De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mogelijkheden met beperkingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mogelijkheden met beperkingen"— Transcript van de presentatie:

1 Mogelijkheden met beperkingen
Hans Leutscher NebasNsg en Toine van de Wert NISB

2 Hoe kan samenwerking tussen zorg, sport en beweegaanbieders in een gemeente leiden tot een succesvolle actieve leefstijlaanpak voor mensen met beperkingen en chronische aandoeningen? Inhoud infoshop: 1. Waar hebben we het over 2. Ketenbenadering 3. Interventies 4. Werkvorm

3

4 Epidemiologische kengetallen
1,5 – 2,5 miljoen mensen met een chronische aandoening in Nederland 4,5 miljoen chronische aandoeningen (co-morbiteit) verwachte toename aantal chronische aandoeningen in de komende 20 jaar met 25 – 55 %

5 Epidemiologische kengetallen op basis van zorgregistratie
Aantal Toename Verlies QOL Artrose ca % x Coronaire hartziekten ca % x Astma ca jeugd Diabetes mellitus ca % COPD ca % x Kanker ca %

6 Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Jeugd (tot 18 jaar): dagelijks 1 uur matig intensief bewegen. Volwassenen ( jaar): 1/2 uur matig intensief bewegen op minstens 5, maar liefst alle dagen van de week. Ouderen (55+): 1/2 uur matig intensief bewegen op minstens 5, maar liefst alle dagen van de week. Niet-actieven met of zonder beperkingen elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging is meegenomen.

7 Bewegingsgedrag van mensen met chronische aandoeningen
Mensen met chronische aandoeningen zijn in alle leeftijdsgroepen lichamelijk minder actief dan leeftijdsgenoten in de algemene bevolking op basis van de NNGB

8 Percentage personen dat voldoet aan de NNGB uitgesplitst naar chronische aandoeningen, leeftijd en geslacht (PPCZ, 1999; Chorus &Hopman-Rock, 2003) Chronische aandoening Mannen Vrouwen Mannen 65+ Vrouwen 65+ Spijsverteringsaandoening Hart- en vaatziekten Artrose Overige aandoeningen Bewegingsletsel Neurologische aandoeningen Kanker Diabetes mellitus Astma/COPD Overige chronische zieken Totaal groep chronische Aandoeningen Referentie Alg. bevolking

9 Gezonde leefstijl Verantwoord bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid met nog meer belang voor mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening Lichamelijk functioneren Psychologisch functioneren Sociaal functioneren BEWEGEN IS PLEZIER!

10 Chronische aandoening. Primair preventief effect
Chronische aandoening Primair preventief effect tertiair preventief effect Artrose CVA CARA/COPD Coronaire hartziekten Diabetes mellitus type Fibromyalgie Kanker Mutiple sclerose Ziekte van Parkinson Reumatische artritis Rugklachten Hypertensie Overgewicht

11

12 Mensen met een chronische aandoening en de NNGB
60% van de Nederlanders is normactief 8% is inactief Bron: Quickscan TNO PG

13 De meest relevante factoren en determinanten die van invloed zijn op bewegingsstimulering
1. Ziektespecifieke determinanten, zoals: het hebben van een of meerdere chronische aandoeningen, het langzaam verslechteren van de gezondheidstoestand, pijn, (zichtbare) lichamelijke beperkingen, beperkingen in het sociaal en mentaal functioneren, vermoeidheid, onder controle van een arts en het zelf controle uit kunnen oefenen op de gezondheid. 2. Persoonskenmerken, zoals: verwachte positieve effecten (mobiliteit en fitheid), stage of change (ASE), motivatie, ervaren motorische beperking en financiële draagkracht.

14 De meest relevante factoren en determinanten die van invloed zijn op bewegingsstimulering
3. Beweeggedrag, zoals: sport(ief beweeg)verleden en plezierige herinneringen, al sportief actief, maar nog niet normactief, ervaren moeite, intensiteit en de eigen controle over de sport- en beweegactiviteit. 4. Sociale factoren, zoals: steun van familie, vrienden en professionele steun en advies van (para-) medische professionals. 5. Fysieke omgevingsfactoren, zoals: toegankelijkheid van faciliteiten beschikbaarheid van materialen en faciliteiten bereikbaarheid van faciliteiten (o.a. vervoer)

15 Mensen met een chronische aandoening
Categorieën: 1. Geen last van de aandoening 2. Tijdelijk last van de aandoening 3. Beperkingen door de aandoening Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden staan centraal!

16 Stroomdiagram diabetes
Iemand met diabetes Verwijzer bv. Huisarts/medisch specialist (bv. internist), diëtist, diabetesverpleegkundige, etc. Intermediairen Werkgroep Sport en Bewegen, KNGF, Sportorganisaties, NebasNsg, NISB, etc 2e lijn beweeg-programma Beweeg groepen bij de fysioth. Sport- en Bew. groep Aange-paste sport GALM SCALA Reguliere sport- vereniging Fitness- centrum Ongeorganiseerde beweeg- activiteiten Maximale begeleiding Minimale zelfstandigheid Minimale begeleiding Maximale zelfstandigheid

17 Stroomdiagram Reuma, artrose, Bechterew, etc
Verwijzer Deskundig therapeutisch advies door reumatoloog en/of fysiotherapeut/ oefentherapeut Adviseur regionale mogelijkheden van (aangepast) sporten NebasNsg Individuele therapie Langdurig Kortdurend (ter voorbereiding op groep) Begeleid door fysio/oefentherapeut met expertise op gebied van reuma Groepsoefen- therapie Voor mensen met RA, Bechterew en inflammatoire aandoeningen Georganiseerd i.s.m.patiëntenver. Begeleid door fysio/oefenther. met expertise op gebied van reuma. Begeleid bewegen Groepen georganiseerd i.s.m. patiëntenverenigingen trainingscentra voor begeleid bewegen/ aangepast sporten. Begeleid door bewegingsdeskun- digen met kennis van reuma. Zelfstandig sporten Geen begeleiding

18 ZORGmethode Samenwerking Zorginstelling ziekenhuis verpleeghuis
Patiëntenvereniging Gemeente NebasNsg Derden

19 ZORGmethode Hoofddoel:
Het (opnieuw) plezier gaan beleven aan het bewegen en aan het sportief bezig zijn. Accent -plezier -bewegen met elkaar - niet geïsoleerd voelen - grenzen verleggen - lekker moe worden - veel lachen

20 ZORGmethode 27 projecten 23 projecten i.s.m. patiëntenorganisaties
17 projecten in samenwerking met gemeenten 12 revalidatiecentra 8 ziekenhuizen 4 integrale kankercentra 3 verpleeghuizen

21 ZORGmethode Sterke punten de vraaggerichte aanpak
de samenwerking tussen zorg, sport en gemeente handboek met digitale hulpmiddelen en examples of good-practice kwaliteit van de begeleiding

22 Bewegen op recept

23 Cliënt met een chronische aandoening - bewegingsachterstand
- fysieke beperkingen Gezondheidscentrum Venserpolder - intake - beweegrecept Leefstijladvies Zorg Fysiotherapie Regulier sport- en beweegaanbod

24

25 Aandachtspunten leefstijl- c.q. beweegadvies
de specifieke aandoening; het doel, therapeutisch of preventief; persoonlijke beweegdoelen; persoonlijke beweegvoorkeuren; het soort activiteiten; fase van gedragsverandering; intensiteit; frequentie; duur; contra-indicaties voor bewegen; te verwachten (trainings)effecten; de vereiste (verwijs)gegevens; de vereiste begeleiding (de vereiste deskundigheid en omvang van de begeleiding); gebruik van specifieke intake; evaluatie, is het doel bereikt (tussen-evaluatie en eindevaluatie); (controle op) compliance en coaching daarop; de vereiste faciliteiten (ruimte, inrichting, apparatuur); de vereiste veiligheidsvoorzieningen; de implementatie in (multidisciplinaire) richtlijnen.

26 Een succesvolle actieve leefstijlaanpak door aanbieders zorg, sport en bewegen kenmerkt zich door:
1. Samenwerking in de gehele keten! (zwakste schakel uitstroom zorg naar beweegaanbod) 2. Community- en settinggerichte aanpak 3. Actieve leefstijl 4. Coaching en begeleiding op maat 5. Participatie doelgroep 6. Beïnvloeding sociale (en fysieke) omgeving 7. Beweegaanbod passend bij de behoefte en mogelijkheden van de doelgroep 8. Structurele inbedding (implementatie) Meer info:

27 Werkvorm 1. Breng in kaart wie wat doet op het gebied van het geven van een beweegadvies in je gemeente. 2. Welke professionals en organisaties zijn daarbij betrokken? 3. Wie doet wat? 4. Hoe efficiënt/effectief worden deze taken uitgevoerd? 5. Conclusies.


Download ppt "Mogelijkheden met beperkingen"

Verwante presentaties


Ads door Google