≈ ToVo)

15 15 Maatregelen voor hoogrisico - inrichtingen  Conformiteitattest:  Naam + adres inrichting en exploitant  Type + beschrijving aërosolproducerende installatie  Naam + adres inrichting en exploitant  Verklaring die de structurele conformiteit met de bepalingen van BBT bevestigd bepalingen van BBT bevestigd

16 16 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Nieuwe inrichting: bouw en exploitatie volgens BBT volgens BBT  Bij elke verbouwing: rekening houden met dit besluit dit besluit

17 17 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Beheersplan: - Bestaande inrichting (in gebruik bij inwerkingtreding besluit): uiterlijk 4 mei 2008 - Andere bestaande inrichtingen (niet in gebruik bij inwerkingtreding): voor eerst ingebruikname inwerkingtreding): voor eerst ingebruikname - Nieuwe inrichtingen: voor eerste ingebruikname

18 18 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Beheersplan  Inhoud: - Identificatie- en contactgegevens exploitant - Technische beschrijving - Risicoanalyse - Preventiemaatregelen  Evaluatie/bijsturing/overeenstemming BBT: - Wijzigingen watervoorziening - Wijziging gebruik watervoorziening - Wijziging omgevingsfactoren

19 19 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Standaardbeheersmaatregel: Temperatuurbeheersing Temperatuurbeheersing  Geen onevenredige effecten voor volksgezondheid en milieu volksgezondheid en milieu  Preventie brandwonden  Register bijhouden

20 20 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Staalname:  Plaats + frequentie = beheersplan  Erkende methode  Onderzoek stalen door geaccrediteerde of erkend laboratorium erkend laboratorium  Vrijstelling indien installatie en beheersmaatregelen volledig voldoen aan beheersmaatregelen volledig voldoen aan BBT BBT  2 niveaus

21 21 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Niveau van verhoogde waakzaamheid:  > 30% > 10.000 KVE/l Legionella pneumophila  Bijkomende maatregelen: - Beheersplan kritisch beoordelen - Aanvullende maatregelen (indien nodig) - Maandelijkse controles (tot < 10.000 KVE/l

22 22 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Niveau van melding  > 30% > 100.000 KVE/l  Bijkomende maatregelen: - Melden aan Toezicht Volksgezondheid (ToVo) - Op de hoogte brengen van de gebruikers/gevoelige personen - Alle nodige maatregelen treffen om aantal kiemen en risico te reduceren (≈ ToVo) reduceren (≈ ToVo) - Na 1 maand: > 100.000 KVE/l: buiten werking stellen van watervoorziening watervoorziening

23 23 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Conformiteitattest:  Naam + adres inrichting en exploitant  Type + beschrijving aërosolproducerende installatie  Naam + adres inrichting en exploitant  Verklaring die de structurele conformiteit met de bepalingen van BBT bevestigd bepalingen van BBT bevestigd  Doe – het – zelvers: conformiteitattest bij de drinkwatermaatschappijen

24 24 Nieuw Besluit Acties te nemen bij aantal KVE/liter Hoog risico inrichtingen Matig risico inrichtingen BeheersplanXX 30% stalen > 1000 KVE/l Waakzaamheid- 30% stalen > 10.000 KVE/l 1) Verhoogde waakzaamheid 2) Beheersplan + aanvullende maatregelen 3) Maandelijkse staalnames 1) Verhoogde waakzaamheid 2) Beheersplan + aanvullende maatregelen 3) Maandelijkse staalnames 1) Drie opeenvolgende stalen op hetzelfde punt > 10.000 KVE/l 2) Drie opeenvolgende meetcampagnes  niv. Verhoogde waakzaamheid 3) 30% stalen > 100.000 KVE/l 1) Melding aan Toezicht volksgezondheid 2) Buiten dienst stellen van aërosolinstallatie 3) Nodige maatregelen Idem maar pas buiten dienst stellen van aërosolinstallatie indien geen verbetering na 1 maand

25 25 Maatregelen voor matigrisico - inrichtingen  Nooit meer dan 40 personen per dag blootgesteld: blootgesteld:  Vrijgesteld van artikel 13 tot en met 17 (beheersplan  conformiteitattest) (beheersplan  conformiteitattest)  Temperatuur warmwater productietoestel: > 60°C (informeren blootgestelden) (informeren blootgestelden)  Preventie brandwonden  Jaarlijks onderhoud watervoorziening door vakman (temperatuur validering) (temperatuur validering)  Bewijs onderhoudbeurt ter inzage

26 26 Alternatieve beheersmaatregelen  Kunnen toegepast worden na goedkeuring  Minister reikt goedkeuring uit na evaluatie op basis van goedkeuringsprotocol  Proefprojecten in het kader van de goedkeuring van de alternatieve beheersmaatregelen enkel na schriftelijk akkoord van de minister

27 27 Koeltorens  Nieuwe koeltoren:  Bouwvergunning aangevraagd na 4 mei 2008  Bestaande koeltoren:  Reeds in gebruik genomen voor 4 mei 2007  Bouwvergunning aangevraagd voor 4 mei 2007

28 28 Maatregelen voor koeltorens  Algemeen:  Nieuwe koeltorens: BBT  Meldingsformulier (ministerieel besluit): - Bestaande koltoren ( in werking voor besluit) uiterlijk 4 mei 2008 - Andere bestaande koeltoren (bouwvergunning aangevraagd maximaal 1 jaar na inwerkingtreding): voor eerste ingebruikname maximaal 1 jaar na inwerkingtreding): voor eerste ingebruikname - Nieuwe koeltoren: voor eerste ingebruikname

29 29 Maatregelen voor koeltorens  Beheersplan  Inhoud: - Identificatie- en contactgegevens exploitant - Technische beschrijving - Risicoanalyse - Preventiemaatregelen  Evaluatie/bijsturing/overeenstemming BBT: - Wijzigingen watervoorziening - Wijziging gebruik watervoorziening - Wijziging omgevingsfactoren  Timing beheersplan: - Bestaande koeltoren (ib gebruik): uiterlijk 4 mei 2008 - Andere bestaande en nieuwe koeltorens: eerste ingebruikname

30 30 Maatregelen voor koeltorens  Conformiteitattest:  Naam + adres inrichting en exploitant  Type + beschrijving aërosolproducerende installatie  Naam + adres inrichting en exploitant  Verklaring die de structurele conformiteit met de bepalingen van BBT bevestigd bepalingen van BBT bevestigd

31 31 Koeltoren met natuurlijke trek en oppervlaktewater  Temperatuur opp. water: continu opvolgen van 1 juni tot 15 oktober 1 juni tot 15 oktober  Jaarlijks minimaal 2 stalen (aanvoerleiding):  1 ste : 14 dagen > 20°C (voor 15 juli)  2 de : midden van de resterende periode  Analyse op Legionella s.pp  Staalname en analyse: methode voor koeltorenbemonstering en – wateranalyse door geaccrediteerd of erkend labo wateranalyse door geaccrediteerd of erkend labo

32 32 Koeltoren met natuurlijke trek en oppervlaktewater  < 10.000 KVE/l  zie beheersplan  > 10.000 KVE/l: min. om de 4 weken een staalname (tot < 10.000 KVE/l) staalname (tot < 10.000 KVE/l)  > 100.000 KVE/l:  Kritische beoordeling beheersplan en watersysteem  Aanvullende beheersmaatregelen  Min. om de 2 weken staalname  3 opeenvolgende staalnamen > 100.000 KVE/l  melding ToVo  3 opeenvolgende staalnamen > 100.000 KVE/l  buitenwerking stellen van koeltoren stellen van koeltoren

33 33 Koeltoren met geforceerde trek en oppervlaktewater  Temperatuur opp. water: continu opvolgen van 1 juni tot 15 oktober 1 juni tot 15 oktober  Jaarlijks minimaal 2 stalen (aanvoerleiding):  1 ste : 14 dagen > 20°C (voor 15 juli)  2 de : midden van de resterende periode  Analyse op Legionella spp  Staalname en analyse: methode voor koeltorenbemonstering en – wateranalyse door geaccrediteerd of erkend labo wateranalyse door geaccrediteerd of erkend labo

34 34 Koeltoren met geforceerde trek en oppervlaktewater  < 10.000 KVE/l  zie beheersplan  > 10.000 KVE/l:  min. om de 4 weken een staalname (tot < 10.000 KVE/l)  Kritische beoordeling beheersplan en watersysteem  Aanvullende beheersmaatregelen  > 100.000 KVE/l:  Kritische beoordeling beheersplan en watersysteem  Aanvullende beheersmaatregelen  Min. om de 2 weken staalname  3 opeenvolgende staalnamen > 100.000 KVE/l  melding ToVo  3 opeenvolgende staalnamen > 100.000 KVE/l  buitenwerking stellen van koeltoren stellen van koeltoren

35 35 Koeltorens die niet met oppervlaktewater werken  Minstens 1 maal per jaar onderhoud  Jaarlijks min. 2 stalen (aanvoerleidingen)  Analyse op Legionella spp.  werking hele jaar:  1 ste staal: 1 april – 31 mei  2 de staal: 15 juli – 15 september  Werking beperkte periode:  1 ste staal: min. 2 weken na opstart  2 de staal: midden in bedrijfsperiode

36 36 Koeltorens die niet met oppervlaktewater werken  > 1000 KVE/l:  min. om de 4 weken een staalname (tot < 1000 KVE/l)  > 10.000 KVE/l:  min. om de 3 weken een staalname  kritische beoordeling beheersplan en watersysteem  aanvullende beheersmaatregelen  hoogrisico – inrichtingen waakzaamheid  > 100.000 KVE/l:  Kritische beoordeling beheersplan en watersysteem  Aanvullende beheersmaatregelen  Min. om de 2 weken staalname  hoogrisico – inrichtingen waakzaam  3 opeenvolgende staalnamen > 100.000 KVE/l  melding ToVo  3 opeenvolgende staalnamen > 100.000 KVE/l  buitenwerking stellen van koeltoren stellen van koeltoren

37 37 Maatregelen voor klimaatregelingsystemen met luchtvochtigheidbehandeling  Vanaf 4 november 2007 in gebruik genomen: stoombevochtiging stoombevochtiging  Andere systemen:  Beheersplan (4mei 2008): - Identificatie- en contactgegevens exploitant - technische beschrijving - risicoanalyse - peventiemaatregelen  Evaluatie/bijsturing: - wijziging systeem - wijziging gebruik systeem - wijziging omgevingsfactoren - nagaan of men kan overgaan op stoombevochtiging

38 38 Maatregelen voor klimaatregelingsystemen met luchtvochtigheidbehandeling  Beheersmaatregelen:  Geïnjecteerd water niet warmer dan 25°C  Continue opvolging watertemperatuur  Koud water bestemd voor menselijke consumptie  6 maandelijkse reiiging met desinfecterende middelen  Stagnatie vermijden  Gemiddelde temperatuur geïnjecteerd water > 25°C gedurende 14 opeenvolgende water > 25°C gedurende 14 opeenvolgende dagen  staalname dagen  staalname

39 39 Maatregelen voor klimaatregelingsystemen met luchtvochtigheidbehandeling  Staalname:  > 1.000 KVE/l: reiniging met desinfectiemiddelen  Om de 2 weken staalname  2 opeenvolgende staalnames < 1.000 KVE/l: standaard beheersmaatregelen beheersmaatregelen  > 100.000 KVE/l: onmiddellijk stilleggn van de installatie en melding aan ToVo melding aan ToVo

40 40 Andere  Tandheelkundig Units:  Verwarmingselementen afkoppelen  Instrumenten reinigen en steriliseren  Dagelijks flushen van de leidingen  Exposities:  Onveranderd ten opzicht van de vorige (huidige) wetgeving wetgeving

41 41 Legionellabesluit 2007  Toezicht  Volledig door ToVo  Overgangsbepalingen  Beheersplannen die opgesteld zijn ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen blijven geldig. Bij herziening van een beheersplan moet het blijven geldig. Bij herziening van een beheersplan moet het beheersplan worden aangepast aan de bepalingen van het nieuwe beheersplan worden aangepast aan de bepalingen van het nieuwe besluit. besluit.

42 42 Praktische wenken Praktische wenken  Eliminatie risicofactoren en kritische componenten Voldoen aan aansluitingsvoorwaarden drinkwaterleverancier en aan de Europese richtlijn 80 / 778 (gegarandeerd door Belaqua – beroepsfederatie voor de watersector).  Installatie verkennen i.f.v. risicovolle plaatsen (aërosolen) Eenvoudige schets – indien geen aërosolvorming STOP Controle koud water < 25°C Check of het warm water tijdens opslag en transport > 55°C  Voorkomen van stagnerend water Doodlopende einden verwijderen Voorkomen van afzettingslagen in WW voorraadtoestellen door onderhoud (gemakkelijk reinigbaar). Aflaatkraan op laagste punt

43 43 Praktische wenken  Waterbehandeling toestellen Onderhoud voorzien (PH 5 – 7,5 gunstig voor Legionella bacterie ontwikkeling) Onderhoud en juiste afstelling noodzakelijk in functie van leiding materiaal  Extra aandacht bij stalen leidingen en geëmailleerde plaatstalen WW toestellen  Meng water leidingen (aërosolen) - lengte < 5 meter; inhoud < 3 liter - lengte > 5 meter; inhoud > 3 liter  waterbemonstering op aanwezigheid van Legionellabacterie en in afwachting van resultaat tijdelijk buiten dienst stellen. Legionellabacterie en in afwachting van resultaat tijdelijk buiten dienst stellen.

44 44 Praktische wenken  Koud water leidingen: temperatuur controle met gekalibreerde thermometer (<25°C) - leidingen dicht bij warmtebron  isoleren - ventileren van stookplaats - eventueel leidingen verleggen - terugstroombeveiliging aan WW toestel en blusinstallaties blusinstallaties  Warm water toestel: temperatuur in alle zones > 60°C - indien niet vervangen of circulatiepomp plaatsen voor doorstroming - afname debiet te groot voor toestel  na - verwarming voorzien - afname debiet te groot voor toestel  na - verwarming voorzien

45 45 Praktische wenken  Warm water: temperatuur aan mengkraan > 55°C - Opgelet brandwonden  plaatsen van thermostatische mengkranen met temperatuur begrenzer of mengkranen met mengkranen met temperatuur begrenzer of mengkranen met temperatuur begrenzer. temperatuur begrenzer. - zonder ringleiding  gekalibreerde thermometer plaatsen op warm waterleiding waterleiding - indien temperatuur niet bereikt wordt temperatuur inhoud boiler verhogen of na - verwarming voorzien. verhogen of na - verwarming voorzien. - met ringleiding  vertrek temperatuur > 60°C (gekalibreerde thermometer)  retour temperatuur > 55°C (gekalibreerde thermometer)  retour temperatuur > 55°C (gekalibreerde thermometer) - indien temperatuur niet bereikt wordt op verst gelegen tappunt, circulator vervangen door toestel met groter debiet. circulator vervangen door toestel met groter debiet.

46 46 Praktische wenken kranen  Vermijd onnodige aërosolen. - kapperstafels of kinderbadjes (perlator plaatsen  schuimende waterstraal) opgelet voor brandwonden  voorzie temperatuur begrenzer of opgelet voor brandwonden  voorzie temperatuur begrenzer of thermostatische mengkraan. thermostatische mengkraan.  Kranen moeten ook onderhouden worden  Terugstroombeveiliging voorzien bij aansluiting van tuinslangen, hoge drukreinigers, hand douchesproeiers, e.d.  Tuinslangen niet in de zon laten liggen en laten leeglopen na gebruik  Nooddouches en oogdouches aansluiten op KW leiding niet op mengwater leiding.  Douchesproeikoppen 1 X per jaar ontkalken en ontsmetten.  Rubberdichtingen jaarlijks vervangen  Plantenserres – beregeningsinstallaties (aërosolen) uitsluitend laten functioneren bij afwezigheid van personen

47 47

48 48 Punten staalnames

49 49 BBT Legionellabeheersing  Definitie BBT uitgebreid Beste voor het milieu en de volksgezondheid Beste voor het milieu en de volksgezondheid  BBT -studie geeft de maatregelen om de impact op de volksgezondheid maximaal te beperken aan aanvaardbare kost.

50 50 Nieuw Besluit Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen  Beheersplannen opgesteld i.f.v. besluit 11 juni 2004 blijven geldig. Herzieningen van beheersplan cfr. nieuw besluit  Erkenning alternatieve beheersmaatregelen blijven geldig

51 51


Download ppt "1 Legionella: de regelgeving. Het sluimerende gevaar in gebouwen. R. Broers Gemeenschappelijke Preventiedienst Gemeenschapsonderwijs16.11.07."

Verwante presentaties


Ads door Google