De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trauma en het werken met Opstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trauma en het werken met Opstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Trauma en het werken met Opstellingen
Interakt Margriet Wentink

2 Opstellingen en Trauma???
Familieopstellingen naar Bert Hellinger * ordeningen der liefde * bewegingen van de ziel * ‘Gehen mit der Gottesliebe’ * ‘das geistige Aufstellen’ Opstellingen en trauma

3 Wat het verschil maakt Methode scheiden van filosofie / theorie
Reflectie op relatie Cliënt – Begeleider Vier niveaus van de hulpvraag Opstellingen als spiegel-resonantiemethode Systemische filosofie verbinden met Trauma (verwerkings) theorie en Hechtingstheorie

4 Vier niveaus van de hulpvraag
Gericht op buitenwereld Symptoombestrijding Resource versterking Innerlijke heling …..

5 Opstellingen … Zijn levende beelden van bindingssystemen weergegeven door niet-groepsleden van dat systeem laten de toestand van een bindingssysteem zien Zijn representaties van de innerlijke werkelijkheid van een mens door andere mensen en weerspiegelen de ziel van een mens.

6 Opstellingen als spiegel-resonantiemethode
Opstelling weerspiegelt wat zich in de ziel van de cliënt afspeelt Opstelling waarnemen Waarnemingen toelaten Resonantie bij zichzelf ervaren en toelaten Resonantie wordt weerspiegelt in de opstelling

7 Opstelling ervaren Werk in drietallen Neem een cliënt in gedachten ….
A vraagt B als Client en C als zichzelf als Therapeut A stelt B en C op ten opzichte van elkaar A gaat zitten en neemt waar B en C volgen geconcentreerd hun innerlijke beweging Informatie uit de rol meedelen Ervaringen uitwisselen. Van beurt wisselen. Totaal: 3 x 10 minuten

8 Trauma ervaringen Ter illustratie…. Op mijn twaalfde ben ik geworden wat ik nu ben, …… …… Dat is lang geleden, maar ik heb geleerd dat het niet waar is wat ze over het verleden zeggen, dat je het kunt begraven. Uit: De Vliegeraar

9 Trauma verschijnselen (1)
extreme angst vermoeidheid, uitputting hyperarousal, hyperallertheid gevoelloosheid woede uitbarstingen dwangmatig piekeren blokkade in handelen sociaal terugtrekken

10 Trauma verschijnselen (2)
de-realisatie gevoelens de-personalisatie flashbacks, intrusie hallucinaties somatisering vermijdingsgedrag zelfbeschadiging beperking in relationele mogelijkheden gevoelens van innerlijke leegte stomheid verwardheid

11 Een trauma is „ ... een beleving van vitale diskrepantie tussen bedreigende factoren in een bepaalde situatie en de individuele mogelijkheden die factoren te overwinnen, die met gevoelens van hulpeloosheid en weerloze overgave gepaard gaat, en zo een langdurige verstoring teweeg brengt in het begrip van zichzelf en de wereld.“ (Fischer und Riedesser, 1999, blz. 79)

12 Trauma van de ziel Existentieel trauma Verliestrauma
Bindingstrauma, waaronder hechtingstrauma Bindingssysteemtrauma

13 Trauma Schema Overprikkeling, overstroomd worden door angst, woede en pijn Vermijdingsgedrag, afsluiten Afstomping van gevoelens, verdoving van het reactievermogen op de omgeving Pogingen uit de gevoelloosheid te breken (naar van der Kolk 2000, blz. 175)

14 Afsplitsing na Trauma De ziel splitst zich op in Traumadeel
Overlevingsdeel Gezond deel

15 Kenmerken van getraumatiseerde deel
Blijft stilstaan op de leeftijd van het tijdstip waarop het trauma plaatsvond Slaat de herinnering aan het trauma op Zoekt nog altijd naar een uitweg uit het trauma Kan „getriggerd“ worden

16 Kenmerken van overlevingsdeel
Verdringt en ontkent het trauma Wordt bewaker van de splitsing van de ziel Vermijdt Controleert Compenseert Maakt zich illusies Tegenovergestelde van trauma

17 Kenmerken van het gezonde deel
Open waarneming In staat gevoelens te reguleren Basisvertrouwen Vermogen zich te hechten Invoelingsvermogen Contactbereidheid Goed opmerkingsvermogen Vermogen te reflecteren Bereidheid verantwoordelijkheid te nemen Liefde voor de waarheid Oriëntatie op de realiteit Hoop

18 Opstelling Ervaren Werk in viertallen Stel om de beurt op:
A vraagt iemand voor ‘gezonde deel’, voor overlevingsdeel’ en voor ‘getraumatiseerd deel’ (ofwel: het deel van jou waar je nader mee in contact wil komen) A stelt hen op. Ieder volgt geconcentreerd de innerlijke beweging A neemt waar, neemt in zich op en geeft ruimte aan resonantie A bepaald wanneer hij/zij voldoende heeft gezien Bespreek na: ervaringen uitwisselen, informatie uit de rollen aan A meedelen. Wissel van rol. 4 keer 20 minuten inclusief het nabespreken.

19 Opstellingen als traumabehandelingsmethode
Opstelling als afspiegeling van de structuur van de ziel van een cliënt Gemeenschappelijk zoeken naar traumatische oorsprong van symptomen, over meerdere generaties Methode om traumatisering en hechtingsstoornissen te helen

20 Innerlijke heling Erkennen van de splitsing van de ziel
Begrijpen van de traumatische oorsprong Terugtreden van het overlevingsdeel Contact tussen het gezonde deel en het getraumatiseerde deel Integratie door het aannemen van de eigen pijn

21 Breek de stilte Opstellingen zijn een methode om de trauma-ervaring aan het licht te brengen, uit de verborgenheid te voorschijn te laten komen en stem te geven, waardoor innerlijke heelheid bevorderd wordt.

22 Breek de stilte Hij is een kind als vele kinderen Hij is niet meer en ook niet minder Maar als je praat, zegt hij bijna nooit iets terug Hij kan de hele dag verdwijnen In een wereld vol geheimen Hij is rusteloos en altijd op de vlucht Hij leeft alleen maar in gedachten En hij lijkt op iets te wachten Maar de trein waar hij op wacht komt nooit voorbij Er bestaan geen medicijnen Die de stilte doen verdwijnen En er zijn nog zoveel kinderen zoals hij Breek de stilte Sloop die muren om ze heen Woord voor woord en steen voor steen Breek de stilte….

23 Als we ze volgen in hun dromen Om te ontdekken waar ze wonen Misschien vinden we de weg dan naar hun hart Als wij proberen te reizen En ze de weg naar buiten wijzen Misschien vinden ze dan de woorden op een dag Breek de stilte Sloop die muren om ze heen Woord voor woord en steen voor steen Breek de stilte…. Maar laat niet los Geef niet op Laat ze nooit alleen. Breek de stilte Sloop die muren om ze heen Woord voor woord En steen voor steen Breek de stilte…. Bob Savenberg en Stef Bos CD: Noord en Zuid, Stef Bos

24 Trauma en het werken met Opstellingen
Interakt Margriet Wentink


Download ppt "Trauma en het werken met Opstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google