De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006. Drijfveren en Gedrag Drijfveren zorgen voor bepaalde gedachten en zetten je aan tot actie! Gedrag (DISC) is hoe je de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006. Drijfveren en Gedrag Drijfveren zorgen voor bepaalde gedachten en zetten je aan tot actie! Gedrag (DISC) is hoe je de."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006

2 Drijfveren en Gedrag Drijfveren zorgen voor bepaalde gedachten en zetten je aan tot actie! Gedrag (DISC) is hoe je de actie uitvoert.

3 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Intellectuele Drijfveer Primairepassie: Primaire passie: Ik zal mijn waarnemend vermogen gebruiken om de waarheid te ontdekken, te begrijpen en te systematiseren. Doel: Het vergaren van kennis, zoeken naar de waarheid. Focus op: Harde feiten en onderzoek. Het oplossen van problemen. 1-12

4 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Neiging onder stress: Het vergaren van kennis is zo primair aanwezig, dat praktische zaken worden verwaarloosd. Het vergaren van kennis is belangrijker dan persoon- lijke veiligheid.Stressfactoren: Onvermogen om kennis te vergaren. Emotionele, subjectieve meningen/ervaringen, niet meer gebaseerd op feiten. Intellectuele Drijfveer

5 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Primaire passie: Hoe meer ik investeer, hoe meer ik in de toekomst ervoor terug verwacht.Doel: Het ontdekken wat bruikbaar is en wat waarde heeft. Focus op: Return on investment van tijd, geld en inspanningen. Praktische Drijfveer

6 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Neiging onder stress: Wordt een workaholic. Te sterke focus op het tastbare: weinig zorg/oog voor anderen.Stressfactoren: Verspilling van tijd, geld, materialen en/of diensten. Investeringen die niet voldoende winst opbrengen. Praktische Drijfveer

7 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Primaire passie: Ik beleef voldoening aan de schoonheid om mij heen en zoek zelfontplooiïng middels de indrukken die ik opdoe. Doel: Doel:. Het zoeken naar zelfontplooiïng, zelfvervulling, harmonie en balans op elk gebied. Focus op: Subjectieve interactie met de omgeving, de ander en zichzelf. Esthetische Drijfveer

8 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Neiging onder stress: Vertoont de neiging tot functioneren buiten de realiteit om. Kan zich bij bedreiging in zichzelf terugtrekken.Stressfactoren: Verstoring van harmonie, evenwicht en schoonheid in zichzelf, anderen of omgeving. Objectieve waarheid. Esthetische Drijfveer

9 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Primaire passie: Ik stel tijd, geld en mijzelf vrijblijvend ter beschikking om anderen te helpen.Doel: Het elimineren van haat, pijn en conflicten. Focus op: Hoe mijn ideeën kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen. Sociale Drijfveer

10 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Neiging onder stress: Helpt anderen soms ten koste van eigen welzijn. Overdreven betrokkenheid kan het zelfbehoud en dat van anderen overvleugelen.Stressfactoren: Individualisme. Beslissingen/acties waarbij geen rekening wordt gehouden met mensen. Sociale Drijfveer

11 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Primaire passie: Ik zal de hoogst mogelijke positie bereiken om de meeste macht en invloed te kunnen uitoefenen.Doel: Zichzelf doen gelden en een winnaar zijn. Focus op: Vooruitgang boeken in de persoonlijke positie en/of die van de organisatie. Individualistische Drijfveer

12 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Neiging onder stress: Vindt eigen positie belangrijker dan die van anderen. Absolute macht maakt corrupt.Stressfactoren: Geen kansen om vooruit te komen of hoger op te komen. Feitelijke of ingebeelde bedreiging, afname of verlies van macht en positie. Individualistische Drijfveer

13 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Primaire passie: Ik zal een leven nastreven op basis van een reeks van principes.Doel: Zoeken naar de belangrijkste waarden in het leven. Focus op: Het toevoegen van een spiritueel element in het leven. De betekenis van het leven. Hoe iets kan bijdragen aan de ideale wereld. Traditionalistische Drijfveer

14 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Neiging onder stress: Kan bevooroordeeld zijn op andermans visie. Wordt kortzichtig: gaat erg zwart/wit denken.Stressfactoren: Weerstand van anderen tegen de principes die ze aanhangen. Traditionalistische Drijfveer

15 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoog/Zeer hoog Gemiddeld Laag/Zeer laag

16 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Een klein tussentijds examen

17 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Drijfveren raden…… He who has a why to live can bear almost any how. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Nothing brings me more happiness than trying to help the most vulnerable people in society. […] Whoever is in distress can call on me. I will come running wherever they are. Marie Curie Scheikundige Thomas A. Edison Uitvinder gloeilamp Friedrich Nietzsche Duitse filosoof Anais Nin Franse schrijfster Abraham Lincoln Amerikaans president Diana Spencer Prinses van Wales

18 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Drijfveren raden…… Hell, there are no rules here – we’re trying to accomplish something. Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other. En de dag kwam dat het risico om in de knop te sterven pijnlijker werd dan het er op te wagen en te bloeien. Marie Curie Scheikundige Thomas A. Edison Uitvinder gloeilamp Friedrich Nietzsche Duitse filosoof Anais Nin Franse schrijfster Abraham Lincoln Amerikaans president Diana Spencer Prinses van Wales

19 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Drijfveren raden…… He who has a why to live can bear almost any how. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Nothing brings me more happiness than trying to help the most vulnerable people in society. […] Whoever is in distress can call on me. I will come running wherever they are. Marie Curie Scheikundige Thomas A. Edison Uitvinder gloeilamp Friedrich Nietzsche Duitse filosoof Anais Nin Franse schrijfster Abraham Lincoln Amerikaans president Diana Spencer Prinses van Wales

20 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Drijfveren raden…… Hell, there are no rules here – we’re trying to accomplish something. Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other. En de dag kwam dat het risico om in de knop te sterven pijnlijker werd dan het er op te wagen en te bloeien. Marie Curie Scheikundige Thomas A. Edison Uitvinder gloeilamp Friedrich Nietzsche Duitse filosoof Anais Nin Franse schrijfster Abraham Lincoln Amerikaans president Diana Spencer Prinses van Wales

21 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Communiceren op basis van drijfveren De WDA geeft u inzicht in hoe u de persoon in kwestie kunt prikkelen en verschaft u de argumenten waarmee u de ander werkelijk kunt overtuigen of in beweging kunt brengen. Een paar eenvoudige richtlijnen……

22 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe benader ik mijn Intellectuele medemens? Mission: Ik ga hem/haar helpen zo veel mogelijk kennis te vergaren. Basishouding: Ik neem een objectieve, cognitieve houding aan en creëer inhoudelijke geloofwaardigheid en autoriteit.

23 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe boei ik mijn Intellectuele medemens? - 3 Gouden Tips Tip 1: Ik kom met rationele argumenten. Tip 2: Ik benadruk feitelijke, meetbare, inhoudelijke details, onderzoeksgegevens etc. Ik verschaf informatie zo volledig en correct mogelijk en alles wat ik zeg kan ik onderbouwen. Tip 3: Ik benadruk het grotere verband. Wat draagt dit bij aan het realiseren van zijn/haar missie en doelstellingen? Maar ook: wat kun hij/zij hier nog meer mee? Lost het ook andere problemen misschien op?

24 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe erger ik mijn Intellectuele medemens? - 3 Kapitale Missers 1 (met stip!): Mijzelf presenteren als expert als ik dat niet ben. 2: Op een afspraak verschijnen zonder dat ik mijn huiswerk heb gedaan. 3: Mijn eigen subjectieve mening, of die van niet nader gedefinieerde personen, naar voren brengen (“Persoonlijk vind ik..” of “Ik heb het gevoel dat…” of “Over het algemeen is men het er over eens…” “Onderzoek wijst uit….”).

25 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe benader ik mijn Praktische medemens? Mission: Ik ga hem/haar helpen winst te boeken en ik kom vooral met bruikbare oplossingen. Basishouding: Ik neem een zakelijke, nuchtere en directe houding aan, kom snel to-the-point.

26 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe boei ik mijn Praktische medemens? - 3 Gouden Tips Tip 1: Ik kom met zakelijke, concrete, nuchtere argumenten, bij voorkeur bottom line gerelateerd. Tip 2: Ik focus op win-win concepten. Tip 3: Ik toon respect voor zijn/haar behoefte om te onderhandelen. Ik stel mij open en direct op en word niet defensief als hij/zij wil praten over wat het hem/haar oplevert.

27 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe erger ik mijn Praktische medemens? - 3 Kapitale Missers 1(met stip!): Mijzelf presenteren als beslissingsbevoegd terwijl ik dat eigenlijk niet ben! 2: Ik ga proberen hem/haar te overtuigen op basis van emotionele argumenten. 3: Ik bouw veel tijd in voor het sociale element, ik moet vooral kleurrijk en onderhoudend overkomen, etc.

28 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Oefening Bedenk 3 gouden tips & 3 kapitale missers in de communicatie met………

29 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe benader ik mijn Esthetische medemens? Mission: Ik ga hem/haar helpen in haar/zijn zoektocht naar balans en evenwicht. Ik denk in termen van ervaringen, eerder dan in termen van oplossingen. Basishouding: Ik neem een ontspannen, open, op sfeer en wederzijdse communicatie gerichte houding aan, ik stuur niet, ik deel.

30 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe boei ik mijn Esthetische medemens? - 3 Gouden Tips Tip 1: Ik speel in op zijn/haar gevoel, ervaringen en verbeeldingskracht. Ik presenteer informatie eerder in de illustererende vorm, kom met een mooie ervaring of grappige anekdote. Tip 2: Ik besteed veel aandacht aan de presentatie van mijn materiaal (en mijzelf)! Ik probeer in alles een verzorgde indruk te maken. Tip 3: Ik toon begrip voor zijn/haar behoefte om zich uit te willen drukken, ook al spreekt hij/zij een ‘taal’ die ik niet helemaal kan volgen.

31 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe erger ik mijn Esthetische medemens? - 3 Kapitale Missers 1 (met stip!): Mijzelf presenteren als alwetend: ik weet wat werkt voor jou, voor jouw mensen, jouw organisatie! 2: Hem/haar proberen te overtuigen op basis van puur rationele argumenten (validiteitscijfers, winstmarges, bottom line, deadlines, tijdmarges etc.). 3: Hem/haar onderbreken omdat u denkt “dit gaat nergens naar toe”.

32 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe benader ik mijn Sociale medemens? Mission: Ik ga hem/haar helpen anderen te helpen of iets bij te dragen aan wat hem/haar wezenlijk bezighoudt. Basishouding: Ik neem een mensgerichte, oprechte, bereidwillige, hulpvaardige, niet te harde, warme houding aan.

33 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe boei ik mijn Sociale medemens? - 3 Gouden Tips Tip 1: Ik speel in op zijn/haar liefde voor anderen of op zijn/haar passie voor een bepaalde zaak. Tip 2: Ik houd rekening met zijn/haar behoefte aan oprechtheid, eerlijkheid. Ik presenteer informatie zo eerlijk mogelijk, maak dingen niet mooier dan ze zijn, vermijd dat ik ga overdrijven. Tip 3: Ik toon interesse in zijn/haar visie op mensen, praat met hem/haar over projecten die hem/haar na aan het hart liggen. Ik durf mijzelf ook ‘bloot’ te geven op dit punt.

34 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe erger ik mijn Sociale medemens? – 3 Kapitale Missers 1 (met stip!): Mijzelf presenteren als een ‘verkoper’! 2: Hem/haar pushen, onder druk zetten om een beslissing te nemen, boos worden. 3: Irritatie tonen over wat ik misschien als naïviteit ervaar.

35 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Oefening Bedenk 3 gouden tips & 3 kapitale missers in de communicatie met………

36 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe benader ik mijn Individualistische medemens? Mission: Ik ga hem/haar helpen vooruit te komen, de uitdaging te zoeken Basishouding: Ik neem een krachtige, zelfverzekerde houding aan,praat in termen van kansen, mogelijkheden, unieke waarde en probeer om origineel en onderhoudend te zijn.

37 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe boei ik mijn Individualistische medemens? - 3 Gouden Tips Tip 1: Ik speel in op zijn/haar behoefte aan spanning, nieuwe uitdagingen, kansen, status etc. Tip 2: Ik heb respect voor zijn/haar drang om te willen winnen, om de beste te willen zijn, om zich te onderscheiden. Tip 3: Ik heb er begrip voor dat hij/zij er heel uitgesproken ideeën op na kan houden en niet bang is om die uit te dragen. Ik luister er naar zonder mij te laten shoqueren.

38 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe erger ik mijn Individualistische medemens? - 3 Kapitale Missers 1 (met stip!): Mijzelf presenteren als een ‘fixer’: ik heb een oplossing voor jouw probleem. 2: Defensief reageren op zijn/haar sterke ego. 3: Te veel nuanceren, zaken in het midden laten, geen standpunt innemen.

39 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe benader ik mijn Traditionalistische medemens? Mission: Ik ga hem/haar helpen zaken te stuctureren en stroomlijnen. Ik help hem/haar houvast en duidelijkheid te bieden. Basishouding: Ik neem een georganiseerde, accurate houding aan, ik hou het zakelijk en in eerste instantie formeel.

40 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe boei ik mijn Traditionalistische medemens? - 3 Gouden Tips Tip 1: Ik speel in op zijn/haar behoefte aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Tip 2: Ik houd rekening met het feit dat hij/zij doorgaans precies en met veel oog voor details te werk gaat. Ik zorg dat ik mijn zaakjes op orde hebt. Tip 3: Ik heb respect voor zijn/haar principes, ook al spreken ze mij persoonlijk minder aan.

41 Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006 Hoe erger ik mijn Traditionalistische medemens? - 3 Kapitale Missers 1 (met stip!): Mijzelf presenteren als een ‘goeroe’, die de waarheid in pacht heeft. 2: Afspraken niet nakomen. 3: Te snel te familiair of jolig worden.


Download ppt "Copyright MDI / ZiBri b.v. 2006. Drijfveren en Gedrag Drijfveren zorgen voor bepaalde gedachten en zetten je aan tot actie! Gedrag (DISC) is hoe je de."

Verwante presentaties


Ads door Google