De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond 3 havo •Algemene inleiding door Sandra Dekker •Informatie over LOB / profielkeuze door Wouter Keizer •Korte pauze •Mentorengedeelte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond 3 havo •Algemene inleiding door Sandra Dekker •Informatie over LOB / profielkeuze door Wouter Keizer •Korte pauze •Mentorengedeelte."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatie avond 3 havo •Algemene inleiding door Sandra Dekker •Informatie over LOB / profielkeuze door Wouter Keizer •Korte pauze •Mentorengedeelte

3 Doel van de avond Informatieavond 3 havo •(Hernieuwde) kennismaking met de afdeling en mentoren •Informatie over het 3 havo jaar

4 De afdeling Informatieavond 3 havo •Afdelingsleider 3,4,5 havo Sandra Dekker •Jaarcoördinator 3 havo Alexander Kooijmans •Decaan Wouter Keizer •6 mentoren: 3HAMw. De Roode 3HBMw. De Viet 3HCDhr. Mengelberg 3HDDhr. Schouten 3HEMw. Van der Nat

5 Afgelopen weken Informatieavond 3 havo •Eerste week: Ysselsteyn •Nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten •Leerlingen enthousiast begonnen •3 havo klassen zijn relatief klein (25 leerlingen)

6 Ysselsteyn Informatieavond 3 havo • JOC Ysselsteyn, Noord-Limburg. • Vakoverstijgend programma (bi, ak, lo, gs) ontmoeting met het verleden, verkennen van de omgeving, kennismaken met 3 havo.

7 Accommodatie Ysselstein Informatieavond 3 havo 3

8 Aandachtspunten (school-)regels Informatieavond 3 havo • Uw zoon / dochter (op tijd) in de les • Geen gebruik van mobieltjes e.d. in de les tenzij een docent toestemming daarvoor geeft. • Lessen lichamelijke opvoeding zijn belangrijk! •Goed communiceren!

9 Aandachtspunten onderwijs Informatieavond 3 havo •Einde aan de 6-jes cultuur - kwaliteit is belangrijk - examennormen zijn strenger dan aantal jaren geleden. - rekentoets komt er aan! • Voorbereiding op de bovenbouw • Vakoverstijgende projecten - Sport en bewegen (voorjaar) - Maatschappelijke stage (MAS)

10 Aandachtspunten mentoraat Informatieavond 3 havo •Behalve de gebruikelijke zaken als -welzijn leerling -schoolvoortgang -studieaanpak -profielkeuze (o.a. ‘aandachtsweek 4 havo’) Ook aandacht voor nieuwe media en gebruik mobiele telefoon, respect voor elkaars spullen

11 Cijfers en absentie Informatieavond 3 havo • Leerlingen en ouders kunnen behaalde resultaten bekijken via onze cijferadministratie via onze website (magister) • Ook te bekijken: absentie. • Code kwijt? Schriftelijk aanvragen bij onze administratie

12 Elektronische leeromgeving (ELO) Informatieavond 3 havo • Voor leerlingen in magister - planners - lesmateriaal - huiswerk in de digitale agenda - berichtenservice

13 E-mailadressen Informatieavond 3 havo • Herhaling: post Alfrink College is digitaal • Verzoek: e-mailadressen up to date te houden.

14 Overgangsnorm 3 naar 4 havo (zie ook schoolgids) Informatieavond 3 havo • Een leerling is bevorderd naar 4 havo indien hij / zij * heeft voldaan aan de kernvakkenregeling; * voor alle vakken een voldoende heeft behaald of - maximaal 1 x 5 heeft of - maximaal 2 x 5 heeft waarbij het gemiddelde van eindcijfers van de vakken tenminste 6.0 bedraagt of - maximaal 1 x 4 heeft waarbij het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken tenminste 6.0 bedraagt.

15 Kernvakkenregeling (zie ook schoolgids) Informatieavond 3 havo • Een leerling is bevorderd als hij / zij maximaal 1 x 5 heeft voor de vakken NE, EN & WI. • Bespreekmarge: een leerling zit in de bespreekmarge als hij / zij 1 x 4 of 2 x 5 heeft bij NE, EN & WI. • Een leerling doubleert direct bij 2 x 4 of 3 x 5 of 1 x 4 & 1 x 5 bij NE, EN & WI

16 Bespreekmarge hele cijferlijst Informatieavond 3 havo • Een leerling zit in de bespreekmarge als hij - 3 x 5 of 1 x 5 & 1 x 4 heeft waarbij het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken tenminste 6.0 bedraagt of - 2 x 5 of 1 x 4 heeft waarbij het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken onder de 6.0 zit

17 Tot slot Informatieavond 3 havo • Ouders uit 3 havo gezocht voor de klankbordgroep havo. Interesse? Meld u zich dan aan via: dek@alfrink.nl

18

19 Loopbaanoriëntatie en begeleiding Informatieavond 3 havo •Profielkeuze in klas 3 •Keuzebegeleiding door mentor en decaan •Belangrijke data

20 Profielkeuze Informatieavond 3 havo •CM: Cultuur en Maatschappij •EM: Economie en Maatschappij •NG: Natuur en Gezondheid •NT: Natuur en Techniek

21 Keuzebegeleiding Informatieavond 3 havo •Decaanlessen: Informatie over vakken, profielen, vervolgopleidingen en studiewijzerinteressetest. •Mentorlessen: Aandacht voor vragen als: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, wat wil ik, wat kan ik.

22 Alfrink.dedecaan.net Belangrijke onderdelen van dedecaan.net •Links •Vooropleidingseisen •Profielkeuze •Keuzekenners •Keuzeweb (de methode) Informatieavond 3 havo

23 Belangrijke data • • sept-janLOB lessen • • decemberKieswijzer • • januariVakdocenten geven adviezen • • 3 februariInfo avond over profielkeuze • • 7 februariInvullen voorlopig keuzeformulier • • feb-meiIndividuele gesprekken met decaan • • 25 aprilInleveren definitief keuzeformulier Informatieavond 3 havo

24 Lokalen mentoren 3HAMw. De Roode lokaal 125 3HBMw. De Viet lokaal 121 3HCDhr. Mengelberg lokaal 123 3HDDhr. Schoutenlokaal 122 3HEMw. Van der Natlokaal 127 3HEMw. Van der Natlokaal 127 Informatieavond 3 havo

25


Download ppt "Informatie avond 3 havo •Algemene inleiding door Sandra Dekker •Informatie over LOB / profielkeuze door Wouter Keizer •Korte pauze •Mentorengedeelte."

Verwante presentaties


Ads door Google