De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PEN Psychodiagnostics Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PEN Psychodiagnostics Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004."— Transcript van de presentatie:

1 PEN Psychodiagnostics Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004

2 Schaal 1 Hypochondrie (Hs) n Klachten; F somatische klachten, pijn, vermoeidheid, zwakte n Cognities; F Rigide, egocentrisch, geen inzicht, cynisch, kritisch n Emoties; F Ongelukkig, pessimistisch, ziek gevoel, gebrek aan angst/drive/inzet, bozig, kwaadaardig n Gedrag; F Egocentrisch, eisend, koppig, klagerig, manipulatief, afhankelijk, maar ook zorgzaam, eerlijk

3 Schaal 2 Depressie (D) n Klachten; F gering zelfvertrouwen, angst, somber, somatische klachten, concentratiemoeite n Cognities; F Zorgelijk, besluiteloos, zelfkritisch, traag, schuld, eng n Emoties; F Droevig, ongelukkig, geirriteerd, germd, ontevreden, huilerig, intrapunitief, moedeloos n Gedrag; F Verlegen, kritisch, angstig, traag, maar ook; objectief, realistisch, aangepast

4 Schaal 3 Hysterie (Hy) n Klachten; F Spanningshoofdpijn, somatische klachten, duizeligheid, flauwte, aandachtvragend, moeilijke thuissituatie, problemen met vader n Cognities; F denkt positief, gebrek aan inzicht, ondernemend, enthousiast n Emoties; F Hartelijk, emotioneel, schrikachtig, moeite met voelen en uiten van boosheid, conversie n Gedrag; F Infantiel, onrijp, eisend, egocentrisch, naief, suggestibel, afhankelijk, maar ook vriendelijk, optimistisch

5 Schaal 4 Psychopathie (Pd) n Klachten; F Stoort zich aan regels, aanpassingsproblemen, asociaal/antisociaal gedrag, middelenmisbruik, relatieproblemen n Cognities; F Ondernemend, zelfvertrouwen, onvoorspelbaar, vijandig, rebels, snel verveeld n Emoties; F Ongevoelig, oppervlakkig, rationaliserend, impulsief woedend n Gedrag; F Onrijp, manipulatief, egocentrisch, impulsief, onbetrouwbaar, antisociaal, maar ook; assertief, energiek

6 PEN Psychodiagnostics Schaal 5 n correleert enigszins met opleiding n rolvastheid n laag kan rigide zijn, macho n (sexuele) identiteit, preoccupaties, problemen n artistiek, nieuwsgierig, creatief n empathisch, tolerant

7 Schaal 5 Gender (Mf) T-scoreMannenVrouwen T>75 Sexuele/agressie problemen, perversie, relatieproblemen, met uiterlijk bezig Sexuele problemen, relatieproblemen, ongeremd, agressief T=40- 75 passief, vrouwelijk,creatief, introspectief, tolerant, sociaal assertief, onvriendelijk, dominant, energiek, T<40 Macho, avontuurlijk, ongevoelig Traditioneel vrouwelijk, submissief, manipulatief

8 Schaal 6 Paranoidie (Pa) n Klachten; F Voelen zich niet begrepen, angst voor agressie van buitenaf n Cognities; F Achterdocht, rigide, gebrek aan inzicht, betrekkingsideeen, wanen n Emoties; F Woede, gauw beledigd, overgevoelig, angst n Gedrag; F Koppig, sociaal onhandig, ontwijkend, achterdochtig, paranoide gedrag, externaliseren

9 Schaal 7 Psychastenie (Pt) n Klachten; F Piekeren, concentratiemoeite, gebrek aan zelfvertrouwen, sociale problemen, vermoeidheid n Cognities; F Moralistisch, zelfkritisch, twijfel, minderwaardig, magisch denken n Emoties; F Inferieur gevoel, onzeker, schuldgevoel, sentimenteel n Gedrag; F Angstig, obsessief, rituelen, perfectionistisch, compulsief, rigide, formeel, georganiseerd

10 Schaal 8 Schizofrenie (Sc) n Klachten; F Angst, paniek, verwardheid, alienatie, sexuele problemen, hallucinaties, impulsiviteit n Cognities; F Vreemd, ontoegankelijk, gebrek aan realiteitzin n Emoties; F Angst, eenzaamheid, verstoten gevoel, depersonalisatie, impulsief woedend n Gedrag; F Vreemd, excentriek, koppig, onrijp, bizar, schizoide

11 Schaal 9 Manie (Ma) n Klachten; F Overwaardig gevoel, angst voor verveling, prikkelhonger, middelenmisbruik, verwardheid n Cognities; F Ondernemend, creatief, grootheidideeen, religieuze wanen, hallucinaties, versneld denken n Emoties; F Gespannen, angstig, energiek, impulsief, ontremd, snel geirriteerd, eufoor, depressief n Gedrag; F Extravert, energiek, rusteloos, ongeduldig, hyperactief, narcistisch, geagiteerd

12 PEN Psychodiagnostics Schaal 0 n later ontwikkeld n tendens tot afgrenzen en zich terugtrekken, ook van verantwoordelijkheden n sociale introversie n weinig zelfvertrouwen n overgecontroleerd n submissief n gevoelens indirect uiten n voorzichtig en conventioneel n besluiteloos n bezorgd

13 Schaal 0 Sociale introversie (Si) n Hoge T-score u Sociaal onhandig, piekergedrag, rigide, angstig, gauw overstuur, verlegen, introvert, submissief, serieus, afhankelijk, zoekt alleen zijn n Lage T-score u Vriendelijk, sociaal, actief, energiek, extravert, agressief, manipulatief, onrijp, prikkelhonger, zoekt gezelschap

14 PEN Psychodiagnostics Code types n 12/21 n 13/31 n 14/41 n 18/81 n 19/91 n 23/32 n 24/42 n 27/72 n somatiek, pijn n somatoform, conversie n somatiek, indirect n onuitgedrukt vijandig n onrust, afhankelijk n moe, geen inzicht n justitie, problemen n bezorgd, kl depressie

15 MMPI-2 Inhoudschalen ANX; angst FRS; object-angst OBS; obessiviteit DEP; depressie HEA; somatisatie BIZ; bizarre gedachten ANG; woede CYN; cynisme ASP; antisociaal gedrag TPA; type A gedrag LSE; lage zelfwaardering SOD; sociaal discomfort WRK; problemen op werk TRT; negatieve houding naar behandeling

16 MMPI-2 Inhoudschalen n Angst (ANX) n Hoge scores...... F Diffuse angstklachten F Somatische klachten, concentratiemoeite, slaapklachten F Angst voor verwarring, leven is een last F Problemen met beslissingen

17 MMPI-2 Inhoudschalen n Specifieke angst (FRS) F Frs 1;Gegeneraliseerde angst/stress F Frs 2; Multipele fobieen n Hoge scores F Kan een veelheid van angstvormen betreffen F Angst voor bloed, hoogte (hoogtevrees), dieren, verlating, brand, natuurgeweld, donker F Een of andere fobie

18 MMPI-2 Inhoudschalen n Obsessiviteit (OBS) n Hoge scores F Problemen met besluiten nemen F Rumineren over problemen F Veroorzaken ongeduld bij anderen F Verandering geeft stress F Compulsief gedrag DwanggedragDwanggedrag dwangdenkendwangdenken

19 MMPI-2 Inhoudschalen n Depressie (DEP) F Dep 1; gebrek aan drive F Dep 2; dysforie F Dep 3; zelfdepreciatie F Dep 4; suicidale ideatie n Hoge scores F Depressieve gedachten, sombere stemming F Onzeker, negatief over de toekomst F Suicidale gedachten, schuldgevoelens

20 MMPI-2 Inhoudschalen n Lichamelijke klachten (HEA) F Hea 1; buikklachten F Hea 2; neurologische symtomen n Hoge scores F Buikklachten, neurologische klachten (duizelingen, fauwvallen, verlamming) F Sensorische klachten (visus, gehoor) F Hartklachten F Huidklachten F Hoofdpijn, ademhaling F Zorgelijk over de gezondheid

21 MMPI-2 Inhoudschalen n Vreemde gedachten (BIZ) F Biz 1; Psychotische symptomen F Biz 2; Schizotypische kenmerken n Hoge scores F Psychotische denkprocessen F Auditieve, visuele en reukhallucinaties F Paranoïde ideatie F Het gevoel een speciale missie te hebben F Idee speciale kracht of macht te hebben

22 MMPI-2 Inhoudschalen n Woede (ANG) F Ang 1; explosief gedrag F Ang 2; geirriteerd gevoel n Hoge scores… F Moeite agressie te beheersen F Snel geirriteerd, ongeduldig, koppig F Overt agressief gedrag VoorwerpenVoorwerpen mensenmensen F Gebrekkige zelfcontrole

23 MMPI-2 Inhoudschalen n Cynisme (CYN) F Cyn 1; negatief denken over anderen F Cyn 2; achterdochtig n Hoge score… F Misantrope gedachten F Veronderstellen kwade bedoeling bij anderen F Wantrouwen in mensen F Negatieve attitude naar Collega’sCollega’s FamilieFamilie VriendenVrienden

24 MMPI-2 Inhoudschalen n Antisociaal gedrag (ASP) F Asp 1; antisociale attitude F Asp 2; antisociaal gedrag n Hoge score… F Feitelijk probleemgedrag al langer bestaand F Problemen met de wet DiefstalDiefstal GeweldGeweld F Plezier in oppositioneel gedrag

25 MMPI-2 Inhoudschalen n Hoge aspiratie (TPA) F Tpa 1; ongeduldig F Tpa 2; competitief gedrag, gedreven n Hoge score… F hard-driving, fast-moving F Workaholic F Ongeduldig, snel verveeld F Dulden geen onderbreking F Direct naar anderen maar veeleisend

26 MMPI-2 Inhoudschalen n Lage zelfwaardering (LSE) F Lse 1; twijfel aan zichzelf F Lse 2; submissief n Hoge scores… F Denken negatief over zichzelf F Geloven dat anderen hen niet mogen F Gebrek aan zelfvertrouwen F Moeite met complimenten F Zorgelijk piekergedrag over zichzelf

27 MMPI-2 Inhoudschalen n Sociaal ongemak (SOD) F Sod 1; introvert F Sod 2; verlegen n Hoge score… F Voelen zich ongemakkelijk bij mensen F Trekken zich vaak terug F Verlegen F Vermijden situaties als feesten e.d.

28 MMPI-2 Inhoudschalen n Familiale problemen (FAM) F Fam 1; onenigheid met familie F Fam 2; vervreemd van familie n Hoge scores… F Hebben een hekel aan familieleden F Klagen over gebrek aan liefde, ruzie e.d F Schetsen een nare jeugd F Huwelijksproblemen

29 MMPI-2 Inhoudschalen n Werkproblemen (WRK) n Hoge scores… F Moeite met functioneren op het werk F Gering zelfvertrouwen, concentratieproblemen F Gevoelig voor spanning en druk F Onzeker en twijfelend F Klagen over gebrek aan support door anderen

30 MMPI-2 Inhoudschalen n Negatief t.o.v. behandeling (TRT) F Trt 1; geringe motivatie F Trt 2; onvermogen zich te uiten n Hoge scores… F Negatieve houding naar doctoren en GGZ-hulp F Geloven dat een ander niet begrijpen kan F Moeite om over problemen te praten F Niet gemotiveerd iets te veranderen F Geneigd op te geven F Lopen weg voor confrontatie

31 Supplementaire schalen MAC-R Alcoholisme O-H Controle agressie AAS Middelenmisbruik Do Dominantie APS Verslavingspotentie Re Verantwoordelijkheid Es Iksterkte Mt Aanpassing op school A Angst GM Gender man R Verdringing GF Gender vrouw MDS Relatieproblemen PK Posttraumatische stressS Ho Vijandigheid S Superman/-vrouw

32 Supplementaire schalen n Middelenmisbruik n MAC-R F Hoge scores suggereren middelenmisbruik –Ruwe score > 27 zeer waarschijnlijk –Ruwe score tussen 24-27 waarschijnlijk –Ruwe score < 24; extravert, zelfvertrouwen, riskant gedrag n AAS F T score > 60 waarschijnlijk middelenmisbruik (-gebruik) n APS F T score > 60 tendens

33 Supplementaire schalen n Es F Ontwikkeld t.b.v indicatie psychotherapie F Maat voor adaptatie F Goede copingmogelijkheden F Maat voor defensiviteit nAnAnAnA F Maat voor desadaptatie nRnRnRnR F Introvert, voorzichtig, internaliserend

34 Supplementaire schalen n MDS F Huwelijksproblemen of interpersoonlijke problemen n Ho F Ervaren woede en kwaadaardig gedrag F In de kliniek; depressief, desadaptatie F Risico voor hartkwaal n O-H F Onderliggend kwaad; uitlokbaar F Lage scores; chronisch agressief

35 Supplementaire schalen n Do F Ziet zichzelf als sterk in omgang met anderen n Re F Neemt verantwoordelijkheid F Afhankelijk F Betrouwbaar n Mt F Alleen wanneer men schoolgaand is F Hoge scores; psychologisch onaangepast

36 Supplementaire schalen n GM F Masculine gender F Weinig valide n GF F Feminine gender F Weinig valide n PK F Veteranen F Alleen nuttig na oorlogservaring F Algemene desadaptatie

37 PEN Psychodiagnostics Interpretatiestrategie MMPI-2 in 8 stappen

38 PEN Psychodiagnostics 1. Validiteit van het profiel: ? schaal, L, F, F(b), K, VRIN, TRIN, TRT, S, context van het testen, klinische gegevens patiënt.

39 PEN Psychodiagnostics 2. Indien valide, met welke attitude is de test ingevuld? Betekenis voor: klinische hoofdschalen, inhoudsschalen, supplementaire schalen. Wat zegt dit mogelijk over de persoon van de pat.?

40 PEN Psychodiagnostics 3. Eerste verkenning klin hoofdschalen. Wijzen verhogingen vooral op individuele, eventueel intrapsychische problemen, of is er vooral sprake van een desadaptatie met betrekking tot de sociale omgeving (schalen: 1,2,3,7,0 vs 4,6,8,9). CI index

41 PEN Psychodiagnostics 4. Wat deelt pat. ons bewust mede middels de inhoudsschalen? Zien we verhogingen op een van de 4 clusters: intrapsychische symptomen (ANX,FRS,OBS,DEP,HEA,BIZ), naar buiten gerichte agressie (ANG,CYN,ASP,TPA), negatief zelfbeeld (LSE), algemene probleemgebieden (SOD,FAM,WRK,TRT). Schrijf dit uit.

42 PEN Psychodiagnostics 5. Is er sprake van geen, of van een 1,2 of 3 toppig codetype op de hoofdschalen? Ga aan de hand van de Harris-Lingoes subschalen en de inhoudsschalen na of en zo ja, welke subset van de schalen eventueel vooral een rol speelt in de verhoging. Beschrijf deze codetypes aan de hand van de literatuur en klinische ervaring.

43 PEN Psychodiagnostics 6. Welke schalen zijn opvallend laag, wat ontbreekt er eventueel? Probeer tot een interpretatie van het gehele profiel te komen en betrek hierbij ook de inhoudsschalen. Schrijf dit uit.

44 PEN Psychodiagnostics 7. Onderzoek de verhogingen op de supplementaire schalen en beschrijf deze.

45 PEN Psychodiagnostics 8. Breng de gegevens met elkaar in verband en benoem, liefst ondersteund door een of meer theorieën, de volgende aspecten: symptomatologie, interpersoonlijke relaties, persoonlijkheidstrekken, gedragskarakteristieken, overwegingen met betrekking tot classificatie en psychodiagnostiek, indicaties en contra-indicaties voor behandeling in de meest ruime zin.

46 PEN Psychodiagnostics Interpretatiehulp door o.a. n CI index n NRI’s n Bögels n Van Balen et al. werkboek in voorbereiding !

47 Psychodiagnostiek als proces Stap 1: data verzamelen via observatie, gesprek en test u Zo neutraal en objectief mogelijk (kunde) Stap 2: interpretatieproces, sprong van data naar theorie (rode draad), hypotheses u Zo creatief mogelijk (kunst)

48 MMPI-2 Code typen Aanpak van Jack Graham Gebaseerd op empirie Algemene richtlijnen bij de interpretatie Er zijn 8 schalen die klinisch van belang zijnEr zijn 8 schalen die klinisch van belang zijn Laat schaal 5 en schaal 0 buiten beschouwingLaat schaal 5 en schaal 0 buiten beschouwing Het hoogteverschil binnen het codetype doet er in veel gevallen niet toe; dus 1-3 is qua interpretatie gelijk aan 3-1.

49 MMPI-2 Code typen n Definitie u Minstens 5 T-score punten tussen de laagste schaal in het code type en de volgende klinische schaal u Als er geen code type is richt de interpretatie zich op de individuele schalen n Verhoging u T>65; symptomen en persoonlijkheidstrekken u T<65; alleen persoonlijkheidstrekken

50 CODETYPE 1-4/4-1 (komt zelden voor) n Klachten/problemen; Somatische klachten, angstig, onzekerheidgevoelens, middelenmisbruik. Cognities Negativistisch, ontevreden, pessimistisch. n Emoties Angst, boosheid, extrapunitief. n Gedrag Eisend naar anderen, conflict zoekend, rebels (thuis), verantwoordelijkheid ontlopend. n Etiologie Vroege verwaarlozing met hechting, later rebellie.

51 CODETYPE 2-4/4-2 n Klachten/problemen; Problemen met de wet, autoriteit, middelenmisbruik, relatieproblemen, suicidaliteit, depressie, angst n Cognities Zelfondermijnend, negatief, wanhopig, rigide, periodisch schuldbesef. n Emoties Somber, angstig, vijandig, intrapunitief, gefrustreerd. n Gedrag Impulsief, manipulatief, passief, afhankelijk, egocentrisch. n Etiologie Als kind geen basis vertrouwen gekend.

52 CODETYPE 3-4/4-3 n Klachten/problemen; Psychosomatische klachten, relatie/gezinsproblemen, angst voor afwijzing, suicidedreiging, drankmisbruik, (psa.diagn; passief- agressieve PS). n Cognities Gebrek aan inzicht, dissociatief, onder stress suicidaal. n Emoties Extrapunitief, soms explosief, woede, acting out, afhankelijkheid en verzet. n Gedrag Passief-agressief, onrijp, egocentrisch, aandacht eisend, ongeduldig, sexueel onaangepast, geweldadig n Etiologie Als kind afgewezen, reageerden met ontkenning en goedpraten.

53 CODETYPE 4-5/5-4 n Klachten/problemen; Moeizame aanpassing, impulsiviteit, korte periodes explosief, (Psa. diagn; vaak passief-agressieve PS). n Cognities Zelfbewust, nonconformistisch, oppositioneel w.b. eigen sexe-rol. n Emoties Sexueel getint, passieve behoefte, boosheid. n Gedrag Sexuele perversie, egocentrisch, afhankelijk. n Etiologie Bij mannen aangeleerde homosexualiteit op basis van angst voor dominantie vrouw. Bij vrouwen afwijzing van homosexuele inslag.

54 CODETYPE 4-6/6-4 n Klachten/problemen; Sociaal onaangepast, narcistisch, relatieproblemen, impulsiviteit, middelenmisbruik, allergieen, kans op psychose bij forse verhoging, (Psa.diagn; passief-agressieve PS, schizofrenie). n Cognities Vijandig, achterdochtig, defensief, ontkennend, externaliserend. n Emoties Spanning, woede, wrok, overgevoelig, explosief. n Gedrag Agressief, egocentrisch, manipulatief, eisend naar anderen, rigide. n Etiologie Onbetrouwbaar en kritisch gedrag van de ouders.

55 CODETYPE 4-7/7-4 n Klachten/problemen; Gespannenheid, vage somatische klachten, bezorgdheid, hoofdpijn, sociale/relatie problemen, problemen met de wet, middelenmisbruik (acting out) n Cognities Tobben, rumineren, zelfbeschuldiging, beschuldiging anderen. n Emoties Spanning, spijt, minderwaardigheid, afwisselend acting out en schuldgevoel. n Gedrag Onrijp, impulsief, onzeker, afhankelijk. n Etiologie Inconsistente opvoeding, ene ouder punitief de ander toegeeflijk

56 CODETYPE 4-8/8-4 n Klachten/problemen; Angst, depressie, gekwetste gevoelens, agressie en sexuele problemen, middelenmisbruik, ernstige desadaptatie, (psa.diagn; schizofrenie, ASP, paranoide PS, schizoide PS) n Cognities Verward, bizar, achterdochtig, zelfondermijnend, gefixeerd op sex, radicale opvattingen.. Emoties Diepgevoelde onzekerheid, inferieur, leeg, humeurig. n Gedrag Onvoorspelbaar, impulsief, antisociaal, delinquent, vijandig, schizoid. n Etiologie Jeugd met ernstige verwaarlozing, mishandeling.

57 CODETYPE 4-9/9-4 n Klachten/problemen; Overschrijding van sociale en morele grenzen, impulsief, prikkelhonger, desadaptatie met delinquentie, middelenmisbruik, oppervlakkige relaties, (psa.diagn; ASP). n Cognities Egoistisch, ambitieus, jacht op lust, magere gewetensfunctie.. Emoties Kwaad, wrokkig, niet empathisch, beschuldigend, snel gefrustreerd n Gedrag Extravert, narcistisch, energiek, onrijp, impulsief, antisociaal. n Etiologie Interactie tussen genetische factor en opvoeding.

58 MMPI-2 Code type 1-2/2-1 Klachten/problemen somatische klachten, drankproblemen, communiceert ziekte, zorgen over gezondheid, angst, onrust, gedeprimeerd, ongelukkig Persoonlijkheid introvert, verlegen, twijfelzucht, wantrouwend, hypochonder, aandacht eisend

59 MMPI-2 Code type 1-3/3-1 Klachten/problemen conversie, functioneert slecht, lichamelijke klachten die onder stress erger worden. Persoonlijkheid theatrale PS, geen inzicht, onrijp, egocentrisch, afhankelijk, extravert, manipulatief, passief agressief

60 MMPI-2 Code type 1-8/8-1 Klachten/problemen forse agressieproblemen, vijandige gevoelens, desadaptatie, verwardheid, depressieve klachten, vlak affect, psychotische symptomen (hypochondrie) Persoonlijkheid Vaak diagnose schizofrenie, eenzaam, dissociatieve fenomenen, sociaal onhandig

61 MMPI-2 Code type 1-9/9-1 Klachten/problemen forse spanning en opwinding, angst, somatische klachten, veel frustraties Persoonlijkheid extravert, impulsief, conflict zoekend en tegelijk passief afhankelijk

62 MMPI-2 Code type 2-3/3-2 Klachten/problemen nervositeit, depresieve gevoelens, vermoeidheid, anhedonie, buikklachten Persoonlijkheid passief, afhankelijk, onzeker, twijfel in zichzelf, kropt gevoelens op, claimend naar anderen, overgevoelig voor kritiek

63 MMPI-2 Code type 2-7/7-2 Klachten/problemen angst, spanning, piekeren, vermoeidheid, depressie, gauw uit balans Persoonlijkheid stressgevoelig, passief/afhankelijk, onzeker, intrapunitief, hoge eisen aan zichzelf, perfectionistisch, moralistisch, in staat om een emotionele band te maken

64 MMPI-2 Code type 2-8/8-2 Klachten/problemen angstig, geagiteerd, spanning, concentratieproblemen, cognitief verward, somatische klachten, dissociatieve klachten, gevoelig voor reactie van anderen, diep wanhopige gevoelens, zelfdepreciatie Persoonlijkheid kwetsbaar voor stress, psychotiform (diverse psychiatrische diagnosen komen voor), apathy, relatie mijdend, geen contact met realiteit naar binnen (persoon) en naar buiten (omgeving)

65 MMPI-2 Code type 2-9/9-2 Klachten/problemen angst, gespannenheid, somatische klachten, middelenmisbruik, pendulerend tussen actief en sloom, organische beschadiging, (manische depressie) Persoonlijkheid egocentrisch, narcistisch, stelt irreeel hoge eisen, ontkenning t.a.v eigen gevoelens

66 MMPI-2 Code type 3-6/6-3 Klachten/problemen beperkt klaaggedrag, lichte angst, somatische klachten, diep zittend vijandig naar familie, lastig voor anderen Persoonlijkheid achterdochtig, egocentrisch, narcistisch, ontkenning van psychische problemen

67 MMPI-2 Code type 3-8/8-3 Klachten/problemen sterke psychische onrust, angst, spanning, depressie, somatische klachten, concentratieproblemen, verwarde gedachten, hallucinaties, wanen, (schizofrenie) Persoonlijkheid onrijp, afkankelijk, sterke aandachtbehoefte, pessimistisch, niet betrokken op anderen

68 MMPI-2 Code type 6-8/8-6 Klachten/problemen intense onzekerheid, schuldgevoelens, suicidaliteit, niet betrokken op anderen, snel geirriteerd, psychotisch gedrag, concentratie problemen, gebrek aan realiteitszin, (schizoid, paranoide schizofrenie) Persoonlijkheid primitieve afweer, geen grens tussen fantasie en werkelijkheid, erfelijke factor.

69 MMPI-2 Code type 6-9/9-6 Klachten/problemen zeer angstig, kwetsbaar, stressgevoelig, impulsief, concentratieproblemen, obsessief, wanen, hallucinaties, kritiek en oordeelstoornis, (paranoide schizofrenie) Persoonlijkheid afhankelijk, egocentrisch, achterdochtig

70 MMPI-2 Code type 7-8/8-7 Klachten/problemen veel psychische problemen, depressie, angst, verwarring, onzekerheid, besluiteloos, sociaal geisoleerd, middelenmisbruik Persoonlijkheid ernstige aanpassingsproblemen, zelfproblematiek, zwakke afweer, passief/afhankelijk

71 MMPI-2 Code type 8-9/9-8 Klachten/problemen hyperactief, hyperemotioneel, grootheidswanen, hoge eisen aan zichzelf, relatieproblemen, agitatie, verwardheid, concentratieproblemen, wanen, hallucinaties, middelenmisbruik Persoonlijkheid egocentrisch, infantiel, aandachtvragend, achterdochtig

72 MMPI-2 Codetypes serie 1 n 123/213/231 F Neurotisch, somatische klachten, ziektewinst, F Afhankelijkheidsprobleem, afweer van contact n 132/312 F Conversievallei, hysterische neurose, gebrekkig inzicht, passief-afhankelijk, stress wordt vertaald in somatische klachten

73 MMPI-2 Codetypes serie 2 n 138 F Paranoide schizofrenie, paranoide PS, geagiteerd, hypochondere wanen, denkstoornis, drankmisbruik n 139 F Chronisch hersensyndroom; irritatie, woedeuitbarstingen, gevaarlijk F Of....... F Conversieve reactie n 278 F Mengbeeld (Neurotisch/psychotisch), schizoid, gespannen, depressief, suicidaal, episodisch psychotisch, hoge eisen aan zichzelf

74 MMPI-2 Codetypes serie 3 n 46/64, lage 5, vrouwen F Passieve agressieviteit vallei, overmatig bezig in traditionele vrouwrol, submissief (naar mannen), twijfel over eigen vrouwelijkheid n 687/867 F Psychotische vallei, paranoide schizofrenie, denkstoornis, hallucinaties, wanen, vlak affect, agressie, drankmisbruik, geheugen en concentratieproblemen


Download ppt "PEN Psychodiagnostics Drs. Theo Bögels Managing director PEN Psychodiagnostics 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google