De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-7-2014Sheet nummer 1 Duurzame energie lokale actie? Jan Iepsma SenterNovem (per 1-1-2010: Agentschap NL) IIR, 12 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-7-2014Sheet nummer 1 Duurzame energie lokale actie? Jan Iepsma SenterNovem (per 1-1-2010: Agentschap NL) IIR, 12 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 10-7-2014Sheet nummer 1 Duurzame energie lokale actie? Jan Iepsma SenterNovem (per 1-1-2010: Agentschap NL) IIR, 12 november 2009

2 Duurzame energie: waarom?

3 Duurzame energie in Nederland Doelstellingen (naast e-besparing van 2% pj) Reductie broeikasgassen met 30% in 2020 (streven in EU-verband) 20% aandeel DE in het binnenlands energieverbruik in 2020 (was 10%) (EU-directive > 14%) 10% bio-brandstoffen in 2020 (was 5,75% in 2010), ambitie recentelijk naar beneden bijgesteld

4 Productie duurzame energie Europa

5 Duurzame energie: De stand van zaken Nederland Aandeel duurzame elektriciteit 2008 7,5% Aandeel duurzame energie 2008 3,4% Aandeel duurzame energie 2008 lokaal opgewekt ca. 50 % Milieubalans2009:  Doelstelling DE (20%) voor 2020 wordt niet gehaald.  Met huidige budgetten, inclusief vastgesteld en voorgenomen beleid, incl. aanvullend beleidsakkoord komt eea uit op 5%.  Met aanvullend beleid kan maximaal 15% worden gerealiseerd Dus:Alle hens aan dek!

6 Duurzame energie in Nederland Verkennende studie DEN 2007 vermeden fossiele brandstof in PJ Techniek 2005 (aandeel DE 2,6%) 2020 (aandeel DE 20%) Windenergie land zee 17 0 50 ( 6.500 MW) 150 (12.000 MW) Geb. omgeving (zon en warmtepompen etc) 4 50 Bij en meestook + AVI's42120 cementovens 1,7 2 bio-wkk verbranding 2,5 25 houtkachels en ketels (p+i) 7,4 25 Stortplaatsen en groen gas 1,5 40 vergistingstechnieken 3,4 20 Installaties voor transportbrandstoffen 0 ___ 120 ____ Totaal 80 PJ 602 PJ

7 Lokaal kan en ‘moet’ veel De drives voor lokale actie Invulling lokale geformuleerde doelstelling (CO2 of duurzame energie) Duurzaamheidsambitie lokaal bestuurder Duurzaamheidsambitie lokale initiatiefnemer(s) Er zit momenteel geen vaart in Grootschalige energiebedrijven trekken of participeren niet Middelen vanuit verkoop energiebedrijven Toevallige lokale omstandigheden prikkelen Lokaal kunnen we het wellicht goedkoper Belang voor lokale economie Waarom dan lokaal? Lokale kennis en timing Draagvlak door betrokkenheid Korte lijnen vergroten (eigen) slagkracht Resultaten ter plekke inboeken

8 Duurzame lokale energie

9 Lokale energiebedrijven H et kan: de voorbeelden zijn er! Thermo Bello Culemborg Warmtepomp voor woningen+bedrijven Kinetisch Noord NDSM-werf A’dam Warmtepomp en WKO voor bedrijven BeetsterzwaagWarmte uit lokale houtwallen Stadsdeelhuis Amsterdam Noord Warmtepomp en WKO voor bedrijfsgebouw Kerkrade De Locht 2 windmolens van elk 2,5 megaWatt MeewindWindmolens op zee Zuidbroek Apeldoorn Restwarmte waterschap warm water woningen Biomassa centrale in Sittard Hout-en groenafval voor warmte en elektra Polderwijk Zeewolde Boerderijen leveren warmte en elektra uit mest. Zutphen Vakantiepark met zonnepanelen en accu’s Gesloten kassenDe kas als energiebron Sneek : 32 huishoudens biogas, fosfaat, stikstof voor elektra en kunstmest De Lichttoren Eindhoven Trudo huurt Volker Wessels DEC Ringleiding TU Eindhoven warm water en koeling per gebouw Delft Warmtebedrijf Eneco Delft BV; twee gemeenten en drie corporaties Heerhugowaard Stad van de Zon, ruim 100 woningen voorzien van zonnecellen incl. wind Windvogel Coöperatieve vereniging uit 1994, wind op land Texel Texel energie: Coöperatieve vereniging, via inkoop naar eigen opwekking Noordenwind Coöperatieve vereniging, wind op land Zuidlanden, Leeuwarden mest van 200 koeien zorgt voor warmte en elektra voor 750 won. AEB eigendom gemeente Amsterdam Wekt stroom voor trams en gemeentelijke gebouwen op uit lokaal afval

10 Duurzaamsheidsambitie staat voor op! Benut specifieke lokale omstandigheden en kennis Verken slagkracht (ook finacieel) voor lokaal initiatief Onderken drivers diverse stakeholders en respecteer ze Draagvlak met participatie Maak gebruik van kennis van elders Zelf doen of deskundigheid van elders inschakelen Blijf realist en reken jezelf niet rijk En…landelijke productiebedrijven stellen beleid bij! Lokaal energie opwekken doen?

11 Lokale energiebedrijven: wat is dat? LEB-kenmerken:  verzameling bouwstenen: productie-transport-levering  lokale techniek en organisatie  pluriforme verschijningsvormen  streven om lokale synergie te benutten  lokale initiatie en betrokkenheid  innovatief, uitdagend en inspirerend  op zich niet nieuw, wel nieuwe impuls & professionaliseringsslag

12 Succesfactoren: - Marktpartij(en) die milieuverantwoordelijkheid neemt/nemen - Vasthoudendheid - Kleine partijen/lokale kennis - “beperkte” voorbereidingskosten - Gedegen techniek met deskundige partijen - Project wordt gedragen dus met z’n allen de schouders eronder - op het juiste moment op de juiste plaats - Fincancieel voordeel Faalkansen: 1. Inconsistent subsidiebeleid overheden(BSE/CO2/EOS/UKR) 2. Regelgeving/veelheid aan vergunningen i.r.t voorbereidingskosten 3. “inspraak” procedure vs. hogere doelen 4. Reorganiserende organisaties Succesfactoren/faalkansen (Opgetekend door Gemeentelijke energiecoordinator Sittard-Geleen: Rogier Dieteren)

13 Lokale duurzame energiebedrijven Lokaal duurzame energie opwekken: Doen! SenterNovem helpt: : www.senternovem.nl/new www.senternovem.nl/duurzameenergie www.duurzameoverheden.nl informatiepunt@senternovem.nl Duurzame Energie Centrum: 030-2393533 Dank voor uw aandacht! Jan Iepsma

14 Stimulering duurzame energieproductie (lokaal) Instrumenten SN: Windteams X-pertpool Steunpunt vergunningverlening Etaleren voorbeelden; do en do not’s; digitaal/brochures/presentaties DEN-programma (incl beperkt procesondersteuning in afstemming met FLOK) Senternovem Info-desk Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) Themateams oa “duurzame energieproductie” Innovatiegerichte subsidies EOS, UKR, SBIR, innovatieagenda (diverse programma’s) Implementatiegerichte support: EIA, VAMIL, SDE, groen beleggen, subsidieregeling duurzame warmte Garantieregeling aardwarmte Gemeentelijk afwegingskader Convenanten Vandaag gestart: subsidie planstudie klimaatneutrale steden (fase 2 praktijkproeven volgt in 2010) Coming: overzicht LEB-projecten en overzicht relevante wet- en regelgeving


Download ppt "10-7-2014Sheet nummer 1 Duurzame energie lokale actie? Jan Iepsma SenterNovem (per 1-1-2010: Agentschap NL) IIR, 12 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google