De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek Take 2: Baat bij een maatje! Aly Gruppen Lectoraat Participatie en maatschappelijke ontwikkeling. Hogeschool Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek Take 2: Baat bij een maatje! Aly Gruppen Lectoraat Participatie en maatschappelijke ontwikkeling. Hogeschool Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek Take 2: Baat bij een maatje! Aly Gruppen Lectoraat Participatie en maatschappelijke ontwikkeling. Hogeschool Utrecht

2 Take 2 n Maatjesproject, start: 2000 in de Utrechtse wijken Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen, in samenwerking met Welzijnsstichting Portes. n Per jaar kregen 10 tot 15 jongeren (11/12 jr) een maatje n Doel: zelfstandigheid vergroten, schooluitval voorkomen, deelname aan een hobby of sport bevorderen. n Wekelijkse activiteiten: bibliotheekbezoek, sporten, de stad in, naar de film.

3 n De mentoren zijn eerste jaars studenten Social Work. n De mentees zijn jongeren die problemen ervaren zoals: n Lastig meekomen op school. n Moeilijke gezinssituatie. n Niet prettig in zijn/haar vel zitten. n Omgang met andere jongeren die hem/haar geen goed doet. n Weinig sociale contacten.

4 Kwalitatief onderzoekTake 2 n Nameting na zes tot tien jaar. n Halfgestructureerde interviews met ex- deelnemers. n Afgenomen door studenten en onszelf. n Terugblik op hun ervaring met het project. n Zelf toegeschreven opbrengsten aan deelname en concrete feiten verzamelen. n Interviews sleutelfiguren. n Literatuuronderzoek.

5 Vraagstellingen n Welke opbrengsten, in de zin van betekenis voor de mentee, op de persoonlijkheid (emotioneel kapitaal), omgang met anderen, sociaal netwerk (sociaal kapitaal), schoolloopbaan (academisch kapitaal) en vrije tijdsbesteding (cultureel kapitaal) kennen oud- deelnemers van Take 2 toe aan het maatjesproject waaraan ze zes tot negen jaar geleden deelnamen, en in hoeverre zien we deze toekenning in (objectieve) gegevens bevestigd?

6 n Welke voorwaarden dragen bij aan het succes van Take 2?

7 Deelvragen kapitaalsoorten n Op welke wijze heeft Take 2 invloed gehad op de persoonlijkheid/zelfbeeld van de mentee? En waar blijkt dat uit? (emotioneel kapitaal) n Op welke wijze heeft Take 2 invloed gehad in de omgang met anderen, van de mentee? En waar blijkt dat uit? (sociaal kapitaal) n Op welke wijze heeft Take 2 invloed heeft het gehad op de schoolloopbaan van de mentee? En waar blijkt dat uit? (academisch kapitaal)

8 n Op welke wijze heeft Take 2 invloed op het ontplooien van nieuwe activiteiten, de vrije tijdsbesteding van de mentee? (cultureel kapitaal) n

9 Deelvragen succesvoorwaarden n Welke relatieaspecten zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van de mentee? En waar blijkt dat uit? n Voor zover mogelijk: welke organisatorische aspecten van het project, hebben invloed gehad op de mentee? n Welke methodische aspecten, waaronder matching en mentorstijl, hebben bijgedragen aan een het bevorderen van een positieve levensontwikkeling van de mentee? En waar blijkt dat uit?

10 Respondenten Take 2 n Wie hebben we voor ons? n 13 jongens/meiden van 18 – 22 jaar Zuilen/Ondiep (krachtwijk) n Hebben 6-9 jaar geleden meegedaan. n Merendeel allochtoon. n ‘Overbelaste jongeren’ (WRR rapport)

11 Resultaten kapitalen n Vooral effecten op zelfbeeld (emotioneel kapitaal) n Opbrensten op academisch kapitaal schrijven ze aan zichzelf toe n Opbrengsten op cultureel kapitaal vooral op gebied ‘Horizonverbreding’ n Op sociaal kapitaal slechts enkele opbrengsten

12 Resultaten succesvoorwaarden n Kern is de relatie tussen mentor en mentee n ‘Outreachende’ werving werkt n Te weinig aandacht voor afscheid n Sekse of culturele achtergrond niet van belangrijk in matching n Actieve mentorstijl bevordert contact

13 Conclusies n De relatie is de belangrijkste drager van het mentortraject. n De grootste opbrengsten zijn te vinden op het gebied van emotioneel kapitaal en dat heeft weer invloed op andere kapitalen. n Meedoen aan het mentorproject is vooral leuk en heeft daarmee effect op emotioneel, academisch en cultureel kapitaal. n De actieve mentorstijl heeft meerdere positieve effecten.

14 n Mentees zijn in deze leeftijdsfase gevoeliger dan ze laten blijken en zijn gericht op vriendschap. n Een onwillige start hoeft geen probleem te zijn, mentees kijken er achteraf positief op terug dat ze enigszins gepusht zijn.

15 n Het afscheid heeft een grotere impact dan gedacht, jongeren ervaren gevoelens van verlies en rouw. n Mentoren beseffen onvoldoende hoe belangrijk ze zijn in het leven van de mentee. n Mentoren doen toezeggingen die ze niet nakomen.

16 n Gevoelens rondom afscheid zijn niet bespreekbaar gemaakt n Mentoren beseffen onvoldoende dat afscheid een verlieservaring is n Mentoren beseffen niet dat ze de relatie soms zelf voortijdig hebben beëindigd door het contact zonder overleg te verbreken.

17 Aanbevelingen n Andere aandacht voor het afscheid en gevoelens bespreekbaar maken. n Aandacht voor het opbouwen van een vriendennetwerk n Begripsverheldering maatje en bespreken van wederzijdse verwachtingen n Zinvolle vrijetijdsbesteding (leeg gat) n

18 n De duur van het traject verlengen, grote opbrengsten pas na 1 jaar n Maak de opbrengsten zichtbaar (preventie, gemeente, politie, subsidiegevers) n Maak gebruik van oud-deelnemers (ervaringsdeskundigheid)

19 n Verbeter de screening, opleiding en begeleiding van de mentoren (mentor is instrument) n Tenslotte: Verder onderzoek naar de opleiding en begeleiding van mentoren (cruciale rol, maar weinig aandacht in literatuur en onderzoek)

20 Gesprek n HU lectoraat: praktijkgericht onderzoek voor het werkveld n Conclusies: welke herken je in jouw project en welke zijn nieuw? n Aanbevelingen: Met welke aanbevelingen kun je iets in jouw project? Hoe zou je dat kunnen aanpakken?


Download ppt "Onderzoek Take 2: Baat bij een maatje! Aly Gruppen Lectoraat Participatie en maatschappelijke ontwikkeling. Hogeschool Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google