De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proactief belastingadvies Kring Utrecht RB 13 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proactief belastingadvies Kring Utrecht RB 13 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Proactief belastingadvies Kring Utrecht RB 13 september 2011

2 Idee MFAS Gebruik uitgebreide checklist adviesmogelijkheden. Match dat met een dossier. Hoeveel werk zal dat opleveren? 2 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

3 Proactief Het op eigen initiatief aandragen van adviezenoplossingen. Het maakt groot verschil of de klant iets op de rotary hoort en het vervolgens bij u checkt of dat hij het van u hoort. 3 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

4 Strategisch belang Door verbetering automatisering komen prijzen voor administratie, jaarrekeningen en aangiften onder druk te staan. 4 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

5 Belastingadviseur is meestal reactief Vaak excessieve werkdruk. Soms aanwezen op waar de accountant mee komt. Adviseren is moeilijker dan compliance. Is cliënt bereid te betalen? 5 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

6 Wie heeft laatste 12 maanden één of meer cliënten geadviseerd (1) Eigenwoningschuld af te lossen? Oudedagsreserve af te storten in een bancaire lijfrente? De auto van de BV naar privé te halen? De hypotheek van de bank over te sluiten bij de BV? Staande huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken? 6 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

7 Wie heeft laatste 12 maanden één of meer cliënten geadviseerd (2) Een testament te maken? Van BV naar IB-onderneming te gaan? Een aandeelhoudersovereenkomst te maken (exitregeling). Een Vrijgestelde beleggingsinstelling op te tuigen. De verhoogde schenkvrijstelling te gebruiken voor meerderjarige kinderen tot 35 jaar. 7 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

8 Wie heeft laatste 12 maanden één of meer cliënten geadviseerd (3) Achterstallige verrekening huwelijkse voorwaarden uit te voeren. Een risisoverzekering af te sluiten ter afdekking van het nabestaandenrisico. Een financieel plan op te stellen. 8 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

9 Bart (31 jaar) en Carolien van der Putten (32 jaar) zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Het stel heeft voor het eerst een woning gekocht. De koopsom bedraagt € 300.000. Verschuldigde overdrachtsbelasting € 18.000 en kosten notaris € 1.500. De ouders van Carolien zijn bereid de benodigde financiering te verstrekken. Zij hebben het bedrag thans op een spaarrekening staan waar ze 2,2% rente op ontvangen. Bart en Carolien hebben bij de bank geïnformeerd. Deze is bereid een financiering te verschaffen tegen 4,5% (10 jaar vast annuïtair of lineair af te lossen) dan wel 4,7% (bij een spaarhypotheek). Reken voor Bart en Carolien met een marginaal IB-tarief van 42%. Ga ervan uit dat de ouders het voordeel van de constructie door middel van schenkingen aan het kind zullen doen toekomen. 9 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

10 vervolg Bart en Carolien zullen jaarlijks € 5.000 storten in een bij de ouders af te sluiten spaarverzekering. 10 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

11 Toeters en bellen Regeling als rente niet wordt betaald. Regeling vervroegde aflossing (boeterente). Afsluitprovisie. Steeds 6 maanden vooruitbetalen. Spaarcontract en art. 10 SW. 11 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

12 Uitsluitingsclausule Ouders van Carolien willen op de terug te schenken rente de uitsluitingsclausule plaatsen. Is dat mogelijk c.q. zinvol? 12 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

13 Verhoogde vrijstelling schenkbelasting Normaal: € 24.144 Extra voor woning € 26.156 Gaat ten koste van renteaftrek 13 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

14 Familiefinanciering ondernemer Dochter leent € 200.000 ouders voor tandartsenpraktijk. Aandachtspunten, tips & trucs? 14 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

15 Borgstelling Kind leent € 200.000 bij bank voor onderneming. Ouders staan borg. Aandachtspunten, tips & trucs? 15 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

16 Overname woning van ouders Woning € 400.000 wordt verkocht aan oudste van drie kinderen. Ouders blijven wonen in aanbouw (1/4). Het idee is dat zij dit gaan huren. Aandachtspunten, tips & trucs? 16 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

17 Erfbelasting bij 1e overlijden M en V, agvg, gezamenlijk vermogen € 600.000 3 kinderen, moeder 60 jaar, weduwepensioen € 20.000 Wettelijke verdeling Bij eerste overlijden …… erfbelasting verschuldigd. 17 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

18 Moeder overlijdt 1 jaar later Hoeveel dan verschuldigd? 18 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

19 Keuzelegaat I.g.v. modern testament zou moeder volledige nalatenschap kunnen claimen. Nadelig bij tweede overlijden. 19 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

20 Radar-testament Tweetrapsmaking. Moeder krijgt onder ontbindende voorwaarde van haar overlijden. Kinderen krijgen onder opschortende voorwaarde van overlijden van moeder. Successietechnisch 2 aparte verkrijgingen, 2 x vrijstelling € 19.114 20 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

21 Verhuur gehele onderneming Financieringstechniek Gefaseerde overdracht 21 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

22 Casus Charles Vaarwater heeft een scheeps- bevrachtingsbedrijf, IB-onderneming. Pand wordt gehuurd. Jaarlijkse winst € 120.000. 22 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

23 Balans ActivaPassiva Inventaris en vervoermiddelen 150.000Vermogen155.000 Voorraden90.000Handelsschulden100.000 Vorderingen15.000 255.000 23 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

24 Goodwillberekening Winst 120.000 Af: Normale arbeidsbeloning 50.000 Af: 10% geïnvesteerd vermogen 15.500 54.500 X 3 = 163.500 24 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

25 Berekening huurprijs Uitgangspunt: de goodwill wordt in 5 jaar door de huurder betaald in de huurprijs. Na vijf jaar mag de huurder overnemen zonder betaling voor goodwill. Annuïteit 5 jaar, 10% rekenrente € 43.131. 25 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

26 Inventaris Voor voortgezet ondernemerschap moet verhuurder inventaris op peil houden. Annuïteit 7 jaar, hoofdsom € 150.000, rekenrente 8% € 30.811 26 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

27 Totaal Goodwill € 43.131 Inventaris € 30.811 Totaal € 73.942 27 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

28 Aspecten Voortgezet ondernemerschap versus afrekenen (overgang naar box 3). MKB-winstvrijstelling verhuurder Afwikkeling oudedagsreserve verhuurder Financiering werkkapitaal huurder Is “koopoptie” op goodwill problematisch over voortgezet ondernemerschap? “Afschrijving” goodwill in vijf jaar Kan verhuurde onderneming worden omgezet in BV 28 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

29 Positie huurder Hoeveel “rente” betaalt de huurder voor de goodwill en de inventaris? 29 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

30 Gebruikelijk loon uroloog De salarissen voor dit beroep verschillen. Heeft u een dienstverband, dan ontvangt u andere inkomsten dan als een zelfstandig gevestigde specialist. Ter indicatie: als beginnend afgestudeerde in dienst van een algemeen ziekenhuis verdient u, conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), per jaar een bruto salaris van ongeveer € 70.000,- voor een 45- urige werkweek. Het salaris kan oplopen tot zo’n € 130.000,-. Dit zijn bedragen zonder de vakantietoeslag van 8%. Daarnaast ontvangt u nog toeslagen voor bereikbaarheidsdiensten. Als u ook managementtaken op u neemt, kunt u nog een toeslag bovenop uw salaris krijgen. Bent u zelfstandig, dan liggen uw inkomsten grofweg tussen € 150.000,- en € 250.000,- per jaar. http://www.werkvoorartsen.nl/functieomschrijving/1223- uroloog.html 30 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

31 Casus Uroloog 1 in loondienst stel € 155.000 (inclusief vakantiegeld en toeslag bereikbaarheidsdiensten) Bijdrage pensioen werkgever stel € 8.000 Uroloog 2 in BV met winst van € 250.000 Hij heeft 3 jaar geleden € 250.000 voor goodwill betaald. 31 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

32 Art. 12a LB … Indien aannemelijk is dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon gesteld op een zodanig bedrag dat het niet meer in belangrijke mate afwijkt van hetgeen gebruikelijk is … 70% x € 163.000 = € 114.000 32 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

33 Of: afroomcriterium Winst toekomend aan BV vanwege geïnvesteerd vermogen52.500 Resterende winst inclusief autobijtelling197.500 Zakelijk salaris inclusief autobijtelling en pensioen138.250 Zakelijk salaris exclusief autobijtelling en inclusief pensioen138.250 Percentage pensioen volgens beschikbarepremiestaffel)12,04% Salaris exclusief pensioen125.407 33 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

34 Risico gebruikelijk loon 10% boete bij naheffing loonbelasting 5 jaar, heffingsrente Advies: maak onderbouwing voor dossier  pleitbaar standpunt! Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies 34

35 Einde Succes met proactief adviseren! 35 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

36 Gebruikelijk loon? Dga Koen Appel (1966) is 100% aandeelhouder van Appel Beheer BV. Appel Beheer BV houdt eenderde van de aandelen van Amsterdam Infra BV. Appel Beheer ontvangt een zakelijke managementfee van Amsterdam Infra BV van € 155.000. De kosten van Appel Beheer BV zijn als volgt: Accountant € 2.500 Auto (cataloguswaarde € 80.000)€ 20.000 Diversen€ 2.000 Salaris Koen Appel?????????? Pensioen Koen Appel??????????? 36 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

37 Componenten gebruikelijk loon Voor de toetsing aan het gebruikelijk loon moet ook rekening worden gehouden met de verstrekking van een auto voor privédoeleinden en de verdiende pensioenaanspraak, Hof Den Bosch 27 mei 2011, nr. 10/00478. Inbouwen in salaris in combinatie met eigen bijdrage werkt dus niet. 37 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

38 Risico gebruikelijk loon Naheffing loonbelasting, 10% boete 38 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies

39 Toepassingsbereik Zou verhuurcontructie bruikbaar kunnen zijn accountants- of belastingadviespraktijk? 39 Sheets Henry Meijer - Proactief belastingadvies


Download ppt "Proactief belastingadvies Kring Utrecht RB 13 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google