De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke uitdagingen moet de nieuwe generatie oceanografen overwinnen? Nancy Fockedey Universiteit Gent – Sectie Mariene Biologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke uitdagingen moet de nieuwe generatie oceanografen overwinnen? Nancy Fockedey Universiteit Gent – Sectie Mariene Biologie."— Transcript van de presentatie:

1 Welke uitdagingen moet de nieuwe generatie oceanografen overwinnen? Nancy Fockedey Universiteit Gent – Sectie Mariene Biologie

2 Mariene wetenschappen (onderzoek en technologie): + toegepast onderzoek + socio-economisch, technologisch, maritiem en juridisch onderzoek + kust, zeeën en estuaria Oceanografie fundamenteel onderzoek exacte wetenschappen: biologie, geologie, chemie en fysica open oceanen

3 1.Marien onderzoek en technologie in België: wie? 2.Jonge generatie mariene wetenschappers: opleidingen en carrière-mogelijkheden 3.Enkele tendensen en uitdagingen in de mariene wetenschappen

4 1. Marien onderzoek en technologie in België: wie? Bron: Integrated Marine Information System 2 (IMIS2) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) – www.vliz.be www.vliz.be Knowledge users Overheden Overheden Opleidingen Opleidingen Privé bedrijven Privé bedrijven Knowledge creators Onderzoeksinstellingen Onderzoeksinstellingen Universiteiten Universiteiten Sommige privé bedrijven Sommige privé bedrijven

5 Knowledge creators Knowledge creators # groepen Onderzoeksinstellingen Onderzoeksinstellingen Federale instituten12 Vlaamse instituten11 Universiteiten Universiteiten Vlaamse universiteiten50 Franstalige universiteiten KULeuven7 LUC1 UA9 UGent21 VUB12

6 Knowledge creators Knowledge creators # groepen Onderzoeksinstellingen Onderzoeksinstellingen Federale instituten12 Vlaamse instituten11 Universiteiten Universiteiten Vlaamse universiteiten50 Franstalige universiteiten27 Gembloux2 Namur1 UCL3 Liège16 ULB5

7 Knowledge creators Knowledge creators # groepen Onderzoeksinstellingen Onderzoeksinstellingen Federale instituten12 Vlaamse instituten11 Universiteiten Universiteiten Vlaamse universiteiten50 Franstalige universiteiten27 Privé bedrijven? Privé bedrijven?

8 Knowledge creators Knowledge creators België: 65 km kust 100 onderzoeksgroepen 100 onderzoeksgroepen >> 650 personen (excl.Franstalige universiteiten, privé bedrijven) >> 650 personen (excl.Franstalige universiteiten, privé bedrijven) Hoge en diverse expertise Hoge en diverse expertise Internationaal gerenommeerd Internationaal gerenommeerd VERSNIPPERD LANDSCHAP Gebruiken zelfde onderzoeksplatformen en infrastructuur (onderzoekschepen, staalname-apparatuur, bibliotheek, …) Gebruiken zelfde onderzoeksplatformen en infrastructuur (onderzoekschepen, staalname-apparatuur, bibliotheek, …) Coördinatie onderzoek Coördinatie onderzoek Integratie over disciplines Integratie over disciplines

9 Knowledge users Knowledge users # groepen Overheid Overheid Federale administraties4 Vlaamse administraties16 Privé bedrijven> 50 Privé bedrijven> 50 Educatie> 17 Educatie> 17 Anderen (ngo’s, musea, …)25 Anderen (ngo’s, musea, …)25 Totaal> 112

10 Disciplines Disciplines AAardwetenschappen BBiologische wetenschappen CChemische oceanografie FFysische oceanografie I Ingenieurs en toegepaste wet. MMaritieme wetenschappen

11 Locaties Locaties Belgisch continentaal plat Noordzee Schelde estuarium Kustgebonden onderzoek Tropen Antarctica en polaire gebieden Diepzee Open oceaan Proces-beschrijvend onderzoek + Toegepast onderzoek Pioniersfase+ Structuur-beschrijvend onderzoek

12 Sensibilisatie van de jongeren Sensibilisatie van de jongeren Zichtbaarheid van (correcte) onderzoeksresultaten in media Visualisatie van onderwaterwereld treft het grote publiek Grote publiek is begaan met de zee Grote publiek is steeds meer bewust van de nood aan milieuzorg Aantrekken van jonge mensen tot het marien onderzoek en technologie Milieu-educatie Milieu-educatie Directe kennismaking met marien onderzoek en onderzoeksschepen Directe kennismaking met marien onderzoek en onderzoeksschepen 2. Jonge generatie mariene wetenschappers: Opleidingen en carrièremogelijkheden

13 Universitaire en postgraduaat opleidingen Universitaire en postgraduaat opleidingen - Universitaire (2de cyclus) opleidingen - Thesis : specialisatie in mariene wetenschappen en technologie BiologieGeologieGeografieChemieFysica Burgerlijk ingenieur Landbouwkundig ingenieur Militaire en zeevaartwetenschappen => Start doctoraat BiotechnologieArcheologieRechtenEconomie Sociale wetenschappen Farmacie, Biomedische wetenschappen, Geneeskunde en Diergeneeskunde (Toxicologie en epidemiologie)

14 - Gespecialiseerde multi-disciplinaire 3de cyclus opleidingen in mariene wetenschappen en technologie: Master en Océanologie (Liège) Marine and Lacustrine Sciences - MareLac (UGent) Ecological Marine Management – ECOMAMA (VUB - UA) Master in Aquaculture (UGent) Master en Aquaculture (Liège - Namur) Master in Environmental Sanitation (UGent) Master in Maritieme Wetenschappen (UGent - UA) Permanente vorming Havenbeheer (UGent) In buurlanden: Van Hall Institute (Leeuwarden), … => Start Doctoraat

15 Internationale ervaring (= Mobiliteit) Meest excellente onderzoekers Fondsen via bilaterale, EU of multilaterale netwerken Hooggespecialiseerd Terugkeer moet gestimuleerd worden (anders Braindrain) Aantrekken in universiteiten en onderzoeksinstellingen! Post-doctoraat Post-doctoraat Tewerkstelling in marien onderzoek en technologie Knowledge creators: universiteit en onderzoeksinstelling (federaal, regionaal), sommige privé bedrijven Knowledge users:administratie (federaal, regionaal, provinciaal, lokaal), privé bedrijven, ngo’s, musea, onderwijs, … Tewerkstelling in andere sector = Brainwaste Hoe groot in het mariene onderzoek? Aaneenrijging van tijdelijke projecten werkonzekerheid, energie-opslorpend, demontiverend

16 Verdere carrière van mariene wetenschapper Verdere carrière van mariene wetenschapper Stimulatie: Internationale mobiliteit Samenwerking over disciplines Levenslang leren IODE Project Office (IOC - UNESCO) Installatie te Oostende Inhuldiging 25/08/2005 Informatiebeheer en uitwisseling van wereldwijde oceanografische gegevens Denktank, samenkomen van ‘expert groups’ Training center: internationale workshops en seminaries Meerwaarde voor de Belgische mariene wetenschappers!

17 Duurzaamheid van het onderzoek? Duurzaamheid van het onderzoek? Type van onderzoek uitgebouwd: Persoonlijke interesse van onderzoekers Persoonlijke interesse van onderzoekers Beleid van de onderzoeksinstelling Beleid van de onderzoeksinstelling Financiering: Opdracht vanuit beleid om een bepaald probleem te onderzoeken Opdracht vanuit beleid om een bepaald probleem te onderzoeken Nationale verantwoordelijkheid binnen conventie of kaderrichtlijn Nationale verantwoordelijkheid binnen conventie of kaderrichtlijn Onderzoeksprojecten: nationale, Europese en internationale financiering (per 4 - 6 jaar) Onderzoeksprojecten: nationale, Europese en internationale financiering (per 4 - 6 jaar) Continuïteit van marien onderzoek en behoud van expertise! Nood aan: Lange-termijn visie in mariene wetenschappen! Lange-termijn visie in mariene wetenschappen! Onderbouwd en gedragen door wetenschappers Onderbouwd en gedragen door wetenschappers Zonder competitie tussen Zonder competitie tussen

18 3. Enkele tendensen en uitdagingen Fundamenteel + toegepast onderzoek Fundamenteel + toegepast onderzoek Geïntegreerd, multi-disiciplinair, over sectoren heen Geïntegreerd, multi-disiciplinair, over sectoren heen Multi-functionaliteit van de mariene wetenschapper Multi-functionaliteit van de mariene wetenschapper Intensievere monitoring nodig Intensievere monitoring nodig België in een internationale context België in een internationale context Technologie in de mariene wetenschappen Technologie in de mariene wetenschappen Onderzoeksschepen in de toekomst Onderzoeksschepen in de toekomst

19 Fundamenteel onderzoek nodig! Fundamenteel onderzoek nodig! Toegepast onderzoek, technologische toepassingen en beleidsmatig onderzoek: socio-economische gebruikers publiek (gezondheid en veiligheid) milieuzorg… Fundamenteel onderzoekstructuur en processen in mariene milieu niet direct toepasbaar = BASIS

20 Aasgarnaal Neomysis integer Dieet Dieet Groei Groei Embryonale ontwikkeling Embryonale ontwikkeling …

21 ENDIS-RISKS Hormoonverstoring in het Schelde estuarium: verspreiding, blootstelling en effecten PODO II – Federaal Wetenschapsbeleid RV Belgica. MUMM Suspended solids Biota Sediment gobies mysids Water

22 Geïntegreerde oplossingen Geïntegreerde oplossingen Interdisciplinair onderzoek Interdisciplinair onderzoek Let wel! Samenwerking en netwerking moet tot een meerwaarde leiden: 1 + 1 = 3 veel communicatie en discussie nodig tussen partners en met eindgebruikers tijdens de duur van het project! Openheid, luisterbereidheid Basiskennis van meerdere disciplines: voordeel multi-disciplinaire opleidingen Gezamelijke staalnames en experimenten

23 Multi-functionaliteit van de mariene wetenschapper Multi-functionaliteit van de mariene wetenschapper Hoogwaardig onderzoek (fundamenteel en toegepast) Deelname in interdisciplinaire samenwerking en netwerken Communicatie onderzoeksresultaten - wetenschappelijke (A1) publicaties Op de hoogte zijn van onderzoeksresultaten van anderen Openheid van wetenschappers en hun onderzoeksresultaten = maatschappelijke verplichting Maatschappelijke integratie van onderzoeksresultaten (publiek, eindgebruikers en beleid) Data manager en archiveren Fondsen werven: project voorstellen Project manager Administratie Educatie (universiteit) HELP !

24 Verhogen efficiëntie van individuele wetenschapper en onderzoeksgroepen door ondersteunende platformen voor: Logistieke steun (onderzoekschepen, apparatuur, bibliotheek, goed uitgeruste experimentele laboratoria aan zee, …) Coördinatie en integratie van onderzoek Communicatie en toegankelijkheid van de informatie Data-managing

25 Intensievere monitoring Intensievere monitoring Grote uitdaging voor monitoring: Zodoende kwaliteitsvolle data leveren Zodoende kwaliteitsvolle data leveren Praktisch waardevol zijn voor de gebruikers en tot beleidsmaatregelen kunnen leiden Praktisch waardevol zijn voor de gebruikers en tot beleidsmaatregelen kunnen leiden Monitoring intensifiëren en automatiseren Hiaten opvullen Naast fysische parameters ook chemische en biologische parameters

26 België in een internationale context België in een internationale context Belgische vertegenwoordiging binnen intergouvernementele conventies en kaderrichtlijnen => nood aan grondig wetenschappelijk onderzoek en monitoring om deze input te leveren Vb. OSPAR conventie Vb. OSPAR conventie Vb. Kaderrichtlijn Water (decreet Integraal Waterbeheer) Vb. Kaderrichtlijn Water (decreet Integraal Waterbeheer) Vb. Europese Mariene Strategie zit eraan te komen Vb. Europese Mariene Strategie zit eraan te komen

27 Technologie in de mariene wetenschappen Technologie in de mariene wetenschappen Grensverleggend onderzoek in de toekomst met behulp van nieuwe technologie Voorbeeld: Bodemkartering van Veen staalname versus Side-Scan Sonar

28 Foto: Van Lancker

29

30 Side scan sonar

31 TRAPEGEER POTJE SWALE (northern branch) BROERSBANK -2 -3 -4 -5 Depth (m MLLWS) Fine sands Medium sands Medium dunes Coarser grained wave ripples Medium sands Fine sands with higher silt-clay % (higher degree of compaction) 050100150200250300350400450 500 m Bron: Universiteit Gent, Project Habitat Preferred habitat for the tubeworm L. conchilega

32 Toekomst: Innovatieve technologie Multi-platform metingen

33 VLIZ WRC NOPP NOPP VLIZ EcoMare UCSB

34 NOAA NOAA NOAA WHOI

35 R/P FLIP http://aquarium.ucsd.edu/learning/learning_res/voyager/flip/flip2.html

36 BMM NOAA AeroVironment AeroVironment

37 Ook in ‘hoogtechnologische’ toekomst met meer autonome platformen! Directe observatie en data collectie Directe observatie en data collectie Transect metingen Transect metingen Bedienen van de andere staalname-platformen Bedienen van de andere staalname-platformen Calibratie-metingen voor autonoom gegeneerde data Calibratie-metingen voor autonoom gegeneerde data Onderzoeksschip = centrale onderzoeksplatform Onderzoeksschip = centrale onderzoeksplatform

38 Meerdere schepen van divers kaliber specifiek voor:- Noordzee en estuaria Oceanische vloot nodig Oceanische vloot nodig VLIZ BMM

39 - Rigid Inflatable Boat (RIB)/ kleine sloep - Rigid Inflatable Boat (RIB)/ kleine sloep opereerbaar vanaf onderzoekship of wal BMM VLIZ

40 - Kust en ondiepe zandbanksystemen schip met kleine diepgang, maar goede uitrusting en goede ‘sea keeping’ ?

41 - Open oceanen en diepzee door samenwerking (door wetenschapsbeleid) in lokaal of binnen Europees verband ‘ship sharing’ AWI

42 Belgische mariene onderzoekers In Europese context en netwerken Beschikbaarheid van onderzoeksschepen Groot voordeel voor de participatie in Europese samenwerkingsprojecten

43 Sneller Gebruik van nieuwe materialen bij bouw (vb. high performance fibers) Betere ‘sea keeping’ (bestand tegen ruwer weer) Steeds uitgerust met meest up-to-date apparatuur - Navigatie apparatuur - Meetapparatuur - Staalname-apparatuur = Spitstechnologie = Duur in ontwikkeling/aankoop en onderhoud Moeilijk te verantwoorden voor een individuele onderzoeksgroep Efficiënt gebruik door goede coördinatie en samenwerking tussen onderzoeksgroepen Onderzoeksschip van de toekomst Onderzoeksschip van de toekomst

44 Besluit Belgische mariene wetenschappers (junior and senior) moeten blijven streven naar grensverleggend onderzoek Mogelijkheden moeten gecreëerd worden voor: ‘Human capacity building’ Duurzaam onderzoek – behoud van grote en diverse expertise Fundamenteel onderzoek naast toegepast onderzoek ‘Best available technology’ ‘Best professional judgement’

45 Jan Mees & Jan Seys Vlaams instituut voor de Zee (VLIZ) Magda Vincx & Ann Vanreusel Universiteit Gent – Sectie Mariene Biologie Patrick Roose BMM – Oostende Rudy Herman Administratie Wetenschap en Innovatie; Afdeling technologie en innovatie Met dank aan: Referenties: IMIS2 - VLIZ European Science Foundation / Marine Board (2003). Navigating the future II. Summary of integrating Marine Scince in Europe. Field et al. (2002). Ocean 2020. OSPAR (2000). Quality status report. GESAMP (2001). A sea of troubles. Report 70.


Download ppt "Welke uitdagingen moet de nieuwe generatie oceanografen overwinnen? Nancy Fockedey Universiteit Gent – Sectie Mariene Biologie."

Verwante presentaties


Ads door Google