De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Dit is de start- en eindpagina

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Dit is de start- en eindpagina"— Transcript van de presentatie:

1 1 Dit is de start- en eindpagina
Je begint en eindigt een presentatie altijd met dit blad. Dit blad kun je bij aanvang al presenteren, terwijl de mensen rustig een plekje zoeken in de presentatieruimte. Hetzelfde geldt ter afsluiting van je presentatie 1

2 Informatie-avond 5 havo
Algemene inleiding door Sandra Dekker Informatie studiekeuze door Wouter Keizer Korte pauze. Mentorengedeelte. Informatieavond 5 havo 2

3 Havo afdeling Afdelingsleider Sandra Dekker
Jaarcoördinator Marleen Ran Afdelingsassistent Marco de Vries Decaan Wouter Keizer 7 Mentoren Informatieavond 5 havo

4

5 Doel van de avond Kennismaken met de afdeling, maar in het bijzonder met de mentoren. Informeren over het examenjaar. Informatieavond 5 havo

6 Examenkandidaten in het gezin
Informatieavond 5 havo

7 Van 4 naar 5 havo Na de vakantie: meer volwassen & doelgericht
Leerlingen moeten er tegen aan! Niet alleen werken voor cijfers! Proces is ook belangrijk! Moeilijke combinatie: school + baantjes + hobby’s + computer + de liefde. Op naar het diploma! Informatieavond 5 havo

8 De afgelopen weken De introductie.
Wennen aan nieuwe klasgenoten en docenten De opvang – en studie-uren. Informatieavond 5 havo

9 Aandachtspunten (school)regels
Blijvende aandacht voor: te laat komen / verzuim. Respect voor elkaar en elkaars spullen! Geen overlast van mobieltjes, i-pods e.d. tijdens lessen. Informatieavond 5 havo

10 Aandachtspunten onderwijs
Onderwijstijd: opvang- en studie-uren. Hulp voor 5 havo: AC uren & examenhulp in april. Goede voorbereiding op nieuwe exameneisen. Informatieavond 5 havo

11 Alfrink-uren Wanneer: di / wo / do 9de lesuur Welke vakken: EC MO NA
SK WISA WISB Informatieavond 5 havo

12 Profielwerkstuk 18 oktober inleveren kladversie
12 december inleveren definitieve versie 14 januari 2014 presentatieavond profielwerkstuk Informatieavond 5 havo

13 Examenreglement 5 havo & PTA
Vorig jaar afgesloten: MA en CKV Bij een aantal vakken staat al een zogenaamd SE-0 cijfer. Examenreglement & Programma van Toetsing en afsluiting. Informatieavond 5 havo

14

15 De zak - slaag regeling Een kandidaat is geslaagd indien:
Als het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald voor het Centraal Examen minimaal 5,5 is en voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één eindcijfer 5 is behaald en Informatieavond 5 havo

16 De zak - slaag regeling (2)
alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Informatieavond 5 havo

17 De zak - slaag regeling (3)
Daarnaast CKV en LO ‘voldoende’ of ‘goed’. Op havo maken MA en het profielwerkstuk deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van 3 of lager = niet geslaagd. Dit geldt ook voor een onderdeel van het combinatiecijfer. Informatieavond 5 havo

18 De rekentoets De leerlingen hebben afgelopen jaar rekentoets gedaan.
Dit jaar twee rekentoetsen gepland (maart en mei / juni) als herkansing. Alle leerlingen mogen herkansen. Dit jaar telt het cijfer van de rekentoets nog niet mee in de uitslag. Komt wel op de cijferlijst te staan. Oefenen: ‘fftrainen’ en beterrekenen.nl Informatieavond 5 havo

19 Uitlooptijd na CE 1? Ook nieuw: vorig jaar voor het eerst examen uit het eerste tijdvak uitgesteld. Conclusie: niet direct je vakantie boeken na je laatste Centraal Examen (laatste CE1 is 22 mei 2014) Informatieavond 5 havo

20 Magister In magister niet alleen cijfers te zien, maar ook absentie en opmerkingen over huiswerk e.d. Verzoek: invoeren updaten adressen i.v.m digitale post. Informatieavond 5 havo

21 Tot slot Diploma-uitreiking (inclusief tweede tijdvak):
Havo: 26 juni 2014 Informatieavond 5 havo

22 22 Dit is de start- en eindpagina
Je begint en eindigt een presentatie altijd met dit blad. Dit blad kun je bij aanvang al presenteren, terwijl de mensen rustig een plekje zoeken in de presentatieruimte. Hetzelfde geldt ter afsluiting van je presentatie 22

23 De keuze voor een vervolgopleiding
Inschrijven HBO Alternatieven voor HBO Studiefinanciering Bindend studieadvies Open dagen/meeloopdagen/proefstuderen Zoetermeerse decanen activiteiten Voorstellen Team van drie decanen, ik havo decaan. 3 klassen langs geweest Belangrijke periode Media aandacht Informatieavond 5 havo

24 Moeite met studiekeuze
Informatieavond 5 Havo

25 Tevredenheid oud-leerlingen

26 Inschrijven HBO-opleidingen
Studeren? Wat moet je doen! Opleidingen met aanvullende eisen: Aanmelden voor 15 januari, soms nog eerder! Vrije opleidingen  geen loting Aanvullende eisen  hogere hotelschool, halo, kunstaccademie Numerus fixus  loting Asociate degree  twee jarige opleidingen mbo/hbo Aanmelden! Informatieavond 5 havo

27 Alternatieven voor het HBO
MBO: aanmelden bij het instituut zelf Particulier 5VWO Alfrink College MBO  bijv sportopleiding bij afvallen HALO of geen zin meer in vier jaar studeren Particulier  kostenaspect, goed kijken naar diploma 5 VWO  zonder extra vak op dit moment erg lastig, zsm naar decaan. Nu extra vak  aanmelden voor 1 april 2010 Informatieavond 5 havo

28 Studiefinanciering Basisbeurs en OV-studentenkaart (voor iedereen)
30 juni nog geen 18? Pas vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering en OV-studentenkaart. Aanvullende beurs (afhankelijk van inkomen ouders) Extra geld lenen of collegegeldkrediet (rentedragend) Uitleg basisbeurs/ov Geen 18  geen stufi/ov wel kinderbijslag Aanvullende beurs, afhankelijk van ouders meer info ibgroep.nl Geld lenen/collegegeld krediet is rentedragend Informatieavond 5 havo

29 Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen
Minimaal één open dag bezoeken in 5H, opleidingen vergelijken! Open dag of proefstuderen tijdens een schooldag: Drie dagen van te voren toestemming vragen bij decaan, briefje van ouders is vereist. Proefstuderen doen leerlingen in de laatste fase van de studiekeuze, voorbereiding is belangrijk. Opleidingen vergelijken op afstudeerrichting en kwaliteit Vrij vragen voor open dag tijdens school, briefje van ouders mee! Proefstuderen om te keuze te controleren Informatieavond 5 havo

30 Bindend studieadvies Bij het bezoeken van open dagen informeren naar de gang van zaken rondom dit studieadvies. Welke eisen worden er gesteld? Bijvoorbeeld 2/3 van de punten Bijvoorbeeld taal en rekenen bij pabo verplicht Taaltoets bij veel opleidingen ook een eis Navragen bij open dagen Informatieavond 5 havo

31 Studeren en de politiek
Sociaal leenstelsel vanaf 2015/2016 Invoering studiekeuzegesprekken: aanmelden tot 1 mei! Afschaffing loting? Informatieavond 5 Havo

32 Alfrink.dedecaan.net Links Veelgestelde vragen Studiekeuze Forum
Keuzekenners Keuzegids-online Links: handige websites, oa studiekeuze123.nl voor kwaliteitvergelijking en open dagen Veelgestelde vragen: oa studiefinanciering Studiekeuze: opgeven van definitieve studiekeuze voor school Forum: Vragen over opleidingen aan leerlingen in heel Nederland Keuzekenners: ouders en oudleerlingen als expert, graag opgeven! Informatieavond 5 havo 32

33 Belangrijke data 20 november 2013 “HBO/WO markt” op het Erasmus College 18 februari 2014 “HBO/WO presentaties” op het Oranje Nassau College 10 april 2014 “beroepenavond” op het Alfrink College Informatieavond 5 Havo

34 Heeft uw zoon/dochter nog geen enkel idee?
Laat ze snel langskomen of een afspraak maken: Kamer 163A Nadruk op leggen Ouders zijn natuurlijk welkom bij zo’n gesprek Informatieavond 5 havo

35 LOB op Twitter @alfrinklob Informatieavond 5 Havo

36 Mentorengedeelte lokalen
Marian Warners 119 Suzan van der Helm 206 Rob Kalberg 207 Jan van Kerkhof 023 Marleen Ran 024 Fred Hickendorff 013 Marlies de Heij 170 Informatieavond 5 havo

37 Dit is de start- en eindpagina
Je begint en eindigt een presentatie altijd met dit blad. Dit blad kun je bij aanvang al presenteren, terwijl de mensen rustig een plekje zoeken in de presentatieruimte. Hetzelfde geldt ter afsluiting van je presentatie


Download ppt "1 Dit is de start- en eindpagina"

Verwante presentaties


Ads door Google