De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond 5 havo Informatieavond 5 havo Algemene inleiding door Sandra Dekker Informatie studiekeuze door Wouter Keizer Korte pauze. Mentorengedeelte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond 5 havo Informatieavond 5 havo Algemene inleiding door Sandra Dekker Informatie studiekeuze door Wouter Keizer Korte pauze. Mentorengedeelte."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatie-avond 5 havo Informatieavond 5 havo Algemene inleiding door Sandra Dekker Informatie studiekeuze door Wouter Keizer Korte pauze. Mentorengedeelte.

3 Havo afdeling Afdelingsleider Sandra Dekker Jaarcoördinator Marleen Ran AfdelingsassistentMarco de Vries Decaan Wouter Keizer 7 Mentoren Informatieavond 5 havo

4

5 Doel van de avond Kennismaken met de afdeling, maar in het bijzonder met de mentoren. Informeren over het examenjaar. Informatieavond 5 havo

6 Examenkandidaten in het gezin Informatieavond 5 havo

7 Van 4 naar 5 havo Na de vakantie: meer volwassen & doelgericht Leerlingen moeten er tegen aan! Niet alleen werken voor cijfers! Proces is ook belangrijk! Moeilijke combinatie: school + baantjes + hobby’s + computer + de liefde. Op naar het diploma! Informatieavond 5 havo

8 De afgelopen weken De introductie. Wennen aan nieuwe klasgenoten en docenten De opvang – en studie-uren. Informatieavond 5 havo

9 Aandachtspunten (school)regels Blijvende aandacht voor: te laat komen / verzuim. Respect voor elkaar en elkaars spullen! Geen overlast van mobieltjes, i-pods e.d. tijdens lessen. Informatieavond 5 havo

10 Aandachtspunten onderwijs Onderwijstijd: opvang- en studie-uren. Hulp voor 5 havo: AC uren & examenhulp in april. Goede voorbereiding op nieuwe exameneisen. Informatieavond 5 havo

11 Alfrink-uren Wanneer: di / wo / do 9 de lesuur Welke vakken:EC MO NA SK WISA WISB Informatieavond 5 havo

12 Profielwerkstuk Informatieavond 5 havo 18 oktober inleveren kladversie 12 december inleveren definitieve versie 14 januari 2014 presentatieavond profielwerkstuk

13 Examenreglement 5 havo & PTA Vorig jaar afgesloten: MA en CKV Bij een aantal vakken staat al een zogenaamd SE-0 cijfer. Examenreglement & Programma van Toetsing en afsluiting. Informatieavond 5 havo

14

15 De zak - slaag regeling Een kandidaat is geslaagd indien: Als het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald voor het Centraal Examen minimaal 5,5 is en voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één eindcijfer 5 is behaald en Informatieavond 5 havo

16 De zak - slaag regeling (2) alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Informatieavond 5 havo

17 De zak - slaag regeling (3) Daarnaast CKV en LO ‘voldoende’ of ‘goed’. Op havo maken MA en het profielwerkstuk deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van 3 of lager = niet geslaagd. Dit geldt ook voor een onderdeel van het combinatiecijfer. Informatieavond 5 havo

18 De rekentoets De leerlingen hebben afgelopen jaar rekentoets gedaan. Dit jaar twee rekentoetsen gepland (maart en mei / juni) als herkansing. Alle leerlingen mogen herkansen. Dit jaar telt het cijfer van de rekentoets nog niet mee in de uitslag. Komt wel op de cijferlijst te staan. Oefenen: ‘fftrainen’ en beterrekenen.nl Informatieavond 5 havo

19 Uitlooptijd na CE 1? Ook nieuw: vorig jaar voor het eerst examen uit het eerste tijdvak uitgesteld. Conclusie: niet direct je vakantie boeken na je laatste Centraal Examen (laatste CE1 is 22 mei 2014) Informatieavond 5 havo

20 Magister In magister niet alleen cijfers te zien, maar ook absentie en opmerkingen over huiswerk e.d. Verzoek: invoeren updaten e-mailadressen i.v.m digitale post. Informatieavond 5 havo

21 Tot slot Diploma-uitreiking (inclusief tweede tijdvak): Havo: 26 juni 2014 Informatieavond 5 havo

22

23 De keuze voor een vervolgopleiding Informatieavond 5 havo Inschrijven HBO Alternatieven voor HBO Studiefinanciering Bindend studieadvies Open dagen/meeloopdagen/proefstuderen http://alfrink.dedecaan.net Zoetermeerse decanen activiteiten

24 Moeite met studiekeuze Informatieavond 5 Havo

25 Tevredenheid oud-leerlingen

26 Inschrijven HBO-opleidingen Studeren? Wat moet je doen! Opleidingen met aanvullende eisen:   Aanmelden voor 15 januari, soms nog eerder! Informatieavond 5 havo

27 Alternatieven voor het HBO MBO: aanmelden bij het instituut zelf Particulier 5VWO Alfrink College Informatieavond 5 havo

28 Studiefinanciering Basisbeurs en OV-studentenkaart (voor iedereen) 30 juni nog geen 18? Pas vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering en OV-studentenkaart. Aanvullende beurs (afhankelijk van inkomen ouders) Extra geld lenen of collegegeldkrediet (rentedragend) Informatieavond 5 havo

29 Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen Minimaal één open dag bezoeken in 5H, opleidingen vergelijken! Open dag of proefstuderen tijdens een schooldag: Drie dagen van te voren toestemming vragen bij decaan, briefje van ouders is vereist. Proefstuderen doen leerlingen in de laatste fase van de studiekeuze, voorbereiding is belangrijk. Informatieavond 5 havo

30 Bindend studieadvies Bij het bezoeken van open dagen informeren naar de gang van zaken rondom dit studieadvies. Welke eisen worden er gesteld? Informatieavond 5 havo

31 Studeren en de politiek Sociaal leenstelsel vanaf 2015/2016 Invoering studiekeuzegesprekken: aanmelden tot 1 mei! Afschaffing loting? Informatieavond 5 Havo

32 Alfrink.dedecaan.net Links Veelgestelde vragen Studiekeuze Forum Keuzekenners Keuzegids-online Informatieavond 5 havo

33 Belangrijke data 20 november 2013 “HBO/WO markt” op het Erasmus College 18 februari 2014 “HBO/WO presentaties” op het Oranje Nassau College 10 april 2014 “beroepenavond” op het Alfrink College Informatieavond 5 Havo

34 Heeft uw zoon/dochter nog geen enkel idee? Laat ze snel langskomen of een afspraak maken: kzr@alfrink.nl Kamer 163A Informatieavond 5 havo

35 LOB op Twitter @alfrinklob Informatieavond 5 Havo

36 Mentorengedeelte lokalen Informatieavond 5 havo Marian Warners119 Suzan van der Helm206 Rob Kalberg207 Jan van Kerkhof023 Marleen Ran024 Fred Hickendorff013 Marlies de Heij170

37


Download ppt "Informatie-avond 5 havo Informatieavond 5 havo Algemene inleiding door Sandra Dekker Informatie studiekeuze door Wouter Keizer Korte pauze. Mentorengedeelte."

Verwante presentaties


Ads door Google