De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 1

2 Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam - Agenda Welkom 15:00 Opening door Elly Pastoor (voorzitter projectgroep) Openingsstatement door Jan Seton (wethouder gemeente Groningen) Openingsstatement door Jan Dijk (senior banker Rabobank Stad en Midden Groningen) Openingsstatement door Wim Haalboom (senior projectleider provincie Fryslân) Opschalingsmotor Toelichting op het groeidocument door Henk de Vries (lid projectgroep) Vereniging Noorden Duurzaam Toelichting op het groeidocument door Peter Bootsma (lid projectgroep) Pauze en peiling Stemmen op de stellingen Discussie en conclusies Uitslag van de stemming, discussie, adviezen en vervolgstappen Afsluiting 17:00 Na afloop belangstellingsregistratie lidmaatschap, functies en opdrachten. 2

3 Opening - Urgentie voor duurzame ontwikkeling Wat is duurzame ontwikkeling Definitie Verenigde Naties Interpretaties Waarom is dat nodig OECD IMSA Rabobank - Welvaart en welzijn SER Noord-Nederland RIS3 Noordervisie TNO rapport 3

4 Opening - CODIN en de projectgroep Initiatiefgroep Projectgroep Noorden Duurzaam Elly Pastoor Jaap Bosma Peter Bootsma Jannes Schoemaker Henk de Vries 4

5 Opening - Doel van deze bijeenkomst Terugblik Resultaat Stellingen Grondleggers Groeimodel 5

6 Samen duurzaam sterker Statement Jan Dijk - Rabobank 6

7 Statement Wim Haalboom – Provincie Fryslân Friese Grondstoffenagenda Ketenoverleg als instrument Noorden Duurzaam als platform 7

8 Opschalingsmotor Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 8

9 Transitie- versnellers Overheden (onderdelen van) Koploperbedrijven Kennisinstellingen (onderdelen van) Zorgaanbieders Transitieadviseurs Particulieren Netwerken van bedrijven Netwerken van professionals Levensbeschouwing Sport Cultuur Missie 2. Platformfuncties Beweging Urgentie -> Noord-Nederland sneller duurzaam Politieke partijen Media Milieubeweging Noorden Duurzaam Schaal Lokaal Provinciaal / Regionaal Nederland Europa Mondiaal 2013 Adviesgroep CODIN CODIN Perspectief 2013 Consultatieronde Initiatiefbijeenkomst Oprichtingsymposium Jaarcongres Lokaal Regionaal Nederland Oprichters Missie Identiteit Plan Geledingoverleg Statuten Thema’s Organisatie ALV Bestuur Staf ProjectenWerkgroepen ToezichtAdvies ActiviteitenCommunicatie Andere verenigingen van transitieversnellers 3. Dienstencentrum Van en voor duurzaamheidsnetwerken Databases Administratie Communicatie Zelfstandigheid van leden, energie van onderop Leden steunen + Nieuwe gezamenlijke activiteiten Brundtland: behoeften van onze en toekomstige generaties Elkington: People Planet Profit Braungart & McDonough: Cradle-to-Cradle Pauli, Jonker, ESDN, Rotmans: Transitie 1. Opschalingsmotor Inspireren Agenderen Onderzoeken Standaardiseren Representeren Verbinden Synchroniseren Opschalingsmotor – Primaire functie v/d vereniging 9 Verdiepen Verbreden Verspreiden

10 Sectoren Ketens Gebieden Thema’s Voeding Kleding Cosmetica Apparaten Voertuigen Medicijnen Verpakkingen Kunststoffen Bouwmaterialen Wijk, Plaats, Gemeente, Provincie, Regio, Nederland, Europa, Wereld Onderwijs, Koploperbedrijven, Politieke partijen, Transitieadviseurs, Netwerken van professionals, Netwerken van bedrijven, Koploperbedrijven, Milieubeweging, Sport, Media, Cultuur, Levensbeschouwing, Particulieren Opschalingsmotor - Transitietafels 10 Fair trade Healthy aging Duurzaam bouwen Duurzame energie Duurzaam kantoor Duurzaam tourisme Biobased Economy Duurzame landbouw Duurzame innovatie Duurzame mobiliteit Duurzame evenementen Duurzame inzetbaarheid Duurzaamheidscommunicatie

11 Het sectoroverleg Duurzame horeca ontwikkelt het idee om restaurantbezoekers hun menu al van tevoren via internet met korting te laten bestellen. Dat geeft minder afval in de keten. Er wordt gezocht naar verbreding van dit idee. De tafel Duurzaam uit eten (consu- menten) verwacht belangstelling. De tafel Duurzame IT denkt dat er een app voor gemaakt kan worden. De tafel Duurzaam toerisme ziet kansen voor regiomarketing. De tafel Duurzame groothandel ver- wacht animo voor gerichte prijsacties. De sectortafel Duurzaam Onderwijs weet een instelling die het effect kan berekenen met een computermodel. Er wordt een projectgroep gevormd. De projectgroep ontwikkelt een breed actiepakket en legt dit voor aan de achterban van de betrokken tafels. Iedereen die met een eigen actie wil aansluiten tekent in. Met de intekenlijst wordt geld gevonden voor de app en een promotiecampagne. Het initiatief wordt bij de achterban van de tafels en via de media gelanceerd. De tafels en de intekenaars (horeca, consumenten, IT-bedrijf, groothandels, onderwijs) komen in de publiciteit. Opschalingsmotor – Werking en voorbeeld 123 Duurzaam ideeAndere transitietafels erbijAchterban mobiliseren VerdiepenVerbredenVerspreiden 11

12 Procesbegeleiders Informatieuitwisseling tussen transitietafels Demonstratieprojecten Doorontwikkelen van de opschalingsmotor Open source kennisdeling 12 Opschalingsmotor – Stapsgewijs ontwikkelen Sectoren Ketens Thema’s Gebieden JAARCONGRES

13 Opschalingsmotor – Met of Zonder 123 Duurzaam ideeAndere transitietafels erbijAchterban mobiliseren VerdiepenVerbredenVerspreiden 123 R. i/d W. A. h W. U.E. i/d W. R.

14 Statement Jan Seton – Gemeente Groningen Duurzame stad Betonketen Fair trade Integraal beleid Lokale en regionale samenwerking 14

15 Vereniging Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 15

16 Vereniging - Missie Missie Noorden Duurzaam: een verzamelpunt te zijn van en voor alle organisaties en particulieren in Noord-Nederland die willen investeren in de transitie naar een duurzame economie en samenleving, gericht op het versterken van de leden in hun streven naar transitieversnelling en op het versnellen van transitie door gezamenlijke activiteiten. Regionale duurzame ontwikkeling Groei van het duurzame marktaandeel Groeikansen voor duurzame bedrijven, instellingen en netwerken CONCEPT 16

17 BronnenHoudingOefeningWaarden Het Noorden Natuur- Behoud Voorouderschap Grondstofbehoud Solidariteit Ondernemerschap Urgentiebesef 17 Vereniging – Gedeelde waarden Regionale duurzame ontwikkeling

18 Transitie- versnellers Overheden (onderdelen van) Koploperbedrijven Kennisinstellingen (onderdelen van) Zorgaanbieders Transitieadviseurs Particulieren Netwerken van bedrijven Netwerken van professionals Levensbeschouwing Sport Cultuur Missie 2. Platformfuncties Beweging Urgentie -> Noord-Nederland sneller duurzaam Politieke partijen Media Milieubeweging Noorden Duurzaam Schaal Lokaal Provinciaal / Regionaal Nederland Europa Mondiaal 2013 Adviesgroep CODIN CODIN Perspectief 2013 Consultatieronde Initiatiefbijeenkomst Oprichtingsymposium Jaarcongres Lokaal Regionaal Nederland Oprichters Missie Identiteit Plan Geledingoverleg Statuten Thema’s Organisatie ALV Bestuur Staf ProjectenWerkgroepen ToezichtAdvies ActiviteitenCommunicatie Andere verenigingen van transitieversnellers 3. Dienstencentrum Van en voor duurzaamheidsnetwerken Databases Administratie Communicatie Zelfstandigheid van leden, energie van onderop Leden steunen + Nieuwe gezamenlijke activiteiten Brundtland: behoeften van onze en toekomstige generaties Elkington: People Planet Profit Braungart & McDonough: Cradle-to-Cradle Pauli, Jonker, ESDN, Rotmans: Transitie 1. Opschalingsmotor Inspireren Agenderen Onderzoeken Standaardiseren Representeren Verbinden Synchroniseren Vereniging – Hoofdfuncties 18 Verdiepen Verbreden Verspreiden

19 Vereniging - Vier soorten transitietafels - 1 FocusThemaSectorKetenGebied Doel Bevorderen van kennisontwikkeling, - deling en -toepassing rond een specifiek duurzaamheidsthema Verduurzamen van de eigen sector, binnen een bepaald geografisch gebied Verduurzamen van de eigen productketen, binnen een bepaald geografisch gebied Duurzame ontwikkeling van een geografisch gebied door verduurzamen van sectoren en ketens Voorbeelden cursief : bestaande netwerken die kunnen aansluiten als transitietafel - Healthy aging - Energy Valley -Netwerk duurzame dorpen -Lokale energie - Biobased Economy - Duurzaam bouwen - Duurzame financiering - Duurzame HRM - Duurzame landbouw - Duurzame mobiliteit - Fair trade - Milieufederaties - Club 2025 - PMOG - KKNF - Wg Huisv Onderwijs - Voedingindustrie - Sportclubs - Ziekenhuizen - Wegenbouwers - Adviesbureaus - Beton Groningen - Bitumen Hoogeveen - Voeding Fryslân - PET Ameland - Cosmetica - Kleding - Medicijnen - Verpakkingen - Voertuigen - Infrastructuur - Paddepoel (wijk), - Slim Makkinga (plaats) - Tynaarlo (gemeente) - Westerkwartier (streek) - Drenthe (provincie) - SNN (regio) Leden van de transitietafel Kennisleveranciers uit alle sectoren met specialisatie in een specifiek duurzaamheidsthema Organisaties uit één specifieke economische of maatschappelijke sector of branche die duurzaamheid willen doen Organisaties uit zes sectoren die bij een keten betrokken zijn: aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid, transitie Overheden, brede duurzaamheidsnetwerk en/werkgroepen. 19

20 Vereniging - Vier soorten transitietafels - 2 FocusThemaSectorKetenGebied Leden van de transitietafel Kennisleveranciers uit alle sectoren met specialisatie in een specifiek duurzaamheidsthema Organisaties uit één specifieke economische of maatschappelijke sector of branche die invulling willen geven aan duurzaamheid Organisaties uit zes sectoren die bij een keten betrokken zijn: aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid, transitie Overheden, brede duurzaamheidsnetwerk en. Halen Profilering bij (poten- tiële) opdrachtgevers, Groeikansen, kennis, invloed op projecten, Groei duurzaam markt- aandeel, kennis, Projectacquisitie, Kennis, inbreng in projecten, netwerk, realiseren eigen MVO-doelen, publiciteit, duurzaam imago. Brengen Kennis, projectadviezen, Kennis, projectadviezen, Kennis, projectadviezen, Subsidie, kennis, communicatie, contributieopslag Volgers Alle organisaties die een profielpagina bij Noorden Duurzaam hebben kunnen alle transitietafels volgen en ontvangen periodiek updates. Halen Kennis, netwerk, duurzaam imago en realisatie eigen MVO-doelen bij projectdeelname Brengen Een eigen profielpagina bij Noorden Duurzaam maken (kostenloos) 20

21 Vereniging - Eerste transitietafels en projecten - 1 123 Duurzaam ideeAndere transitietafels erbijAchterban mobiliseren VerdiepenVerbredenVerspreiden thematafel Duurzaam textiel wil regiobreed betere inzameling en hergebruik van afgedankt textiel sectortafel Vrijwilligersorganisaties Lokaal kledingketenoverleg sectortafel Afvalinzamelaars sectortafel Duurzaam onderwijs sectortafel Duurzame communicatie thematafel Duurzame dorpen Er wordt een projectgroep samengesteld De projectgroep ontwikkelt een breed actiepakket en legt dit voor aan de achterban van de betrokken tafels. Iedereen die met een eigen actie wil aansluiten tekent in. Met de intekenlijst wordt geld gevonden voor.... Het initiatief wordt bij de achterban van de tafels en via de media gelanceerd. De tafels en de intekenaars komen in de publiciteit. 21

22 Vereniging - Eerste transitietafels en projecten - 2 BetonKetenoverleg Noord-Nederland (initiatief) Lokaal betonketenoverleg 4x Thematafel Duurzaam Beton Sectortafel Bouwend Nederland regio Noord Sectortafel Duurzame Innovatieintermediairs Thematafel Duurzaam Bouwen Sectortafel Duurzame Communicatie Sectortafel Recycling Bouwstoffen Duorsum Fryslan Groningen Duurzaam Drenthe Duurzaam Prestatiebeton 22 Sectortafel Duurzaam Onderwijs

23 Transitie- versnellers Overheden (onderdelen van) Koploperbedrijven Kennisinstellingen (onderdelen van) Zorgaanbieders Transitieadviseurs Particulieren Netwerken van bedrijven Netwerken van professionals Levensbeschouwing Sport Cultuur Missie 2. Platformfuncties Beweging Urgentie -> Noord-Nederland sneller duurzaam Politieke partijen Media Milieubeweging Noorden Duurzaam Schaal Lokaal Provinciaal / Regionaal Nederland Europa Mondiaal 2013 Adviesgroep CODIN CODIN Perspectief 2013 Consultatieronde Initiatiefbijeenkomst Oprichtingsymposium Jaarcongres Lokaal Regionaal Nederland Oprichters Missie Identiteit Plan Geledingoverleg Statuten Thema’s Organisatie ALV Bestuur Staf ProjectenWerkgroepen ToezichtAdvies ActiviteitenCommunicatie Andere verenigingen van transitieversnellers 3. Dienstencentrum Van en voor duurzaamheidsnetwerken Databases Administratie Communicatie Zelfstandigheid van leden, energie van onderop Leden steunen + Nieuwe gezamenlijke activiteiten Brundtland: behoeften van onze en toekomstige generaties Elkington: People Planet Profit Braungart & McDonough: Cradle-to-Cradle Pauli, Jonker, ESDN, Rotmans: Transitie Inspireren Agenderen Onderzoeken Standaardiseren Representeren Verbinden Synchroniseren Vereniging – Platformfuncties Verdiepen Verbreden Verspreiden 1. Opschalingsmotor 23

24 Transitie- versnellers Overheden (onderdelen van) Koploperbedrijven Kennisinstellingen (onderdelen van) Zorgaanbieders Transitieadviseurs Particulieren Netwerken van bedrijven Netwerken van professionals Levensbeschouwing Sport Cultuur Missie 2. Platformfuncties Beweging Urgentie -> Noord-Nederland sneller duurzaam Politieke partijen Media Milieubeweging Noorden Duurzaam Schaal Lokaal Provinciaal / Regionaal Nederland Europa Mondiaal 2013 Adviesgroep CODIN CODIN Perspectief 2013 Consultatieronde Initiatiefbijeenkomst Oprichtingsymposium Jaarcongres Lokaal Regionaal Nederland Oprichters Missie Identiteit Plan Geledingoverleg Statuten Thema’s Organisatie ALV Bestuur Staf ProjectenWerkgroepen ToezichtAdvies Verdiepen Verbreden Verspreiden ActiviteitenCommunicatie Andere verenigingen van transitieversnellers Zelfstandigheid van leden, energie van onderop Leden steunen + Nieuwe gezamenlijke activiteiten Brundtland: behoeften van onze en toekomstige generaties Elkington: People Planet Profit Braungart & McDonough: Cradle-to-Cradle Pauli, Jonker, ESDN, Rotmans: Transitie 1. Opschalingsmotor Inspireren Agenderen Onderzoeken Standaardiseren Representeren Verbinden Synchroniseren Vereniging – Dienstencentrum 24 Databases Administratie Communicatie Van en voor Duurzaamheids- netwerken 3. Dienstencentrum

25 Algemene Ledenvergadering Bestuur Staf Transitietafels Opschalingsprojecten Raden Vereniging - Organisatieschema 25

26 Vereniging – Lidmaatschap en contributie Profielhouder Kostenloos Gewoon lid Vast laag tarief + Omvangafhankelijk bedrag Lid van een transitietafel Omvangafhankelijke toeslag Tafel beslist i.o.m. bestuur Aangesloten netwerk Gebruiksafhankelijk dienstentarief Netwerken beslissen i.o.m. bestuur 26

27 Vereniging - Verbindingen 27

28 Vereniging - Groeipad Opschalingsmotor Dienstencentrum Platformfuncties Ledenwerving Financieel Bestuur 28

29 Vereniging – Losse eindjes Detaillering governance Rollen binnen transitietafels Detaillering contributiemodel ICT-faciliteiten Demonstratieprojecten Toepassingen lokaal en elders 29

30 Résumé Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 30

31 Peiling Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 31

32 Stelling 1 Duurzame ontwikkeling is urgent, het transitietempo ligt te laag. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

33 Stelling 2 Nieuwe vormen van samenwerking tussen 'transitieversnellers' bieden kansen. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

34 Stelling 3 De regio is een geschikt laboratorium voor ontwikkelen van die samenwerking. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

35 Stelling 4 Een nieuwe vereniging 'Noorden Duurzaam' die hierop inzet is een goed idee. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

36 Stelling 5 Noorden Duurzaam moet openstaan voor alle organisaties in Noord-Nederland die willen investeren in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

37 Stelling 6 Noorden Duurzaam moet trendinzicht in duurzame ontwikkeling bevorderen door onderzoeksopdrachten aan leden. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

38 Stelling 7 Noorden Duurzaam moet de visies van de leden op duurzame ontwikkeling inventariseren en bundelen in regionale agenda's voor beleid en onderzoek. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

39 Stelling 8 Noorden Duurzaam moet een transitiemotor zijn die leden in staat stelt samen te werken aan opschalen van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven en daarmee aan marktaandeel voor duurzaamheid. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

40 Stelling 9 Noorden Duurzaam moet een lichte organisatievorm hebben en moet eigen werkzaamheden zo veel mogelijk uitbesteden aan leden. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

41 Stelling 10 In de statuten van Noorden Duurzaam moet democratisch bestuur en intern toezicht vastliggen. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

42 Stelling 11 Noorden Duurzaam moet op korte termijn worden opgericht. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

43 Stelling 12 Ik vind dat wij voor minimaal één jaar lid moeten worden van Noorden Duurzaam, als de contributie in proportie is met ons belang en onze draagkracht. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

44 Stelling 13 Ik vind dat wij ons moeten aansluiten bij een van de transitietafels en daar samenwerking te zoeken voor opschaling van eigen projecten. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

45 Stelling 14 Ik vind dat wij moeten deelnemen in de grondleggersgroep die middelen voor de oprichtingskosten bijeenbrengt en als adviesraad zal fungeren. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

46 Stelling 15 Ik vind dat wij de uitbreiding van de grondleggersgroep moeten steunen. Volstrekt mee oneens Volstrekt mee eens Neutraal

47 Conclusies en vervolg Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 47

48 Afsluiting Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 48


Download ppt "Welkom Informatiebijeenkomst Noorden Duurzaam 19 september 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google