De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUURTZORG+ Toekomstvisie 2020

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUURTZORG+ Toekomstvisie 2020"— Transcript van de presentatie:

1 BUURTZORG+ Toekomstvisie 2020
13 mei 2011, Ede Annemiek Overmars Geriatriefysiotherapeut Fysiotherapeut in de Thuiszorg Master chronische ziekten i.o.

2 Inhoud presentatie Inleiding
Van disease management naar participatory patient management Fysiotherapie in de Thuiszorg Geïntegreerde thuiszorg, Buurtzorg+ Casus Toekomstvisie 2020 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 2

3 De levensopbouw van de Nederlandse bevolking in 2010 en 2055
13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 3

4 Toename chronische aandoeningen van 2005–2025
13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 4

5 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM) 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 5

6 Dit is een voorbeeld van een titel van de dia met twee regels
12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 6

7 Aandoening staat centraal Nadruk op therapeutische verbetering
Disease management Ziektespecifiek Aandoening staat centraal Nadruk op therapeutische verbetering Verticale samenwerking (ketenzorg) 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 7

8 Multimorbiditeit 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 8

9 Participatory patient management
Patiënt staat centraal en is betrokken bij de zorg Patiënt/mantelzorger houdt zo lang mogelijk de regie van de zorg Realiseren van doelstellingen van de patiënt Leren omgaan met blijvende beperkingen Versterken van de autonomie en maatschappelijke participatie Locale samenwerking zorgpartners 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 9

10 Oorsprong in Engeland ‘community care’
Geïntegreerde Thuiszorg: nauwe samenwerking thuiszorg-fysio-ergotherapie Oorsprong in Engeland ‘community care’ 2004 geïntroduceerd in de Zorggroep Almere Vanaf 2006 Post HBO cursus Fysiotherapie in de Thuiszorg, Hogeschool Utrecht 2008 oprichting van Geïntegreerde thuiszorgteams bij Buurtzorg Nederland: ’Buurtzorg+ teams’ 2011 nauwe samenwerking gerealiseerd in 86 Buurtzorg+ teams 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 10

11 Verwijscriteria Fysiotherapie in de Thuiszorg
Risicoscreening / valpreventie Inactiviteit / slechte conditie Thuiswonende cliënten met verpleeghuisindicatie Palliatieve / terminale zorg Mantelzorgondersteuning Voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames Voorkomen van heropnames na ontslag Ondersteuning fysieke belasting van thuiszorgmedewerkers 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 11

12 Buurtzorg 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 12

13 Pilot Buurtzorg+: Amsterdam en Hilversum (2008/09)
13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 13

14 Zorgpartners kennen elkaar, zijn goed bereikbaar en snel inzetbaar
Werkwijze Buurtzorg+ Zorgpartners kennen elkaar, zijn goed bereikbaar en snel inzetbaar Duidelijke verwijscriteria Gezamenlijke zorgdoelen Korte overleglijnen 1 x per 6 weken multidisciplinair overleg: thuiszorg, fysiotherapie en ergotherapie 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 14

15 Resultaten pilot Buurtzorg+
Beter inzicht in elkaars expertise Buurtzorg signaleert beter => vroegtijdiger verwijzing => preventie Regelmatig patiëntenoverleg Betere zorgafstemming Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg Vermindering van zorgzwaarte door inzet van therapeuten 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 15

16 Verbetering van zorg door optimale afstemming zorgpartners
13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 16

17 Vervolgonderzoek naar effecten van geïntegreerde thuiszorg
Zelfmanagement Kwaliteit van leven Mantelzorgbelasting Kostenbesparing Effectieve multiprofessionele samenwerking Patiënt- en mantelzorgtevredenheid 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 17

18 Casus heer H Heer H, 68 jaar COPD, GOLD 4
Status na ziekenhuisopname i.v.m. exacerbatie 2 liter O2 Problemen met de persoonlijke verzorging Heer is erg moe, eet slecht; BMI < 21 Woont 2 hoog geen lift Echtgenote is mantelzorger, toenemende zorgbelasting 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 18

19 Testgegevens fysiotherapie:
Handknijpkracht 100% 10 meter looptest, desaturatie O2 van 91% naar 87% met 2 liter O2 M.Quadricepskracht 53% MRC 5 CCQ 3 Mantelzorg belasting CSI 12 ( >7 overbelasting) 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 19

20 In bed liggen 100; de heer durft niet naar bed Lopen naar de keuken 70
PSK Douchen en aankleden 80 In bed liggen 100; de heer durft niet naar bed Lopen naar de keuken 70 Traplopen 100 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 20

21 Multiprofessioneel doel:
Handhaving van de thuissituatie 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 21

22 Multiprofessionele zorgvragen
Aanpassen toilet en douche (ergotherapie) Bed in de kamer (ergotherapie) Beugels bij de trap (ergotherapie) Ondersteunen bij lichamelijke verzorging en persoonlijke hygiëne (wijkverpleging) Begeleiding van het ziekteproces (wijkverpleging) Ondersteuning van mevrouw als mantelzorger (ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging) Aanvullende voeding (huisarts) Verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke activiteit (fysiotherapeut) 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 22

23 Doel Fysiotherapie Hoofddoel:
De heer H. zo lang mogelijk mobiel te houden om zodoende kwaliteit van leven te bevorderen. Subdoel: Verbeteren van de transfers Vroegtijdig leren signaleren van exacerbaties Verbeteren van de mucusklaring Verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke activiteit 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 23

24 Oefentherapie gericht op traplopen Oefenen transfers
Fysiotherapie Oefentherapie gericht op traplopen Oefenen transfers Oefenen mucusklaring Aanleren ademhalingstechnieken Ondersteuning mantelzorger 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 24

25 Hr. helpen bij douchen en aankleden Begeleiding ziekteproces
Thuiszorg/ Buurtzorg Zorgcoördinatie Hr. helpen bij douchen en aankleden Begeleiding ziekteproces Ondersteuning mantelzorger 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 25

26 Aanpassingen toilet/douche Matras voor op de bank
Ergotherapie Beugels bij de trap Aanpassingen toilet/douche Matras voor op de bank 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 26

27 Evaluatie integrale interventie
Hr. Heeft meer uithoudingsvermogen t.b.v. een betere dagbesteding Mantelzorger voelt zich minder belast Hr. signaleert de verschijnselen van een exacerbatie vroegtijdig Hr. heeft hulp bij het douchen Hr. loopt trap, tot O2 85% Huffen en mucusklaring is optimaal 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 27

28 13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 28

29 Ziekenhuiszorg verschuift naar thuis
Multidisciplinaire teams begeleiden mensen actief in hun eigen omgeving Een huisartsencentrum werkt met maximaal drie thuiszorgorganisaties samen De thuisorganisaties zijn kleine teams die zelf verantwoordelijk zijn voor de geleverde zorg Nauwe samenwerking thuiszorg, fysiotherapie en ergotherapie Samen voelen zij zich verantwoordelijk voor een goede patiëntenzorg 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 29

30 Teleconsultatie - ook voor de fysiotherapie
Teleconsultatie in ketenzorg Deelname huisarts aan multidisciplinair overleg Deelname huisarts aan ontslaggesprek Teleconsultatie bij palliatieve zorg Teleconsultatie fysiotherapie 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 30

31 Nieuwe technologie in de Thuiszorg
Domotica Webcams bewaken dagelijkse activiteiten Biosensoren registreren eventuele onregelmatigheden van lichaamsfuncties Via een alarm worden zo nodig bijv. Buren of familie gewaarschuwd GPS-systemen helpen dwalende patiënten Sensorvloeren waarschuwen als een patiënt valt 13 mei • Buurtzorg+ Toekomstvisie • 31

32 Tot slot Kansen voor de Geriatriefysiotherapeut in TZT 2020
Samenwerking opzetten- onderzoek waar behoefte aan is Innoveren- onderzoek mogelijkheden voor verbetering van de zorg Innoveren betekent veranderen- DE uitdaging voor de geriatriefysiotherapeut! Ondernemen- neem het initiatief en make the best of your Master’s!!!!! 12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 32

33 13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 33

34 Bedankt voor uw aandacht
Vragen?


Download ppt "BUURTZORG+ Toekomstvisie 2020"

Verwante presentaties


Ads door Google