De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004"— Transcript van de presentatie:

1 Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004

2 Schaal 1 Hypochondrie (Hs)
Klachten; somatische klachten, pijn, vermoeidheid, zwakte Cognities; Rigide, egocentrisch, geen inzicht, cynisch, kritisch Emoties; Ongelukkig, pessimistisch, ziek gevoel, gebrek aan angst/drive/inzet, bozig, kwaadaardig Gedrag; Egocentrisch, eisend, koppig, klagerig, manipulatief, afhankelijk, maar ook zorgzaam, eerlijk

3 Schaal 2 Depressie (D) Klachten; Cognities; Emoties; Gedrag;
gering zelfvertrouwen, angst, somber, somatische klachten, concentratiemoeite Cognities; Zorgelijk, besluiteloos, zelfkritisch, traag, schuld, eng Emoties; Droevig, ongelukkig, geirriteerd, germd, ontevreden, huilerig, intrapunitief, moedeloos Gedrag; Verlegen, kritisch, angstig, traag, maar ook; objectief, realistisch, aangepast

4 Schaal 3 Hysterie (Hy) Klachten; Cognities; Emoties; Gedrag;
Spanningshoofdpijn, somatische klachten, duizeligheid, flauwte, aandachtvragend, moeilijke thuissituatie, problemen met vader Cognities; denkt positief, gebrek aan inzicht, ondernemend, enthousiast Emoties; Hartelijk, emotioneel, schrikachtig, moeite met voelen en uiten van boosheid, conversie Gedrag; Infantiel, onrijp, eisend, egocentrisch, naief, suggestibel, afhankelijk, maar ook vriendelijk, optimistisch

5 Schaal 4 Psychopathie (Pd)
Klachten; Stoort zich aan regels, aanpassingsproblemen, asociaal/antisociaal gedrag, middelenmisbruik, relatieproblemen Cognities; Ondernemend, zelfvertrouwen, onvoorspelbaar, vijandig, rebels, snel verveeld Emoties; Ongevoelig, oppervlakkig, rationaliserend, impulsief woedend Gedrag; Onrijp, manipulatief, egocentrisch, impulsief, onbetrouwbaar, antisociaal, maar ook; assertief, energiek

6 PEN Psychodiagnostics
Schaal 5 correleert enigszins met opleiding rolvastheid laag kan rigide zijn, macho (sexuele) identiteit, preoccupaties, problemen artistiek, nieuwsgierig, creatief empathisch, tolerant PEN Psychodiagnostics

7 Schaal 5 Gender (Mf) T-score Mannen Vrouwen T>75 T=40-75 T<40
Sexuele/agressie problemen, perversie, relatieproblemen, met uiterlijk bezig Sexuele problemen, relatieproblemen, ongeremd, agressief T=40-75 passief, vrouwelijk,creatief, introspectief, tolerant, sociaal assertief, onvriendelijk, dominant, energiek, T<40 Macho, avontuurlijk, ongevoelig Traditioneel vrouwelijk, submissief, manipulatief

8 Schaal 6 Paranoidie (Pa)
Klachten; Voelen zich niet begrepen, angst voor agressie van buitenaf Cognities; Achterdocht, rigide, gebrek aan inzicht, betrekkingsideeen, wanen Emoties; Woede, gauw beledigd, overgevoelig, angst Gedrag; Koppig, sociaal onhandig, ontwijkend, achterdochtig, paranoide gedrag, externaliseren

9 Schaal 7 Psychastenie (Pt)
Klachten; Piekeren, concentratiemoeite, gebrek aan zelfvertrouwen, sociale problemen, vermoeidheid Cognities; Moralistisch, zelfkritisch, twijfel, minderwaardig, magisch denken Emoties; Inferieur gevoel, onzeker, schuldgevoel, sentimenteel Gedrag; Angstig, obsessief, rituelen, perfectionistisch, compulsief, rigide, formeel, georganiseerd

10 Schaal 8 Schizofrenie (Sc)
Klachten; Angst, paniek, verwardheid, alienatie, sexuele problemen, hallucinaties, impulsiviteit Cognities; Vreemd, ontoegankelijk, gebrek aan realiteitzin Emoties; Angst, eenzaamheid, verstoten gevoel, depersonalisatie, impulsief woedend Gedrag; Vreemd, excentriek, koppig, onrijp, bizar, schizoide

11 Schaal 9 Manie (Ma) Klachten; Cognities; Emoties; Gedrag;
Overwaardig gevoel, angst voor verveling, prikkelhonger, middelenmisbruik, verwardheid Cognities; Ondernemend, creatief, grootheidideeen, religieuze wanen, hallucinaties, versneld denken Emoties; Gespannen, angstig, energiek, impulsief, ontremd, snel geirriteerd, eufoor, depressief Gedrag; Extravert, energiek, rusteloos, ongeduldig, hyperactief, narcistisch, geagiteerd

12 PEN Psychodiagnostics
Schaal 0 later ontwikkeld tendens tot afgrenzen en zich terugtrekken, ook van verantwoordelijkheden sociale introversie weinig zelfvertrouwen overgecontroleerd submissief gevoelens indirect uiten voorzichtig en conventioneel besluiteloos bezorgd PEN Psychodiagnostics

13 Schaal 0 Sociale introversie (Si)
Hoge T-score Sociaal onhandig, piekergedrag, rigide, angstig, gauw overstuur, verlegen, introvert, submissief, serieus, afhankelijk, zoekt alleen zijn Lage T-score Vriendelijk, sociaal, actief, energiek, extravert, agressief, manipulatief, onrijp, prikkelhonger, zoekt gezelschap

14 PEN Psychodiagnostics
Code types 12/21 13/31 14/41 18/81 19/91 23/32 24/42 27/72 somatiek, pijn somatoform, conversie somatiek, indirect onuitgedrukt vijandig onrust, afhankelijk moe, geen inzicht justitie, problemen bezorgd, kl depressie PEN Psychodiagnostics

15 MMPI-2 Inhoudschalen ANX; angst FRS; object-angst OBS; obessiviteit
DEP; depressie HEA; somatisatie BIZ; bizarre gedachten ANG; woede CYN; cynisme ASP; antisociaal gedrag TPA; type A gedrag LSE; lage zelfwaardering SOD; sociaal discomfort WRK; problemen op werk TRT; negatieve houding naar behandeling

16 MMPI-2 Inhoudschalen Angst (ANX) Hoge scores......
Diffuse angstklachten Somatische klachten, concentratiemoeite, slaapklachten Angst voor verwarring, leven is een last Problemen met beslissingen

17 MMPI-2 Inhoudschalen Specifieke angst (FRS) Hoge scores
Frs 1;Gegeneraliseerde angst/stress Frs 2; Multipele fobieen Hoge scores Kan een veelheid van angstvormen betreffen Angst voor bloed, hoogte (hoogtevrees), dieren, verlating, brand, natuurgeweld, donker Een of andere fobie

18 MMPI-2 Inhoudschalen Obsessiviteit (OBS) Hoge scores
Problemen met besluiten nemen Rumineren over problemen Veroorzaken ongeduld bij anderen Verandering geeft stress Compulsief gedrag Dwanggedrag dwangdenken

19 MMPI-2 Inhoudschalen Depressie (DEP) Hoge scores
Dep 1; gebrek aan drive Dep 2; dysforie Dep 3; zelfdepreciatie Dep 4; suicidale ideatie Hoge scores Depressieve gedachten, sombere stemming Onzeker, negatief over de toekomst Suicidale gedachten, schuldgevoelens

20 MMPI-2 Inhoudschalen Lichamelijke klachten (HEA) Hoge scores
Hea 1; buikklachten Hea 2; neurologische symtomen Hoge scores Buikklachten, neurologische klachten (duizelingen, fauwvallen, verlamming) Sensorische klachten (visus, gehoor) Hartklachten Huidklachten Hoofdpijn, ademhaling Zorgelijk over de gezondheid

21 MMPI-2 Inhoudschalen Vreemde gedachten (BIZ) Hoge scores
Biz 1; Psychotische symptomen Biz 2; Schizotypische kenmerken Hoge scores Psychotische denkprocessen Auditieve, visuele en reukhallucinaties Paranoïde ideatie Het gevoel een speciale missie te hebben Idee speciale kracht of macht te hebben

22 MMPI-2 Inhoudschalen Woede (ANG) Hoge scores… Ang 1; explosief gedrag
Ang 2; geirriteerd gevoel Hoge scores… Moeite agressie te beheersen Snel geirriteerd, ongeduldig, koppig Overt agressief gedrag Voorwerpen mensen Gebrekkige zelfcontrole

23 MMPI-2 Inhoudschalen Cynisme (CYN) Hoge score…
Cyn 1; negatief denken over anderen Cyn 2; achterdochtig Hoge score… Misantrope gedachten Veronderstellen kwade bedoeling bij anderen Wantrouwen in mensen Negatieve attitude naar Collega’s Familie Vrienden

24 MMPI-2 Inhoudschalen Antisociaal gedrag (ASP) Hoge score…
Asp 1; antisociale attitude Asp 2; antisociaal gedrag Hoge score… Feitelijk probleemgedrag al langer bestaand Problemen met de wet Diefstal Geweld Plezier in oppositioneel gedrag

25 MMPI-2 Inhoudschalen Hoge aspiratie (TPA) Hoge score…
Tpa 1; ongeduldig Tpa 2; competitief gedrag, gedreven Hoge score… hard-driving, fast-moving Workaholic Ongeduldig, snel verveeld Dulden geen onderbreking Direct naar anderen maar veeleisend

26 MMPI-2 Inhoudschalen Lage zelfwaardering (LSE) Hoge scores…
Lse 1; twijfel aan zichzelf Lse 2; submissief Hoge scores… Denken negatief over zichzelf Geloven dat anderen hen niet mogen Gebrek aan zelfvertrouwen Moeite met complimenten Zorgelijk piekergedrag over zichzelf

27 MMPI-2 Inhoudschalen Sociaal ongemak (SOD) Hoge score…
Sod 1; introvert Sod 2; verlegen Hoge score… Voelen zich ongemakkelijk bij mensen Trekken zich vaak terug Verlegen Vermijden situaties als feesten e.d.

28 MMPI-2 Inhoudschalen Familiale problemen (FAM) Hoge scores…
Fam 1; onenigheid met familie Fam 2; vervreemd van familie Hoge scores… Hebben een hekel aan familieleden Klagen over gebrek aan liefde, ruzie e.d Schetsen een nare jeugd Huwelijksproblemen

29 MMPI-2 Inhoudschalen Werkproblemen (WRK) Hoge scores…
Moeite met functioneren op het werk Gering zelfvertrouwen, concentratieproblemen Gevoelig voor spanning en druk Onzeker en twijfelend Klagen over gebrek aan support door anderen

30 MMPI-2 Inhoudschalen Negatief t.o.v. behandeling (TRT) Hoge scores…
Trt 1; geringe motivatie Trt 2; onvermogen zich te uiten Hoge scores… Negatieve houding naar doctoren en GGZ-hulp Geloven dat een ander niet begrijpen kan Moeite om over problemen te praten Niet gemotiveerd iets te veranderen Geneigd op te geven Lopen weg voor confrontatie

31 Supplementaire schalen
MAC-R Alcoholisme O-H Controle agressie AAS Middelenmisbruik Do Dominantie APS Verslavingspotentie Re Verantwoordelijkheid Es Iksterkte Mt Aanpassing op school A Angst GM Gender man R Verdringing GF Gender vrouw MDS Relatieproblemen PK Posttraumatische stressS Ho Vijandigheid S Superman/-vrouw

32 Supplementaire schalen
Middelenmisbruik MAC-R Hoge scores suggereren middelenmisbruik Ruwe score > 27 zeer waarschijnlijk Ruwe score tussen waarschijnlijk Ruwe score < 24; extravert, zelfvertrouwen, riskant gedrag AAS T score > 60 waarschijnlijk middelenmisbruik (-gebruik) APS T score > 60 tendens

33 Supplementaire schalen
Ontwikkeld t.b.v indicatie psychotherapie Maat voor adaptatie Goede copingmogelijkheden Maat voor defensiviteit A Maat voor desadaptatie R Introvert, voorzichtig, internaliserend

34 Supplementaire schalen
MDS Huwelijksproblemen of interpersoonlijke problemen Ho Ervaren woede en kwaadaardig gedrag In de kliniek; depressief, desadaptatie Risico voor hartkwaal O-H Onderliggend kwaad; uitlokbaar Lage scores; chronisch agressief

35 Supplementaire schalen
Do Ziet zichzelf als sterk in omgang met anderen Re Neemt verantwoordelijkheid Afhankelijk Betrouwbaar Mt Alleen wanneer men schoolgaand is Hoge scores; psychologisch onaangepast

36 Supplementaire schalen
GM Masculine gender Weinig valide GF Feminine gender PK Veteranen Alleen nuttig na oorlogservaring Algemene desadaptatie

37 Interpretatiestrategie MMPI-2 in 8 stappen
PEN Psychodiagnostics

38 PEN Psychodiagnostics
1. Validiteit van het profiel: ? schaal, L, F, F(b), K, VRIN, TRIN, TRT, S, context van het testen, klinische gegevens patiënt. PEN Psychodiagnostics

39 PEN Psychodiagnostics
2. Indien valide, met welke attitude is de test ingevuld? Betekenis voor: klinische hoofdschalen, inhoudsschalen, supplementaire schalen. Wat zegt dit mogelijk over de persoon van de pat.? PEN Psychodiagnostics

40 PEN Psychodiagnostics
3. Eerste verkenning klin hoofdschalen. Wijzen verhogingen vooral op individuele, eventueel intrapsychische problemen, of is er vooral sprake van een desadaptatie met betrekking tot de sociale omgeving (schalen: 1,2,3,7,0 vs 4,6,8,9). CI index PEN Psychodiagnostics

41 PEN Psychodiagnostics
4. Wat deelt pat. ons bewust mede middels de inhoudsschalen? Zien we verhogingen op een van de 4 clusters: intrapsychische symptomen (ANX,FRS,OBS,DEP,HEA,BIZ), naar buiten gerichte agressie (ANG,CYN,ASP,TPA), negatief zelfbeeld (LSE), algemene probleemgebieden (SOD,FAM,WRK,TRT). Schrijf dit uit. PEN Psychodiagnostics

42 PEN Psychodiagnostics
5. Is er sprake van geen, of van een 1,2 of 3 toppig codetype op de hoofdschalen? Ga aan de hand van de Harris-Lingoes subschalen en de inhoudsschalen na of en zo ja, welke subset van de schalen eventueel vooral een rol speelt in de verhoging. Beschrijf deze codetypes aan de hand van de literatuur en klinische ervaring. PEN Psychodiagnostics

43 PEN Psychodiagnostics
6. Welke schalen zijn opvallend laag, wat ontbreekt er eventueel? Probeer tot een interpretatie van het gehele profiel te komen en betrek hierbij ook de inhoudsschalen. Schrijf dit uit. PEN Psychodiagnostics

44 PEN Psychodiagnostics
7. Onderzoek de verhogingen op de supplementaire schalen en beschrijf deze. PEN Psychodiagnostics

45 PEN Psychodiagnostics
8. Breng de gegevens met elkaar in verband en benoem, liefst ondersteund door een of meer theorieën, de volgende aspecten: symptomatologie, interpersoonlijke relaties, persoonlijkheidstrekken, gedragskarakteristieken, overwegingen met betrekking tot classificatie en psychodiagnostiek, indicaties en contra-indicaties voor behandeling in de meest ruime zin. PEN Psychodiagnostics

46 Interpretatiehulp door o.a.
CI index NRI’s Bögels Van Balen et al. werkboek in voorbereiding ! PEN Psychodiagnostics

47 Psychodiagnostiek als proces
Stap 1: data verzamelen via observatie, gesprek en test Zo neutraal en objectief mogelijk (kunde) Stap 2: interpretatieproces, sprong van data naar theorie (rode draad), hypotheses Zo creatief mogelijk (kunst)

48 MMPI-2 Code typen Aanpak van Jack Graham Gebaseerd op empirie
Algemene richtlijnen bij de interpretatie Er zijn 8 schalen die klinisch van belang zijn Laat schaal 5 en schaal 0 buiten beschouwing Het hoogteverschil binnen het codetype doet er in veel gevallen niet toe; dus 1-3 is qua interpretatie gelijk aan 3-1.

49 MMPI-2 Code typen Definitie Verhoging
Minstens 5 T-score punten tussen de laagste schaal in het code type en de volgende klinische schaal Als er geen code type is richt de interpretatie zich op de individuele schalen Verhoging T>65; symptomen en persoonlijkheidstrekken T<65; alleen persoonlijkheidstrekken

50 CODETYPE 1-4/4-1 (komt zelden voor)
Klachten/problemen; Somatische klachten, angstig, onzekerheidgevoelens, middelenmisbruik. Cognities Negativistisch, ontevreden, pessimistisch. Emoties Angst, boosheid, extrapunitief. Gedrag Eisend naar anderen, conflict zoekend, rebels (thuis), verantwoordelijkheid ontlopend. Etiologie Vroege verwaarlozing met hechting, later rebellie.

51 CODETYPE 2-4/4-2 Klachten/problemen;
Problemen met de wet, autoriteit, middelenmisbruik, relatieproblemen, suicidaliteit, depressie, angst Cognities Zelfondermijnend, negatief, wanhopig, rigide, periodisch schuldbesef. Emoties Somber, angstig, vijandig, intrapunitief, gefrustreerd. Gedrag Impulsief, manipulatief, passief, afhankelijk, egocentrisch. Etiologie Als kind geen basis vertrouwen gekend.

52 CODETYPE 3-4/4-3 Klachten/problemen;
Psychosomatische klachten, relatie/gezinsproblemen, angst voor afwijzing, suicidedreiging, drankmisbruik, (psa.diagn; passief-agressieve PS). Cognities Gebrek aan inzicht, dissociatief, onder stress suicidaal. Emoties Extrapunitief, soms explosief, woede, acting out, afhankelijkheid en verzet. Gedrag Passief-agressief, onrijp, egocentrisch, aandacht eisend, ongeduldig, sexueel onaangepast, geweldadig Etiologie Als kind afgewezen, reageerden met ontkenning en goedpraten.

53 CODETYPE 4-5/5-4 Klachten/problemen;
Moeizame aanpassing, impulsiviteit, korte periodes explosief, (Psa. diagn; vaak passief-agressieve PS). Cognities Zelfbewust, nonconformistisch, oppositioneel w.b. eigen sexe-rol. Emoties Sexueel getint, passieve behoefte, boosheid. Gedrag Sexuele perversie, egocentrisch, afhankelijk. Etiologie Bij mannen aangeleerde homosexualiteit op basis van angst voor dominantie vrouw. Bij vrouwen afwijzing van homosexuele inslag.

54 CODETYPE 4-6/6-4 Klachten/problemen;
Sociaal onaangepast, narcistisch, relatieproblemen, impulsiviteit, middelenmisbruik, allergieen, kans op psychose bij forse verhoging, (Psa.diagn; passief-agressieve PS, schizofrenie). Cognities Vijandig, achterdochtig, defensief, ontkennend, externaliserend. Emoties Spanning, woede, wrok, overgevoelig, explosief. Gedrag Agressief, egocentrisch, manipulatief, eisend naar anderen, rigide. Etiologie Onbetrouwbaar en kritisch gedrag van de ouders.

55 CODETYPE 4-7/7-4 Klachten/problemen;
Gespannenheid, vage somatische klachten, bezorgdheid, hoofdpijn, sociale/relatie problemen, problemen met de wet, middelenmisbruik (acting out) Cognities Tobben, rumineren, zelfbeschuldiging, beschuldiging anderen. Emoties Spanning, spijt, minderwaardigheid, afwisselend acting out en schuldgevoel. Gedrag Onrijp, impulsief, onzeker, afhankelijk. Etiologie Inconsistente opvoeding, ene ouder punitief de ander toegeeflijk

56 CODETYPE 4-8/8-4 Klachten/problemen;
Angst, depressie, gekwetste gevoelens, agressie en sexuele problemen, middelenmisbruik, ernstige desadaptatie, (psa.diagn; schizofrenie, ASP, paranoide PS, schizoide PS) Cognities Verward, bizar, achterdochtig, zelfondermijnend, gefixeerd op sex, radicale opvattingen. . Emoties Diepgevoelde onzekerheid, inferieur, leeg, humeurig. Gedrag Onvoorspelbaar, impulsief, antisociaal, delinquent, vijandig, schizoid. Etiologie Jeugd met ernstige verwaarlozing, mishandeling.

57 CODETYPE 4-9/9-4 Klachten/problemen;
Overschrijding van sociale en morele grenzen, impulsief, prikkelhonger, desadaptatie met delinquentie, middelenmisbruik, oppervlakkige relaties, (psa.diagn; ASP). Cognities Egoistisch, ambitieus, jacht op lust, magere gewetensfunctie. . Emoties Kwaad, wrokkig, niet empathisch, beschuldigend, snel gefrustreerd Gedrag Extravert, narcistisch, energiek, onrijp, impulsief, antisociaal. Etiologie Interactie tussen genetische factor en opvoeding.

58 MMPI-2 Code type 1-2/2-1 Klachten/problemen
somatische klachten, drankproblemen, communiceert ziekte, zorgen over gezondheid, angst, onrust, gedeprimeerd, ongelukkig Persoonlijkheid introvert, verlegen, twijfelzucht, wantrouwend, hypochonder, aandacht eisend

59 MMPI-2 Code type 1-3/3-1 Klachten/problemen
conversie, functioneert slecht, lichamelijke klachten die onder stress erger worden. Persoonlijkheid theatrale PS, geen inzicht, onrijp, egocentrisch, afhankelijk, extravert, manipulatief, passief agressief

60 MMPI-2 Code type 1-8/8-1 Klachten/problemen
forse agressieproblemen, vijandige gevoelens, desadaptatie, verwardheid, depressieve klachten, vlak affect, psychotische symptomen (hypochondrie) Persoonlijkheid Vaak diagnose schizofrenie, eenzaam, dissociatieve fenomenen, sociaal onhandig

61 MMPI-2 Code type 1-9/9-1 Klachten/problemen
forse spanning en opwinding, angst, somatische klachten, veel frustraties Persoonlijkheid extravert, impulsief, conflict zoekend en tegelijk passief afhankelijk

62 MMPI-2 Code type 2-3/3-2 Klachten/problemen
nervositeit, depresieve gevoelens, vermoeidheid, anhedonie, buikklachten Persoonlijkheid passief, afhankelijk, onzeker, twijfel in zichzelf, kropt gevoelens op, claimend naar anderen, overgevoelig voor kritiek

63 MMPI-2 Code type 2-7/7-2 Klachten/problemen
angst, spanning, piekeren, vermoeidheid, depressie, gauw uit balans Persoonlijkheid stressgevoelig, passief/afhankelijk, onzeker, intrapunitief, hoge eisen aan zichzelf, perfectionistisch, moralistisch, in staat om een emotionele band te maken

64 MMPI-2 Code type 2-8/8-2 Klachten/problemen
angstig, geagiteerd, spanning, concentratieproblemen, cognitief verward, somatische klachten, dissociatieve klachten, gevoelig voor reactie van anderen, diep wanhopige gevoelens, zelfdepreciatie Persoonlijkheid kwetsbaar voor stress, psychotiform (diverse psychiatrische diagnosen komen voor), apathy, relatie mijdend, geen contact met realiteit naar binnen (persoon) en naar buiten (omgeving)

65 MMPI-2 Code type 2-9/9-2 Klachten/problemen
angst, gespannenheid, somatische klachten, middelenmisbruik, pendulerend tussen actief en sloom, organische beschadiging, (manische depressie) Persoonlijkheid egocentrisch, narcistisch, stelt irreeel hoge eisen, ontkenning t.a.v eigen gevoelens

66 MMPI-2 Code type 3-6/6-3 Klachten/problemen
beperkt klaaggedrag, lichte angst, somatische klachten, diep zittend vijandig naar familie, lastig voor anderen Persoonlijkheid achterdochtig, egocentrisch, narcistisch, ontkenning van psychische problemen

67 MMPI-2 Code type 3-8/8-3 Klachten/problemen
sterke psychische onrust, angst, spanning, depressie, somatische klachten, concentratieproblemen, verwarde gedachten, hallucinaties, wanen, (schizofrenie) Persoonlijkheid onrijp, afkankelijk, sterke aandachtbehoefte, pessimistisch, niet betrokken op anderen

68 MMPI-2 Code type 6-8/8-6 Klachten/problemen
intense onzekerheid, schuldgevoelens, suicidaliteit, niet betrokken op anderen, snel geirriteerd, psychotisch gedrag, concentratie problemen, gebrek aan realiteitszin, (schizoid, paranoide schizofrenie) Persoonlijkheid primitieve afweer, geen grens tussen fantasie en werkelijkheid, erfelijke factor.

69 MMPI-2 Code type 6-9/9-6 Klachten/problemen
zeer angstig, kwetsbaar, stressgevoelig, impulsief, concentratieproblemen, obsessief, wanen, hallucinaties, kritiek en oordeelstoornis, (paranoide schizofrenie) Persoonlijkheid afhankelijk, egocentrisch, achterdochtig

70 MMPI-2 Code type 7-8/8-7 Klachten/problemen
veel psychische problemen, depressie, angst, verwarring, onzekerheid, besluiteloos, sociaal geisoleerd, middelenmisbruik Persoonlijkheid ernstige aanpassingsproblemen, zelfproblematiek, zwakke afweer, passief/afhankelijk

71 MMPI-2 Code type 8-9/9-8 Klachten/problemen
hyperactief, hyperemotioneel, grootheidswanen, hoge eisen aan zichzelf, relatieproblemen, agitatie, verwardheid, concentratieproblemen, wanen, hallucinaties, middelenmisbruik Persoonlijkheid egocentrisch, infantiel, aandachtvragend, achterdochtig

72 MMPI-2 Codetypes serie 1 123/213/231 132/312
Neurotisch, somatische klachten, ziektewinst, Afhankelijkheidsprobleem, afweer van contact 132/312 Conversievallei, hysterische neurose, gebrekkig inzicht, passief-afhankelijk, stress wordt vertaald in somatische klachten

73 MMPI-2 Codetypes serie 2 138 Paranoide schizofrenie, paranoide PS, geagiteerd, hypochondere wanen, denkstoornis, drankmisbruik 139 Chronisch hersensyndroom; irritatie, woedeuitbarstingen, gevaarlijk Of Conversieve reactie 278 Mengbeeld (Neurotisch/psychotisch), schizoid, gespannen, depressief, suicidaal, episodisch psychotisch, hoge eisen aan zichzelf

74 MMPI-2 Codetypes serie 3 46/64, lage 5, vrouwen 687/867
Passieve agressieviteit vallei, overmatig bezig in traditionele vrouwrol, submissief (naar mannen), twijfel over eigen vrouwelijkheid 687/867 Psychotische vallei, paranoide schizofrenie, denkstoornis, hallucinaties, wanen, vlak affect, agressie, drankmisbruik, geheugen en concentratieproblemen


Download ppt "Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004"

Verwante presentaties


Ads door Google