De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing Prof. dr. Franz Ruppert

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing Prof. dr. Franz Ruppert"— Transcript van de presentatie:

1 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Liefde en Trauma                       Hoe zij mensen met elkaar verbinden en van elkaar scheiden Groesbeek 11 juni 2010 Interakt, juni 2010

2 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Opstelling van de vrouw (begin) man Opgestelde ‘vraag’ van de vrouw: Waarom heb ik het gevoel dat er een glazen wand tussen mij en hem staat? vrouw Interakt, juni 2010

3 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Opstelling van de vrouw (einde) man: heeft er eigenlijk niets mee te maken Centraal gevoel van ‘de vraag’: Angst om van achteren geslagen te worden vrouw: richt zich op haar getraumatiseerde en symbiotisch verstrikte deel Interakt, juni 2010

4 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Opstelling van de man (begin) vrouw man Opgestelde ‘vraag’ van de man: Wat is mijn deel, dat de relatie met mijn vrouw zo moeilijk maakt? Interakt, juni 2010

5 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Opstelling van de man (einde) vrouw: heeft er eigenlijk niets mee te maken Centrale uitspraak van ‘de vraag’: Hoe kan ik onafhankelijker worden van invloeden van buitenaf en meer toegang tot dat andere deel van mij krijgen? man Interakt, juni 2010

6 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Opstelling van de zoon (10 jaar) (begin) vader zoon Opgestelde ‘vraag’: Wat is de oorzaak van mijn reuma? moeder Interakt, juni 2010

7 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Opstelling van de zoon (einde) vader zoon Centraal gevoel van ‚de vraag‘: Ik ben een vertwijfeld en tot de dood toe bedroefd deel van de moeder moeder Interakt, juni 2010

8 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Liefde is een warm lichamelijk gevoel een blij-makend gevoel een verlangen naar een andere persoon een persoonlijke vaardigheid een voorstelling een houding Interakt, juni 2010

9 Verschillende vormen van liefde (naar Erich Fromm 1900- 1980)
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Verschillende vormen van liefde (naar Erich Fromm ) Liefde tot anderen Moederliefde Liefde tussen partners Zelfliefde Liefde tot God Willen hebben Zijn Interakt, juni 2010

10 Andere vormen van liefde
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Andere vormen van liefde Moeder-kind Vader-kind Kind-moeder Kind-vader Liefde tussen broers en zussen Liefde voor de eigen familie Liefde voor de clan of de voetbalvereniging Vaderlandsliefde Liefde voor dieren Liefde voor mensen ... Interakt, juni 2010

11 Liefde kan grenzen overschrijden.
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Liefde kan grenzen overschrijden. Interakt, juni 2010

12 De eerste liefdeservaring van een mens is symbiotisch.
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 De eerste liefdeservaring van een mens is symbiotisch. Interakt, juni 2010

13 Symbiotische oerbehoefte
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Symbiotische oerbehoefte Gevoed worden Verwarmd worden Lichamelijk contact Oogcontact Begrepen worden Ondersteund worden Erbij horen / saamhorigheid Interakt, juni 2010

14 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Ieder kind is op twee manieren symbiotisch verweven met zijn moeder passief: de ziele kwaliteiten van de moeder bepalen de basisstructuur van de ziel van het kind. De Liefde van een kind voor zijn moeder is een van de sterkste ziele-krachten. aktief: het kind houdt zich vast aan de moeder en probeert de moeder steun / houvast te geven. Interakt, juni 2010

15 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Liefde Er is altijd liefde tussen een kind en zijn moeder Tussen een moeder en haar kind alleen dan, wanneer de moeder niet getraumatiseerd is. Interakt, juni 2010

16 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Hoofdoorzaak voor de gebrekkige liefde bij de ouders zijn hun trauma-ervaringen. Interakt, juni 2010

17 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Een trauma is een situatie, die kan bestaan uit: grote natuurkrachten, geweld, dood, ontbrekend menselijk contact... waarop een individu of een groep reageert met machteloosheid en hulpeloosheid waarbij de poging een traumatische ervaring te overleven op korte, middellange en lange termijn leidt tot een veelvoud aan gevolgen. Interakt, juni 2010

18 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert Het stelt het overleven veilig
11 juni 2010 Het trauma mechanisme bestaat uit verstarren, bevriezen, dissociëren en opsplitsen van de persoonlijkheid. Het stelt het overleven veilig Interakt, juni 2010

19 Algemene gevolgen van een trauma
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Algemene gevolgen van een trauma Overprikkeling en hyperallertheid Het zich opdringen van herinneringen Angst en paniek Onderwerping Woede en agressie Verdriet Vertwijfeling Interakt, juni 2010

20 Meer algemene gevolgen van een trauma
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Meer algemene gevolgen van een trauma Hopeloosheid en depressie Gevoelloosheid Verlies van realiteitsgevoel en verlies van verbinding met zichzelf Lichamelijke ziektes Interakt, juni 2010

21 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Afsplitsingen in de ziel na een traumatische ervaring Getraumatiseerd deel Overlevingsdeel Gezond deel Interakt, juni 2010

22 Trauma en ouderlijke liefde
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Trauma en ouderlijke liefde Traumatische ervaringen beschadigen de mogelijkheden van ouders om hun kinderen lief te hebben, omdat hun overlevingsmechanismen geen diep emotioneel contact meer toelaten. Interakt, juni 2010

23 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 „Symbiosetrauma“ Een kind is hulpeloos en machteloos in het opbouwen van een stabiel, veilig, steunend emotioneel contact met zijn moeder en/of zijn vader Interakt, juni 2010

24 Gezonde ziele-delen bij een kind
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Gezonde ziele-delen bij een kind Eigen levenskracht Eigen levenswil Gezonde oerbehoeften Plezier in beweging Plezier in spelen Plezier in leren Interakt, juni 2010

25 Kenmerken van getraumatiseerde delen bij een symbiosetrauma
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Kenmerken van getraumatiseerde delen bij een symbiosetrauma peilloos diepe gevoelens van verlatenheid doodsangst opgekropte ergernis en grote woede onderdrukt verdriet groot verlangen naar liefde Interakt, juni 2010

26 Kenmerken van overlevingsdelen bij een symbiosetrauma
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Kenmerken van overlevingsdelen bij een symbiosetrauma Verloochening en onderdrukking van eigen traumagevoelens (“Met mij gaat het eigenlijk wel goed.”) Idealiseren van de ouders (de “lieve moeder”, de “goede vader”, “Ik ben er zelf de schuld van, mijn ouders kunnen er niets aan doen.”) Identificatie met de overlevingsstrategieën van de ouders (“Ik ben het zonnestraaltje van mijn moeder /het lievelingskind van mijn vader!”) Versmelting met de traumagevoelens van de ouders Interakt, juni 2010

27 Gevolgen van een Symbiosetrauma
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Gevolgen van een Symbiosetrauma Moeilijk onderscheid kunnen maken tussen eigen gevoelens en gevoelens van anderen Permanente Orientatie op andere mensen Symbiotische verstrikkingen met anderen Vele vormen van lichamelijk en psychisch lijden Interakt, juni 2010 27

28 Kenmerken van symbiotische verstrikkingen
Lezing Prof. dr. Franz Ruppert 11 juni 2010 Kenmerken van symbiotische verstrikkingen Ontbrekend gevoel van eigenwaarde Zich vastklampen aan andere mensen Grenzen van anderen niet respecteren Boosheid, haat en agressie in relaties Permanente zorg om anderen en pogingen hen te redden Blindheid voor de behoeften van anderen Illusionaire voostellingen van liefde Liefdeswaan Interakt, juni 2010

29 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Existentieel trauma en verliestrauma leiden tot symbiosetrauma en deze mogelijk tot Bindingssysteemtrauma, dat wil zeggen: het gehele bindingssysteem wordt gevormd door geweld, misbruik, moord, incest, leugen, verhulling, kortom door de vertwijfelde strijd om zelf te overleven. Interakt, juni 2010

30 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Kenmerken van gezonde persoonlijkheidsdelen met betrekking tot het thema liefde Wil om realistisch te blijven Vastbeslotenheid zich uit symbiotische verstrikkingen te bevrijden Juiste verbinding tussen seksualiteit en liefde tot stand brengen Geen seksualiteit met kinderen Geen leugens Liefde in zich zelf voelen en verder ontwikkelen Zich zelf liefhebben Helder “Ja” of “Nee” zeggen tegen relaties Grenzen van anderen respecteren Passende verantwoordelijkheid nemen of geven Ondersteunen van de autonomie van de geliefde persoon Interakt, juni 2010

31 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Wezenlijke ‘vraag’ voor een traumaopstelling ‘Vraag’: Ik wil van mijzelf houden. Cliënt Interakt, juni 2010

32 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Interakt, juni 2010

33 Lezing Prof. dr. Franz Ruppert
11 juni 2010 Literatuur Erich Fromm (1956). Die Kunst des Liebens. München: Heyne Verlag. Franz Ruppert (2007). Seelische Spaltung und innere Heilung. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. Franz Ruppert (2008). Trauma, Bonding & Family Constellations. Understanding and Healing Injuries of the Soul. Frome/UK: Green Balloon Publishing. Franz Ruppert (2010). Symbiose und Autonomie. Symbiosetrauma und Liebe jenseits von Verstrickungen. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. Interakt, juni 2010


Download ppt "Lezing Prof. dr. Franz Ruppert"

Verwante presentaties


Ads door Google