De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 december 2012 Prof. dr. Johan Springael drs. Jelle Van Camp

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 december 2012 Prof. dr. Johan Springael drs. Jelle Van Camp"— Transcript van de presentatie:

1 Project MVO Handelsingenieurs zorgen voor gratis consulting bij social-profit organisaties
13 december 2012 Prof. dr. Johan Springael drs. Jelle Van Camp drs. Kevin Milis Len Adriaenssens Gratis consulting bij een social-profit organisatie, met specifieke "bedrijfskundige/consulting"-nood Verplicht opleidingsonderdeel voor alle masters (1/2) HI (200 studenten), (4 semesters) met realistische opdrachten Sterk gegroeid over de laatste vier jaar. Structuur van de presentatie is dan ook grotendeels chronologisch.

2 Forum technologiemanagement en -beleid
Platform: Contact tussen studenten en buitenwereld Presentaties rond bepaalde topics: smart metering and grids, consulting… Masterthesis Stage Voornamelijk profit organisaties Recrutering Holle executive summaries Geen meerwaarde Overlap met andere initiatieven Contact stimuleren tussen student en buitenwereld Presentaties met 4 parallelle sessies rond bepaalde thema’s, zoals:… Bedoeld om contacten te leggen om zo een thesis of stage op te starten. Studenten dienden een kort verslag in, met eigen mening of onderzoek omtrent het onderwerp, waar de talks als leidraad of startpunt genomen kunnen worden. Wat we voornamelijk zagen was dat de profit organisaties deze gelegenheid namen om reclame te maken en het uit te spelen als recrutering. Aangezien daardoor voornamelijk holle verslagen uit voortkwamen, ontstond er een gebrek aan meerwaarde. Andere initiatieven, georganiseerd op de UA verzorgden de recruteringsevents namelijk. Geen meerwaarde voor UA, profit en studenten Studenten moeten participeren.

3 Doelstellingen opleidingsonderdeel
Platform aanbieden waar student in contact komt met de buitenwereld (profit als non-profitsector) De studenten een bredere kijk geven op de maatschappij en haar/hem actief laten participeren Een meer gevarieerde opleiding aanbieden Behoeftige organisaties in het Antwerpse (en daarbuiten) proberen te helpen door een gratis vorm van consulting aan te bieden Specifieke betrachtingen

4 Evolutie (0) Jaar 0: Testcase tijdens seminarie 6 studenten
2 organisaties voor 2 projecten Schaalbaarheid? Testcase op kleine schaal Seminarie = keuzevak Decretale beperkingen? In te passen binnen curriculum? Jaar 1 een proefversie op werkelijke grootte.

5 Continuïteit? Schaalbaarheid? Begeleiding? Coördinatie? Organisatie?
Grootste probleem: schaalbaarheid, continuïteit, opvolging en begeleiding 200 Masterstudenten Handelsingenieur 1ste jaar master HI 2de jaar master HI Geen HI beleidsinformatica Ook studenten die op Erasmus-uitwisseling zijn Algemene vragen beantwoord krijgen in tweede jaar: Noden in maatschappij? Ja Meerwaarde voor de stad? Ja Schaalbaarheid? Zal blijken, hoe ondersteunen? Continuïteit? Hoe instroom van projecten garanderen? Hoe ga je de projecten coördineren op ‘dagelijkse basis’: aanspreekpunt, communicatie? Hoeveel mensen zijn er nodig voor de begeleiding? Hoe organiseer je zoiets voor 200 studenten? Algemene competenties: Geen specifieke voorkennis Brede opleiding en logisch nadenken Informatie verzamelen en verwerken Organisatie?

6 Evolutie (1) Jaar 1: Ondergebracht in verplicht Forum
180 studenten 21 organisaties voor 41 projecten Parallelle powerpoint presentaties Jaar 2: Verderzetting ‘Forum’ 200 studenten 35 organisaties voor 48 projecten Postervoorstellingen Testcase op kleine schaal Seminarie = keuzevak Decretale beperkingen? In te passen binnen curriculum? Jaar 1 een proefversie op werkelijke grootte.

7 Evolutie (2) Jaar 3: Stabilisatie Ondersteuning
200 masterstudenten handelsingenieur 50 unieke projecten bij 48 organisaties 6 begeleidende professoren 10 begeleidende assistenten Ondersteuning Templates Algemeen Website Projectfiche Nieuwsbrief Voortgangsrapport Book of abstracts Posterpresentatie Stabilisatie Dit jaar 90 projectaanvragen Nog steeds een leerproces. Probleem: afhakende organisaties tijdens het academiejaar Op te vangen met groot aantal aanvragen, indien probleem tijdig wordt opgemerkt.

8 Projectfiche

9 Projectfiche: inhoud Overzicht van het project Doelstellingen en scope
Methodologie en werkpakketten Succesdefinitie Deel KEVIN Format: 3* A4 => ppt - Kort en krachtig leren rapporteren (zoeken naar de juiste woorden wegens ‘plaatsgebrek’ en inhoud leren presenteren) Geldt als contract (handtekening van alle partijen) en verbintenis tot antwoord op de probleemstelling Bij problemen (te hoge wensen van de organisatie of ondermaatse resultaten van de studenten) kan hiernaar terug gegrepen worden

10 Projectfiche: methodologie en werkpakketten
Zelf vastleggen van mijlpalen: tussentijdse deadlines vereiste resultaten Onderlinge taakverdeling Individuele verantwoordelijkheid Planmatig leren werken, eindverantwoordelijkheid delen, spreiding van de werklast Laatste Slide KEVIN

11 Projectfiche: rolverdeling
Analyzer & Creator Coordinator Project manager volgt werkpakketten op; eindverantwoordelijke doelstellingen Communicator Verzorgt heldere communicatie met UA en organisatie via mails en presentatie Inspirer Motiveert en inspireert team en organisatie; zorgt voor terugkoppeling en dwingt die desnoods af Strategist Formulering doelstellingen; zorgt voor maatschappelijke verankering; bouwt continuïteit in door aan het einde indien mogelijk een vervolgproject te definiëren 6 rollen gebaseerd op de eindcompetenties die elk afstuderend Handelinsingenieur zou moeten bezitten. Analyzer: kwaliteitsbewaking van data, zoekt referenties in theorie of business cases, vormt synthese door correcte methodologie Creator: is de meerwaardezoeker en zorgt voor creatieve inbreng in project

12 Projectfiche: succesdefinitie
Belangrijkste evaluatiecriterium Resultaat van onderling overleg Nood aan accurate schatting Eerste professionele onderhandeling Evaluatiecriterium: SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden Klant betrekken is belangrijk, hoe eigen doelstellingen en beperkingen rijmen met de verwachtingen van de klant? Belangrijk projecties te kunnen maken, problemen te anticiperen en vooruit te denken en te plannen

13 Evaluatie Deliverables: projectfiche, voortgangsrapporten, documenten
Slotevenement in mei Postervoorstelling Awards voor beste projecten Prijs van de Industrie Prijs van de Academici Prijs van de Studenten Blinded peer review Bij onregelmatigheden worden studenten uitgenodigd voor een diepte interview, dat mee telt bij de evaluatie Deliverables (timing en inhoud): Doorheen het jaar een digitale versie van: Projectfiche, voortgangsrapport Op het einde hard copy van de projectfiche, de voortgangsrapporten, de poster, plus een kleine duiding bij de onderdelen van de projectfiche zoals de klassieke elementen probleemschets, doelstellingen, scope, methodologie, resultaten en aanbevelingen. Bovendien vragen we ook een copy van alle zaken die de studenten hebben opgeleverd (projectafhankelijk): bv. excel doc, steekfiches, subsidie aanvragen… Ook mondelinge verdediging (Q&A) wordt in rekening gebracht. 3 beste projecten presenteren kort in plenaire sessie voor alle medestudenten, juryleden en uitgenodigden

14 Geen tweede zit mogelijk!
Full credit systeem!

15 Eindcompetenties In groepsverband een reële case oplossen
Klantgericht werken Het leren managen van een project (timing en belasting) Het aanscherpen van analytische vaardigheden Het opbouwen van een goede methodologie Communiceren, rapporteren, presenteren Groepsverband: Zoals gezegd proberen we zo goed mogelijk een reële consulting sfeer na te bootsen. Individueel intekenen om samen te werken met niet-vrienden: 1e-2e master, Erasmus We maken gebruik van de gratis Google Drive omgeving voor het delen van informatie, wat ons ook in staat stelt om live bewerkingen in de documenten uit te voeren. Hoe omgaan met een klant? Managen: Timing en individuele belasting inschatten, taakverdeling Ondersteuning: projectfiche en voortgangsrapporten Analytische vaardigheden en methodologie: Data aangereikt krijgen en met een nieuwe kijk en reeds verworven kennis, tot methodologisch correcte conclusies komen Communiceren: Ook geheimhouding en vertrouwelijkheid wordt hoog in het vaandel gedragen Resultaten via poster

16 What’s in it for you?! Thema: maatschappelijk relevant
Help een organisatie met (vaak) beperkte middelen Geen toegang tot regulier consulting circuit Onderzoeksresultaten worden effectief gebruikt Pas theorie toe in praktijk Consultingproject in alle opzichten Denk aan je klant! Algemeen herkend en erkend Mogelijkheid tot uitbouwen netwerk Ervaring => differentiërend op CV! Link tussen Kevin en Len Deze slide komt rechtstreeks uit de infosessie voor de studenten, maar is ook 1:1 toepasbaar op jullie. Dit is hetgeen wij ze aanbieden en meegeven. Wat ze er achteraf mee doen en hoe ze het concreet aanwenden is aan hen. Getuigenis Len Adriaenssens, alumnus HI en werkt als consultant bij CSC. JOHAN

17 Slide LEN Aankondiging door KEVIN

18

19 Added value Quality of work output Timeliness of delivery
Use of team resources Customer Impact Independent work Negotiation Ethical compliance

20 Assessment

21 First appraisal Quality of work output Timeliness of delivery
Use of team resources Customer Impact Independent work Negotiation Ethical compliance Laatste slide LEN

22 Project MVO Handelsingenieurs zorgen voor gratis consulting bij social-profit organisaties
13 december 2012 Prof. dr. Johan Springael drs. Jelle Van Camp drs. Kevin Milis Len Adriaenssens Conclusie: - Stabiel, - geïntegreerd, - maatschappelijk relevant, - toepassing van competenties - nadruk op meerwaarde voor CV, - Ook wij leren nog steeds bij


Download ppt "13 december 2012 Prof. dr. Johan Springael drs. Jelle Van Camp"

Verwante presentaties


Ads door Google