De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan"— Transcript van de presentatie:

1 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
3 luiken: 1. (Vrijwillig?)Ontslag door werkgever 2. Mutatie naar andere site 3. Brugpensioen

2 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Luik 1: (Vrijwillig?) ontslag door werkgever Vanaf 25 bijkomende km afstand tussen huidige situatie en nieuwe locatie of indien geen gelijkwaardige job in de nieuwe site  kan de individuele werknemer zelf beslissen om vrijwillig ontslag aan te vragen! Arbeiders € 750 bruto per begonnen dienstjaar + aantal maanden opzeg in functie van jaren dienst(zie tabel op slide 3). Uitbetaald als verbrekingsvergoeding dus zonder prestatie! Bedienden € 500 bruto per begonnen dienstjaar + formule Claeys. Uitbetaald als verbrekingsvergoeding dus zonder prestatie! Garantie voor bedienden  indien men minder bekomt dan een arbeider(mogelijk bij bedienden met een lage anciënniteit) zal men naar boven aanpassen tot men hetzelfde krijgt van de arbeider met zelfde aantal dienstjaren! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

3 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Dienstjaren Verbrekingsvergoeding Arbeiders 0 tem 4 jaren dienst 3 maanden 5 jaren dienst 6 maanden 6 tem 7 jaren dienst 7 maanden 8 tem 9 jaren dienst 8 maanden 10 jaren dienst 9 maanden 11 tem 12 jaren dienst 10 maanden 13 tem 14 jaren dienst 11 maanden 15 jaren dienst 12 maanden 16 tem 17 jaren dienst 13 maanden 18 tem 19 jaren dienst 14 maanden 20 jaren dienst 15 maanden 21 tem 22 jaren dienst 16 maanden 23 tem 24 jaren dienst maanden 25 jaren dienst 18 maanden 26 tem 27 jaren dienst 19 maanden 28 tem 29 jaren dienst 20 maanden 30 jaren dienst 21 maanden En zo verder... Reorganisatie distributie - CCEB Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

4 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Opzeg bedienden volgens formule Claeys? Een juiste tabel weergeven is niet mogelijk daar deze formule 3 factoren bevat om het juiste aantal maanden te berekenen NML op basis van  Anciënniteit Leeftijd Loon Daarom geven wij indicatief mee dat men theoretisch voor bedienden vanaf 6 jaren dienst ervan uit gaat dat men 1 maand verbreking dient te rekenen per jaar dienst. Niet vergeten  Indien bij formule Claeys zou blijken dat de bediende met zelfde aantal jaren dienst als een arbeider minder maanden verbrekingsvergoeding bekomt dan zal men automatisch het aantal maanden opzeg van de arbeider toekennen met een 750€ bruto per dienstjaar. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

5 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Enkele globale gegevens: Voor zowel een arbeider als bediende gaat men er vanuit dat deze een gemiddeld bruto maandinkomen heeft van 2500€(=30000€ op jaarbasis incl. vakantiegeld en 13 maand) Uiteraard kan dit afwijken volgens iedereen zijn individuele situatie doch dit gegeven nemen wij om een voorbeeld te kunnen schetsen. Hierna geven wij enkele simulatievoorbeelden om een beter inzicht te geven in geval een werknemer ontslag krijgt die niet naar een andere site wenst over te gaan. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

6 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Simulatie: Arbeider met 10 jaar dienst 10 X 750€ = 7500€ bruto vergoeding 2500€ X 9 maanden = 22500€ bruto verbrekingsvergoeding Totaal van 30000€ bruto Rekening houdende met een aanslag van 31,30% bedrijfsvoorheffing “lage exceptionele vergoeding” Betekent dit ongeveer een 20394€ NETTO! Opgelet dit is een provisoire berekening die nog onderhevig kan zijn aan kleine wijzigingen, doch die in grote orde de werkelijkheid benadert. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

7 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Simulatie: Arbeider met 15 jaar dienst 15 X 750€ = 11250€ bruto vergoeding 2500€ X 12 maanden = 30000€ bruto verbrekingsvergoeding Totaal van 41250€ bruto Rekening houdende met een aanslag van 31,30% bedrijfsvoorheffing “lage exceptionele vergoeding” Betekent dit ongeveer een 27975€ NETTO Opgelet dit is een provisoire berekening die nog onderhevig kan zijn aan kleine wijzigingen, doch die in grote orde de werkelijkheid benadert. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

8 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Simulatie: Bediende met 10 jaar dienst 10 X 500€ = 5000€ bruto vergoeding 2500€ X 10 maanden = 25000€ bruto verbrekingsvergoeding Totaal van 30000€ bruto Rekening houdende met een aanslag van 31,30% bedrijfsvoorheffing “lage exceptionele vergoeding” Betekent dit ongeveer een 20610€ NETTO Opgelet dit is een provisoire berekening die nog onderhevig kan zijn aan kleine wijzigingen, doch die in grote orde de werkelijkheid benadert. Hierbij ook meegeven dat wij theoretisch 1 maand per dienstjaar nemen voor de bedienden, maar dit in werkelijkheid wel iets hoger zal liggen bij deze anciënniteit afhankelijk van loon en leeftijd van de bediende! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

9 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Simulatie: Bediende met 15 jaar dienst 15 X 500€ = 7500€ bruto vergoeding 2500€ X 15 maanden = 37500€ bruto verbrekingsvergoeding Totaal van 45000€ bruto Rekening houdende met een aanslag van 31,30% bedrijfsvoorheffing “lage exceptionele vergoeding” Betekent dit ongeveer een 30915€ NETTO Opgelet dit is een provisoire berekening die nog onderhevig kan zijn aan kleine wijzigingen, doch die in grote orde de werkelijkheid benadert. Hierbij ook meegeven dat wij theoretisch 1 maand per dienstjaar nemen voor de bedienden, maar dit in werkelijkheid wel iets hoger zal liggen bij deze anciënniteit afhankelijk van loon en leeftijd van de bediende! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

10 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Bijkomende anciënniteitpremie voor oudere werknemer die ontslag krijgen of wensen omdat zij om persoonlijke redenen de mutatie naar andere site niet aankunnen Voor alle werknemers met meer dan 25 jaar dienst krijgen een bijkomende premie van 2000€ bruto voor ieder jaar boven de 25 jaar dienst. VB een arbeider of bediende die op vandaag 53 jaar is en 34 jaar dienst heeft en de transfer naar een nieuwe site niet meer ziet zitten om allerlei redenen, heeft dus recht op een bijkomende vertrekpremie van 18000€ bruto naast de 22 maanden opzeg + 22 maal 750€ voor een arbeider = (89.522€ bruto) 34 maanden opzeg + 34 X 500€ voor bediende = ( € bruto) Deze maatregel werd ingebouwd voor de oudere werknemers te Oostkamp die niet kunnen genieten van de regeling brugpensioen zoals in Evere en Barchon wel het geval is, doch ook de mutatie niet aankunnen om persoonlijke redenen. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

11 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Luik 2: Mutatie naar andere site Motiveringspremie: Indien men minder dan 25 bijkomende KM dient af te leggen naar nieuwe site vergeleken met huidige situatie dan krijgt men een premie van 2000€ bruto Indien men 25 of meer bijkomende KM dient af te leggen naar nieuwe site vergeleken met huidige situatie dan krijgt men een premie van 4000€ bruto Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

12 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Vergoeding per bijkomende KM in vergelijking met huidige situatie naar nieuwe site: Behoud van huidig sociaal abonnement 0,2841€/KM voor de eerste 6 jaren 0,21 €/KM voor het 7de jaar 0,14 €/KM voor het 8ste jaar Op volgende slide een voorbeeld in de praktijk omgezet van deze KM-vergoedingen, zodoende een beter beeld te geven over wat deze bedragen betekenen. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

13 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Voorbeeld van een werknemer die muteert naar andere site en hierbij een bijkomende 20 KM dient af te leggen  wat uiteindelijk 40 KM betekent heen/terug 40 km X 0,2841€ = 11,36€/dag x 21 prestatiedagen = 238€/maand NETTO!!! Deze vergoeding is NETTO daar deze als kosten eigen aan de werkgever worden beschouwd! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

14 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Verhuispremie Indien een werknemer beslist om na verloop van tijd te verhuizen naar een locatie dichter bij de nieuwe site zal hij/zij de resterende KM-vergoeding kunnen kapitaliseren en in éénmaal BRUTO uitbetaald krijgen. Hierbij kan men de effectief gemaakte kosten NETTO terugbetaald krijgen van deze bruto-vergoeding! Als je vorig voorbeeld van de 40 KM-vergoeding neemt betekent dit in geval de werknemer na 1 jaar besluit te verhuizen het volgende: Resterende termijn van 5 jaar vergoeding aan 0,2841€ + 1 jaar aan 0,21€ + 1 jaar aan 0,14€ (men neemt 220 werkende dagen als richtcijfer) Dit geeft een gekapitaliseerde som van 15580€ bruto als verhuispremie! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

15 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Proefperiode! Voor de werknemers die muteren naar een andere site krijgen een bepaalde periode de tijd om, indien zij niet kunnen wennen aan nieuwe situatie, terug te komen op hun beslissing en alsnog hun ontslag te krijgen volgens de voorzieningen van de werknemers die onmiddellijk ontslag nemen. Er werd overééngekomen dat men een termijn voorziet van 12 kalendermaanden waarvan men minimum 3 maanden dient te presteren en steeds 1 maand te presteren vooropzeg respecteert. Concreet betekent dit dus dat men minimum 2 maanden presteert en 1 maand te presteren vooropzeg  tot maximum 11 maanden prestatie en 1 maand te presteren vooropzeg. Nadien kan men niet meer terug vallen op de condities van vrijwillig ontslag in deze CAO! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

16 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Luik 3: Brugpensioen vanaf 52jaar Voor de werknemers die 52 jaar of meer zijn voorziet men tot de leeftijd van 58 jaar een inkomensgarantie van 85% bruto van het jaarsalaris per maand Onder jaarsalaris per maand dient men te verstaan het huidig maandinkomen + Vakantiegeld + 13 maand en opnieuw naar maandbasis herleid (= maandinkomen x 13,92 : 12) Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

17 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Bij aanvang brugpensioen vanaf 52 jaar en meer zal men echter een 100% inkomensgarantie geven: De eerste 6 maanden van het brugpensioen voor de arbeiders. De eerste 12 maanden voor de bedienden. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

18 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Luik 3: Brugpensioen vanaf 58jaar Vanaf dat deze bruggepensioneerde werknemers de leeftijd bereiken van 58 jaar zullen zij terugvallen op de CAO-brugpensioen van CCEB nml 70, 75 of 80% netto inkomen afhankelijk van jaren dienst bij CCEB. Dit tem de leeftijd van 65 jaar alsook de hospitalisatieverzekering voor alle leden van het gezin. Inflatie  De uitkeringen die men kreeg van brugpensioen tussen 52 en 57 jaar zullen op 58 jaar geïndexeerd worden met alle indexen die jaarlijks op 1 januari van ieder jaar vielen binnen de voedingsnijverheid. A rato van het aantal jaren dat men in brugpensioen was! Indien het bedrag op 58 jaar berekend lager blijkt uit te vallen dan het bedrag die men voor 58 jaar verkreeg zal men minimum hetzelfde bedrag garanderen.(kan vooral gebeuren voor diegene die weinig dienstjaren hadden bij CCEB en onder de 70 of 75% vallen) Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

19 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Vertrekpremies bruggepensioneerden of optimalisatie groepsverzekering? Voor de bruggepensioneerden heeft men een vertrekpremie voorzien zoals bij de reorganisatie Chaudfontaine die afhankelijk is van aantal dienstjaren en lijftijd tussen de 52 en 57 jaar. Doch er is afgesproken om een werkgroep op te richten die bekijkt of deze bruto vertrekpremies niet beter zouden gestort worden in de groepsverzekering samen met de lasten van de werkgever op deze vertrekpremies zodoende deze bedragen onder een gunstiger fiscale regime onder te brengen en een meer opbrengst te hebben van ongeveer 20% netto! Daarom houden wij er aan om deze vertrekpremies niet weer te geven en te wachten op de bevindingen van deze werkgroep om geen verwarring of misverstanden te doen ontstaan. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

20 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Naast de opsomming van de vorige 3 luiken – Ontslag werknemers – Mutatie werknemers – Brugpensioen zijn er nog enkele algmene zaken aan bod gekomen die wij hierna even weergeven Werkzekerheidsgarantie? Herzien CAO 236 chauffeurs/Afleveraars Interim-arbeid Oprichting werkgroep 4 dagenweek/tijdskrediet Oostkamp/Gent Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

21 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Werkzekerheidsgarantie = eerder bijkomende vergoedingen in geval van toekomstige ontslagen om economische redenen. Was een zwaar breekpunt en als vakbonden wensten wij meer te bereiken, doch wij denken een eerste stap in goede richting gezet te hebben. Wij hopen in de toekomst nog te sleutelen aan betere voorwaarden en garanties in komende CAO-onderhandelingen. Er werden 2 soorten garanties besproken: Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

22 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Individueel of enkele ontslagen om redenen van delocalisatie(verhuis volumes naar buitenland) of outsourcing(onderaanneming) Onmiddellijk overleg met locale vakbondsafvaardiging(maximum 1 maand) en zoeken naar oplossingen  bijkomende opleidingen in functie van andere job, e.d…. Indien geen oplossing gevonden wordt en men toch tot ontslag overgaat zal men bovenop de wettelijke opzegvergoeding arbeider of bediende een bijkomende ontslagvergoeding betalen van 750€ bruto per begonnen dienstjaar voor zowel arbeider als bediende Vb een arbeider met 11 jaar dienst = 16 weken opzeg of ongeveer 10000€ + 11 x 750€ = 18250€ bruto opzegvergoeding VB een bediende met 11 jaar dienst = 11 maanden(schatting)opzeg of ongeveer 27500€ + 11 x 750€ = 35750€ bruto opzegvergoeding Indien betrokken werknemers gelijkwaardige job of opleiding weigeren zal geen bijkomende ontslagvergoeding betaald worden!!! Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

23 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Indien opnieuw collectief ontslag aangekondigd wordt? In dat geval zal opnieuw informatie & consultatiegesprekken opgestart worden en zullen alle verworvenheden in deze CAO van reorganisatie distributie CCEB dienen als vertrekbasis voor nieuw sociaal plan!(voor ons is dit wel een minimum-vertrekbasis!!!) Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

24 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
CAO – 236 KOD chauffeurs/afleveraars Men komt overeen dat een minimum van 195 chauffeurs KOD dient gegarandeerd te worden. Momenteel zijn er 229 KOD chauffeurs tewerkgesteld waarbij men via natuurlijke wijze 9 KOD wil verminderen en hun activiteiten overhevelen naar onderaanneming. Nationale DSDcel Jaarlijks zal er een nationale vergadering belegd worden met vakbondssecretarissen en vakbondsafgevaardigden om de verkoopsevolutie te bespreken en het aantal chauffeurs dat men nodig heeft. Meeting zal steeds in januari van ieder jaar plaatsvinden. Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

25 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Interimarbeid! Momenteel is er een nationale afspraak dat men 5% interim-arbeid kan inzetten. Vakbond heeft kunnen afdwingen dat dit herzien wordt naar 3% interim-arbeid vanwege wantrouwen in minimale personeelsbezetting van de distributie en chauffeurs/afleveraars Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden

26 Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan
Werkgroep 4-dagenweek/Tijdskrediet te Gent Binnen de site Gent zal men een werkgroep oprichten die zich zal buigen over de haalbaarheid van een dagenweek over de distributieactiviteiten heen vanwege de mutatie werknemers uit Oostkamp. Tevens ook bekijken om huidig 5% aan tijdskrediet of 1/5 loopbaanonderbreking op te trekken a rato van aantal geïnteresseerde werknemers uit Oostkamp die naar Gent wensen over te komen. Afhankelijk van deze locale studie zal bekeken worden waar men aan tegemoet kan komen. Wordt vervolgd… Vanwege vakbondsafvaardiging ABVV-arbeiders en BBTK-bedienden


Download ppt "Reorganisatie – distributie CCEB Voor-akkoord – Sociaal plan"

Verwante presentaties


Ads door Google