De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het Hoftheater “de spirit zit erin”. Inhoud presentatie Definitie palliatieve zorg Opdracht van VWS Korte terugblik 2004-2009 Aanbod extramurale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het Hoftheater “de spirit zit erin”. Inhoud presentatie Definitie palliatieve zorg Opdracht van VWS Korte terugblik 2004-2009 Aanbod extramurale."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het Hoftheater “de spirit zit erin”

2 Inhoud presentatie Definitie palliatieve zorg Opdracht van VWS Korte terugblik 2004-2009 Aanbod extramurale spirituele zorg Kennismaking geestelijk verzorgers Bereikbaarheid Lotgenotencontact Stichting ambulancewens

3 Definitie palliatieve zorg WHO 2002 : Geen genezing mogelijk Vroegtijdige signalering Voorkomen en verlichten van lijden Alleen symptoombestrijding Aandacht voor alle lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten Beste kwaliteit leven voor patiënt & naasten.

4 VWS: Palliatieve netwerken Samenwerkingsverbanden tussen alle voorzieningen die betrokken zijn bij palliatieve terminale zorg in de regio

5 VWS: Doel van netwerken In algemene zin de onderlinge samenwerking versterken Voor individuele patiënten de verbindingen tussen allerlei vormen van zorg verbeteren Opbouw en uitwisseling van kennis en informatie

6 Visie Jet Bussemaker Pioniersfase is voorbij Gelijktijdig curatieve en palliatieve zorg verlenen Eerder markeren palliatieve fase Goede samenwerking 1 e en 2 e lijn Versterken palliatieve zorg in de 1 e lijn

7 Nieuwe ontwikkelingen Curatieve zorgPalliatieve zorg Oude concept Overlijden BEHANDELINGBEHANDELING Curatieve zorg Palliatieve Zorg Lynn and Adamson, 2003 Nieuwe zorgconcept Na- zorg Tijd

8 Bestuur Deskundigheids bevordering KetenzorgSpirituele zorgBeleid & beheer OnderzoekPR & Communicatie Palliatief Steunpunt WZC Het DijkhuisIKNOCarinova Leiboom Groep Zorggroep SolisStichting Thuis Sterven Deventer Verenigde Medische Staf Deventer Ziekenhuis Zorggroep Raalte WZC HumanitasStichting Terminale Thuiszorg Raalte HVDOHospice Midden Salland Structurele werkgroepenTijdelijke werkgroepen consultatieteam

9 Korte terugblik 2004-2009 Maart 2004 Palliatief Netwerk Salland September 2004 Palliatief Consultatieteam 2005-2006 Opening Hospices 2007 Samenwerkingsovereenkomst Patiëntenfolders en brochure Richtlijnen en werkwijzers

10 Korte terugblik 2004-2009 Nieuwsbrieven Website Scholingen Periodieke openbare casuïstiekbesprekingen Onderzoek naar patiëntentevredenheid Steeds meer provinciale samenwerking Internationale dag van de palliatieve zorg

11 Korte terugblik 2004-2009 Spirituele zorg Hospices blijken in de behoefte te voorzien Palliatieve dagzorg binnen Solis Kenniscentrum Oncologie

12 Extramurale Spirituele zorg

13 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Startpunt: Voor mensen die niet in een zorginstelling wonen is er geen duidelijk gestructureerd ( en gefinancierd) aanbod van spirituele zorg.

14 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Twee initiatieven Creëren van daadwerkelijk aanbod aan spirituele ondersteuning Scholing om hulpverleners gevoeliger te maken voor leven- en zingevingvragen en hun eigen mogelijkheden daarin.

15 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Definitie Spirituele ondersteuning is de zorg voor het levensbeschouwelijk welbevinden van de mens

16 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Toelichting verlichten en verzachten van lijden vanuit een levensbeschouwelijke invalshoek patiënten en hun dichtbije naasten het bieden van een luisterend oor in een gesprek van hart tot hart alert zijn op levenservaringen en zingevingsvragen daarover in gesprek gaan

17 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Aanbod Extramurale Spirituele ondersteuning Herkenbare plek Dagelijks bereikbaar

18

19 Folder uitzicht Vanaf 9 oktober dagelijks bereikbaar van 11.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 06-26665633

20 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Lotgenotencontact Vanaf 9 oktober 22.00 uur www.palliatieflotgenotencontact.nl

21 Minisymposium Deventer Ziekenhuis Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Salland 19-09-2006 Stichting Ambulance Wens

22 5 jarig lustrum Palliatief Netwerk Salland

23 WHO definitie 2002 Geen genezing mogelijk Vroegtijdige signalering Voorkomen en verlichten van lijden Alleen symptoombestrijding Aandacht voor alle lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten Beste kwaliteit leven voor patiënt & naasten.

24 Volgens Cicely Saunders bestaat totale pijn uit : Lichamelijke pijn: ziekte Emotionele pijn: gevoelens van afhankelijkheid, eenzaamheid, angst. Sociale pijn: angst en zorgen over gezinsleden, geld, huishouden etc. Spirituele pijn: verlangen naar geborgenheid en zingeving Zo bezien: is palliatieve zorg niet eigenlijk totale zorg?

25 Symptoom

26 Medische aspecten; Ziekte, behandeling

27 Symptoom Waardering

28

29 Symptoom Waardering Angst Lichamelijke beperkingen Communicatie

30 Symptoom Waardering Emotie

31 Symptoom Waardering Emotie Psychische aspecten o.a. persoonlijkheid, depressie Liefde Ervaringen in het verleden Angst Sociale aspecten Spirituele aspecten o.a. geloof Hoop Woede Communicatie

32 Symptoom Waardering Emotie Lijden

33 Symptoom Waardering Emotie Lijden Hoop Spirituele aspecten o.a. geloof Communicatie Angst

34 Symptoom Waardering Emotie Lijden Lichamelijke beperkingen Psychische aspecten o.a. persoonlijkheid, depressie Liefde Ervaringen in het verleden Medische aspecten; Ziekte, behandeling Angst Sociale aspecten Spirituele aspecten o.a. geloof Hoop Woede Communicatie

35 Symptoom Waardering Emotie Lijden Lichamelijke beperkingen Psychische aspecten o.a. persoonlijkheid, depressie Liefde Ervaringen in het verleden Medische aspecten; Ziekte, behandeling Angst Sociale aspecten Spirituele aspecten o.a. geloof Hoop Woede Communicatie

36 Spirituele ondersteuning

37 Mens is: - lichaam en geest - talig - sociaal

38 Lichaam en geest: -Defecten -Verleden -Onderdeel van geheel -Ingebed in verwachtingen

39 Talig: - Non-verbale taal: taal van het lichaam - Paraverbale taal: stemeigenschappen - Verbale taal:praten, schrijven

40 Non-verbale en paraverbale taal: - Verbale taal:praten, schrijven - Non-verbale taal:taal van het lichaam - Paraverbale taal: stemeigenschappen

41 Stemeigenschappen en lichaamstaal: - 7 % vertrouwen op wat we zeggen - 38 % op stemeigenschappen - 55% op informatie via lichaamstaal

42 Verwachtingen en rollen - Zender – ontvanger - Boodschap en verwachtte antwoord - Taalveld - Horen en luisteren

43 Mens is een sociaal wezen: communiceert - tijd - sociaal referentiekader - ervaringen - perspectief - normen en waarden - hoop en vertrouwen

44 5 jarig lustrum Palliatief Netwerk Salland

45 Wij bedanken U allemaal voor uw komst en deelname aan deze avond Nico van Riessen en Arnold ter Scheggert van gelegenheidsduo Arnica voor hun toneelspel en muziek Godelieve Pieper en Paul Smit voor hun inhoudelijke bijdrage van vanavond en hun inzet bij de voorbereidingen De 12 gespreksleiders van vanavond die de subgroepen hebben begeleidt. De provincie Overijssel voor hun financiële ondersteuning Het IKNO voor de administratieve ondersteuning De Gereformeerde Hogeschool voor het ontwikkelen van een masterclass spirituele zorg op maat voor de geestelijk verzorgers uit Salland De deelnemende geestelijk verzorgers voor het vrijwillig beschikbaar stellen van hun professie voor UITzicht Leden van het Palliatief Netwerk Salland voor hun bijdrage aan te totstandkoming van de verschillende projecten Deelnemende organisaties voor het beschikbaar stellen van inzet van mensen en middelen om zo bij te dragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Salland Made in Holland voor het ontwerp van de folder en de website pagina’s Studio Image voor het maken en faciliteren van de websitepagina’s


Download ppt "Welkom in het Hoftheater “de spirit zit erin”. Inhoud presentatie Definitie palliatieve zorg Opdracht van VWS Korte terugblik 2004-2009 Aanbod extramurale."

Verwante presentaties


Ads door Google